Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona10111213[14]15161718Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Bagrowscy z Bagrowa
Jadwiga, żona sł. Wojciecha Saskiego, obywatela pozn., i Anna, żona sł. Wojciecha kapelusznika, też obywatela pozn., córki Piotra B., sprzedały 1512 r. za 100 grz. swe części w Budziłowie Wiżnym p. pyzdr. ks. Tarnowskiemu, prob. pyzdrskiemu (Py.23 k.8v).

Wojciech na połowie części w Bagrowie, otrzymanych w dziale z bratem Janem, oprawił 1513 r. posag 10 grz. żonie Dorocie Bojeńskiej, córce Wojciecha, która wtedy nabyła też za 26 grz. części tamże od Stanisława i Pawła, braci rodzonych niedzielnych z bagrowa (P.786 s.448). Wojciech wymienił z bratem Janem 1527 r. swoją część w Bagrowie wraz z nabytą za 40 grz. od Piotra, wzamian za jego części i dopłatę 10 grz. (Py.23 k.71v). Może ten sam Jan swoje części w Bagrowie sprzedał 1538 r. za 400 grz. Maciejowi Gablińskiemu, dziedzicowi w Bagrowie (P.1394 k.222).

Tomasz nabył 1514 r. od Tomasza Grodzickiego za 8 grz. łan roli w Bagrowie (P.1392 k.14), a 1521 r. całe części tej wsi wyderkował za 300 grz. Janowi Chłapowskiemu (ib.k.398v). Córka i synowie Jakuba Gurowskiego w r. 1534 dziedziczyli w bagrowie po zmarłym wuju rodzonym, Tomaszu B., widocznie bezdzietnym (G.335a k.192v, 194; 30 k.134v).

Tomasz, dziedzic w Grodźcu, z Piotrem B. dziedzicem w Bagrowie, całą część ich obu w Szlachcinie p. pyzdr., odziedziczoną po Jakubie Chrościckim, sprzedali 1523 r. za 30 grz. Boguszowi Pierzcheńskiemu (Py.23 k.42v). Tomasz część w Bagrowie sprzedał przed 1526 r. Walentemu Wysławskiemu cz. Jagodzińskiemu (ib.k.60). Część w Grodźcu W. p. pyzdr., którą nabył wraz z żoną Drotą Grodziecką za 50 grz. od Mikołaja Grodzieckiego, wyderkował 1530 r. za tyleż Wojciechowi Piątkowskiemu (P.1393 k.364). Jego dzieci to niewątpliwie: Jan, Wawrzyniec, Marcin, jakub i Anna. Anna "Grodziecka", niezamężna, w asyście stryja Franciszka Starkowieckiego i wuja Wojciecha Zadorskiego swe części we wsi Grodziec spadłe po matce w działach z braćmi, sprzedała 1528 r. za 40 grz, janowi Pierzchlińskiemu (ib.k.258).

Jakub część w Bagrowie wyderkował 1521 r. za 100 grz. Piotrowi B. (P.1392 k.393v). Może ten sam Jakub, bezpotomny, nie żył 1534 r., a jego spadkobiercą był rodzony stryj, ks. Tomasz, który spadłą po bratanku część w Bagrowie, wyderkowaną przez jakuba Piotrowi Gablińskiemu, sprzedał teraz za 300 grz. Wojciechowi Piątkowskiemu (P.1393 k.710v).

Piotr w imieniu własnym, stryja Tomasza, brata stryjecznego Tomasza i bratanka Jakuba, współdziedziców w Bagrowie, dokonał 1520 r. prezenty plebana tamtejszego kościoła (AA 95 k.105). Piotr część ojczystą w Bagrowie sprzedał 1521 r. za 40 grz. Wojciechowi B. (P.1392 k.389v). Elżbieta, wdowa po sł. Marcinie krawcu poznańskim, kwitowała 1521 r. brata Piotra z dóbr ojczystych i macierzystych w Bagrowie (P.867 k.519). Walenty skwitowany 1526 r. przez żonę Katarzynę Grodziecką z oprawy na części Bagrowa (Py.25 k.186v). piotr połowę części w Bagrowie sprzedał wyderkiem 1527 r. za 12 grz. uczc. Janoiw sołtysowi z Bonic (P.1393 k.164v). Temu samemu Janowi ponownie wyderkował połowę części w Bagrowie za 30 grz. 1532 r. (ib.k.489). Może ten sam Piotr, w r. 1534 mąż Anny Złotnickiej, córki Stefana, w r. 1535 na połowie części w Bagrowie oprawil jej posag 30 grz. (G.262 k.63v; Py.23 k.120v). Płoskę roli w Bagrowie sprzedał 1536 r. za 7 grz. Maciejowi Gablińskiemu (Py.23 k.129). Anna t. r.zobowiązał się część w Złotnikach po bracie Wojciechu sprzedać Andrzejowi Starachowskiemu, gdy tylko wyprocesuje ją od Kowalskiego (P.1394 k.21v).

Stanisław na połowie swych części w Bagrowie oprawił 1543 r. posag 46 grz. żonie Małgorzacie Kaczkowskiej, córce Jakuba (P.1395 k.25v). Żyła jeszcze w r. 1575 (P.926 k.182v). Może ten sam Stanisław części w Bagrowie dał 1570 r. synowi Maciejowi, zachowując sobie część "Tatarczyńską" (P.1398 k.58v). Żył jeszcze 1589 r. (P.952 k.530v). Zapewne tego to Stanisława siostrą była Jadwiga, która 1561 r. jako żona op. Aleksego, sołtysa w Bonicach, skwitowała ze swej części spadku po rodzicach brata Stanisława (P>903 k.398v). Agnieszka, córka Stanisława, wyszła 1566 r., krótko po 11 VI, za Marcina Zdzychowskiego.

Maciej, syn Stanisława, na połowie Bagrowa, oprawił 1589 r. posag 300 zł żonie Katarzynie Ninińskiej, corce Jana (P.1400 k.425). Oboje występowali 1581 r. (P.956 k.714v). Katarzyna była wdową 1596 r. (P.965 k.779v), a 2-o v. 1597 r. żoną Małachowskiego Kościana i t. r. zobowiązała się wobec syna Wojciecha do skasowania oprawy na Bagrowie (P.967 k.629v). Wojciech ten zobowiązał się 1598 r. oprawić 400 zł posagu żonie Annie Zdzychowskiej, córce Kaspra i Doroty Dembickiej (P.968 k.152v-154v). T. r. sprzedał części Bagrowa za 1. 400 zł Piotrowi Gablińskiemu z Chłapowa (G.337 k.149v). Wraz z żoną nabył wyderkiem 1609 r. za 500 zł od Pawła Grzybowskiego i jego braci części w Goczłkowie p. gnieźn. (P.1406 k.653). Wojciech zmarł między r. 1614 i 1618, kiedy wdowie zapisał dług 186 zł Piotr Przysiecki (P.1000 k.440). Ta wdowa została 1621 r. skwitowana przez zięcia Jąnowskiego z 200 zł posagu córki ich Katarzyny (Py.137 k.196; P.1007 k.373). Zaślubiny Jąnowskich miały miejsce po 16 I 1620 r. Anna Zdzychowska żyła jeszcze 1694 r. (Py.150 s.160). Obok wspomnianej Katarzyny, żony Tomasza Jąnowskiego, były jeszcze córki: Barbara, krótko po 22 III 1619 r. wydana za Krzysztofa Banastowskiego, i Dorota występująca 1649 r. Synem Wojciecha i Anny był Jerzy.

Jerzy dostał 1636 r. od matki cesję sumy 1000 zł zapisanej jej w r. 1626 przez Sebastiana z Drogoszewa Dembickiego (P. 1017 k.123v; 1033 k.99), sam zaś scedował 1639 r. matce 1750 zł. zapisaną przez Madalińskiego wojskiego wieluńskiego (I.Kal.105 s.1518). Od małż. Klichowskich dzierżawił 1649 r. części wsi Modła Bienna (I.Kon.53 k.137v). Jego żona Anna Stawska, córka Jana, skwitowała ojca 1649 r. z 1. 500 zł posagu, a Jerzy dostał od teścia zapis 2. 000 na poczet reszty posagu (ib.k.159v, 160). Wzięli wtedy oboje od jej ojca w zastaw za 3. 000 zł części Modły, Biennej, Zastruża i poderzgowia (ib.k.161v). Siostrze Dorocie zobowiązał się 1649 r. płacić roczną pensję 40 zł (Py.150 s.162). Żonie oprawił 1654 r. posag 2. 000 zł (R.Kal.14 k.389). Żył jeszcze 1667 r. (I.Kon.58 k.478), zaś 1668 r. Anna Stawska była już 2-o v. za Franciszkiem Modlibowskim (ib.k.500). Żyła jeszcze 1680 r. (Py.155 s.49). Ich córka: Katarzyna, 1673 r. żona Maksymiliana Białoskórskiego, Teresa, 1688 r. za Stanisławem Kurcewskim. Zob. tablicę.

Jakub, woźny wałecki 1565 r. (W.1 k.19). Jan, obywatel wałecki, swój dom w Wałczu i ogród przed mostem grodzkim dał 1592 r. córce Dorocie, idącej za uczc. Wawrzyńca Storzycha, syna sołtysa z Rozwoldu. Prócz niej miał jeszcze syna Jana i córkę Gertrudę (W.2 k.55v). Może ten sam Jan, woźny generał, kupił 1614 r. za 7 i pół grz. od sł. Wojciecha Kiernozka przedmieszczanina wałeckiego dom z ogrodem i polem (W.78 k.159). Anna 1605 r. wdowa

Bagrowscy
@tablica

1-o v. po sl. Franciszku golibrodzie i 2-o v. po sł. Krzysztofie rybaku (ib.24 k.15v). Dorota, 1611 r. wdowa po sł. Wojciechu Chwierale, obywatelu wałeckim. Wszyscy wymienieni w tym ustępie, chociaż osiedleni w Wałczu, pisali się "szlachetnymi".

Piotr "Gatny" zobowiązał się 1568 r. sprzedać część po rodzicach w Bagrowie za 2. 000 zł Stanisławowi Chłapowskiemu (Py.107 k.144v, 145v). Piotr części w Bagrowie sprzedał przed r. 1611 Piotrowi Gablińskiemu starszemu (P.1407 k.436). Katarzyna 1620 r. żona Macieja Małachowskiego.

Bajbuzowie h. własnego
Bajbuzowie h. własnego. Stanisław, mając sumę 7. 000 zł, zapisaną sobie na Charłupi W. przez Aleksandra Walewskiego, zapisał na tej sumie 1704 r. braciom swym Wojciechowi i Janowi 4. 000 zł (I.Kal.157 s.161). Michał 1720 r. mąż Katarzyny Wiesiołowskiej, córki Jana Bartłomieja i Katarzyny Chrząstowskiej (ib.161 s.108).

Bajerowie h. Leliwa
Bajerowie h. Leliwa, nobilitowani 1673 r. (Bon.). Ur. Joachim, komisarz generalny w Przygodzicach 1800 r. (LB Janków), mąż Józefy Marii, oboje żyli jeszcze 24 I 1805 r. Jan Beniamin, syn Fryderyka i Zofii, pisarz prowentowy w dobrach Przygodzkich, mąż Marianny Zarembianki, córki Macieja i Teresy, miał z niej córki: Ludwikę Agnieszkę, ur. we dworze przygodzickim 19 I 1805 (trzymał ją do chrztu wspomniany już Joachim z żoną) i Józefę, ur. tamże 10 II 1811 r. (LB Ostrów).

Bajerscy h. własnego
Bajerscy h. własnego, z Bajerza w woj. chełmińskim. Anna, córka zmarłego Stanisława, działając w imieniu Franciszka i Stefana, rodzonych swych oraz Stanislawa Gabriela, rotmistrza chorągwi pancernej, manifestowała się 1676 r. przeciwko Skalskiemu (ZTP 32 s.500).

Aleksander, sędzia asesor woj. chełmińskiego, dziedzic Przeszmna p. chełmińskiego, nie żyjący 1711 r., ożeniony z Marianną Kruszewską, która t. r. jako pani oprawna w tej wsi wraz z Aleksandrem i Franciszkiem, synami zmarłego Mikołaja, a wnukami i spadkobiercami Aleksandra oraz Stanisławem Jawoszem, swym owdowiałym już zięciem, została poawana przez Bromirskich. nie żyła już wtedy ich córka Elżbieta, żona 1-o v. Waleriana Głuchowskiego, 2-o v. 1704 r. Stanisława Jawosza (ib.39 k.65; I.Kal.157 s.237). Syn Aleksandra i Marianny, Mikołaj.

Mikołaj wraz z żoną Elżbietą Ostrowską, wdową po Ostromęckim, dał 1686 r. zobowiązanie Mikołajowi Ostrowskiemu. Oboje żyli jeszcze 1692 r. (I.Kon.66 k.162v; ZTP 35 s.803). Mikołaj nie żył 1711 r. Jego synami byli Aleksander i Franciszek, występujący wtedy jako wnuki dziada Aleksandra (ZTP.39 k.65).

1. Aleksander, tow. chorągwi panc. wojewody chełmińskiego, wziął w zastaw 1710 r. za 28. 000 zł wsie Koźmin, Głowy, Sacały, Budzyń, Chrząmlice i Smolna p. kon., oraz Kozubowo i części Wilanowa w woj. sieradzkim od Andrzeja Radolińskiego (I.Kon.73 k.53). Chorąży chorągwi usarskiej królewicza Augusta 1715 r. (ib.k.338). Jego żoną była 1717 r. Teresa Żychlinska, córka Adama kaszt. niędzyrzeckiego i Joanny Elżbiety Osieckiej (ib.k.417v), której 1719 r. oprawił 8. 000 zł, odebranych od jej ojca na poczet posagu (ib.75 k.101v). kupił 1720 r. połowę Młodziejewic za 26.250 zł od Andrzeja Malczewskiego (I.Kal.163 s.204). Swe prawa do dóbr Brudzyń, Chrząmlice, i Smolna zbył przed śmiercią małż. Radolińskim (ib.161 s.257). Teresa, wdowa po Aleksandrze, występowała 1723 r. wraz ze swymi dziećmi: Adamem, Józefem, Joanną, Aleksandrą i Zuzanną, dziedzicami połowy Młodziejewic (G.94 k.263). Wyszła 2-o v. po 19 IX 1726 r. (LB Winnogóra) za Aleksandra Otto Trąmpczyńskiego, którego żoną była już 1730 r. (I.Kon.76 k.355v). Oboje żyli jeszcze 1747 r. spośród dzieci Aleksandra i Żychlinskiej, Joanna była 1-o v. za Dąmbskim, 2-o v. zaślubiła 1737 r. Hulewicza, wnosząc do tej rodziny Młodziejowice.

2.Franciszek, drugi syn Aleksandra i Ostrowskiej, sędzia ziem. michałowski, zmarły 1738 r. (Bon.), mąż Lukrecji Bagniewskiej, córki Marcina i Kossówny, ojciec Michała, Kazimierza i Antoniego, w r. 1733 dziedziców dóbr Przeszmno (G.96 k.566v). Zob. tablicę.Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona10111213[14]15161718Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników