Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona9101112[13]14151617Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Bagieńscy 2.
Stefan, zmarły 14 VIII 1764 r., w wieku 75 lat, z żony Konstancji, zmarłej w Jaskółkach 4 IX 1758 r. (LM Dolsko), miał dzieci: Kunegundę, ur. w Dalewie, ochrzcz. 23 II 1747 r., Zofię, ochrzcz. 1749 r. (LB Dalewo), Dominika Wawrzyńca, ochrzcz. 8 VIII 1751 r., Stanisława, ur. w Dolsku, ochrzcz. 28 IX 1754 r., zmarłego 29 X 1756 r. (LB i LM Dolsk).

Aleksander zaślubił 6 VIII 1770 r. Antoninę Kaczkowską, córkę Pawła i Teresy Trąmpczyńskiej, która 1772 aprobowała testament matki (LC Kcynia; Kc.148 k.21v). Szymon Antoni zaślubił w Poznaniu najpierw 27 XII 1769 r. Annę Kosicką (LC. Św. Mikołaj), a potem u Bernardynek 13 I 1771 r. Ludwikę Pakszyńską (LC Poznań, Fara), córkę Józefa i Anny Brezianki. Oboje żyli 1783 r. (P.1360 k.280v). Ludwika, jako wdowa, zapisała 1789 r. córce Ludwice i benedyktynkom poznańskim 500 zł z sumy 3. 160 zł, przysądzonej dekretem kompromisarskim z r. 1779 (P.1385 k.501). Umarła mając lat 84, 27 X 1831 r. (Nekr. Benedyktynek Pozn.). Dzieci ich: Euzebia Marcelina Ludwika, ochrzcz. 5 XI 1771 r., benedyktynka poznańska od 1789 r., potem przeorysza, Aniela Agnieszka Julianna, ur. na zamku poznańskim, ochrzcz. 20 VII 1776 r. (LB Poznań, Sw. Marcin). Eleonora Marianna, ochrzcz. 17 XI 1778 r., Jadwiga Teresa Urszula, ochrzcz. 21 X 1780 r., zmarła 9 I 1783 r. i pochow. u Dominikanów w Poznaniu, Józef Mikołaj Domink, ur. 10 IX 1785 r. pochow. 27 VII 1786 r. tamże (LB i LM Poznań, Fara).

Ignacy, ekonom we wsi Trzaski, z żony Barbary miał córkę Kunegundę, ochrzcz. 11 VIII 1773 r. (LB Inowrocław). "Urodzony" Franciszek, "campo", z żony Katarzyny miał córkę Katarzynę, ur. w Starym Mieście, ochrzcz. 10 XI 1781 r., i syna Teodora Walentego, ur. w Zbrudzewie, ochrzcz. 9 II 1789 r. (LB Śrem). Ks. Franciszek Salezy, prob. w Łeknie 1782 r. (G.109 k.110). Józef, syn Jana i Marianny, ożenił się 24 XI 1784 r. z Marianną Pielarzówną, córką Szymona i Marianny (LC Ostrzeszów). Pisano ją też Pielarczanką, Pasikorszczanką, a w księgach metrykalnych Ostrzeszowa, już w XIX wieku, "uszlachcono" jej nazwisko dopisując "Paszkowska". Józef był celnikiem i mieszkał w Pile Zameckiej, zwanej też Piłą Ostrzeszowską lub Rzgowską. W r. 1795 był celnikiem w Zielonej Wsi koło Rawicza, ale w r. 1800 widzimy go znowu w Pile Ostzreszowskiej. Jego dzieci: Julianna, ur. w Pile Zameckiej, ochrzcz. 16 IV 1785 r., Ludwika Małgorzata, ur. tamże, ochrzcz. 13 VII 1788 r., Antonina Marcjanna, ur. tamże, ochrzcz. 28 I 1792 r. (LB Ostzreszów), Augustyn, ur. w Zielonej Wsi 26 VIII 1795 r. (LB Golejewko), Jan, ur. w Pile Ostrzeszowskiej 2 VIII 1800 r. (LB Ostrzeszów). Maciej z żony Joanny Gotliby Schmidt mial syna Karola Michała, ur. 7 IX 1798 r. (LB Poznań, św. Krzyż). Kunegunda, benedyktynka pozn., zmarła 28 V 1816 r. (Nekr. Benedyktynek pozn.). Tekla, kantorka cystersek w Owińskach, zmarła 13 VII 1817 r., mając lat 42, a po złożeniu profesji 21 (Nekr. Cystersek Ow.)

Julianna, wdowa po Sztulpińskim, zaślubiła 2-o voto przed 11 XI 1818 r. Wojciecha Laskowskiego, dzierżawcę folwarku na przedmieściu Dolska. Wincenty w r. 1820 wierzyciel zmarłego Józefa Gostyńskiego (Hip. Wągrow., Budziejewo). Teodor (Gotlib), ewangelik, egzekutor powiatowy, miał z żony Wiktorii, katoliczki, urodzone w Piaskach córki: Karolinę 23 VII 1829 r., Emilię 25 VI 1831 r. (LB W. Strzelce).

Bagniewscy h. Bawola Głowa
Bagniewscy h. Bawola Głowa, wyszli z Bagniewa w p. świec. (Bon.). Jan 1627 r. mąż Any Bartkowskiej (Kc.19 k.918), w r. 1628 w imieniu swoim i żony dał zobowiązanie Gnińskiemu względem dzierżawy wsi: Miłatowo, Szubin, Oporowo p. inowrocł. (N.176 k.353).

Stanisław, syn zmarlego Wojciecha, dziedzic wsi Kłódka ok. Grudziądza, części ojczyste w Bagniewie dał 1640 r. Janowi, synowi zmarłego Wojciecha (ZTP 29 s.1178). Stanisław, cysters przemęcki, zmarł 25 IV 1665 r. (Bledzew, 185). Kazimierz z żoną Anną Tuszewską zastawili Bagniewo za 41. 080 zł małż. Dorpowskim, ci zaś 1690 r. scedowali ów zastaw Czapskiemu, chrążemu malbor. (G.89 s.112).

Marcin, sądowy ziem. chełmiński, miecznik inflancki, mąż 1-o v. Katarzyny Dąbrowskiej, wdowy po Jasińskim, 2-o v. Sabiny z Kossów, nie żyjący 1720 r., pozostawił z pierwszej żony syna Bartłomieja, z drugiej: Teodora, Tomasza, Antoniego, Rozalię za Czapskim podkomorzycem wendeńskim, Lukrecję za Bajerskim sędzią ziem. michałowskim (Bon.; Skrzetuski K.X., "Popis").

1. Bartłomiej, miecznik inflancki 1712 r., chorąży michałowski 1716 r., marszałek trybunału kor. 1722 r., kaszt. elbląski 23 XII 1724 r., zmarły w czerwcu 1748 r. (Czapl.), ożeniony z Anną Krajewską, córką Jakuba, cześnika zakroczymskiego. Miał zapewne i drugą żonę, bowiem księgi zmarłych par. Rydzyna notują pod r. 1745 zgon Magdaleny Bagniewskiej kasztelanowej elbląskiej. Z Krajewskiej był syn Józef, który 16 II 1749 r. zaślubił w Rydzynie Annę Konstancję z Łubów (LC Rydzyna), córkę Jakuba stolnika trembowelskiego i Elżbiety Sułkowskiej. W imieniu własnym i żony skwitował 1751 r. Sułkowskiego, łowczego nadw. lit., z 64. 000 zł, jako reszty z 100. 000 zł jej posagu, przyznanego kontraktem małżeńskim, dat. w Rydzynie 15 II 1749 r. (Ws.91 k.31v). Wdowa żyła jeszcze 1767 r. (Bon.).

2. Teodor, sądowy ziem. chełmińskiej i podwojew. malborski, poseł z woj. chełmińskiego, podpisał konfederację gen. warszawską 1733 r. (Bon.). Nie żył 1755 r. Z żony Barbary Chełstowskiej, córki Marcina podkomorzego chełmińskiego i Konstancji Zawadzkiej, pochowanej 14 XII 1728 r. u Franciszkanek w Chełmie, synowie, Józef i Jan (Skrzetuski K.X.,"Popis").

Józef, syn powyższego, żeniąc się z Marcjanną Chrząstowską, córką Franciszka asesora ziem. świeckiego i Magdaleny Kruszyńskiej kasztelanki gdańskiej, zawarł 27 XII 1752 r. w Koronowie kontrakt o jej rękę z jej matką i ojczymem, Stanisławem Wałdowskim skarbnikiem wschowskim (N.211 k.105v, 106). Marcjanna dobra swe Łopuchowo, Worowo, Gać p. pozn., Smolarnię i pustkę Sławicę p. gnieźn. sprzedała 1755 r. za 65. 000 zł Mikołajowi Swinarskiemu podkomorzemu król., a Józef odebraną od Swinarskiego sumę 51. 415 zł oprawił jej na dobrach: Waplewo, Ramuty, Poliksy, Morajny, Tylendorf, Waplewko, Sledziówka, Rychendryszy, Szynwyza, Mnienięta p. kiszpor. (ib.k.164, 165v). Umarł bezpotomnie 28 X 1758 r. W r. 1765 Marcjanna, dożywotniczka tych, była już 2-o v. żoną Teodora Sierakowskiego (N.212 k.131).

3. Antoni, miecznik inflancki, 1733 r. zapisał 500 zł prus. Katarzynie z Sułkowskich Dobrosielskij, podstolinie czernihowskiej (G.96 k.566v). Deputat na trybunał kor. z wojew. chełmińskiego 1745 r., sędzia ziem. chełmiński 1750 r. Dziedzic Warszewic w wojew. chełmińskim 1789 (G.115 k.110v). Jego żoną była 1765 r. Rozalia Moszczeńska. Wraz z synami Franciszkiej i Janem, odpisał z wojew. chełmińskim elekcję Stanisława Augusta (Bon.). Zob. tablicę.

Konstanty z żony Apolonii miał córkę Agnieszkę, ochrzcz. 28 I 1752 r. (LB. Strzelno). Panna Marianna, 18-letnia, zaślubiła 1 III 1784 r. Wojciecha Pawłowskiego.

@tablica

Bagrowscy z Bagrowa
Bagrowscy z Bagrowa p. pyzdr. Niektórzy spośród dziedziców Bagrowa używali w XV w.h.Celma, nie mam jednak pewności, czy wszyscy wymienieni yu stanowili jedną rodzinę i czy można do nich ów herb odnosić. Sobiesław i Przecław, bracia z Bagrowa, herbu Celma 1401 r. (Py 1 k.51v). Przecław występował w l. 1400-1405 (Kośc.1 k.140; P.2 k.258v). Synowie Przecława: Bartłomiej występujący w l. 1410-1426 (Py.2 k.30; 3 k.159v, 180; 4 k.56; G.3 k.233) i zapewne Janusz występujący w l. 1416-1418, nazwany w r. 1417 zięciem Wojciecha (ib.; Py.3 k.213v). Sławomir z Bagrowa 1406 r. (Py.1 k.194v). Wojczko z Bagrowa 1410 r. (Py.2 k.30). Jan z Bagrowa 1416 r. przeciwko Januszowi i Bartłomiejowi z Bagrowa (Py.3 k.159v). Małgorzata, żona Jana, przeciwko tymże 1417 r. (ib.k.180).

Tomasz i Wojciech, bracia rodzeni niedzielni z Bagrowa 1451 r. (Py.13 k.176). Tomasz i Wojciech, bracia niedzielni, dziedzice w Bagrowie 1482 r. (I.Kon.1 k.182v), zapewne ci sami. Piotr, syn zmarłego Jakusza, na należnej sobie z działu braterskiego połowie trzeciej części Bagrowa oprawił 1462 r. posag 40 grz. żonie Katarzynie (P.1384 k.157). Nie żył 1486 r. Miał synów: Piotra, Grzegorza i Jakuba. Z nich, Piotr i Grzegorz, zapisali 1462 r. dług 26 grz. Janowi z Sławęcina (Py.15 k.208). Piotr, występował w r. 1475 jako duchowny (Py.15 k.164), potem już bez tego charakteru. Katarzyna ze swymi niedzielnymi synami, Piotrem i Jakubem, zobowiązała się w r. 1478 uiścić 8 grz. Tomaszowi zwanemu też Tomkiem z Bagrowa (ib.k.217v), a 1481 zeznała mu wraz z tymi synami 8 grz. długu (Py.16 k.43v). Piotr, za zezwoleniem matki Katarzyny, pół łana pustego w Bagrowie za 12 grz. wyderkował 1486 r. Tomaszowi B. (P.1387 k.43v). Całą część ojczystą w Bagrowie sprzedał 1487 r. za 20 grz. brztu Grzegorzowi. Grzegorz w l. 1472-80 występował jako współdziedzic w Bagrowie obok niedzielnych braci Piotra i Jakuba (Py.18 k.23v, 58). Na części w Bagrowie, kupionej od brata Piotra, oprawił 1487 r. osag 30 grz. żonie Małgorzacie. Ta ostatnia, córka Mikołaja Słoneckiego, dziedziczka w Słonczycach, sprzedała t. r. całe części w tej wsi Janowi, dziedzicowi tamże (ib.k.70v; 19 k.111v). Grzegorz skwitował 1495 r. Klemensa B. z 6 wierdunków, za które zastawił był stajanie roli w Bagrowie (Py.15 k.357v), płosę roli w Bagrowie, którą kiedyś zmarły Marcin B. cz. Siekierzecki rezygnował Tomaszowi B., oraz 2 inne płosy w tej wsi sprzedał 1514 r. za 12 grz. Tomaszowi B. (P.1392 k.29). Małgorzata Słonecka, żona Grzegorza, t. r. całą część po swym bracie rodzonym Andrzeju Sierakowskim we wsiach Sierakowo, Ciosny i Piotrowice sprzedała za 30 grz. Janowi Słoneckiemu (Py.23 k.16v). Inny Piotr, nieżyjący w r. 1479, kiedy wdowa po nim Jadwiga ze swym synem niedzielnym Tomaszem z Bagrowa została pokwitowana z 15 grz. przez braci Judzkich z Żołcza (G.10 k.81). W 1489 r. ta Jadwiga sprzedała za 40 grz. części w Czeluścinie Mikołajowi Czeluścińskiemu (ib.k.119v; G.22 k.120). Ów syn Jadwigi, Tomasz B. z Czeluścina, zgodził się w 1481 r., by Zbychna, wdowa po Adamie Czeluścińskim, mieszkała nadal w Czeluścinie (G.11 k.32v), a został przez nią skwitowany (G.15 k.84).

Anna, wdowa po Marcinie z Bagrowa, skwitował w r. 1468 z oprawy swego szwagra Macieja B. (Py.14 k.223).

Maciej zw. Dziwisz skwitował 1470 r. z 11 grz. bratanka Andrzeja B. (Py.15 k.63), a całą część w Bagrowie sprzedał 1478 r. za 221 i pół grz. bratankom swym Andrzejowi i Marcinowi, braciom między sobą rodzonym, dziedzicom tamże (P.1386 k.93). Katarzyna, wdowa po Macieju B., skwitowała ze swej oprawy w 1480 r. Marcina B. (P.855 k.103). Wspomniany Marcin część ojczystą w Bagrowie sprzedał 1492 r. za 20 grz. Tomaszowi, ale na połowie innej części tej samej wsi, oraz na połowie części nabytej od Macieja Dziwisza, oprawił 30 grz. posagu żonie Katarzynie (P.1387 k.165, 173).Dwie płosy roli w Bagrowie zastawił 1494 r. za dwie kopy groszy Marcinowi Chrościckiemu (P.856 k.100). Marcin ten, zwany też Siekierzyckim, nie żył już 1514 r. (P.1392 k.29).

Bogusz B. pozwał 1480 r. Myślęckich o kaucję poręczającą (G.10 k.123v). Tomasz, syn zmarłego Grzegorza, dostał 1491 r. od Mikołaja Grodzickiego zapis długu 5 grz., a 1494 r. jeszcze 4 grz. (Py. 168 k.127; 169 k.10v). Były to zapewne zapisy na poczet posagu za Dorotą, córką Mikołaja Grodzieckiego, a żoną Tomasza. Ten Grodziecki w r. 1495 zobowiązał się zapisać mu 50 grz. owego posagu na swej części Grodźca (Py.15 k.357v). Mikołaj Grodziecki zaspokoił też wtedy Tomasza i Klemensa Bagrowskich z prawa bliższości do posagu pozostałego po ich zmarłej rodzonej ciotce Katarzynie B. (ib.k.357). Tej Katarzynie, bratowej swej, Mikołaj zeznał był w r. 1472 dług 9 grz. (ib.k.107v). Wynikałoby z tego, iż Klemens był Tomasza bratem rodzonym lub stryjeczno-rodzonym. Tomasz, może ten sam, brał w zastaw w r. 1497 od braci Chłapowskich za 10 grz. jeden łan we wsi Gablino (ib.k.397) i t. r. za 8 grz. od Wojciecha Chwalęckiego jeden łan we wsi Strzeszki (ib.k.401v). Klemens czyli Klimek B. zapisał w r. 1486 dług 6 grz. braciom Żyrnickim (Py.20 k.14v). Został z tego przez nich skwitowany 1487 r. (Py.19 k.49v). W r. 1489 oprawił posag 30 grz. żonie swej Barbarze, która części w Zdzychowicach w p. pyzdr. sprzedała za 30 grz. Janowi Kicie Zdychowskiemu (P.1387 k.129).

Michał na połowie części w Bagrowie oprawił 1488 r. posag 7 grz. żonie Dorocie (P.1387 k.98). Ta Barbara w r. 1499 już 2-o v. żona Bartłomieja Chrosckiego (chrościckiego), działając w asyście stryja Jana Zdzychowskiego Kity, oprawę posagu i wiana daną jej przez pierwszego męża na połowie Bagrowa sprzedała za 15 grz. sposobem wyderkafu Tomaszowi B. (P.1389 k.18v). Żyła jeszcze w r. 1521, kiedy kwitowała z 30 grz. swego posagu oprawionego na Bagrowie swego syna Jakuba (P.867 k.534, 535). Stanisław wadził się 1505 r. z Drachowskimi (G.10 k.215v). W r. 1514 poręczono zań, iż części w Bagrowie, które sprzedał był Wojciechowi B. zw. Główka, uwolni od pretensji brata Piotra (ib.k.248v). Barbara, córka Piotra, w l. 1498-1513 żona Andrzeja Zdzychowskiego zw. Jajko.

Jan na połowie części w Bagrowie oprawił 1508 r. posag 15 grz. żonie Annie Sokolnickiej, córce Jana (P.1390 k.139v). Była ona 2-o v. 1518 r. żoną Walentego Wysławskiego (P.1392 k.190v). Ten Jan zwany Węgrzynem nie żył już w r. 1519, kiedy to jego nieletni synowie Maciej i Wojciech, działający w asyście stryja piotra B. i wuja Jana Sokolnickiego, skwitowali drugiego męża swojej też już zmarłej matki Anny Sokolnickiej, Walentego Wysławskiego, z 30 grz., które na połowie Wysławic zapisał był sposobem wyderkafu tej Annie (P.867 k.208). W r. 1530 Maciej i Wojciech niedzielni, wraz z siostrą Zofią, w asyście stryja Wojciecha Bylińskiego i wuja Mikołaja Wydzierzewskiego, części po rodzicach w Bagrowie sprzedali za 60 grz. Gablińskim (P.1393 k.382). Inna ich siostra Dorota, żona op. Jana Skubisza, młynarza (szewca?) w Obornikach, sprzedała 1535 r. swą część w Bagrowie za 50 grz. Wojciechowi Piątkowskiemu (ib.k.722v; 875 k.12 Py.23 k.121v).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona9101112[13]14151617Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników