Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona6789[10]11121314Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Babscy
Aleksy, mąż 1753 r. Teodory Trepczanki, córki Stanisława Trepki i Anny Modlibowskiej, wdowy po Antonim Drogońskim (Rel.Kal.152/153 s.603), pozywającej go 1756 r. jako "męża uciążliwego", czychającego na jej mienie i życie (ib.163/164 s.1984), która 1768 r., jako wdowa i po tym mężu, mianowała plenipotentami synów z pierwszego małżeństwa (W.94 k.223v). Roch, dworzanin w Borucinie, z żony Jadwigi miał córkę Mariannę, ur. tamże 19 XII 1792 r. Jego dwuletni syn Józef pochowany 18 I 1792 r. (LB i LM Sobótka). Katarzyna przed 17 I 1797 r. wyszła za szl. Jana Bolińskiego, ekonoma z Psarskiego (LB Psarskie). Jan, 55-letni, nieżonaty, zmarł w Łopiennie 29 I 1804 r. (LM Łopienno).

Bachof
Bachof von Echt, bar. Jan Fryderyk miał z Joanny Elżbiety Watzdorf (oboje nie żyli 1752 r.), córkę Henrietę Fryderykę, w l. 1752-91 żonę Ernesta Godfryda Seherr Thoss.

Bachorzewscy
Bachorzewscy wyszli z Bachorzewa w p. kal., par. Wilkowyja.

Maciej Grabowiec z Bachorzewa miał w r. 1443 termin z Maciejem z Jarocina (Py.10 k.9). Mikołaj i Stanisław, bracia rodzeni z Bachorzewa 1456 r. (Py.11 k.22). Z nich Mikołaj miał 1458 r. w zastawie od Jana z Tarców dwóch kmieci (Z.Kal.12 k.52). Żoną jego była Agnieszka, żyjąca jeszcze w r. 1497 (I.Kal.4 k.54). Sam Mikołaj nie żył już w r. 1468, kiedy to jego synów Jana, Andrzeja i Jerzego vel Jurka oraz ich stryja Stanisława B. wezwały do uiszczenia się Jadwigi i Anna z Uszcznowa (ib.1. k.432v). Bracia ci mieli w r. 1469 termin z Jadwigą z Uszcznowa i jej córką (ib.2 k.88v). W r. 1477 już tylko dwaj z nich Andrzej i Jerzy (Jan zapewne nie żył), dziedzice w Bachorzewie, zapisali 15 grz. posagu siostrze Małgorzacie, żonie Jana Gawrzyjałowskiego zw. korzonek. Asystował przy tym zapisie ich "stryj" ks. Mikołaj, pleban w Górze (ib.k.452v). Andrzej i Jerzy jako bracia niedzielni oraz ich matka Agnieszka w ciągu lat 1480-1497 ponawiali wielokrotnie zapisy z tego tytułu na rzecz Gawrzyjałowskiego (ib.3 k.8v, 120, 258v, 373; 4 k.131, 318, 394, 543v).

Jerzy skwitowany 1499 r. przez Annę, żonę Jana Karszowskiego, z jej części w Bachorzewie (I. Kal.5 k.79v). Żonie swej Annie Tarzeckiej, córce Jakuba, oprawił 1507 r. posag 27 i pół grz. na sumie 55 grz. wyderkowanej mu na wsi Raszewy W. przez Piotra Zarembkę Nieniewskiego (P.1390 k.112). T. r. pozwał Katarzynę Raszewską, żonę Andrzeja Stęgoskiego, która go wygnała z owych trzech łanów (P.862 k.258). Czwartą część Bachorzewa sprzedał t. r. za 100 grz. Tomisławowi Jarockiemu (P.1390 k.111). W r. 1509 nabył wyderkiem za 40 grz. 4 i pół łany we wsi Słup p. kal. od Jana Żyrkowskiego (P.786 s.122), zaś w r. 1512 od MikołajaKarskiego również wyderkiem za 40 grz. 3 i pół łana roli osiadłej we wsi Bobry p. kal. (I.i D.Z.Kal.2 k.14). Jerzy żył jeszcze 1514 r. (I.Kal.12 II s.340), kiedy występował jako wuj córek Mikołaja Gotarta Tarzeckiego (I.i D.Z.Kal.2 k.26v). Stanisław z Bachorzewa ręczyl 1462 r. za Piotra z Chociczy, iż ten oprawi wiano żonie (I.Kal.1 k.137v). Otrzymał w r. 1463 zapis 30 grz. od braci z Bieniewa, zapewne w posagu za żonę (ib.k.174v). Ta żona, Agnieszka, córka Wojsława i Anny z Bieniewa i Będzieszyna, zapisała 1467 r. wraz z matką 2 grz. czynszu rocz. od 30 grz. na tych wsiach ks. Janowi, wikaremu koleg. kaliskiej (P.1383 k.288). Stanisław nie żył w r. 1472, kiedy wdowa Agnieszka, dziedziczka w Bieniewie, kwitowała Bartłomieja z Kurowa z 24 zł węg. (I.Kal.2 k.226). Stanisława dzieci: Jan, mikołaj, Dorota, Anna i Jadwiga, w asyście stryja Stanisława z W. Sobótki, rezygnowały 1475 r. część macierzystą w Szczurach p. kal. za 160 grz. Janowi ze Szczur (P.1396 k.26v). Janowi i Mikołajowi, braciom niedzielnym z Bachorzewa, zapisał w r. 1477 dług 7 grz. Stanisław, dziedzic w Sobocie (I.Kal.2 k.453). W r. 1485 rodzeństwo dokonało działów: Mikołaj i Dorota, wtedy żona Stanisława Gutowskiego, wzieli Będzieszyn i cztery łany z karczmą w Bieniewie, zaś dzieci Marcina Sławińskiego, niewątpliwie zrodzone z Anny, drugiej spośród sióstr, wtedy widocznie już nie żyjącej dostali Bieniewo (ib.3 k.270v). W l. 1500-32 mamy dość liczne transakcje Mikołaja B., zapewne identycznego z powyższym. Od Dersława Lutyńskiego wziął w zastaw za 20 grz. część w Lutyni 1500 r. (I.Kal.5 k.202v). na połowie Bachorzewa i młyna wodnego w tej wsi oprawił 1505 r. 200 grz. posagu żonie Katarzynie Suchorzewskiej córce Filipa (P.1390 k.68v; I.Kal.6 k.163v). T. r. części we wsiach Bieniewo, Będzieszyn i Wierzbowiec p. kal. sprzedał za 150 grz. Wojciechowi Niedzianowskiemu (P.1390 k.68v). Stefanowi Wturkowakiemu sprzedał 1507 r. za 40 grz. 4 łany osiadłe w Bachorzewie (P.1390 k.105). Od rodzono-stryjecznego brata Andrzeja kupił t. r. za 90 grz. jego część w tejże wsi (ib.k.78). Ok. r. 1520 w imieniu własnym oraz Agnieszki i Barbary, córek tego Andrzeja, już zmarłego, miał sprawę z Mikołajem Jaroszewskim, dziedzicem części W. Turska, o spadek po rodzonej ich ciotce Katarzynie, żonie Konrada z W. Turska (Z.I.i R.Kal.3 k.597v). O tym Andrzeju wiem jeszcze to, że 1499 r. występował jako wuj Anny, żony Jana Karszowskiego (I.Kal.5 k.79v). Mikołaj 4 łany w Racądowie (dziś Racendowie) p. kal. wyderkował zrazu w r. 1524 za 40 grz Mikołajowi Bachorzewskiemu (I.i D.Z.Kal.2 k.102), zaś w 1526 r. za 40 grz. Bartłomiejowi Suchorzewskiemu, a 3 łany roli w Bachorzewie za 30 grz. Tomaszowi Korzkiewskiemu (Py.23 k.62, 65). Umarł między r. 1532 i 1537, kiedy owdowiała Katarzyna cedowała oprawę synowi Stanisławowi (P.1393 k.519; 1394 k.119).

Stanisław, syn Mikołaja i Suchorzewskiej, nabył 1522 r. sposobem wyderkafu za 60 grz. od Agnieszki Wilczyńskiej jej oprawę na połowie Wilczyna p. kal. (P.1392 k.464). Na połowie swych części w Bachorzewie oprawił 1523 r. posag 100 grz. żonie Elżbiecie Mozgawskiej (ib.k.511v). Elżbieta, owdowiawszy, dała 1544 r. oprawę na tej wsi córkom swym Annie i Dorocie (P.1395 k.134v). Stanisław miał syna Mikołaja, zmarłego bezpotomnie zap. przed r. 1555, dziedzica w Bachorzewie (Z.Ii D.Kal.7 k.713v). Była jeszcze i córka Jadwiga, w r.1545 żona Marcina Prusinowskiego, w l. 1558-82 wdowa po nim. Anna, w l. 1544-45 żona Jana Stęgoskiego, Dorota zaś, w l. 1545-54 żona Piotra Stęgoskiego. Wszystkie trzy, już owdowiałe, 1579 r. prawo bliższości po matce do wsi Mozgawa w woj. krak. scedowały Janowi Prusinowskiemu, synowi Jadwigi (Py.116 k.71v). Potomkowie Anny i Doroty pisali się przeważnie "Stęgoskimi czyli Bachorzewskimi" (Zob. Stęgoscy). Zob. tablicę.

@tablica

Bachowska
Bachowska Weronika, wdowa z Chlewisk, zślubiła 11 XI 1777 r. uczc. Stanisława Dąbrowicza, młynarza z Przybysławia (LC Chlewiska).

Bachstein
Bachstein (B. und Franckendorf) h. własnego. Eliasz Michał v. B., nie żyjący 1694 r., miał syna Jana Antoniego i córkę Annę Justynę, żonę 1-o v. Jana Gutsmuth, Ślązaka, 2-o v. Samuela Schlichtinga 1694 r. (Ws.208 k.534v; 76 k.445v). Jan Antoni, z Saksonii książęcej, nie żyjący 1721 r., miał z żony Rozyny "de France" (Frantzen?) córkę Marię Eleonorę wydaną 1721 r. za Bartłomieja Szołdrskiego, potem kaszt. biechowskiego. Miał i drugą córkę, Juliannę niezamężną, zmarłą w Iłowcu 9 II 1758 r. w wieku lat 49 (LM Czempiń). Z pozostałych po jej śmierci ruchomości skwitowali Szołdrską 1759 spadkobiercy Joanny B., żony bar. Józefa Osterberga, która była zapewne też córką Antoniego (Kośc.328 k.97; 317 k.194). Bratankiem Szołdrskiej był Józef Karol von B., który mając lat 18 umarł w jej domu w Iłowcu 11 IX 1744 r. i pochowany w Czempiniu (LM Czempiń).

N., syn bar. B-a, zmarł 2 IX 1760 r. i pochowany na cmentarzu w Kłodzie (LM Rydzyna). Jan Wilhelm B.-F., były posesor Nielęgowa p. kośc., z żony Elżbiety v. Drachenheim miał syna Augusta Konstantego, który 1771 r. spisał dożywocie z żoną Krystyną Lossow, córką Baltazara i Elżbiety Zaydlicówny (Ws.95 k.142v). August Konstanty, jako plenipotent ojca, kwitował 1776 r. Zakrzewskiego dziedzica Nielęgowa (Kośc.332 k.178). Wraz z żoną oraz w imieniu syna Józefa, chorążego wojsk pruskich, mianowali 1790 r. plenipotenta (Ws.106 k.54v).

Baciszewscy
Baciszewscy chyba z Baciszewa w p. inowrocł., dziś nieznanego. Anna Ruchocka, wdowa po Macieju B., dała 1537 r. dobra swe w Ruchocinie W. i M., spadłe po bracie Jarosławie, Janowi Modlibogowi, kaszt. konarskiemu (P.1394 k.152v). Córki Macieja i Anny: Jadwiga, 1548 r. żona Piotra Kozielskiego, i Anna, w l. 1547-56 żona Wawrzyńca Sosnkowskiego.

Bacziss
Bacziss (?) Jakub kwitował 1567 r. Wełmińskiego (Kc.116 k.413v).

Baczyńscy
Baczyńscy. Boniecki znał tylko B-ich h. Sas, z Baczyna w p. sambor.;czy do nich należy zaliczyć wymienionych tutaj, nie wiem.

Antoni 18 VI 1733 r., zaś Andrzej 4 VII 1734 r. chrzestni w Baranowie (LB Baranów).

Jan, administrator Dębnicy w l. 1734-64, nazwany 1736 r. ekonomem z Przygodzic, zmarły w wieku ok. 62 lat 29 III 1776 r. (LM Kotłów), miał z pierwszej żony, Jadwigi Jarczyńskiej, dzieci: Andrzeja Chryzogona, ur. w Dębnicy, ochrzcz. 1729 r., Franciszka, ur. tamże, ochrzcz. 9 III 1731 r., Zofię Monikę, ochrzcz. w maju 1734 r., Rafała Jana Wojciecha, ochrzcz. 14 X 1736 r., Michała Franciszka, ochrzcz. 4 X 1739 r., Juliannę Annę Mariannę, ur. w Czarnym Lesie, ochrzcz. 9 VII 1742 r. Z drugiej żony, Łucji Brzeżańskiej: Piotr Antoni, ur. 11 X 1735 r., Antoni Jan, ur. w Dębnicy, ochrzcz. 17 VI 1756 r., Barbara Marianna, ochrzcz. 6 VIII 1757 r., Mikołaj Józef, ochrzcz. w październiku 1764 r. (LB Kotłów). Pani Marianna, może matka powyższego Jana, umarła, mając lat 80, 19 I 1754 r. (LM Kotłów).

Wojciech zaślubił 4 II 1731 r. Annę (LC Sowina). Synowie ich: Łukasz, ochrzcz. 13 X 1733 r., Andrzej Józef, ochrzcz. 28 XII 1735 r., obaj ur. w Bogwiedzach (LB Sowina).

Dominik, posesor części wsi Kinno, zaślubił 11 XI 1743 r. w Gnieźnie Zuzannę Żychlińską, córkę Antoniego i Apolonii Schenkendorf (LC Gniezno Sw. Wawrzyniec; P.1288 k.111). dzierżawcę karczmy Sapieżyńskiej i umarła w "Sapieżyńskiem" 25 XI 1800 r., mając lat 32 (LM Poznań, Sw. Wojciecha). Zuzanna, jako wdowa, kwitowała 1784 r. z 200 zł Jana Kalksteina (G.111 k.55). Dzieci ich: Michał Antoni, ur. w Polanowie, ochrzcz. 10 IV 1757 r. (PB Powidz), Zofia, ochrzcz. 8 VII 1759 r. (LB Gniezno, Św. Wawrzyniec) i Wojciech Stanisław, ur. w Kinnie, ochrzcz. 29 IV 1765 r. (LB Ostrowite).

N., mąż Zofii Dominikowskiej, 2-o v. Czarneckiej. Oboje nie żyli 1742 r., bezdzietni (I.Kal.178/80 s.47). Stanisław z żony Joanny Wyrzykowskiej zaślubionej przed 22 III 1746 r., miał synów, Józefa, ur. w Radzewie, ochrzcz. 22 III 1746 r., i Franciszka, ochrzcz. 20 IX 1752 r. (LB Bnin). Były i córki: Marianna, ur. w Radzewie, ochrzcz. 6 XII 1750 r. (ib.), żona Antoniego Ciszewskiego 1782 r., Teofila t. r. żona Wiktoryna Kierszkowskiego, oraz Franciszka, która t. r., po śmierci rodziców i brata Józefa, jako ich wraz z siostrami spadkobierczyni, mianowała plenipotentem szwagra Ciszewskiego (P.1359 k.384v). Może ta sama Franciszka zaślubiła 1784 r. Andrzeja Bębenkowskiego? Mieszkał potem w Małachowie Wierzbiczanach i umarł mając lat ok. 50 w r. 1770, pochowany 13 II (LM Witkowo).

Wojciech, ekonom w Niemieczkowie, pochowany 8 VI 1776 r. (LM Objezierze). Stanisław, plenipotent panny Brzozowskiej 1783 r. (Ws.102 k.115).

Szl. Maciej, kuchmistrz Skorzewskiego, starosty gnieźn., zmarł w Arkuszewie 28 XII 1783 r., mając ok. 40 lat (LM Gniezno, Sw. Michał). Rudolf, rodem z Brecewa w Prusach Płd., dymisjonowany porucznik regimentu von Stockhausena, zaślubił 28 IV 1801 r. Konstancję Wicherkiewiczównę, córkę mieszczanina ze Zdun (LC Zduny).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona6789[10]11121314Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników