Przeglądanie 1157 pozycji zakresu Aberderowiczowie - Bieganowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona54555657[58]

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Bieganowscy
2. Wojciech, syn Jerzego i Kucharskiej, nieletni w r. 1620, w r. 1645 mąż Zofii Stawskiej, córki Kaspra i Zofii z Nadarzyc (Py.150 s.37). Zmarł w r. 1652 lub 1653. Wdowa w r. 1653, jako spadkobierczyni swej matki i siostry Marianny Stawskiej, kwitowała z sum Wydzierzewskiego (Py.151 s.255, 272). Żyła jeszcze 1662 r. (Py.153 s.1). Tego to zapewne Wojciecha synem był Stefan, który w r. 1681 w imieniu swoim i żony Zofii Trzcińskiej, córki Macieja i Anny Turzyńskiej, skwitował z 220 zł Ignacego Malczewskiego (Py.155 s.162; G.88 k.171; P.1113 IV k.2v). Żyła owa Zofia i w r. 1683 (Py.155 s.162). Stefan dwór we wsi Pyszącej w Starostwie śremskim sprzedal w r. 1692 za 150 zł Katarzynie Cytryńskiej, żonie Jana kilińskiego (P.1123 II k.7v). Córki jego i Zofii: Ewa i Dorota, ochrzczona 20 II 1678 r. (LB Sowina).

V. Wawrzyniec, piąty syn Piotra, burgrabiego pyzdrskiego. Występował 1586 r. jako "brat" Zofii z Gorzuchowskich Golemowskiej (P.946 k.408). Mąż Anny Zamysłowskiej, wdowy 1-o v. po Sędziwoju Sadowskim, opiekę zrodzonego z niej syna Sędziwoja powierzył 1591 r. żonie oraz braciom swym, Jerzemu i Bartłomiejowi (P.956 k.876v). oprawił żonie w r. 1599 posag 800 zł (G.66 k.262v). Żył jeszcze w r. 1617, kiedy został skwitowany przez pasierba Jana Sadowskiego z 300 zł, należnych mu po matce (P.998 k.267v), a zapewne żył i w r. 1620. Nie żył już 1624 r. (G.77 k.208). Synami Wawrzyńca byli: Sędziwój, Swiętosław i Krzysztof. Córką jego była zapewne Regina, która w r. 1602, krótko po 20 X, wyszła za Marcina Skąpskiego (G.75 k.547v).

1. Sędziwój, najstarszy syn Wawrzyńca i Zamysławskiej, nieletni w r. 1591 (P.956 k.876v), w r. 1623 mąż Anny Radeckiej, córki Marcina (G.76 k.344v). Żonie tej oprawił 1626 r. posag 1. 600 zł (P.1415 k.383v). Wraz z bratem Krzysztofem, jako bratankowie i spadkobiercy zmarłej Anny z Bieganowskiech 1-o v. Piotrowskiej, 2-o v. Lupczyńskiej, odziedziczone po niej prawo do wsi Rzeczyca w p. radziej. scedowali 1650 r. Swiętosławowi B., synowi Jerzego (G.82 k.184). Był bezdzietny i nie żył już 1665 r.

2. Świętosław, drugi syn Wawrzyńca i Zamysłowskiej, kwitował w r. 1623 Wojciecha Kamińskiego, sługę Gembickiego, opata trzemeszeńskiego i mieszcza z Trzemeszna z procesu o zadane sobie rany (G.76 k.386). Części wsi Strzyżewo Lechowe sprzedał 1640 r. za 1. 100 zł bratu Krzysztofowi (G.337 k.598v). Może identyczny z nim był Swiętosław, zmarły krótko przed 6 VI 1677 r., ożeniony z Zuzanną (Marianną?) Deręgowską nie żyjącą w r. 1719, będącą już 6 VI 1677 r. 2-o v. żoną Głembockiego, był podstarościm zamku w Wieleniu. Jego dzieci urodzone z Deręgowskiej chrzczone w Wieleniu: Marianna 6 VII 1672 r., Anna Domicela 29 V 1673 r., Antoni Wojciech 28 IV 1675 r., Petronela 6 VI 1677 r. już po śmierci ojca (LB Wieleń). Spośród nich syn Antoni spisał dożywocie w r. 1719 z żoną Marianną Bieganowską, córką Wojciecha h. Leszczyc i Anny Radeckiej (P.1169 k.43v). Po śmierci swej żony zawarł w r. 1736 układ z jej siostrą Katarzyną i mężem tej Katarzyny Janem Długołęskim (P.1425 k.102).

3. Krzysztof, trzeci syn Wawrzyńca i Zamysłowskiej, żeniąc się z Marianną Małachowską, córką Piotra i Jadwigi Strzałkowskiej, dostał przed ślubem 10 II 1639 r. od jej ojca zapis posagu 1. 000 zł gotówką i 200 zł w wyprawie, a zobowiązał się oprawić tę sumę na połowie Strzyżewa Księgowego (G.81 k.526v). Zaślubiny odbyły się 6 III t. r. (LC Witkowo). Kwitował teścia z posagu 1640 r. (ib.k.765), i t. r. dokonal oprawy (G.337 k.595v), a 1646 r. spisał z żoną wzajemne dożywocie (ib.k.678). Nie żył w r. 1654, kiedy wdowa wydzierżawiła małżonkom Wierzbińskim części Strzyżewka Smykowego (G.82 k.1029). Umarła między r. 1657 a 1665 (G.82 k.1234; 84 k.284v). nieletnie dzieci Krzysztofa: Jan, Stefan, Mikołaj, Krystyna i Anna zostawały w r. 1665 pod opieką wuja Ludwika Małachowskiego, który gospodarował w odziedziczonych przez nich po ojcu oraz po bezdzietnym stryju Sędziwoju częściach Strzyżewka Smykowego (ib.k.284v, 329). O Krystynie i Annie nic więcej nie wiem. Mikołaj jako wspomniany jeszcze 1673 r., był pełnoletni 1685 r. (G.85 k.23; 88 k.68). Stefan, nieletni 1673 r., żył jeszcze 1685 r. (ib.).

Jan, najstarszy syn Krzysztofa i Małachowskiej, w r. 1673 w imieniu własnym i nieletnich braci Stefana i Mikołaja wydzierżawił Strzyżewko Smykowe Bartłomiejowi Chełmowskiemu (G.85 k.23). Żonie Annie Drzewieckiej, córce Jana i Teresy Mieszkowskiej, zaślubionej przed 26 XI 1695 r., oprawił 1698 r. posag 2. 300 zł (P.1134 VI k.103v). oboje dostali 1701 r. zapis 4. 700 zł na Kozielski i Modrzewiu w p. kcyń. od Władysława Czarnkowskiego i żony jego Anny Grzymułkowskiej (Py.157 s.36). Wraz ze swym synem Stanisławem Jan zawierał w r. 1713 kompromis z małżonkami Kownackimi, trzymającymi zastawem części Strzyżewka Smykowego (G.93 k.145). Nie żył już w r. 1715 (P.1359 k.387). Dzieci jego: Stanisląw, Andrzej, Marianna i Katarzyna. Z nich Stanislaw występował w r. 1715 w imieniu własnym i rodzeństwa (Py.157 s.36). Był niewątpliwie bezdzietny. Andrzej, ochrzczony w Gnieźnie 26 XI 1695 r. (LB Sw. Trójcy). Katarzyna, w r. 1742 żona Władysława Zdziarskiego. Jej dzieci brały spadek po jej bracie Andrzeju i po jej siostrze Mariannie (P.1344 k.10v).

VI. Bartłomiej Senior, w latach późniejszych pisał się z Gądek, szósty syn Piotra burgrabiego pyzdrskiego, żeniąc się w r. 1582 z Ewą Swinarską, córką Sebastiana i Barbary Modrzewskiej, wdową 1-o v. po Jakubie Szczytnickim, krótko przed ślubem, 13 II, dostał od niej zapis długu 400 zł (P.938 k.168v) i zobowiązał się, że oprawi jej tę sumę jako posag na połowie swych dóbr w Bieganowie i Karczewie (ib.k.170). Ewa, w r. 1582 dziedziczka części w Ostrowie i Swinarach (G.60 k.215), sprzedala w r. 1583 Mikołajowi Miełońskiemu, wojskiemu kaliskiemu, za 1. 000 zł części ojczyste w Swinarach (Py.31 k.133v). Bartłomiej w r. 1584 na połowie swych części w Bieganowie i pustece Karczewo, uzyskanych w dziale z braćmi, oprawił jej 1. 300 zł posagu (P.1399 k.353v). Od swych braci Hieronima i Macieja nabył 1592 r. za 4. 000 zł ich części po rodzicach w Bieganowie, Bieczewie i pustce Karczewie (P.1400 k.992v). W r. 1597 został intromitowany do części we wsiach Gądki i Synowice, kupionych za 5. 300 zł od Wojciecha Gądkowskiego (P.138 k.474), a w r. 1604 kupił części w Gądkach za 1. 000 zł od Macieja Płaczkowskiego (P.788 k.49v). Na trzeciej części wsi Gądki oraz na trzeciej częsci wsi Synowice w p. pozn. oprawił w r. 1615 posag 2. 000 zł synowej Zofii Bzowskiej, żonie syna Jerzego (P.1409 k.635v). Połowę wsi Synowiece sprzedał w r. 1616 za 2. 200 zł Janowi Szczytnickiemu (P.1410 k.23). Na połowie części w Gądkach, które w przyszłym dziale między jego synami przypaść miały między synowi Stanisławowi, oprawił w r. 1617 posag żonie tego syna, Katarzynie Mchowskiej (ib.k.597). Żyl jeszcze 1626 r. (P.1016 k.171), nie żył 1643 r. (P.1048 k.535v). Synowie jego: Jerzy, Kasper i Stanisław, o których niżej, córki: Katarzyna i zapewne Anna. Katarzyna wyszła za Andrzeja Gorzyckiego, który w r. 1621 oprawił jej posag. Anna w r. 1608, krótko po 24 III zaślubiła Dobrogosta Bzowskiego i żyła z nim jeszcze w r. 1624.

1. Jerzy, najstarszy syn Bartłomieja, w r. 1615 mąż Zofii Bzowskiej, córki Piotra i Anny Małockiej, spisał z nią wzajemne dożywocie (P.1409 k.366v). Ona częsci swe po matce we wsi Samostrzele p. nakielskiego sprzedała t. r. za 1. 100 zł Mikołajowi Przelskiemu (P.1409 k.614). Jerzy oprawę daną swej żonie przez swego ojca, t. r. ulepszył, dopisując jej do sumy 2. 000 zł, dalsze 1. 100 zł (ib.k.613v). Zofia Bzowska, jako spadkobierczyni Prokopa Samostrzelskiego, części w Samostrzelu sprzedala w r. 1618 za 1. 863 zł Stanisławowi Orzelskiemu (N.222 k.157). Oboje małżonkowie w r. 1620 kupili od Katarzyny z Małockich Wawrzyńcowej Zdzychowskiej części Strzelewa w p. bydg. płacąc za nie 1. 000 zł i za 1. 000 zł inne części w tej wsi od Barbary z Niemieczkowskich, wdowy po Bartłomieju Małockim (P.1412 k.162, 166v). Jerzy wraz z bratem Kasprem i bratankami po Stanisławie, jako współspadkobiercy siostry Katarzyny Gorzyckiej, sprzedali w r. 1626 szwagrowi Andrzejowi Gorzyckiemu odzoedziczone po niej części w Szczepankowie koło Szamotuł (P.1415 k.257). Jerzy ojczyste części w Gądkach, przypadające mu z działu z bratem i bratankami Adamem i Maciejem, sprzedał w r. 1633 za 3. 600 zł bratu Kasprowi (P.1417 k.796). Zofia Bzowska występowała w r. 1644 jako spadkobierczyni swego brata Krzysztofa (P.169 k.662). Wraz z mężem części swe w Strzelewie, odziedziczone po Prokopie Samostrzelskim, sprzedali w r. 1645 za 8. 000 zł synowi Janowi (N.225 k.153v). Żyli jeszcze oboje 1649 r. (P.1424 k.362v). Jerzy już nie żył w r. 1661. Córka jego Katarzyna była 1660 za Samuelem Wełpińskim.

Jan, syn Jerzego i Bzowskiej, w r. 1646 zobowiązał się spisać wzajemne dożywocie z żoną swą Marianną Pcińską, córką Stanisława (P.226 k.322v). Oboje małżonkowie w r. 1647 byli dziedzicami części Strzelewa w p. bydg. (N.226 k.487v). Dożywocie spisali 1649 r.(N.225 k.294v). Żyli jeszcze w r. 1662 (I.Bydg. z r. 1662 k.194).

2. Kasper, drugi syn Bartłomieja, zobowiązał się 1627 r. wobec Stanisława Włoszynowskiego, iż po odebraniu 3. 000 zł gotówką i 500 zł wyprawą, jako posag za Marianną Włoszynowską, córką jego a żoną swą przyszłą, stawi ją do akt dla skwitowania ojca (Py.143 k.6). W r. 1635 Gądki p. pozn. sprzedał za 2. 300 zł sposobem wyderkafu Piotrowi Żernickiemu (P.1418 k.255). T. r. oprawił posag 3. 500 zł swej żonie (ib.k.283v). Spadkobierców Andrzeja Kościeleckiego pozywał 1641 r. o najazd Gądek, a opiekun córek tego Kościeleckiego, Stanisław Bojanowski, pozywał jego i jego sługę Wacława Grochowickiego o zabicie Kościeleckiego (P.166 k.447, 703v; 167 k.676). Części w Gądkach kupił 1643 r. od swych bratanków, synów Stanisława (P.1421 k.107v). W r. 1644 siedział we wsi Kaliska (I.Kon.51 k.142). Żył jeszcze w r. 1651, kiedy płacił 20 zł podymnego z 10 łanów w Gądkach (Py.151 s.216). Nie żył 1652 r., kiedy Marianna Włoszynowska występowała jako wdowa. Żyła jeszcze 1653 r. (P.1065 s.984;1066 k.45). Synowie ich: Stanisław, Marcin, ks. Jan jezuita, Bartłomiej i Świętosław. Z nich Stanisław i Marcin w imieniu własnym i powyższych braci, stosując się do testamentu ojca, zapisali w r. 1652 dług 3. 000 zł siostrze swej Katarzynie (P.1064 k.266). Stanisłąw t. r. w imieniu własnym oraz matki i braci kwitował dziedzica wsi Bielejewo Mroczkowskiego i posesora tej wsi Łukomskiego ze sprawy o poddanych zbiegłych z Gądek do Bielejewa (P.1065 s.984). Ożenił się w r. 1653 z Małgorzatą Cielecką, córką Jerzego i Jadwigi z Jastrzębnik. Krótko przed ślubem, 7 lipca, dostał zapis posagu 3. 000 zł od braci swej przyszłej żony (P.1066 k.208, 208v). nie żył w r. 1663, kiedy Marianna była już 2-o v. żoną Wojciecha Delpowskiego, a bracia Stanisława, Marcin, Bartłomiej i Świętosław w imieniu własnym i jedynej jego córki Jadwigi zobowiązali się sprzedać Gądki za 11. 500 zł Piotrowi Cieleckiemu. Jadwidze Piotr Cielecki, jej rodzony wuj, zapisał t. r. dług 1. 242 zł, jako przypadającą na nią część z ceny Gądek (P.1073 k.1055v, 1057). Była potem w r. 1676 żoną Krzysztofa (Chryzostoma?) Mieruckiego, a 2-o v. 5 I 1678 r. zaślubiła Jana Zamłyńskiego (LC Lubasz). W r. 1681 zrealizowała dawne zobowiązanie dane przez swych stryjów i działając w asyście żyjącego jeszcze stryja Marcina rezygnowała wieczyście Gądki za 1. 200 zł Janowi i Andrzejowi Cieleckim, synom zmarłego już Piotra wojskiego wschowskiego (P.213 V k.47). W r. 1696 była 3-o v. żoną Franciszka Modlibowskiego. Marcin w r. 1665 po śmierci brata Bartłomieja w imieniu własnym i brata Swiętosława skwitował wykonawców testamentu zmarłego brata z wydania rzeczy po nim (P.1076 k.145v).

3. Stanisław, trzeci syn Bartłomieja, w r. 1617 mąż Katarzyny Mchowskiej, która t. r. dostała od teścia oprawę posagu 2. 000 zł na połowie części w Gądkach, mających przypaść w dziale jej mężowi (P.1410 k.597v). Katarzyna, już jako wdowa, wraz zsynami Adamem i Maciejem została skwitowana w r. 1626 przez Helenę z Dzierżnicy Wojciechową Laskowską (I.Kon.44 k.539). Mieszkała wtedy we wsi Kaliska (ib.k.720). Wyszła 2-o v. za Jana Wiśniewskiego i dała na Kaliskiej zapis zastawny 2. 000 zł Marcinowi Kopydłowskiemu, który to zapis w r. 1636, już po jej śmierci, Kopydłowski cedował Stanisławowi B., stryjowi i opiekunowi jej synów (ib.48 k.219). Prócz wspomnianych wyżej synów miał Stanisłąw z Mchowskiej także córkę Mariannę, niezamężną 1645 r. (ZTP.29 s.2137), która w r. 1651 spisała dożywocie z mężem Stefanem Kraśnickim.

1) Adam, starszy syn Stanisława i Mchowskiej, obok brata Macieja współdziedzic dóbr Kaliska w p. kon., był w r. 1641 jeszcze nieletni i występował w asyście stryja i opiekuna Kaspra (P.166 k.436v). T. r. w imieniu własnym i brata Macieja skwitował tego stryja, który w ich imieniu zawarł był kontrakt o wieś Kaliską z Marcinem Kopydłowskim (P.1043 k.374). T. r. występował jako bratanek Anny z B-ich Lubowieckiej (P.1420 k.615). Współspadkobierca dziada Bartłomieja, w imieniu własnym i nieletniego brata Macieja, części w Gądkach spadłe na nich i na siostrę Mariannę sprzedał 1643 r. za 3. 660 zł rodzonemu stryjowi Kasprowi (P.1421 k.107v). na połowie vzęśći wsi Kaliska oprawił 1645 r. posag 2. 500 zł żonie swej Annie Wolskiej (G.337 k.665v). Po śmierci tej żony został księdzem i w r. 1664 już jako proboszcz dzerzneński przypozwany został przez szwagra Kraśnickiego i jego syna Kaspra o 2. 000 zł posagu swej zmarłej siostry Marianny (I.Kon.58 k.303v). Żył jeszcze w r. 1672, kiedy jego dzieci: Andrzej, Jan, Wojciech, Stanislaw i Teofila, występowały jako spadkobiercy Stanisłąwa Wolskiego (I.Kon.60 k.350v). Chyba identyczny ze wspomnianym wyżej Janem był Jan, który w r. 1680 wraz ze swą żoną Dorotą Brzozowską zawierał kontrakt z Kasprem Karśnickim i żoną jego Zofią Wolską (ib.63 k.107v). Oboje małżonkowie Bieganowscy 30 VIII 1682 r. wzięli w dzierżawę od małżonków Czarlińskich część Orchowa (ib.k.650).

2) Maciej, młodszy syn Stanisława i Mchowskiej, nieletni w r. 1643, na częściach wsi Kaliska zapisał 1655 r. sumę 2. 000 zł małżonkom Kwasiborskim (G.82 k.1177). Był dziedzicem tej wsi. Żona jego Anna Ossowska, córka Adama i Zofii Zbrożkówny, wdowa 1-o v. po Janie Wolskim, miała w r. 1665 zatarg ze Stefanem Kraśnickim, który we dworze wsi Kaliska więził pannę Katarzynę Ossowską i panny Wolskie, córki Anny z pierwszego jej małżeństwa (I.Kon.58 k.321). Maciej w r. 1678 części wsi Kaliska dał wiecznością Kasprowi Kraśnickiemu (I.R.D.Z.Kon.28 k.68). Anna Ossowska w r. 1674 scedowała Kasprowi Kraśnickiemu, mężowi swej córki Zofii Wolskiej, zapis oprawny na sumę 2. 000 zł, dany sobie na Więckowicach, wsi król., przez obecnego męża, oraz 500 zł, zapisane przez tegoż męża (ib.60 k.651). Maciej t. r. zobowiązał się temu Kraśnickiemu sprzedać części wsi Kaliska za 9. 000 zł (ib.k.652v). W r. 1677 Anna sumę po Samuelu Zbrożku cedowała synowi Tomaszowi Wolskiemu (ib.k.1045v).

VII. Jarosław, Hieronim, siódmy syn Piotra burgrabiego pyzdrskiego, żeniąc się 1588 r. z Zofią z Wysławic Wilkońską, córką Jakuba, zobowiązał się krótko przed ślubem, 29 XI, oprawić jej 700 zł posagu (G.63 k.161). Był w r. 1620 jednym z opiekunów Doroty B,. córki zmarłego Kaspra (Py.140 k.77). Oboje małżonkowie zawarli w r. 1625 w Gorazdowie kontrakt z synem Wojciechem (Py.143 k.56). Spisali między sobą wzajemne dożywocie małżeńskie 1626 r. (P.1415 k.602v), i t. r. zapisali oboje po 200 zł długu każdej ze swych niezamężnych córek: Zofii, Dorocie i Mariannie (P.1017 k.198v). Oboje skwitowali w r. 1629 syna Wojciecha i jego żonę z 400 zł (Py.143 k.120). Jarosław nie żył w r. 1634, kiedy wdowa zawierała kontrakt z Jadwigą z Wilkońskich Szczurską (Py.146 s.740). Żyła jeszcze w r. 1654 (Py.151 s.175).

Wojciech, syn Jarosława i Wilkońskiej, żeniąc się w r. 1625 z Anną Gorazdowską, córką Stanislawa i Ewy Strzałkowskiej, dostał od owdowiałej teściowej zapis posagu 800 zł dotówką i 200 zł wyprawą (Py.143 k.54). Anna żyła jeszcze 1652 r. (P.1417 k.562), a Wojciech żeniąc się powtórnie w r. 1639 z Elżbietą Bielicką, córką Marcjana, krótko przed ślubem, 26 II, zapisał jej dług 1. 000 zł (I.kon.48 k.631v). W imieniu własnym i swych dzieci zrodzonych z Gorazdowskiej: Kazimierza, Teresy, Petroneli, Heleny i Marianny, skwitował 1643 r. z 50 zł Macieja Korytowskiego (Py.150 s.72). Prawo odziedziczone po ciotce Annie B. 1-o v. Piotrkowskiej, 2-o v. Lupczyńskiej do spadku we wsi Rzeczyca w p. radziejowskim cedował w r. 1649 Swiętosławowi B., synowi Jerzego, swemu stryjecznemu bratu (Py.150 s.36). Oboje z żoną żyli jeszcze w r. 1653 (Py.151 s.206). Spośród dzieci, Kazimierz wspomniany w l. 1643-54, i Teresa w l. 1643-47, byli bezdzietni i oboje nie żyli już w r. 1702, Petronela Anna, ur. ok. r. 1637/40, niezamężna, skwitowała w r. 1700 Franciszka Skaławskiego, podczaszego poznańskiego, z rocznej prowizji od sumy 600 zł (P.1139 IX k.121v). W r. 1702 mając ok. 65 lat występowała jako spadkobierczyni brata Kazimierza i siostry Teresy (P.1142 I k.109). O Helenie wiemy tylko to, że była wspomniana w l. 1643-54. Marianna Domicela, w r. 1652 klaryska w Gnieźnie (G.82 k.493).

VIII. Maciej, ósmy i najmłodszy syn Piotra, burgrabiego pyzdrskiego, wraz z bratem Janem sprzedali w r. 1575 za 5. 000 zł części w Bieganowie Sebastianowi Niwskiemu (P.1398 k.519). jako brat i spadkobierca zmarłego Jana, kwitował 1590 r. z 1. 600 zł Kaspra Kaczkowskiego (Py.125 k.491). W r. 1598 od Łukasza Pcińskiego kupił za 1. 530 zł części we wsi Luczilino (dziś Łuczywno) w p. kon. (I.R.D.Z.Kon.18 k.121v). W r. 1601 swoje części w owej wsi sprzedał za 2. 500 zł Marcinowi Kiełczewskiemu (ib.k.143v). Nie jestem pewien czy to on był tym Maciejem, który w r. 1595 występował jako brat z linii ojczystej Doroty z Nieświastowskich Tomaszowej Gołębiowskiej (P.964 k.730). Żoną Macieja, syna Piotra, była w r. 1602 Dorota Starzłkowska, córka Stanisława i Anny Wydzierzewskiej, a siostra i spadkobierczyni Wawrzyńca (Py.131 k.402v; P.143 k.49). Wraz z siostrą żony, Małgorzatą Strzałkowską, wdową po Macieju Przecławskim, nabyli w r. 1604 od innej siostry Katarzyny Andrzejowej Mańkowskiej za 1860 zł części w Strzałkowie (P.1405 k.194). Maciej od żony dostał w r. 1623 użytkowanie łanu "Matuszewskiego" w Starzłkowie (P.1414 k.687). W r. 1629 Maciej płacił podymnego 1 zł z dwóch dymów w części Strzałkowa (Py.143 s.53). Nie żył w r. 1630 (G.79 k.192). Wdowa w r. 1643 kwitowała się z dzierżawy części Strzałkowa

Bieganowscy h. Dryja 1.
@tablicaPrzeglądanie 1157 pozycji zakresu Aberderowiczowie - Bieganowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona54555657[58]