Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona11121314[15]16171819Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Bajerscy h. własnego
@tablica

Jan, ekonom ocieszyński, zaślubił 4 IV 1712 r. Katarzynę Milińską (Lc Objezierze). Walenty, pisarz prowentowy w Krzekotowicach, miał z żony Reginy córkę Katarzynę, ochrzcz. 22 III 1744 r. (LB Pempowo). Agnieszka zaślubiła w Załężu 27 II 1767 r. Adama Pląskowskiego zmarłego nagle w końcu kwietnia t. r. Może ta sama Agnieszka zaślubiła przed 3 XI 1777 r. Izydora Typińskiego. Walenty i Otolia z Lewickich mieli corkę Małgorzatę Elżbietę, ur. w Poznaniu w Półwsiu 6 VII 1803 r., ochrzcz. 12 VII (LB Sw. Marcin). Franciszek i Elżbieta, rodzice Antoniego, zmarłego 10 XI 1805 r. w wieku 2 lat (LM Gostyń). Jan (czy szlachcic?), chrzestny 9 I 1834 r. (LB Niechanowo).

Bajkowscy h. Lubicz
Bajkowscy h. Lubicz wyszli z wsi Bajki Stare i Bajki Zalesie w z. bielskiej (Bon.). pisali się z Zalesia. Sebastian, komornik ziem. bielski, miał z Doroty z Sławców Szorcówny synów: Jakuba, Pawla Stanisława i ks. Jana. Ks. Jan, dr ob. praw, protonotariusz apostol. 1621 r., kanonik pozn. 1619 r., archidiakon śremski 1626 r. (Install., s.85, 91), prob. w Buku 1626 r., kanonik gnieźn. 1632 r., biskup enneński i sufragan pozn., wikariusz gen. i oficjał pozn. 1628-40, umarł w Gnieźnie 20 X 1650 r., pochowany w tamtejszej katedrze (Pol.Sł.Biogr.). W r. 1621 mianował plenipotentem brata Jakuba (P.1006 k.157v). Od Jana Leszczyńskiego, wojewodzica brzeskiego, nabył na wyderkaf 1640 r. za 15. 000 zł Niechłód i Jezierzyce p. wschow. (P.1420 k.221), zaś 1647 r. od Krzysztofa Mielżyńskiego za 22. 000 zl Uzarzewo i Święcinko p. pozn. (P.1423 k.286v). Od Wojciecha Modrzewskiego kupił 1649 r. za 36. 000 zł wieś Garby p. pozn. (P.1424 k.514). Andrzej, syn Jan, bratanek biskupa (nie rodzony), dał 1651 r. zobowiązanie kapitule poznańskiej, iż albo sam ruszy na wyprawę wojenną, albo wyśle dobrze uzbrojonego jeźdzca z dóbr Kiełczewo, grzybowo i z fundowanego przez biskupa Szołdrskiego Koralewa (P.1063 k.478).

Jakub z Zalesia, syn Sebastiana z Szorcówny, nie żył 1660 r. Z Zofii z Smogorzewa Wąsowiczówny jego synowie: Tomasz i Wojciech. Tomasz 1660 r. obok stryja Pawła Stanisława spadkobierca stryja biskupa (Ws.59k. 369). Wojciech, kanonik poznański 1638 r. (Install., s.97).

Paweł Stanisław z Zalesia, syn Sebastiana z Szorcówny, podstoli i podstarości mścisławski, z bratankiem Tomaszem, jako współspadkobierca biskupa Jana, ręczył 1651 r. za małż. Oporowskich względem inwentarzy dóbr Uzarzewo i święcino (P.1063 k.544), a obaj skwitowali tych Oporowskich z 1. 000 zł na poczet 2. 000 zł z tytułu dzierżawy Uzarzewa (ib.k.546). Pierwsza żona podstolego, Barbara Mikulicówna, dostała od męża zapis oprawny posagu 5. 000 zł na połowie dóbr Zalesie Bajki. nie żyła 1651 r., kiedy mąż jej aprobował pokwitowanie dane ongiś przez swego syna Jana biskupowi w imieniu własnym oraz sióstr Zofii i Konstancji (ib.k.563v). T. r. dobra Zalesie Bajki, Stara Wieś, Szorce, Cibarzewo, Wiszowate p. biel., spadłe po biskupie, dał bratankowi Tomaszowi, zachowując dla siebie ztego spadku jedynie Garby p. pozn. (P.1860 k.197). W r. 1653 wydzierżawił na 3 lata Uzarzewo i Swięcinko małż. Cybińskim za 4. 400 zł, a Garby za 5. 000 zł Andrzejowi B., synowi Jana (G.82 k.735, 736, 772v). Żył jeszcze 1660 r. (Ws.59 k.369). Wspomniany wyżej Andrzej, syn Jana, nazwany w r. 1652 bratankiem Pawła Stanisława (P.1064 k.664). Zob. tablicę 1.

Bliskimi krewnymi powyższych byli zapewne B-cy, o których niżej. Kazimierz, syn zmarłego Stanisława i Doroty Grabowskiej h. Pomian z wojew.

Bajkowscy h. Lubicz 1.
@tablica

mazowieckiego, żonie Krystynie Baranowskiej, córce Felicjana i Zofii Muchlińskiej, oprawił 1659 r. posag 500 zł (P.1071 k.35, 36). W imieniu swoim i żony skwitował 1661 r. Krzysztofa Sulińskiego z 250 zł, należnych żonie i jej rodzeństwu za dobra Kościanki (Py.153 s.78). Oboje z żoną wydzierżawili 1674 r. od Trzebuchowskich skarbnikostwa kaliskich na 3 lata za 1. 400 zł Budzislaw p. gnieźn. (G.85 k.77). Kazimierz trzymał tę wieś jeszcze 1682 r. (I.Kon.63 k.69v). W r. 1678 zapisał 1. 200 zł drugiej żonie, Mariannie Wyganowskiej, córce Władysława (G.86 k.109). W księdze ślubów par. Kłecko jest pod r. 1676 zapis małżeństwa Jan B. z Anną Wyganowską. Nie znalazłem nigdzie w źródłach tej pary. Czy to nie pomylony pod względem imoin zapis odnoszący się do Kazimierza i jego drugiej żony. Wszak Budzisław blisko Kłecka, a i lata zgadzałyby się. Kazimierz umarł między r. 1690 i 1694 (I.Kon.68 k.173; 69 k.374). Jego dzieci z pierwszej żony: Aleksander, kazimierz, Andrzej, Marianna, Katarzyna i Teresa (ib.63 k.780v). Owdowiała Marianna Wyganowska kwitowała 1700 r. Borowskiego, dziedzica Czech p. gnieźn., z 1. 100 zł, zapisanych jej przez Katarzynę z Wyganowskich Cielimowską, a zabezpieczonych jej przez Borowskiego 1698 r., z okazji kontraktu o tę wieś (P.1139 XI k.78). Żyła jeszcze 1728 r. (P.1211 k.31v). Teresa, niezamężna jeszcze 1695 r. (I.Kon.69 k.601v), była 1-o v. 1701 r. za Stanisławem Ossowskim, 2-o v. 1718 r. za Michałem Miecznikowskim.

1. Aleksander na Zalesiu i Bajkach, dziekan rogoziński 1694 r. (ib. k.374), proboszcz w Skokach 1705 r. (Kc.134 k.289v), kanonik pozn. 1714 r. (Install., s.134), żył jeszcze 1725 r. (P.1198 k.16).

2. Kazimierz działał z rodzeństwem 1694 r. (I.Kon.69 k.374). Żonie Teresie Starskiej (Styrskiej?), córce Wojciecha i Reginy Warganieckiej(Wargowieckiej?), oprawił 1698 r. posag 800 zł (P.1135 VIII k.88v). Teresa występowała jako w l. 1710-13 (P.1145 k.8; 1147 I k.78). Ich córka Teresa nieżamężna 1735 r. (P.1316 k.142), zmarła 5 VIII 1773 r., pochowana u Flipinów w Gostyniu (LM Kołaczkowice).

3. Andrzej Michał, susceptant grodz. pozn. 1714 r. (LB Poznań, Fara). Zaślubił 16 VII 1713 r. Annę Wierzbięciankę Doruchowską (LC Skoki), córkę Jana i Marianny Krzuckiej, z którą spisał dożywocie 1718 r. (P.1156 k.50). Od Jerzego Kosickiego cześnika bracławskiego wziął w zastaw na jeden rok 1720 r. za 6. 000 zł Morawsko p. pozn. (P.1219 k.34v). Umarł 1733 r. i pochowany 29 IX 1733 r. (LM Poznań, Fara). Anna nie żyła 1737 r. (P.1247 k.39v). Córki ich: Francziszka Ludwika, ochrzcz. 28 X 1714 r., Marianna, ochrzcz. 2 VIII 1716 r. (LB Poznań, Fara), 1737 żona Chryzostoma Wójcickiego, Katarzyna Justyna, ochrzcz. 20 III 1721 r. i Wiktoria, ochrzcz. 24 XII 1722 r. (ib.), niezamężna, która 1754 r. występowała jako spadkobierczyni brata Franciszka (Kośc.326 k.115v). W l. 1772-1793 występowała jako sukcesorka wuja Marcina Doruchowskiego cześnika mielnickiego, dziedzica części Czachórszczyzny w pow. kal., a dzierżawcy Ociąża i Gniazdowa (Kośc.337 k.85, Ws.188 k.422v). Umarła w wójtostwie Żychowo koło Krobi 6 V 1793 r. (LM Krobia). Jedyny syn Andrzeja i Doruchowskiego, Franciszek, zapewne identyczny z Franciszkiem Tomaszem, ochrzcz. 21 XII 1718 r. (LB Poznań, Fara), chociaż jest to w pewnej sprzeczności z wiekiem lat 24 podanym w zapisie zgonu. Jakub Moraczewski 1735 r. zrzekł się opieki nad nim (P.1240 k.58v). W l. 1736-1739 Franciszek z siostrami Marianną i Wiktorią występował jako współspadkobierca wuja Marcina Doruchowskiego, cześnika mielnickiego (Rel.Kal.107 k.373, 112/113 k.235). "Jurysta" umarł w Żychlewie 12 VII 1748 r. i pochowany u Filipinów w Gostyniu (LM Krobia). Żob. tablicę 2.

Bajakowscy h. Lubicz 2.
@tablica

Jan i Wojciech procesowali 1644 r. Piotra Karnkowskiego wojewodzica Głoskowskiego o zabicie ich brata Macieja (I.Kal.110A s. 352).

Teresa zaślubiła w Dobieżynie koło Buku 25 VI 1715 r. Antoniego Rosińskiego. Jan z Łaskowa z żoną Ludwiką Bielską chrzcili córki: Mariannę 30 XI 1719 r., Katarzynę 22 XI 1723 r. (LB Rogożno). Ludwika Teofila B. z Łaskowa, matka chrzestna 20 IV 1715 r. (LB Skoki), to oczywiście ta żona Jana. Antoni 1743 r. zięć i plenipotent Barbary Łańcuckiej, wdowy 1-o v. po Kazimierzu Dąbrowskim, 2-o v. po Sebastianie Obrębskim (P.1271 k.45v). Katarzyna, siostrzenica Anny Cielmowskiej, zaślubiła 10 VI 1745 r. Stanisława Płotowskiego (G.97 k.749). Antoni, zamieszkały w Poznaniu, z żoną Petronelą chrzcili dzieci: Antoniego Erazma 24 VI 1750 r., Urszulę Antoninę Ludwikę 14 I 1754 r. (LB Poznań, Fara). Ludwika z dworu kasztelana poznańskiego, chrzestna 5 IX 1754 r. (LB Białężyn).

Paweł, nie żyjący 1746 r., miał z Marianny Kosmowskiej syna Franciszka, dziedzica części wsi Wronowy p. kruszw. (G.100 k.402v). Marianna blisko 90 letnia, zmarła we Wronowach 21 III 1769 r., była zapewną matką tego Pawła (LM Stzrelno). Wspomniany Franciszek skwitował 1764 r. ks. Kosmowskiego opata trzemeszeńskiego z 1. 000 zł z sumy 3. 000 zł spadkowej po Andrzeju Kosmowskim, dziadzie jego matki i opata (G.100 k.39v). Z żony Zofii miał dzieci urodzone we Wronowach: Józefatę, zmarłą w wieku lat 4 25 IX 1759 r., Antoniego, ochrzcz. 31 I 1762 r., Salomeę Ksawerę, ochrzcz. 3 XII 1766 r., zmarłą 23 IX 1776 r., pochowaną w kośc. Sw. Trójcy w Strzelnie (LB i LM Strzelno).

Jan z Zalesia, mąż Eleonory Jarosławówny, córki Mikołaja i Barbary Starczewskiej, wdowy 1-o v. po Janie Kaławskim, występował 1748 r. przeciwko teściowej oskarżając ją o sianie niezgody między nim i żoną i o uwiezienie jej do województwa sieradzkiego (Rel.Kal.139 s.1435). Eleonora, spadkobierczyni dziada Jana Starczewskiego w dobrach Oszczeklin i Raszewy, pozywała 1765 r. Stanisława Frankemberka, zwąc go przywłaszczycielem owych wsi (ib.185/186 s.1326). W r. 1775 scedowała synowi Kazimierzowi sumę 1137 zł, zapisaną jej matce 1714 r. przez Surzyńskiego (I.Kal.214/16 k.24v). Ten Kazimierz dał 1776 r. plenipotencję ojcu (ib.k.51.v).

Andrzej z Zalesia, syn Jana i Zofii Głuchowskiej, wnuk Pawła i Katarzyny Janikowskiej (I.Kon.84 k.11v), mąż Elżbiety Kurcewskiej, córki Chryzostoma i Apolonii Wyszławskiej, 2-o v. żony Chryzostoma Jackowskiego, która 1780 r., jako wdowa i po drugim mężu, dostała od matki swej zapis 3. 000 zł (I.Kal.220 k.11). Ich syn Michał "Lubicz z Zalesia", wiceregens ziem. kaliski, plenipotent Sieroszewskiego wojskiego kaliskiego 1784 r. (ib.224 k.194). Od Ignacego Jarosława Pawłowskiego kupił 1784 r. za 36. 500 zł część wsi Głoski (ib.k.356). Jego żony Franciszka Kiedrzyńska, córka Jakuba burgrabiego grodz. kaliskiego i Brygidy Bardzkiej, skwitowała rodziców 1785 r. z 7. 000 zł (ib.225 k.114). Był 1792 r. pisarzem sktowym ksiąg ziemiańskich kaliskich (ib.232 k.307v).

Bakanowiczówna
Bakanowiczówna Konstancja, niezamężna, nie żyła 1790 r. Miała na wsi Mieliwo w Prusach Król. u Białachowskich sumę 1. 000 zł, którą dziedziczyli po niej bracia Szczekowscy (Ws.106 k.24).

Bakanowska
Bakanowska Marianna, żona Wojciecha Wichrowskiego 1782 r.

Bal h. Gozdawa
Bal h. Gozdawa z z. sanockiej. Maciej, z Choczwi, w r. 1588 mąż Elżbiety Latalskiej, córki Jerzego wojewodzica poznańskiego i Doroty z Kobylan (E.XXXI s.182), która 1589 r. rezygnowała ojcu części swe po matce we wsiach Przymiechy i Jaworzyno w z. wieluń., w dobrach Bełżec w wojew. lubelskim i w dobrach Kobylany w p. bieckim (P.1400 k.412). Wzajemne dożywocie małżonkowie spisali 1592 r. (ib.k.855), a on zapisał żonie dług 2.500 zł (P.957 k.511).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona11121314[15]16171819Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników