Przeglądanie 1157 pozycji zakresu Aberderowiczowie - Bieganowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Baczyńscy
Jan i Teofila rodzice: Ignacego, ur. 26 VII 1801 r., Maurycego Franciszka, ur. 8 X 1804 r., Balbiny Placydy, ur. 29 III 1807 r. (LB Gostyń). Tego Ignacego trzymała do chrztu zapewne ciotka jego, Zofia z B-ch, żona Nikodema Paprockiego, urzędnika celnego, która umarła w Lesznie 8 VI 1827 r., mając lat 70, a jej mąż zmarł tamże 7 XII t. r., mając lat 76 (LM Leszno).

Kazimierz, dzierżawca Chwalęcinka i żony jego Ewa, rodzice Teodora Józefa, ur. w Chwalęcinku 23 III 1802 r. (LB Panienka). Michał, chrzestny 23 III 1802 r. (ib.). Pani Ewa, chrzestna 31 III 1806 r. (LB Nowe Miasto). Pani Zofia z Smiełowa, chrzestna 8 VIII 1806 r. (LB Gostyczyna). Wojciech, syn Dominika i Zuzanny, ekonom w Wilkonicach Małych 1808 r., dzierżawca plebanii w Czerniejewie 1824 r., zmarły w Czerniejewskiej Wsi 15 XII 1829 r. (LM Czerniejewo), miał z żony Franciszki Połomskiej córki: Mariannę, ur. w Zalesiu W. 29 VIII 1808 r. (LB Pępow), Antoninę, ur. zap. w maju r. 1811, zmarła w Czerniejewskiej Wsi 30 VII 1827 r., i Bogumiła, ur. w Czerniejewie 23 IV 1824 r., zmarłego 27 VIII t. r. (LB Czerniejewo). Wiktoria, wdowa, chrzestna 30 VIII 1823 r. (LB Gostyczyna). Bazyli, mąż Józefy Zabłockiej, jak się zdaje mieszczki z Kępna, zmarłej w Kępnie 27 IX 1824 r. w 36 roku życia (LM Kępno). Panna Marianna z Gostynia, chrzestna 29 XII 1828 r. (LB Gostyń).

Badenhaupt
Badenhaupt Krystyna Julianna, w l. 1717-27 żona Krzysztofa Rottenhofa, majora JKMci.

Badowscy
Badowscy, drobna szlachta różnych herbów, m. in. Bończa, Doliwa, Poraj, Sas, z kilku wsi w p. sochacz., a mianowicie: Badowo Nagórne, Badowo Kłody, Badowo Danki, Badowo Mściszki (Bon.), a byli też tego nazwiska Grzymalici.

Dorota, córka już nieżyjącego Piotra, w r. 1530 żona Bartłomieja Osmólskiego (I.i D.Z.Kal.2 k.172)

Jan z Badowa Mściszek, nie żyjący 1586 r., miał z Doroty Milanowskiej synów: Marcina, zapewne sługę Grudzińskiego kaszt. nakielskiego, zamordowanego, i Wiktoryna, który t. r. kwitował kasztelana z pozostałości po bracie (Kc.119 k.455v). Dorota, 1598 r. wdowa po Mikołaju Winieckim. Jan Sędziwój, burgrabia ziem. poznański 1635 r. (I.Kal.101 s.121). Anna, 1675 r. żona Jana Bogusławskiego. Łukasz 1681 r. skwitowany z 500 zł posagu swej córki przez klaryski kaliskie (ib.140 k.221v). Może tego samego Łukasza i Jadwigi Rogozińskiej, obojga nie żyjących 1704 r. syn Adam dostał t. r. zapis 40. 000 zł od Wysockiego (ib.157 k.106). Wojciech z Gębic zmarł 31 X 1713 r. (LM Gębice). Jan świadkował w Gnieźnie 1718 r. (LC Gniezno, Sw. Michał).

Jan, administrator w Konarach 1727 r. w Łężycach 1729 r., z pierwszej żony Joanny (Teresy?) Rosnowskiej, córki Stefana i Anny Gorzewskiej, nie żyjącej 1749 r., pozostawił syna Stanisława, o którym niżej, i corki, Petronelę Katarzynę, ur. w Łężcach, ochrzcz. 3 VII 1729 r. (LB Chrzypsko), Mariannę ochrzcz. 19 I 1727 r. (LB Margonin) i Agnieszkę. Stanisław, Marianna i Agnieszka dostali 1794 r. od swej babki Anny z Gorzewskich Rosnowskiej zapis po 1. 000 zł każde z nich (G.98 k.28v). Marianna była w r. 1758 żoną Wojciecha Rowińskiego, Agnieszka, nieżamężna, swoją część 166 zł z sumy 500 zł, lokowanej u Żydów pniewskich, scedowała t. r. bratu Stanisławowi (G.99 k.3v). Drugą żoną Jana była Julenta Laskowska, wdowa już w r. 1755 (G.98 k.728). Z niej synowie, Kasper, o którym niżej, i Mikołaj Antoni, ur. w Żołczu 15 XI 1746 r. (LB Jarząbkowo) Stanisław, syn Jana i Rosnowskiej, ożenił się 3 VIII 1747 r. z Marianną Łochowską, córką Jana i Jadwigi Pruszakówny (LC Gozdowo; P.1302 k.53). Wraz z żoną i jej bratem Andrzejem sprzedał 1785 r. Gołczyno W. w p. gnieźnieńskim za 4. 000 zł skarbnikowi Pierzchlińskiemu (Py.163 k.422). Obojemałżonkowie scedowali 1788 r. synowi Józefowi 1. 000 zł z sumy 2. 000 zł, zapisanej Mariannie na Gałczynie przez Pierzchlińskiego (G.115 k.88v). Ten Józef został ohcrzcz. 16 III 1760 r. Mieli oni jeszcze córkę Franciszkę ur. w Żołczu, ochrzcz. 26 IX 1748 r. (LB Jarząbkowo). Może to ten sam Józef ożenił się 20 XI 1782 r. z Eleonorą Ponikiewską, rozwiedzioną z Józefem Słupeckim? W akcie ślubnym nazwana wdową (LC Gniezno, Sw. Michał), umarła w Gnieźnie na Grzybowie 15 V 1792 r. (LM Gniezno, Sw. Trójca). Józef żył jeszcze 1789 r. (G.115 k.160; tu B. nazwany Karolem) Kasper, syn Jana i Laskowskiej, zwany też czasem Melchiorem, a więc zapewne dwuimienny, ur. ok. 1734 r., w l. 1774 i 1775 wraz z żoną Zofią Kawiecką kwitował Iłowieckiego sędziego grodz. wałeckiego z prowizji od sumy 1. 375 zł, a potem i z tej sumy, jej posagowej, zapisanej na Łosińcu p. gnieźn. w l. 1741 i 1754 (G.100 k.607v; 102 k.90v). Była córką Walentego i Pawłowskiej (G.102 k.92). Umarła mając lat 70,6 IX 1788 r. Kasper (Melchior?) umarł mając lat 72, 5 V 1806 r. (LM Pobiedziska).

Wojciech Stanisław, ochrzcz. 17 V 1734 r. (LB Gniezno, Św. Trójca).

Ignacy, mąż Marianny Czyżewskiej, córki Tomasza i Apolonii Chlebowskiej, 1748 r. (I.Kal.185/9 k.71). Marianna i jej mąż Wojciech Wichrowski nie żyli 1782 r.

Jan Grzymała B. 1755 r. (Ws.183 k.162). Franciszek świadkował 15 IV 1768 r. (LC Gniezno, Sw.Trójca). Panna Rozalia zaślubiła 19 II 1783 r. Walentego Przygodzkiego, a świadkował przy ślubie Stanisław B. (LC Gniezno, Sw. Michał). Jan, ekonom w Zalesiu M., i żona jego Teodora, rodzice Rozalii, zmarłej tamże 9 VII 1801 r., w 2 dni po urodz. (LM Pępowo).

Józef Jaranowicz B., burgrabia grodzki rawski, asystował przy chrzcie w parafii żońskiej 14 VI 1778 r. (LB Żoń). Magdalena, podczaszanka pomorska wyszła ok. 1780 za Tomasza Przyjemskiego, starostę łomżyńskiego i zambrowskiego (Estr.XIV, s.370).

Badurkowscy z Badurkowa
Badurkowscy z Badurkowa p. kośc., par. krobskiej, wsi dziś niestniejącej. Mikołaj z Badurkowa część tej wsi sprzedał ok 1465 r. za 40 grz. Janowi z W. Kuczyny (P.1383 k.362). Łukasz z Badurczyna (!) pół łana roli folwarcznej w tej wsi sprzedał 1476 r. za 17 grz. Janowi Koniecznemu z W. Kuczyny (P.1386 k.54). Michał B. na połowie części w Badurkowie oprawił 1481 r. 1481 r. 20 grz. posagu żonie Annie (P.1386 k.149v). Stanisław B. z Badurkowa i Kuczyny Wielkiej został w r. 1482 pozwany przez Marcina B. Kozła ("Koszel" o najście i spalenie dworu z przyległościami (Kośc.227 k.100). Anna, córka zmarłego Jana B., żona op. Andrzeja, mieszcz. w Krobi, część w Badurkowie sprzedała 1496 r. za 15 grz. Annie wdowie po Michale B. (P.1383 k.121). Jan B. nabył na wyderk 1519 r. łan pusty w Badurkowie od Bernarda Pakosławskiego (P.1392 k.303). Córką Michała, zapewne identycznego z wyżej wspomnianym, była Małgorzata, występująca w r. 1542 jako żona Jana Krzekotowskiego w asyście brata wujecznego Piotra Pudliszkowskiego (P.881 k.131, 131v). Chyba ta sama, nazwana Anną B., żona Jana Krzekotowskiego, w asyście stryja Jana Jarosławskiego i brata ciotecznego Mikołaja Pudliszkowskiego, dała 1519 r. w dożywocie mężowi części po rodzicach w Badurkowie (Kośc.345 k.66v).

Marianna de Badurki (!), żona Chryzostoma Jarochowskiego, nie żyjącego 1666 r. (I.Kal.126 k.615), była zapewne z innej rodziny.

Badyńscy h. Jelita odm.
Badyńscy h. Jelita odm. Anna w l. 1685-99 wdowa po Macieju Paruszewskim. Michał z żony Heleny Łosiówny (P.1365 k.279v), miał syna Józefa Stanisława Kostkę, nie żyjącego 1769 r., ożenionego z Eleonorą Borowiczówną, córkę Grzegorza, pisarza skarb. komory celnej nieszawskiej, i Anny Wilsenówny, która t. r. dostała zapis 2. 000 zł od Rosena, zaś 1787 r. wraz z bratem, ks. Faustynem, kanonikiem laterańskim, odebrała spadek po ciotce, Jadwidze z Wilsenów Hoffmanowej, obywatelce bydgoskiej, i scedowała ów spadek Nepomucenie z Wilsenów Malczewskiej (I.Kon.80 k.183, 183v), 83 k.305v; P.1365 k.279; 1367 k.400v). Józefa i Borowiczówny syn Józef, wiceregent grodz. koniński 1774 r. (I.Kon.80 k.310v), komisarz województw wielkopolskich 1775 r., komornik gran. gnieźnieński w l. 1782-89 (ib.82 k.308; 83 k.76v; Bon.). Mąż Józefy Gajewskiej, córki Stanisława i Marianny Raszewskiej (P.1363 k.277), dostał wraz z nią 1768 r. od jej matki cesję młyna królewskiego zw. Posoka na rzece Pokrzywnicy w starostwie konińskim za konsensem król. z 10 XII 1767 r. (I.Kon.80 k.138). W l. 1786-90 mieszkał w Łodzi p. kośc. Nazwany w r. 1789 uprzywilejowanym posesorem dóbr królewskich Posoka, oraz posesorem klucza trzebawskiego (P.1366 k.371). Był plenipotentem marszałka Gurowskiego 1788 r. (P.1375 k.290), dożywocie z żoną spisał 1790 r. (P.1367 k.400v). Córkami jego i Gajewskiej były, Joanna Nepomucena, niezamężna w l. 1788 i 1789 (LB Łódź) i Pelagia, która 1791 r. była żoną Teodora Mniewskiego. Synowie: Florentyny, wylegitymowany ze szlachectwa w Kr. Pol. 1844 r. i Faustyn, po którym z Katarzyny Kąsinowskiej syn Teofil, wylegitymowany w Kr. Pol. 1848 r. (Bon.).

Józef, ekonom w Chomiąży, z żony Urszuli miał córkę Agnieszkę, ur. w Chomiąży, ochrzcz. 21 I 1768 r. (LB Parlin). Gertruda, żona Nepomucena Gajewskiego, nie żyjącego 1786 r. Kajetan, liczący lat 24, ożenił się 7 VII 1812 r. z Marianną Klugerówną, mającą lat 42 (LC Trzcinica). Wojciech, poborca raszkowski, i żona jego Antonina Łagiewska, rodzice Ignacego Walentego, ur. w Raszkowie 30 VII 1816 r. (LB Raszków).

Bagieńscy z Bagienicy
Bagieńscy z Bagienicy p. nakiel. Kasper z Bagienicy 3 i pół lany w Guncerzewach p. nakiel. sprzedał 1459 r. za 25 grz. na wyderk Piotrowi Grzybowskiemu (N.143 k.83v), a 1468 r. sprzedał za 60 grz. 4 łany w Bagienicy córce Małgorzacie, żonie szl. Wojciecha (N.144 k.37). Dwa łany w tej wsi sprzedał 1470 r. za 14 grz. Wojciechowi Węgierskiemu (P.1382 s.122), chyba identycznemu z wspomnianym Wojciechem zięciem. W r. 1471 sprzedał 2 łany tamże za 30 grz. Stefkowi Gałczyńskiemu (ib.s.136).Wojciech Rogala z Bagienicy miał w r.1476 sprawę z Maciejem z Pruszcza, synem Dersława Wojskiego. W imieniu Wojciecha działał wówczas Kasper B. (N.145 s.122). Wojciech Rogalka z Bagienicy w r. 1478 kwitował z 2 grz. Macieja Wojckiego (ib.s.191).

Nie wiem czy do tych należeli bracia rodzeni Jan i Józef Bagińscy, którzy w r. 1551 działając w asyście Wojciecha Dziewierzewskiego Trzebieńskiego, plebana w Brzeskorzystwi (Kc.11 k.219).

Bagieńscy z Bagienicy w p. gnieź., wsi dzi ś nieznanej. Nie wymienia jej Pawinski, nie zna i Kozierowski. Czy nie ma tu pomyłki i czy nie jest to Bagienica w p. nakiel.? Mikołaj, syn zmarłego Jana, sprzedał 1470 r. część w tej wsi za 150 grz. Marcinowi Modliszewskiemu (P.1385 k.65v).

Bagieńscy, Bagińscy h. Radwan
Bagieńscy, Bagińscy h. Radwan, może i h. Ślepowron, z Bagienicy w p. ciechanowskim. Jan i Józef pozwali 1550 r. Trzebieńskiego o zabicie ich brata Baltazara (P.890 k.296v). Feliks 1579 r. plenipotent spadkobierców Andrzeja Gowarzewskiego (P.932 k.428v).

Paweł h. Radwan cz. Wierzbowczyk z p. ciechan., ur. z Jadwigi Golińskiej, nie żyjący 1578 r., z Katarzyny Grochowskiej h. Bończa, ur. z Katarzyny Żebrowskiej h. Półkozic, miał córkę Zofię, zmarłą przed 1591 r., żonę Bartłomieja Grabowskiego z p. ciechanow. (P.953 k.104v) i synów: Jana, Mikołaja, Wojciecha i Walentego. Z nich, ks. Mikołaj, pleb. w Dusznikach, wydzierżawił Wojciechowi 1578 r. połowę swych części wsi Bagienica Trloga (P.931 k.935). Połowę Bagienicy sprzedał temu bratu 1579 r. (P.953 k.36v). Kustosz kośc. św. Marii Magdaleny w Poznaniu, kanonik poznański 1583 r. (Install., s.60). Drugą połowę swej części we wsi Bagienica Trloga dał 1590 r. bratu Walentemu (P.1400 k.462v). Żył jeszcze 1593 r. (P.959 k.894v).Przeglądanie 1157 pozycji zakresu Aberderowiczowie - Bieganowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników