Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona3456[7]891011Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Arciszewscy h. Prawdzic 2.
Katarzyna, córka Kazimierza i Marianny Mąkowskiej, poszła 11 II 1805 r. za Wojciecha Kaczkowskiego (LC Broniszewice).

Arkuszewscy
Arkuszewscy, zob. Jarkuszewscy.

Armanowscy
Armanowscy Wojciech i Regina chrzcili 25 II 1720 r. syna Macieja (LB Kotłowo).

Armon
Armon Katarzyna, w l. 1701-2 żona Kazimierza Sawickiego.

Arnim
Arnim Adelajda Krystyna Lowiza, żona 1778 r. Aleksandra Ludwika Augusta Kalkraytera, porucznika wojsk pruskich.

Arnoldowie
Arnoldowie. Op. i uczc. Samuel, w r. 1687 mąż op. i uczc. Jadwigi Długoszówny, mieszczanie leszczyńscy, w imieniu własnym i żony zawierał wtedy kontrakt z Adamem Karśnickim i jego żoną Barbarą z Twardowskich (Kośc.356 k.13), a oboje w r. 1693 wydzierżawili na lat 3 od Barbary z Twardowskich Karśnickiej za 3. 600 zł Łipno i Lipienko (Kośc.306 k.430; 307 k.471v). W r. 1695 po śmierci Samuela, jego syn sł. Marcin, w imieniu swoim i matki oraz innych spadkobierców ojca wydzierżawil od małżonków Karśnickich na lat 3 Karśnice i Księginki (ib.307 k.613v). Daniel, rajca leszczyński 1718 r. (ib.311 s.912).

Chyba z tej samej rodziny był szl. Beniamin, burmistrz Leszna i "generalny Korony Polskiej poczmistrz za pożyczki gotowizną i dostawy wina, ogółem na sumę 30. 000 tynfów, otrzymał 25 VIII 1716 r. w posesję aż do "wytrzymania" tej sumy wsie Dąbecz, Strzyżewice i folusze włoszakowskie (Ws.161 k.97). Konsyliarz nadwor. JKMci, administrator dóbr leszczyńskich 1717 r. (ib.s.753). W r. 1726 był posesorem dóbr Włoszakowice, Bukowiec, Machcin, Dłużyna, Grotniki, Domienice, Miastko, Koło i Ujazdów na zlecenie króla Stanisława i mocą zawartego z nim kontraktu (Kośc.161 k.22). W r. 1731 ur. Beniamin "de A., eques Silesiae", dziedzic dóbr Seytersdorff, Sorgaw, Petersdorff w Ks. Głogowskim i Żagańskim, do sprawy sądowej z Swinarskim z Głuchowa mianował plenipotentów, a wśród nich syna Ernesta Ludwika (Ws.84 k.50v)

Sławetna Marianna z Arnoldów, wdowa po sław. Krystianie Tobiaszu, obywatelu leszczyńskim, występowała w r. 1724 jako siostra zmarłej Jadwigi, żony urodz. Henryka Ernesta Ponikowskiego (Kośc.159 k.146).

Wielm. pani Bogumiła trzymała do chrztu dziecko Krzywokulskiego 22 II 1752 r. (Lb Kobierno). Szl. (potem dodano: urodz.) Jan z żoną Joanną Brukman, pochowaną w Jedlcu 9 IX 1794 r., posesorzy Jedlca w l. 1789-94, mieli dzieci: Zuzannę, zmarłą 6 IX 1791 r. w wieku 1 miesiąca, Anastazego Ludwika, ochrzcz. 17 VIII 1789 r., Jakuba Ignacego Lojolę, ochrzcz. 24 VII 1794 r. (LB Jedlec). Zapewne tan sam "urodzony" Jan dzierżawił 1789 r. od Generałowej Weroniki Garczyńskiej Gostkowo (P.1366 k.254).

Rozalia, żona 1792 r. Ludwika Tomaszewskiego. Wielm. pani Barbara z Lipińskich zmarła w Poznaniu i pochow. 4 VII 1797 r. (Nekr. Reformatów Pozn.). Jan Antoni, posesor Raszkowa, dziedzic Pęcherzewa w woj. sier., wdowiec mający lat 40, zaślubił 16 X 1798 r. Julianną Kiedrzyńską, wdowę po Ruszkowskim, posesorkę Wierzchosławia, mającą lat 26 (LC Sobótka). Córka ich Teofila Domicela ochrzcz. 28 IV 1801 r. (LB Raszków).

Tomasz, ekonom w Wierzei w l. 1772-1787, dzierżawca Piotrowa w l. 1799-1800, Szczytnik 1817 r. i zapewne Zdziechowic 1822 r. (LB Głuszyna). Jego żona, Małgorzata Grodziska, zmarła w Mystkach 14 VI 1833 r. (LM Targowa Górka). Ich synowie: Mikołaj, Michał, a zapewne też Jan, Ludwik i Stanisław. Z córek, Anastazja, ur. w Wierzei, ochrzcz. 27 V 1787 r. (LB Grodzisk). Marianna wyszła 20 XI 1799 r. za Jakuba Poklateckiego, dzierżawcę Pigłowic (LC Głuszyna). Jadwiga, chrzestna 11 VIII 1800 r. (LB Mądre), była potem żoną Aleksandra v. Balgen (Balgin), kapitana wojsk pruskich, dziedzica Mystek, zmarłego tam 21 IX 1843 r. w wieku 80 lat (LM Targowa Górka). Któraś z córek Tomasza i Małgorzaty (może wyżej wymieniona Anastazja?) była zamężna za Krokizjuszem (Krokcjuszem), bowiem Małgorzata A-wa 17 IV 1825 r. trzymała do chrztu dziecko swej wnuczki Marii (Małgorzaty) z Krokizjuszów Mieczkowskiej (LB Targowa Górka). Inną córkę tejże Mieczkowskiej 14 III 1829 r. trzymał do chrztu Antoni A., dzierżawca Słupi (LB Dębica), należący najwidoczniej też do kręgu bliskiej rodziny. Z synów Tomasza i Małgorzaty, Mikołaj "de Radwan", ur. w Wierzei 10 IX 1772 r. (LB Lwówek), posesor Pakowia i Kłodziska Obornickiego, zmarły w Poznaniu 27 VII 1811 r. (LM Głuszyna). Jego żoną była Felicja (Felicissima) Ignatowska, dzierżawczyni Pakowia i Kłodziska, zmarła wnet po mężu 8 VIII 1811 r. w wieku lat 50 (LM Biezdrowo). Michał, którego ochrzczono z ceremonii 2 XII 1777 r. (LB Ceradz Kośc.), świadkował 1 X 1826 r. przy ślubie i nazwany wtedy "ze Zdzychowic" (LC Środa). Oficer wojsk pruskich, umarł w Mystkach 5 XII 1837 r. (LM Targowa Górka). Jego żoną była Bogumiła Tomicka (Janicka?), córką zaś Michalina Marianna, ochrzcz. 18 V 1815 r. Jej matką chrzestną była Józefa A., zmężna Trzeska (LB Pozn., Sw. Marcin).

Jak już powiedziałem, synem Tomasza i Małgorzaty był zapewne też Jan, ur. ok. 1789 r. zmarły w Poznaniu 4 XII 1822 r. (LM Głuszyna). Żoną jego była Józefa, poślubiona przed 25 XI 1821 r. (LB Bagrowo), nazwana córka dziedzica Zdziechowic, zmarła w Szczytnikach 18 IX 1823 r. w wieku lat 21. O jej śmierci donosił Józef(!) Balgin (LM Głuszyna). Ludwik, chyba też syn Tomasza i Małgorzaty, dziedzic Mystek, oraz żona jego Ludwika występowali w l. 1821-1847 (LB Sulmierzyce, LB Targowa Górka, LB Gniezno, Sw. Trójca). On żył jeszcze 17 X 1851 r. (LB Głuszyna). Ich synem był zapewne Cyprian, zamieszkały zrazu w Mystkach, mąż Marianny Alkiewiczówny, córki Onufrego i Augustyny z Poklateckich ojceic Włodzimierza, ur. tamże 16 IX 1849 r. (LB Targowa Górka) i Michała Witolda, ur. w Starołęce 9 IX 1851 r. (LB Głuszyna). Stanisław, jeszcze jeden przypuszczalny syn Tomasza, mąż Bogumiły Winnickiej, miał z nią córkę Nepomucenę, ur. ok. 1802 r., wydaną 1 X 1826 r. za Franciszka Kubackiego. Świadkował przy ślubie ich Michał A. ze Zdziechowic (LC Sroda).

Stanisław, ekonom w Głuponiach, chrzestny 11 V 1783 r. (LB Brody). Ambroży zaślubił 4 XII 1793 r. w Ostrowie Apolonię Kowalównę (LC Ostrów). Jan, syn Macieja i Bogumiły, dzierżawca Raszkowa 1802 r. Jego żoną była Julianna Kiedrzyńska, córka Kaspra i Marianny. Z niej córka Helena, ur. w Piaskach 18 V 1802 r., i syn Mateusz Józef, ochrzcz. 21 IX 1803 r. (LB Raszków). Józef, posesor Chwałkowa, trzymał do chrztu syna Potockiego, dzierżawcy Łubowa, 17 XI 1816 r. Rażony apopleksją umarł 15 VII 1843 r., mając lat 47 (LB i LM Łubowo). Jego żoną, poślubioną przed 22 VI 1820 r. była Marianna Radomińska (LB Łubowo). Jedyna ich córka Wiktoria, ur. ok. 1801, w chwili śmierci ojca była żoną Leona Sobierajskiego, dziedzica Chabielina (LM Łubowo). Drugim jej mężem był N. Bieczynski. Żyła jeszcze 1843 r., będąc wdową (Hip. Wągrowiec Kopanina). Antonina przed 9 V 1817 r. wyszła za Stanisława Trzeckiego (LB Mądre). Porównaj wyżej z Józefą zamężną Trzeską. ignacy trzymał do chrztu 21 I 1821 r. syna Bendów z Osieka (LB Gostyczyna). Józef, dziedzic pietrzykowa, i żona jego Seweryna Laskowska, rodzice Konrada, ur. w Czachórach 25 XI 1843 r. Jego chrzestną była Helena A. (LB Droszew). Pius, chrzestny 19 III 1851 r. (LB Białężyn). Józef, ekonom w Szczurach, i Teofila Witkowska, rodzica Stanisławy, ochrzcz. 15 IX 1875 r. (LB Szczury).

Arnould
Arnould Flora d A., niezamężna, z Kawcza, licząca lat 29, zaślubiła 20 VI 1821 r. Felicjana Niesioowskiego, komisarza poczty z Bojanowa.

Arthmut
Arthmut Maria, 1630 r. żona Jana Jarosławskiego.

Artowski
Artowski Wojciech, tenutariusz wsi Skalmierzyce 1720 r. (I.Kal.161 s.12).

Auersperg, Ausberg, Józef
Auersperg, Ausberg, Józef bar. de A., zmarły w Książu 15 V 1762 r., (LM Książ), zaślubił w Poznaniu 29 IX 1755 r. Barbarę Poradowską, (LC Poznań, Sw. Marcin) córką Walentego i Jadwigi z Naramowic, która 2-o v. wyszła 21 X t. r. za Mateusza Molskiego, skarbnika smoleńskiego (LC Kunowo; P.1334 k.23; Kośc.330 k.108). Po raz trzeci zaślubiła 1768 r. Franciszka Zbyszewskiego (Kośc.330 k.219v). W r. 1783 synowi Karolowi A. scedowała sumę na Izdebnie po swych rodzicach (I.Kon.82 k.360). Był jeszcze syn Augusta Nepomucen Teodor, ochrzcz. 12 VII 1756 r. (LB Poznań, Fara), który 30 III 1789 r. pewne sumy po matce cedował bratu Karolowi. Podpisał się wtedy: Augustin Graff Auersperg (P.1366 k.446). Karol w l. 1784-88 mąż Marianny z Fontynich, wdowy po Fryderyku Wilhelmie de Lenefeld, po Antonim Wieprzyńskim Janowskim, pułkowniku wojsk kor., i po Michale de Crachay, konsyliarzu Jkmci (P.1361 k.523; 1365 k.576v).

Auerswald, Aurszwald, Aussward, Aurszałd
Auerswald, Aurszwald, Aussward, Aurszałd Justyna, w l. 1660-1667 żona Adama Aleksandra Deręgowskiego.

Augustynowscy h. Ogończyk
Augustynowscy h. Ogończyk. Stanisław, burgrabia wojew. malborskiego 1635 r., w imieniu swoim i braci swych Macieja i Krzysztofa skwitował Jakuba Weihera wojewodzica chełmińskiego i pułkownika król. z 600 zł za głowę brata ich Jakuba zabitego przez towarzyszy spod chorągwi rotmistrza Daniłowicza (W.35 k.329v).

Aulock h. Własnego
Aulock h. Własnego ze Śląska. Katarzyna "Ulakowa" zawarła 1475 r. ugodę ze swym synem Jurgą, cedując mu oprawę na wsiach Wygnańczycach i Łysinie, a zatrzymując dożywocie na Tylewicach (P.21 k.26).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona3456[7]891011Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników