Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12131415[16]17181920Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Balbi, Balbis
Balbi, Balbis szl. Jan, sługa Piotra z Potulic wojew. płockiego, dostał od niego za służby świadczone jemu i jego zmarłemu bratu Stefanowi, 1577 r. dwa łany, jeden kaczmarski, drugi pusty w Przebendowie p. pozn. (P.1398 k.729v). Jan miał 1599 r. przez Piotra Potulickiego wojewodę kaliskiego dane sobie prawa na wsiach Głomsk i Ostragóra (N.219 k.409v) spisał 1603 r. dożywocie z żoną Anną Fuchsbergerówną (N.165 k.119). Jana, nieżyjącego 1610 r., synowie Jan i Stanisław, córki: Anna 1612 r. żona Łukasza Chlebowskiego, Barbara, żona 1610 r. Kaspra Smarzewskiego, oraz Lukrecja. Jan sumę 330 zł, pochodzącą z 1. 400 zł, za które Piotr Potulicki, wojew. kaliski, zastawił jego ojcu części wsi Głomsk, a które spadły na niego i jego rodzeństwo, scedował 1610 r. szwagrowi Smarzewskiemu (N.167 k.661). Żył jeszcze 1611 r. (ib.k.870). Żofia w l.1623- 24 żona Macieja Grabowskiego.

Balcewiczowa
Balcewiczowa Zofia z Żeromskich, licząca ok. 37 lat, zmarła w Osinach 6 XII 1811 r. (LM Kępno)

Balczyński
Balczyński Sebastjan, nie żyjący 1764 r., z Moniki Krajewskiej miał córkę Mariannę, której mąż Eustachy Lisiecki oprawił t. r. posag 600 zł (Ws.93 k.240).

Balewski
Balewski (?) Grzegorz z żony Marianny miał córkę Gertrudę Józefę, ochrzcz. 18 III 1755 r. (LB Strzelno).

Baliccy z Balic
Baliccy z Balic w p. kal.(?), wsi dziś nieistniejącej (nie znają jej BNT). Jan Ożog z Balic i Janikowa nie żył już w r. 1466, kiedy wdowa po nim Anna wzięła w zastaw od Stanisława Wolskiego za 60 grz. trzy łany (I.Kal.1 k.376). Stanisław, syn tego Jana, winien był w r. 1470 sumę 11 grz. Janowi z Poraża (ib.2 k.127v). Jadwiga z Balic, nie żyjąca już w r. 1472, była żoną Mikołaja Bochnka z Bartodziei.

Baliccy z Balic p. kruszw., par. Ludziska, wsi określonej czasem jako położonej w p. inowrocł. Wojciech 1514 r. oprawił posag 525 zł żonie Elżbiecie Czewujewskiej (P.1399 k.271v). Dorota, córka zmarłego Macieja, w l. 1500-1525 żona Jana Szyszyńskiego (P.1389 k.93; G.98 k.179v). Paweł, dziedzic cześci w Balicach, zabezpieczył 1555 r. Łuszczewskiej, zakonnicy w Owińskach roczny czyńsz 3 grz. z tytułu jej dóbr macierzystych, zapisany jej na Polanowicach przez zmarłego Marcina B. (P.896 k.816v). Synowi Łukaszowi zobowiązał się 1560 r. rezygnować dwór w Balicach (G.39 k.29). Inny syn Pawła, Wojciech zobowiązał się 30 VII 1580 r. oprawić 600 zł posagu swej narzeczonej Elżbiecie Czewujewskiej, corce Mikołaja (G.58 k.361v). Wojciech ten zmarł bp. 1587 r., wdowa t. r. skwitowała z oprawy brata męża, Łukasza (G.62 k.498v, 558v; 63 k.241). Była 1588 r. 2-o v. żoną Jana Mąkowskiego (P.949 k.184v). Łukasz, syn Pawła, zapisał 1574 r. 900 zł bratu Wojciechowi i dał mu zobowiązanie sprzedania za 2. 000 zł części Balic (G.52 k.340). Występował 1587 r. jako spadkobierca tego brata (G.62 k.558v). Kwitował się 1590 r. z Brzozowskimi z dzierżawy Pliszczyna W., wsi, którą mu był puścił ks. Stefan Brzozowski dziekan gnieźn. (P.953 k.545v). Anna, córka Łukasza, wyszla 1590 r. za Marcina Podleskiego.

Zofia z Trzaskowic, wdowa 1-o v. po Stanisławie Mirosławskim, 2-o v. po Wojciechu B., skwitowała 1636 r. wykonawców testamentu ks. Andrzeja Mirosławskiego scholastyka gnieźn., z legatu 1. 000 zł (G.80 k.145v). Bartłomiej, syn zmarłego Wojciecha, w imieniu swoim i żony Reginy Pniewskiej, mianował 1650 r. plenipotentów (Kc.129 k.603). Oboje wydzierżawili 1648 r. na 3 lata Słembowo p. k.cyń. od Andrzeja Cerekwickiego (P.1058 k.72v), a po jego śmierci, prolongowali 1651 tę dzierżawę od córek zmarłego (Kc.129 k.698v).

Maciej, mąż Doroty Kleistówny, corki Henryka, 1689 r. (Kc.132 k.31).

Baliccy z Balic p. sier. Niektórzy od sąsiedniej wsi Nuchninio przezywani też Muchnińskimi, pisali się czasem Muchnińskimi z Balic, lub Muchnińskimi cz. B-imi (zob. też Muchnińscy).

Andrzej z z. sier. dostał przed r. 1530 zobowiązanie od Jakuba i Stanisława Kosmowskich oraz Stanisławem Przyrańskiego uwolnienia całych części w Kosmowie, Jaszczurowie, Gostyni p. kal., sprzedanych mu za 1. 000 zł przez Kosmowskich (Z.I.i R.Kal.3 k.271v). Części w tych wsiach sprzedał 1540 r. za 1. 000 zł Grzegorzowi Kosmowskiemu Rosołowi (P.1394 k.358).

Jakub, stryj Zofii Stanisławowej Oborskiej 1519 r. (P1392 k.310v). Zapewne ten sam Jakub część swą macierzystą w Bogusławicach p. kon. sprzedał 1530 r. za 20 grz. Janowi Krasce Bogusławskiemu (Z.Kon.1 k.52). Reginę, wdowę po Andrzeju B., procesowała w l.1539-45 Agnieszka z Morawina Andrzejowa Grodzicka o zwrot 9 łyżek srebrnych danych do naprawy przez ojca Agnieszki, zmarłego Andrzeja Lesickiego (Z.I.i D.Kal.136v; 537v).

Helena, żona 1539 r. Michała Skarszewskiego.

Stanisław "starszy" łan roli w Balicach dał 1571 r. wyderkiem za 120 zł synowi Janowi (R.Kal.3 k.334), a plac zw. "Starym Dworem" z budynkami i łąką w tej wsi dał wieczyście synowi Stanisławowi 1577 r. (ib.4 k.432v). Miał jeszcze syna Sewetyna, któremu 1609 r. scedował zapis 50 zł dany sobie przez Stanisława Jedleckiego Dziabę (I.Kal.75 s.99). Córka Anna wydana w r. 1570 lub 1571 za Wojciecha Tomickiego cz. Turskiego. Tego też Stanisława córką była Elżbieta, w l. 1570-73 żona Sebastiana Chodakowskiego 2-o voto w r. 1584 żona Jana Jedleckiego Dziaby cz. Dziabki. Wspomniany już Seweryn w 1609 r. dostał zapis od Korzeniowskiego cz. Wardęskiego (I.Kal.75 s.316), a żył jeszcze w r. 1612, kiedy kwitował Mariannę Pczińską, żonę Jana Magnuszewskiego (I.Kal.78 k.920). Jan, syn Stanisława, mąż Anny Kowalewskiej, wdowy po Macieju Turskim cz. Tomickim, 1570 r. (ib.36 k.720). Zapis zastawny łanu folwarcznego w Balicach, dany mu przez ojca, scedował 1578 r. bratu Stanisławowi (ib.45 s.211). Na połowie Balic oprawił 1580 r. posag 320 zł swej żonie (R.Kal.5 k.113v). Całe części w Balicach, z wyjątkiem cząstki roli koło wsi Zimotki, zastawił 1583 r. za 1. 000 zł synowi Mikołajowi (ib.49 s.588). Żona jego zapisała 1588 r. dług 130 zł Ciświckiemu (ib.55 s.987). Jan zmarł 1588 r., a jego jedyny spadkobierca, syn Mikołaj, ur. ok. 1571 r., zapis 100 zł dany sobie przez Wojciecha Turskiego cz. Jaroszewskiego, scedował 1588 r. rodzonemu stryjowi Stanisławowi (ib.s.1149). Ten Stanisław, syn Stanislawa, na połowie części w Balicach oprawił 1582 r. posag 500 zł żonie Annie Turskiej cz. Tomickiej, córce Wawrzyńca (R.Kal.5 k.259v). Części tej wsi sprzedał t. r. za 800 zł Wojciechowi Turskiemu (ib.k.295), a żona jego skasowała tam oprawę (Py.119 k.310v). T. r. Wojciech Turski prawa nabyte przez siebie i żonę od Zofii z Mycielskich Wiśniewskiej Kostrzewiny do pewnych dóbr w mieście Stawiszynie i Długiej wsi scedował Stanisławowi (ib.k.308v). Stanisław został w r. 1584 skwitowany przez siostrę Elzbietę Jedlecką (I.Kal.50 s.887). Części w Balicach, sprzedane Wojciechowi Turskiemu, odkupił 1585 r. za 800 zł od jego syna Hieronima (R.Kal.5 k.483v). Stanislaw z p. sier., syn zmarłego Stanisława, a więc chyba ten sam, kwitował 1604 r. z 30 zł Stanisława Ziemeckiego (I.Kal.70 k.849v).

Jan, syn zmarłego Feliksa z Balic, procesował 1585 r. Golińskiego (I.Kon.21 k.333). Jan i Sebastian, bracia rodzeni 1586 r. (I.Kal.53 s.1015). Dorota Czepowska, wdowa po Sebastianie B. 1609 r. (ib.75 s.99). Jan, syn zmarłego Sebastiana dostał 1618 r. od Jana Chełchowskiego (Chełkowskiego?) zbieglego ze wsi Skotniki Głąbowe w p. szadk. do Lekaszyna koło Koła (I.Kal.84 s.318), mąż Anny Łobockiej, córki Pawła i Jadwigi Przespolewskiej (ib.105 s.1681), mianował wraz z nią plenipotentów 1632 r. (ib.s.1253). Oboje wydzierżawili 1643 r. za 300 zł Bielawy od Mikołajewskich (I.Kon.51 k.30v). Zastawnikami tej wsi byli 1644 r. (ib.k.212v).

Stanisław B. cz. Kozielowski z p. sier. kwitował 1586 r. z ran stryjecznego brata Jana (ib.75 s.1016). Jadwiga z Chwalęcic, wdowa po Janie Siedleckim Szarło i 2-o v. po Janie B., swe oprawne części we wsi Jedlec zastawiła 1588 r. za 600 zł Mikołaja Noskowskiemu (ib.55 s.1007). Bracia Jan i Stefan B-cy cz. Muchlińscy oskarżeni 1602 r. o poranienie przez Macieja Miełaczewskiego (Rel.Kal.1 k.445). Aaron w r. 1627 dziedzic w Naczesławicach wojew. kaliskiego (ZTP 28b s.1669). W r. 1633 nazywany byłym dziedzicem części Naczesławic, których posesorem był wówczas Wojciech Wyganowski (I.Kal.99b s.1841). Jakub, syn zmarłego Mikołaja, dostał 1624 r. zobowiązanie od Jakuba Naczesławskiego i żony jego Bogumiły Głoskowskiej (I.Kal.90b s. 2302). Był wraz ze swą żoną Dorotą Trzebińską w r. 1636 dziedzicem części Naczesławic (ib.102 s.445). Dom w Naczesławicach dał 1645 r. Wespazjanowi Deszczynskiemu (R.Kal.13 k.217v). Od Jana Kamockiego cz. Prątkowskiego otrzymał w r. 1649 zobowiązanie sprzedaży za 1. 700 zł części zw. "Młynik" we wsi Stradow Pański w p. sier. (I.Kal.115 s.1344,1350). Ten sam Jakub z drugą żoną Marianną Kowalską dali w r. 1650 zobowiązanie Janowi Kamockiemu cz. Prątkowskiemu (I.Kal.116 s.748). Z tą Marianną, córką Jerzego i Anny Biernackiej, występował jeszcze 1654 r. byli wtedy bezdzietni (I.Kon.56 k.13v).

Katarzyna, wdowa po Janie Biegańskim 1646 r. Stanisław, syn zmarłego Piotra 1651 r. Bogusławskiego (I.Kon.53 k.406). Stanislaw i jego żona Anna lipnicka, pobici i poranieni 1668 r. (ib.k.503). Jan, nie żyjący 1669 r., mial synów Stanisława i Swiętosława. Stanisław zapisał t. r. sumę 500 zł bratu (I.Kal.129 s.138). Kupił 1678 r. od Jana Parczewskiego i jego żony Kosarzewice i Zalesie w z. sier. (ZTP 32 s.1231). Jadwiga Rososka, córka Stanisława i Katarzyny Waliszewskiej, żona Swiętosława B., kwitowała 1673 r. Bartochowskiego. Żyła jeszcze 1677. (I.Kal.133 s.1040; 138 s.1339). Stanisław, może identyczny z powyższym, i żona jego Regina Żrenicka, oboje nie żyjący 1681 r., mieli córkę Annę, 1671 r. żonę Stanisława Bogusławskiego (I.Kon.60 k.151). Anna, córka nie żyjącego Stanisława, więc może identyczna z powyższą, żona 1690 r. Aleksandra z Rokszyc Ruszkowskiego (I.Kal.146 s.156). Synowie tegoż Stanisława: Dadźbóg, Marcin, Wojciech i Swiętosław. Dadźbóg, a właściwie Wawrzyniec Dadźbóg, t. r. został wraz z braćmi skwitowany przez siostrę Annę (ib.s.157, 158). Żoną jego była wtedy Marianna Chlewska, córka Feliksa i Katarzyny Pstrokońskiej (I.Kon.146 s.274). Jako wdowa, wzięła 1733 r. od Biernackich zastaw połowy Morawek (I.Kal.228 k.394v). Ich córka Marianna, nie żyjąca 1772 r., żona Bogumiła Jackowskiego (ib.209/13 k.46v).

Wojciech Konstanty, chrzestny 18 X 1677 r. (LB Baranów). Może ten sam Wojciech z żony Heleny Krąkowskiej miał córkę Marcinę Mariannę, ochrzcz. 31 I 1687 r. (LB Rogaszyce). O Florian, przeor konwentu lubińskiego, intromitowany 6 V 1750 r. na probostwo lubińskie (LB Lubiń). Rozalia, zamieszkala w Cichowie (koło Lubinia), wyszła 9 I 1751 r. za mieszczanina Grzegorza Sieczyńskiego z Śremu (LC Kunowo).

Siostry: Marianna, żona Mikołaja Gajewskiego, Dorota, żona Wojciecha Biernackiego, i małoletnia Agata, wraz z Teklą Rzepecką, zawarły 1774 r. ugodę z Tomaszem Otockim, posesorem Morawek (ib.214/16 k.202v).

Józef, zamieszkały w Śremie, umarł tam, mając ok. 60 lat 9 XII 1759 r. (LM Śrem). Florian, przeor bernardynów śremskich, zmarł 19 III 1784 r. (Nekr. Bernardynów Pozn.). Ignacy, administrator dóbr Osiek M, dziedzicznych Zakrzewskiego chorązego bydgoskiego, 1762 r. (I.Kon.79 k.302).Bibianna w l. 1816-1818 żona Jana Kantego Orzechowskiego, dzierżawcy Borucina.

Balicki h. Ostoja
Balicki h. Ostoja Jan występował we Wschowie 6 VII 1790 r., wystawiając zobowiązanie, iż ruchomości jego i jego żony Magdaleny przypaść mają po jego śmierci tej żonie i jej dzieciom z pierwszego męża. Umarł w początku r. 1792, a wdowa zaraz potem, 27 II oblatowała ów skrypt w grodzie wschowskim (Ws.198 k.553v)Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12131415[16]17181920Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników