Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona865866867868[869]870871872873Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Piotrkowscy - Podlescy
Pławińscy h. Junosza
(III) Adrian, syn Wojciecha i Charzewskiej, wspomniany w r. 1728 obok matki i rodzeństwa (N. 203 k. 40). W imieniu własnym, brata Franciszka, sióstr Marianny i Jadwigi oraz bratanka Jana, syna zmarłego Antoniego, kwitował w r. 1738 ks. Jana, kanonika w Choczu, Stanisława i Ludwika braci Grabskich, sędziców grodzkich nakielskich (Kc. 139 k. 40). W imieniu własnym i tego rodzeństwa t. r. kwitował Stanisława Grabskiego z "zasiedzenia" wieży (N. 206 s. 54). Żeniąc się w r. 1742 z Katarzyną Sosnowską, córką Adama i Marianny Kędzierskiej, wdową 1-o v. po Łukaszu Choińskim, dożywotniku wójtostwa w Gogołkowie, uzyskał od niej przed ślubem zapis 1.000 zł. (Kc. 139 k. 266v). Oboje żyli jeszcze w r. 1751 (Bydg.). Adrian nie żył już w r. 1763 (ib.).

IV) Świętosław, syn Wojciecha i Charzewskiej, wspomniany w r. 1671 (Bydg.). Zaślubił w r. 1678 Helenę Mycielską (LC Białężyn), córkę Waleriana i Zofii Bielawskiej (P. 1104 k. 212). W imieniu własnym i braci w r. 1679 roborował skrypt datowany w Jabłówku na rzecz Stanisława Trąmpczyńskiego (Kc. 132 k. 2v). Uczestniczył w sporządzonych 1680.16/II. r. działach z braćmi spisancy w Dębogórze (ib. k. 46v). Obok braci współdziedzic w Dąbrówce w r. 1681 (Bydg.). Wraz z bratem Adamem części w Pławinie, przypadające im z działów z innymi braćmi sprzedali w r. 1682 za 5.000 zł. Maciejowi Trzebińskiemu (P. 1104 k. 212). Oboje z żoną w r. 1683 kwitowali tego Trzebińskiego, obecnego dziedzica części Pławina (P. 1106 IV k. 47). Helena żyła jeszcze w r. 1688 (LB Kcynia). Drugą żoną Świętosława była zaślubiona 1697.27/I. r. Teresa Podczaska (LC Kcynia), której t. r. zapisał 500 zł. (Kc. 133 k. 60v). Nie żył już w r. 1712 (N. 194 s. 25). Z pierwszej żony synowie, Stanisław i drugi, nienazwany z imienia, ur. w Siernikach, ochrzcz. 1688.5/I. r. (LB Kcynia). Córka Marianna, ur. tamże, ochrzcz. 1687.23/III. r. (ib.).

Stanisław, syn Świętosława i Mycielskiej, swoją część z sumy stanowiącej cenę Potulic, zapisaną na tych dobrach matce przez Jana Biegańskiego, cedował w r. 1712 siostrze stryjecznej, pannie Teofili P-ej (N. 194 s. 25). Żył jeszcze w r. 1740 (Bydg.).

V) Adam, syn Wojciecha i Charzewskiej, wspomniany w r. 1674 (Kc. 131 k. 461). Uczestniczył 1680.16/II. r. w działach braterskich przeprowadzonych w Dębogórze 1680.16/II. r. (Kc. 132 k. 46v). Żonie Annie Grabowskiej, córce Mikołaja i Zuzanny Leśniewskiej, zapisał w r. 1688 dług 1.000 zł. (N. 186 k. 389). Żył jeszcze w r. 1697 (Bydg.). Być może, inną żoną Adama była Marianna Golińska. Zapewne z Grabowskiej synowie, Paweł i Felicjan oraz z całą pewnością córką Zofia, w r. 1745 żona Tomasza Ługowskiego. Z Golińskiej córka Helena, w latach 1723-1730 żona Mikołaja Tarzeckiego.

(I) Paweł, syn Adama i zapewne Grabowskiej, cześnik inowrocławski w r. 1725 (Bydg.), mąż w r. 1713 Teresy Trzcińskiej, wdowy 1-o v. po Kazimierzu Strzałkowskim, 2-o v. po Stanisławie Skoroszewskim, łowczym kaliskim (P. 288 k. 54v, 1149 III k. 7v), posesorze miasta Ryczywół z przyległymi wsiami. Teresa pozywana była wtedy o gotowiznę i klejnoty w dobrach Wysyny(?), pozostałe po jej drugim mężu, przez jego siostrzeńca i spadkobiercę Wojciecha Skotnickiego, rodzącego się z Marianny Skoroszewskiej (P. 290 k. 276). Dziedzic Wilczkowic w pow. inowrocł., zapisał w r. 1723 sumę 4.000 zł. Konstancji Sobockiej, żonie Stefana Jarnowskiego, a więc jego ciotecznego brata (P. 1291 k. 10v). Od Michała i Jana braci Golemowskich i siostry ich Antoniny, żony Wojciecha Jarnowskiego, generała adiutanta J.Kr.Mci, kupił w r. 1727 za 66.000 zł. miasto Ryczywół, wieś Kręzoły oraz części wsi Ninino w pow. pozn. (P. 1210 I k. 42). Bezdzietny, umarł 1730.10/I. r. (N. Cystersów, Wągrowiec.; Pierania, Ksiąga bracka). Teresa z Trzcińskich żyła jeszcze w r. 1727 (P. 1210 I k. 12). Nie żyła już w r. 1746, kiedy jej bratankowie i spadkobiercy, Stefan i Stanisław, bracia Trzcińscy części Smuszewa w pow. kcyń., po niej odziedziczone, sprzedali za 8.000 zł. Michałowi Trzcińskiemu (P. 1284 k. 16).

(II) Felicjan (Feliks), syn Adama i zapewne Grabowskiej, umarł w r. 1718 i został pochowany 24/IV. (N. Franciszkanów, Inowrocł.). Jego żoną była Barbara Wolska, 2-o v. w r. 1733 żona Tomasza Boruckiego, podczaszego kruświckiego (P. 1238 k. 155), już nie żyjąca w r. 1752 (G. 98 k. 563). Z niej synowi, Wojciech, o którym niżej, i Józef (Józef Aleksander). Wspomniany w r. 1727 jako obok brata współspadkobierca Ryczywołu z przyległościami (P. 1238 k. 155). Pozostawał w r. 1735 wraz z bratem pod opieką ojczyma Boruckiego, który właśnie wtedy ową opiekę złożył (P. 1240 k. 255v). Żył jeszcze w r. 1737 (P. 1249 k. 86), ale już w r. 1752 o bracie Wojciechu mowa jako o jedynym spadkobiercy stryja Pawła (N. 211 k. 104v).

Wojciech (Wojciech Felicjan), syn Felicjana i Wolskiej, bratanek i współspadkobierca Pawła w r. 1730 (Bydg.). Wedle zobowiązania z r. 1727 danego temu stryjowi przez Aleksandra i Ignacego braci Jaranowskich, nabył w r. 1733 wspólnie z bratem miasto Ryczywół oraz części wsi Krężoły i Ninino w pow. pozn. za sumę 66.000 zł. (P. 1238 k. 155). Obaj z bratem, jedyni spadkobiercy stryja Pawła, dziedzice miasta Ryczywół z przyległ. i Rucewa z przyl., w r. 1737 zawierali komplanację ze swym ojczymem Boruckim (P. 1249 k. 86). Dziedzicem Ryczywołu z przyległ. nazwany już w r. 1740 Paweł Chmielewski, podstoli bracławski, zaś dziedzicem Wysin Leon Raczyński, wojewodzic poznański (N. 206 s. 160). Formalnie jednak Wojciech, wedle zobowiązania z r. 1744 miasto Ryczywół, wieś Krężoły i część wsi Ninino sprzedał Chmielewskiemu za 81.190 zł. dopiero w r. 1745 (P. 1277 k. 68, 1281 k. 74). Pierwszą żoną Wojciecha, zaślubioną przed r. 1748, była Joanna Zakrzewska, zmarła w Rucewie W. 1752.20/IV. r., pochowana w Inowrocławiu u Franciszkanów (LM Lisewo Kośc.). Już 24/XI. t. r. drugiej swej żonie, Pudencjannie Chrzanowskiej, córce Jerzego, cześnika bełskiego, pisarza grodzkiego radziejowskiego, i Anny Mieszkowskiej, zapisał na Rucewie sumę 5.000 zł. (I. Kon. 78 s. 614). Wojciech umarł 1759.18/I. r. (N. Franciszkanów, Inowrocł.), zaś Pudencjanna, 2-o v. żona Jana Dąmbskiego, manifestowała się 1779.18/I. r. przeciwko temu "uciążliwemu" małżonkowi (ib. 82 k. 100v). Rozwiedzeni dekretem konstystorza z 1790.11/I. r. (ib. 84 k. 200). Synowie z Zakrzewskiej: Józef, o którym niżej, Bonawentura Marek, ur. w Rucewie, ochrzcz. 1748.16/I. r. (25/IV.?), Leon, o którym niżej. Córka Teresa, chrzestna 1760.26/IV. r. (LB Lisewo Kośc.), wyszła 1760.27/XI. r. za Józefa Wolskiego, żyła jeszcze 1797.8/X. r. Z drugiej żony syn Ludwik, ur. w Rucewie, ochrzcz. 1759.5/VI. r. (ib.), i córka Marianna, żona 1-o v. po r. 1770 Stanisława Boboleckiego z Otoczny, 2-o v. przed 1797.8/X. r. wyszła za Jana Kosmowskiego. Żyli jeszcze oboje w r. 1801.

1. Józef, syn Wojciecha i Zakrzewskiej, skarbnik brzeski kujawski w r. 1765 (LB Lisewo Kośc.), podczaszy przedecki w r. 1769. Zaślubił 1763.14/II. r. Agnieszkę Moszczeńską (LC Lisewo Kośc.). Dziedzic Rucewa i Dobrogościc w r. 1769, żył jeszcze w r. 1781 (LB Pęchowo; LB Wylatowo). Agnieszka Moszczeńska umarła 1785.12/VII. r. w Dobrogościcach, pochowana w Łabiszynie (LM Licewo Kośc.). Syn Ambroży Franciszek Ignacy, ur. 1763.7/XII. r. Córka, Anna Tekla, ur. w Rucewie, ochrzcz. 1764.21/IX. r., Faustyna Tekla, ur. tamże, ochrzcz. we wrześniu 1765 r. (LB Lisewo Kośc.).

2. Leon, syn Wojciecha i Zakrzewskiej, ur. w Rucewie W., ochrzcz. 1751.11/IV. r. (ib.), dziedzic klucza Rucewskiego w pow. inowrocł., zapisał w r. 1769 sumę 1.800 zł. Stanisławowi Boboleckiemu (Py. 158 k. 85). Zmarł w Rucewie 1790.8/XII. r. (N. Franciszkanów, Inowrocław).

II Andrzej, syn Dadźboga, przeprowadzał w r. 1576 podział dóbr z bratem Janem (Bydg.). Był zapewne identyczny z Andrzejem, w r. 1590 mężem Zofii Żernickiej, której brat, Piotr Żernicki, zapisał wtedy sumę 100 zł. (G. 64 k. 6). Nie żył już w r. 1603, kiedy występowali jego synowie: Feliks, Jan i Łukasz (Bydg.). O Feliksie nie mam żadnych wiadomości.

I) Jan, syn Andrzeja, wspomniany w r. 1603 (ib.). Dokonał w r. 1618 działy Pławina i Dąbrówki (ib.). Mąż Anny Czucharskiej, córki Wojciecha i Elżbiety Wałdowskiej, zabity w r. 1623 lub niedługo przed tą datą. Wdowa była w r. 1623 winna 450 zł. swemu ojcu (N. 173 k. 396) i w r. 1624 skwitowana została przezeń z tej sumy (N. 173 k. 468). Wyszłą 2-o v. za Walentego Wąglikowskiego (Bydg.). Jedyna córka Elżbieta pozostawała w r. 1623 pod opieką stryja Łukasza (ib.). Była w latach 1677-1676 żoną Jana Baranowskiego. Wdowa w latach 1677-1699.

II) Łukasz, syn Andrzeja, podwojewodzi inowrocławski w r. 1641 (Z. T. P. 29 s. 1423), chorąży bydgoski. Wspomniany w r. 1603, spisywał umowę małżeńską z Bartłomiejem Bieganowskim o rękę jego rodzonej siostry Doroty Bieganowskiej, córki Kaspra, którą Jarosław Bieganowski, Jan Tomicki, Zofia Wiśniewska i Piotr Karski wywieźli do dworu wsi Psienie tego Tomickiego i tam wydali za Piotra Karskiego, o co ich pozywał w r. 1620 Bartłomiej Bieganowski (Py. 140 k. 17, 209). Łukasz, dziedzic części Pławina, był już t. r. mężem Krystyny z Jerzykowa Baranowskiej, córki Stanisława, której wtedy na połowie części Pławina oprawił posag 2.000 zł. (P. 1412 k. 188). Połowę swych dóbr w Pławinie, wolną od tej oprawy, zastawił jej wówczas za 5.000 zł. (P. 1004 k. 1226v). Kwitował też t. r. teścia z 1.500 zł. posagu (ib. k. 1400). Żył jeszcze Łukasz w r. 1653 (Bydg.). Krystyna, już będąc wdową, posag 2.500 zł. i tyleż wiana na Pławinie i Dąbrówce, zapis zastawny 500 zł oraz całe swe prawa dożywotnie cedowała w r. 1654 swej przyszłej synowej, Katarzynie Moszczeńskiej (N. 227 k. 149v). Syn Jan.

Jan, syn Łukasza i Baranowskiej, zaślubił w r. 1654, krótko po 26/I., Katarzynę Moszczeńską, córkę Stanisława, miecznika inowrocławskiego, biorąc za nią w posagu 6.000 zł. (N. 227 k. 148, 149). Żył jeszcze w r. 1680 (Bydg.), nie żył już w r. 1687, kiedy wdowa występowała wraz z synem Dobrogostem (ib.). Ten snać zmarł wcześnie, bo potem mowa już tylko o córce Jana i Katarzyny, Joannie, która pod imieniem Magdaleny była w r. 1681 klaryską w Bydgoszczy (ib.), przeoryszą tamtejszą w r. 1712 (N. 194 s. 59). Zob. tablice 1, 2.

Andrzej, nie żyjący w r. 1609, ojciec: Stefana, Walentego i Marcina. Z nich, Stefan uzyskał w r. 1593 od Jana Gogolińskiego, spadko-

Pławińscy h. Junosza 1
@tablica

Pławińscy h. Junosza 2
@tablica

biercy stryja Mikołaja cesję sumy 40 zł., zapisanych stryjowi przez zmarłego Macieja Dorpowskiego (Kc. 121 k. 285v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1609, a wtedy jego bracia i jedyni spadkobiercy, Walenty i Marcin, sumę 34 zł. zapisaną Stefanowi przez zmarłego Marcina Gogolińskiego cedowali Stefanowi Stawskiemu (N. 167 k. 225v). Anna z Pławina, w r. 1595(?) wdowa po Piotrze Szrobskim, wojskim dobrzyńskim. Katarzyna, w latach 1598-1603 wdowa po Jakubie Jabłowskim. Michał, świadek 1612.15/I. r. (LC Marzenin). Katarzyna, w latach 1630-1631 żona Krzysztofa Sokolnickiego. Adam od Adama Sosnowskiego w r. 1635 kupił za 1.050 zł. część wsi Dzienica (Dziennice) w pow. inowrocł. (N. 223 k. 1035v). Adam za młodu walczył z Turkami, Tatarami i Wołoszą, zmarł 1642.8/XII. mając 32 lata (N. Franciszkanów, Inowrocł.). Wojciech, ojciec Jakuba, ur. w Tucznie, ochrzcz. 1644 r. (LB Tuczno). Joanna P-a z Pławina, chrzestna 1667.17/XII. r. (ib.). Jan i Marianna z Trzaskowskich P-cy, oboje nie żyjący już w r. 1767, rodzice Adama, który t. r. roborował kontrakt z małżonkami Janem Golińskim i Heleną Pstrokońską, spisany w Brudzewie pod zakładem 4.000 zł. (I. Kon. 60 k. 860v). Jan, współspadkobierca w r. 1684 Zofii Świeckiej, żony Stanisława Trzaskowskiego (Z. T. P. 33 s. 553). Teresa, w r. 1698 wdowa po Zygmuncie Węgierskim, 2-o v. w r. 1699 żona Gabriela Kocimowskiego, nie żyła już w r. 1715. Jan był w r. 1701 kwitowany przez Kazimierza Sokołowskiego, stryja i opiekuna synów i córek zamordowanego Wojciecha Sokołowskiego (Z. T. P. 38 k. 449). Antoni Maciej i Katarzyna, rodzice Marianny Magdaleny, ur. 1718.1/VII. r. (LB Tuczno). Jakub z żoną Konstancją Gałęską, córką Pawła i Jadwigi Czachórskiej, uzyskali w r. 1727 od jej brata Jana Gałęskiego cesję sumy na Naczesławicach (I. Kon. 76 k. 222). Teresa, chrzestna 1727.4/V. r. (LB Chodzież).

Franciszek (Michał Franciszek) zaślubił w Gnieźnie 1753.27/VIII. r. Teresę Żelazowską, córkę Zygmunta i Elżbiety (LC Katedra, Gniezno). Był w r. 1771 posesorem Gutowa Mniejszego i w latach 1771-1778 dzierżawcą Mokronosa (LB Mokronos). Ten sam chyba Franciszek "Junosza P." kwitował się w r. 1776 z manifestacji z Antonim Olszowskim (Py. 158 k. 457). Oboje z żoną w latch 1789-1793 dzierżawcy Stwolna z przyległ. (LB, LC Golejewko) i w r. 1793 części "Golejewskiej" w M. Chojnie (ib.). Teresa żyła jeszcze 1796.30/Xi. r. (LB Dolsk). Chyba ta sama Teresa P-a umarła w Ławicy 1826.26/II. r., licząc lat 90. Nazwana tu z domu "Zeluzińską", córką Macieja i Apolonii (LM Skórzewo), chyba więc błędnie. Synowie: Ignacy, o którym niżej, Jan Nepomucen, ur. w Gutowie Mniejszym, ochrzcz. 1774.19/V. r. (LB Września), zmarły w Mokronosie 1776.5/VIII. r. (LM Mokronos), i Józef, o którym niżej. Z córek, Justyna, wydana 1771.27/XI. r. za Jana Dąbrowskiego. Marcjanna, zaślubiona 1789.22/II. r. Piotrowi Kamieńskiemu z ziemi nurskiej, Franciszka, wydana 1781.7/III. r. za Jana Kamieńskiego, podsędka ziemskiego nurskiego, żyli jeszcze oboje w r. 1793 Anna, ur. ok. 1773 r., zmarła 1776.1/VIII. r. w wieku lat 3, może identyczna z Małgorzatą Anną, ur. w Mokronosie, ochrzcz. 1774.17/VII. r. (LB, LM Mokronos).

1. Ignacy, syn Franciszka i Żelazowskiej, ur. ok. 1764, podsędek w r. 1809, sędzia pow. międzyrzeckiego 1812 r., Zaślubił 1-o v. 1789.6/VIII. r. Brygidę Orłowską (LC Św. Marcin. Pozn.). Posesor wsi Tłoki w latach 1790-1799 w pow. babimojskim (LB Wolsztyn). Posesor dóbr narodowych Sękowa w r. 1802. Brygida zmarła 1806.4/III. r. w wieku lat 41 (42?) pozostawiając dóch synów i dwie córki małoletnie, pochowana w kolegiacie Św. Marii Magdal. (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Drugą żoną Ignacego była zaślubiona przed r. 1809 Elżbieta Bogucka,. Ignacy umarł w Sękowie 1817.23/III. r. mając lat 53 (LM Wilczyna). Owdowiała Elżbieta była w r. 1821 dzierżawczynią Ławicy (LB Wilczyna). Z pierwszego małżeństwa synowie: Stanisław, o którym niżej, Mateusz Zefiryn Maciej Michał, ur. 1793.24/X. r. i Hieronim August Henryk, ur. 1799.30/IX. r. (LB Wolsztyn). Obaj zapewne pomarli wcześnie. Córki z Orłowskiej to: Franciszka Olimpia, ur. 1790.15/XII. r., zmarła w r. 1794, pochowana 9/II., Seweryna Bonawentura, ochrzcz. z ceremonii 1797.18/IV. r., i Kasylda Anastazja, ur. w Sękowie, ochrzcz. 1797.15/IV. r. (może bliźniaczka poprzedniej?), wydana w Poznaniu 1818.29/X. r. za Karola Prycza, ze Śląska (LB Wolsztyn; LC Św. Marcin, Pozn.). Z drugiej żony synowie: Marcjan Achilles Eugeniusz, ur. w Sękowie 1809.6/III. r., Henryk Fryderyk Herkules, ur. tamże 1815.2/III. r., córki: Klotylda Anna Sydonia, ur. tamże 1810.7/VI. r., Olimpia Kordula, ur. tamże 1812.30/X. r. (LB Wilczyna).

Stanisław, syn Ignacego i Orłowskiej, ur. w Tłokach ok. 1791 r., kalkulator regencji poznanskiej w r. 1817, inspektor granic W. Księstwa Poznańskiego w r. 1819, zamieszkały w Poznaniu na Rybakach, potem w Strzegowej. Zaślubił 1817.21/VIII. r. Honoratę Krynicką, ur. ok. 1798 r. w Pulwicy w pow. wągrow. (LC Św. Marcin, Pozn.), córkę Izydora i Katarzyny Leszczyńskiej. Synowie, Ignacy Hieronim, ur. w Poznaniu 1818.2/III. r. (LB Św. Marcin. Pozn.), Leonard Atanazy Narcyz, ur. w Strzegowej 1819.9/VII. r. (LB Ołobok).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona865866867868[869]870871872873Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników