Przeglądanie 544 pozycji zakresu Piotrkowscy - Podlescy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Piotrkowscy - Podlescy
Pląskowscy
Antoni, dziedzic dóbr Zieleń w pow. kowalskim, na tej wsi w r. 1714 zapisał sumę 200 zł. Hilaremu Miniszewskiemu (P. 164 k. 898), potem jednak mowa o zapisie z r. 1714 na Zieleniu dokonanym na rzecz Hilarego Miniszewskiego przez Walentego P-go, syna zmarłego Walentego, oraz Stanisława i Tomasza P-ch. Kwitował z tego zapisu w grodzie Kowalskim w r. 1748 Franciszek Miniszewski, syn zmarłego Hilarego (P. 164 k. 897). Wojciech, świadek 1715.6/I. r. (LC Rydzyna). Wojciechi Jadwiga, rodzice Waleriana Józefa Tyburcego, ochrzcz. 1719.20/IV. r. (LB Wilkowo Niemieckie). Wojciech od Zygmunta Śniegockiego w r. 1722 wziął w zastaw na trzy lata wsie Jarosławiec i Urniszewo w pow. pyzdr. (P. 1186 k. 7). Anna(?) w r. 1726 wdowa po Janie Łysakowskim. Marcjan nie żył już w r. 1732, kiedy owdowiała Marianna Wichrowska, córka Piotra i Marianny Rozmańskiej, zaś po matce wnuczka Zofii Zberkowskiej, swe prawa spadkowe po Adnrzeju Zberkowskim cedowała Andrzejowi Madalińskiemu (G. 96 k. 484v). Ks. Marcin P., proboszcz w Droszewie, chrzestny 1734.9/XII. r. (LB Lewków), żył i w r. 1740 (ib.). Ewa P-a, żona Jakuba Trembeckiego, oboje nie żyli już w r. 1744. Katarzyna P-a, chrzestna 1745.27/VII. r. (LB Katedra Gniezn.). Maciej, chrzestny 1756.17/VI. r. (LB Brody). Maciej zaślubił w Lwówku 1761.11/I. r. wdowę Rozalię Grabowską (LC Lwówek). Ów Maciej, posesor Zgierzynka (LB Lwówek). Rozalia umarła w Zgierzynku 1780.15/VI. r., mając lat 56, pochowana w kościele (LM Brody). Drugą jego żoną była zaślubiona przed 1782.21/VII. r. Marianna Grochowska, wdowa 1-o v. po Antonim Czerwińskim (LB Brody; P. 1361 k. 276). W imieniu własnym i tej żony w r. 1785 kwitował Marcelego Nieżychowskiego z Cerekwicy (P. 1372 k. 71, 71v). Żyła jeszcze w r. 1786 (P. 1363 k. 417). Syn jego zrodzony z pierwszej żony, Tomasz zmarł 1784.29/V. r., mając ok. 24 lat (LM Brody). Może z powyższym Maciejem identyczny Maciej, syn Jana i Zofii Pomorskiej, nie żyjących w r. 1787, kiedy on dla windykowania majątku po babce we wsi Pzyzorz(?) w ziemi gostyńskiej mianował plenipotentem Anzelma Pomorskiego? (P. 1364 k. 302). Maciej umarł w Zgierzynku 1801.17/XI. r., mając ok. 80 lat (LM Brody). Adam zaślubił 1767.27/II. r. Agnieszkę Bojerską, a ślub dawał ks. P., kanonik katedralny chełmiński. T. r. 1/V. Agnieszka owdowiała. Córka jej, Rozalia Ewa, ur. w Święciechowie 1767.24/XII. r. (LB, LM Święciechowa). Piotr i Febronia Ciszewska (Cisowska?), oboje nie żyjący w r. 1775, rodzice Michała i Onufrego. Z nich Michał zaślubił 1773.14/II. r. Katarzynę Czaplicką (LC Opalenica), córkę Tomasza i Apolonii Maliszewskiej (P. 1354 s. 449) Michał był w r. 1775 koniuszym dworskim (LB Opalenica). Kwitował w r. 1785 Władysława Gurowskiego, marszałka w. litewskiego, i żonę jego Annę z Radomickich, 1-o v. Działyńską (P. 1362 k. 263v). Jego i Katarzyny dzieci to Marcjan Agaton, ochrzcz. 1775.10/I., i Marcjanna, ochrzcz. 1776.29/II. r. (LB Łęki W). Onufry, syn Piotra i Ciszewskiej, mianował w r. 1775 pełnomocnikiem Józefa Kurcewskiego, burgrabiego ziemskiego wschowskiego (Kośc. 332 k. 99v).

Michał, podstoli (jako?), konfrater i dobrodziej, konwentu w Czarnem(?), zmarł 1812.18/II. r. (Nekr. Franciszkanek, Śrem.). Januaria wyszłą przed r. 1828 za Stanisława Kalksteina. Kazimierz, organista, chrzestny 1841.8/XI. r. (LB Krerowo). Faustyna P-a, zamężna Kiełczewska, zmarła w Wichulcu 1881.30/IX. r., w 82 toku życia, pochowana w Bobrowie (Dz. P.).

Pieccy
Pieccy różni. Stanisław i Piotr, "przyjaciele klejnotni" w r. 1571 Jadwigi Sobockiej, żony Stanisława hr. z Górki, starosty kolskiego (P. 1398 k. 244). Krzysztof, w r. 1610 skwitowany przez Katarzynę Zarembiankę, żonę Jana Roszkowskiego, kasztelana przemęckiego, z 300 zł., należnych jej zmarłej matce Annie z Gulczewa, żonie zmarłego Mikołaja Zaremby (P. 984 k. 887). Mikołaj, syn Andrzeja, w r. 1661 kwitował z ran Marcina Zarembę (I. Kal. 125 k. 1035).

Tomasz umarł 1756.27/VI. r. (LM Kamieniec). Pani Helena, posesorka Rękawczyna, chrzestna 1756.11/V. r. (LB Orchowo).

Plecińscy
Plecińscy różni, niewątpliwie nie szlachta, jakkolwiek za taką niekiedy uchodzący. Antonina zaślubiła przez 1822.24/IV. r. Sylwestra Drzewieckiego, zamieszkałego w Bruczkowie (LB Cerekwica). Walenty, ekonom (administrator) w Dąbrowie, świadek 1818.7/VI. r. Z żony Zofii Niedźwiedzińskiej miał córkę Konstancją Eleonorę, ur. w Dąbrowie 1823.18/II. r. (LB Gościeszyn). Feliks (dodano potem "Wielmożny"), mąż Jadwigi Gierczyk. Syn ich Leon, ur. 1841.24/III. r., a do chrztu podawany przez Zofię P-ą, posesorkę w Grodnicy. Metryki dzieci tych P-ch i przedtem i potem bez cech szlachectwa (LB W. Strzelce). Jadwiga P-a z Grodnicy umarła 1887.15/IV. r. (Dz. P.). Tytus, ekonom z Konar, chrzestny 1858.25/VII. r. (LB Konary). Ten sam chyba Tytus, zarządca dóbr Bruczkowo w parafii Borek, mający 29 lat, zaślubił 1866.19/VI. r. Idę Helenę Jordanównę, córką Adama i Weroniki Bogackiej (LC Św. Wojciech, Pozn.). Umarł Tytus w Bogwidzach 1891.23/VII. r., mając lat 54, pochowany w Sowinie (Dz. P.). Ida z Jordanów umarła w Nowej Wsi 1923.26/I. r., pochowana we Wronkach (ib.). Ich synowie: Władysław Antoni, ur. w Bruczkowie 1869.22/VI. r., umarł tam 1869.13/XII. r., Józef Ludwik ur. tamże 1870.18/VIII. r., zaślubił w Poznaniu u Bożego Ciała 1910.8/XI. r. Helenę Joradównę, Kazimierz Walenty, ur. w Bruczkowie 1872.12/II. r., podawany do chrztu przez Walentynę P-ą z Grodziszczka (LB Cerekwica). Melania, córka Mariana, dzierżawcy domeny, i Karoliny Retz, zmarła w Poznaniu 1903.8/VI. r. (LM Św. Maria Magdal., Pozn.).

Plemięccy h. Poraj
Plemięccy h. Poraj z Plemięt w wojew. chełmińskim. Jan, starosta kowalewski, wraz z Janem Działyńskim, wojewodą chełmińskim, od Jadwigi Sobockiej, żony Stanisława hr. z Górki, starosty kolskiego, której pożyczyli byli 60.000 zł., wzięli w r. 1571 w tej sumie wyderkafem miasto Sobotę z przyległymi wsiami i inne dobra w wojew. łęczyckim (P. 1398 k. 243). Jan nie żył już w r. 1578, kiedy wdowa po nim Barbara z Czemów wraz z synami: Achcym, Jerzym, Fabjanem i Krzysztofem, winna była w ciągu 12 tygodni, wedle zobowiązania Jadwigi Sobockiej, żony Stanisława hr. z Górki, wojewody poznańskiego, dokonać na rzecz tego wojewody cesji praw do sumy 30.000 zł. na dobrach Sobockich zmarłemu staroście zastawionych, a przez Górkę Działyńskiemu zapisanych (P. 931 k. 617). W r. 1579 w związku z tą samą sprawą wymienieni synowie: Achcy, Jerzy, Fabjan i Jan (P. 932 k. 11). Córką Jana, starosty kowalewskiego, była Zofia Katarzyna, żona 1-o v. Andrzeja Gulczewskiego, 2-o v. w latach 1620-1628 Mikołaja Rafała Kostki, starosty malborskiego i starogardzkiego, wdowa w latach 1637-1647, nie żyjąca już w r. 1649.

Samuel, mąż Ewy Bażeńskiej (a Baizen) 1628 r. (Z. T. P. 28b s. 1857). Aleksander i Domicella Pudłowska, oboje już nie żyjący w r. 1715, rodzice: Michała, Feliksa, Mikołaja, Ignacego, Filipa, Teresy, wtedy niezamężnej, Urszuli, która w r. 1715, krótko po 7/V., wyszła za Ludwika Ostromęckiego (Kc. 134 k. 195v). Ze wspomnianych wyżej synów, Filip w r. 1717 oblatywał działy dóbr ojczystych dokonane 1709.13/VIII. r. w Nielubiu z braćmi Mikołajem, Ignacym, Filipem oraz siostrami, Teresą, Urszulą i Marianną. Z sumy 14.000 zł. za dobra Nielubie pozostało u Stanisława Działyńskiego, starosty kuszewskiego, 3.000 zł., macierzystych 7.500 zł. lokowanych u tegoż starosty. Z tego ich zmarły ojciec już wybrał 4.500 zł. na czyszczenie Nielubia. Brat ich Michał wtedy już nie żył. Dzielili się tylko pieniędzmi (Kc. 134 k. 2244).

Wojcieh, syn zmarłego Michała i Marianny Bartoszewskiej, córki Wojciecha, dziedzica Będzieszyna, jedyny spadkobierca matki, kwitował w r. 1730 swego wuja Jana Bartoszewskiego, dziedzica Będzieszyna z 4.000 zł. na poczet sumy 6.000 zł. posagowej matki (I. Kal. 167 s. 13).

Nepomucen, major wojsk polskich, chrzestny 1849.11/X. r. (LB Buk).

Pleszewscy h. Zaremba
Pleszewscy h. Zaremba z Pleszewa, Pleszowa w pow. kal. Olbracht z Pleszewa, występujący w latach 1410-1416, był ojcem Mikołaja, o którym niżej. Jana z Suchorzewa, Marcina z Nagnuszewic i Macieja z Cielczy (Bon.), a zapewne i córki, zamężnej na Janem z Myjomic.

Mikołaj z Pleszewa, Potarzyce i Cielczy, podczaszy poznański 1427.16/X. - 1429.15/III., chorąży kaliski 142912/IV.-1445, kasztelan kaliski 1445.29/VIII. - 1447.28/VII., nie zatwierdzony przez Kazimierza Jagiellończyka, a mianowany zapewne przez zjazd w Piotrkowie. Namiestnik królewski Wojciecha Malskigo, "powrócił" i znów chorąży kaliski 1447.16/IX. r., zastępca starosty gen. wielkopolskiego w latach 1448, 1454 (Gąsiorowski). Wraz z Marcinem i Maciejem z Cielczy dawał w r. 1437 zobowiązanie ich rodzonemu szwagrowi Janowi z Myjomic (Gr. Kal. 2 k. 44v). Na połowie Suchorzewa i połowie Rzepiszewa w pow. kal. w r. 1438 zapisał wyderkafem 300 grz. Chwałowi z Koślina (P. 1378 k. 37 II). Od Feli, wdowy po Janie Śrzeniawie z Ruśca, w r. 1438 kupił wyderkafem za 800 grz. jej część w połowie miasta Pleszewa oraz trzecią część połów wsi: Baranowo, Piekarzewo, Strzedzewo i Orpiszowo (ib. k. 91v II). Od urodz. Cecylii cz. Czechny, żony szl. Franciszka, mieszczanina pleszewskiego, trzymał zastawem w sumie 15 grz. jej część dziedziczną w Baranowie M., którą uwolnił w r. 1439 (Gr. Kal. 2 k. 101). Od Jana, Mikołaja, Godsława i Andrzeja, braci rodzonych, niedzielnych z Padzin, kupił w r. 1443 za 100 grz. owe Padziny(?) w pow. kaliskim (P. 1379 k. 53). Od Elżbiety z Łapkowa, żony Filipa z Pleszwa, w r. 1444 kupił za 100 grz. jej część w Łapkowie w pow. kal. (ib. k. 23v). Od wspomnianej wyżej Cecylii cz. Czechny z M. Baranowa kupił w r. 1444 za 100 grz. jej część tamże (ib.). Od Małgorzaty i Anny, sióstr z Krośnina (Kroślina), t. r. kupił za 100 grz. części ich w Krośninie w pow. kal. (ib.). Od Pełki z Łapkowa uzyskał w r. 1445 cesję praw do dzierżawy Orla, nabytych za 300 grz. od Mościca z W. Koźmina (I. Kal. 4 k. 16v). i jednocześnie był przez tegoż Pełkę, niegdy z Łapkowa, skwitowany ze 150 grz. zapłaty za Łapkowo (ib. k. 17), zaś Pełka, za zezwoleniem Mikołaja, uzyskał wtedy intromisję do jego dóbr w Strzedzowie (ib. k. 17v). Nabył w r. 1445 (lub przed tą datą) Galewo i Staniewo (I. Kal. 3 k. 218v). Gotów był w r. 1446 uiścić się wobec szwagra Jana Myjomskiego (ib. 4 k. 20). Wraz ze swymi rodzonymi braćmi, Marcinem z Cielczy i Janem z Suchorzewa, w r. 1446 pozywał ks. Jana Furmana, kustosza gnieźnieńskiego, Adama i Wincentego, braci rodzonych (P. 15 k. 213v). Kwitował t. r. Andrzeja Ogona ze Sławoszewa, z Goliny i Jastrzębnik z 65 grz. (P. 15 k. 216). Od Piotra Twardowskiego niegdy z Woli w r. 1446 kupił części Woli w pow. kal. (P. 1379 k. 138). Dla dzieci zrodzonych z żony Małgorzaty wyznaczył t. r. na opiekunkę tę ich matkę (ib. k. 139v). Połowę trzeciej wsi Galewo i połowy wsi Staniewo w powiatach pyzdr. i kal. w r. 1446 sprzedał za 300 grz. Janowi Świdwie z Szamotuł (ib. k. 140). Od Pawła z Tomic kupił t. r. za 300 grz. część wsi Orla w pow. kal. (ib. k. 141v), sprzedając mu jednocześnie za 400 grz. Strzedzewo w pow. kal. (ib.). Janowi z Suchorzewa (bratu) w r. 1446 sprzedał za 342 grz. połowę Suchorzewa i Orpiszewo w pow. kal. (P. 1379 k. 162v). Na mieście Potarzyca oraz wsiach Potarzyca i Porośla w pow. pyzdr. oprawił t. r. posag 200 grz. żonie Małgorzacie (P. 1379 k. 169). List posagowy i wienny Małgorzaty, żony Mikołaja, unieważnili w r. 1446 Łukasz z Górki, wojewoda poznański, i Wyszota z Górki, proboszcz poznański (ib. k. 169v). Mikołaj od Sędziwoja z Grodziska t. r. dostał do rąk posag i wiano żony Sędziwoja, Elżbiety. Ów posag i wiano na wypadek śmierci córki Sędziwoja, Anny, Mikołaj winien będzie dać swym braciom, Janowi Suchorzewskiemu, Marcinowi Magnuszewskiemu i Maciejowi Cieleckiemu (ib. k. 208). Wraz z braćmi, Janem i Marcinem, zobowiązał sie wtedy wobec Sędziwoja z Grodziska, iż na wypadek śmierci córki Anny, ich "siostry", wymienić z nim na Skokowo i Szołowo. Od Piotra Nidomskiego w r. 1448 uzyskał poręczenie za żonę Dobroszkę, iż swoją część miasta Pleszewa oraz wsi: Baranow, Piekarzewo, Orpiszewo, Strzedzewo, Laszewo (Lassowo?) sprzeda mu za 500 grz. (P. 852 I k. 9), zaś jednocześnie od Mikołaja ze Stęszewa, stolnika poznańskiego, poręczenie za Barbarę, żonę Piotra z Bnina, iż sprzeda mu za 500 grz. części swe w tychże dobrach (ib.). Mikołaj trzymał w r. 1448 zastawem w 40 grz. od Andrzeja z Krośnina i jego ojca, Fała, trzy łany roli w Pacynowicach (I. Kal. 4 k. 187). Od Konrada z Turska w r. 1449 nabył wyderkafem za 140 grz. części w Zawidowicach w pow. kal. (P. 1380 k. 84v). Od Dobroszki, żony Piotra Nidomskiego, uzyskał w r. 1450, wedle zobowiązania z r. 1448, dopełnienie sprzedaży za 500 grz. części miasta Pleszewa i wsi przyległych (P. 1381 k. 99v) i to samo od Barbary, żony Piotra Bnińskiego, podstolego kaliskiego, ale mowa tu tylko o 200 grz. (P. 1385 k. 106). Od Józefa, Żyda z Pyzdr, kupił w r. 1450 za 200 grz. prawa do połowy Zawidowic, nabyte przezeń na Mroczku i Kunracie, braciach z Turska (Ib. k. 104). Od Gilberta, dziedzica w Gostyczynie, w r. 1451 kupił połowy wsi Gostyczyna i Zagórzynko w pow. kal. (P. 1381 k. 20). Obok innych przedstawicieli "domu i klejnotu" Zaremba w r. 1453 godził spory graniczne istniejące między Janem z Kalinowy, kasztelanem santockim, i Janem Suchorzewskim (Gr. Kal. 5 k. 5) Od Mikołaja i Macieja, braci z Boczkowa, uzyskał w r. 1454 zobowiązanie sprzedania części Pacynowic i Grabowic w pow. kal. (G. 5 k. 142), a uzyskał t. r. od Siechny, wdowy po Szymonie z Pacynowic, zgodę na intromisję do owych części nabytych drogą zastawu (Gr. Kal. 5 k. 154v). Zapisał w r. 1462 czynsz roczny 4 grz. na mieście Pleszewie mansjonarzom tamtejszego kościoła parafialnego Św. Jana (P. 1384 k. 100v). Od Zofii, wdowy po Przybku, i od jej syna Michała ze Skrzypna nabył wyderkafem w r. 1463 za 24 zł. węg. półtora łana w Skrzypnie pow. kal. (P. 1384 k. 179). Umarł 1465.27/III. r. (Nowacki, Zap. hist. 115; P. 1383 k. 235). Synowie jego: Stanisław, Mikołaj, Jan i Wojciech.

1. Stanisław, syn Mikołaja, pleban w Środzie w r. 1448 (Nowacki), kanonik poznański i proboszcz uniejowski, wspólnie ze swymi braćmi niedzielnymi, Mikołajem, Janem i Wojciechem, dwa łany z połową młyna i stawu w Grodzisku pow. kal. w r. 1465 dał w dożywocie Mikołajowi Czyrnickiemu (P. 1383 k. 235). Proboszcz uniejowski, z dokonanych t. r. działów z braćmi, wziął wraz z braćmi Janem i Wojciechem trzy części w Pleszewie oraz wsie Baranowo W. i M., Radzim, Laszowo, Łapków, Zabidowicze, Parzynowice, Gostyczyna, Krasinko i Zagórzynko w pow. kal. wraz z całymi zamkiem i dworem, które trzymał ich ojciec (P. 1383 k. 235-235v). Wspólnie z braćmi pozywał t. r. Andrzeja Chorzewskiego (I. Kal. 1 k. 338). Akolita(!) Stolicy Apostolskiej, w r. 1461 dokonał z braćmi pownych działów miasta Pleszewa z przyległościami (P. 1383 k. 241-243v). Zapisał t. r. 30 grz. długu Tochnie, żonie Andrzeja z Ciesiel (ib. k. 427v). Skwitowany w r. 1468 przez Dobiesława Kwiatkowskiego, podczaszego kaliskiego, z pozwów o 50 grz. "babizny" (po Fiemce z Gostyczyny) na Gostyczynie (ib. k. 457m 2 k. 211v). Na trzeciej części miasta Pleszewa w r. 1469 zapisał 4 grz. rocznego czynszu za 50 grz. wyderkafem Wojciechowi, plebanowi w Twardowie (P. 1385 k. 28v). Obok brata Wojciech w r. 1469 opiekun bratanka Mikołaja (I. Kal. 2 k. 100, 100v). Dziedzic w Pleszewie i Gostyczynie, dał w r. 1470 intromisję do Gostyczyny Katarzynie, dziedziczce z Słaborowic, wdowie po Janie Cieciorce (ib. k. 45). Tej Katarzynie, wdowie po Janie Cieciorce z Bukownicy, w r. 1471 sprzedał wyderkafem za 250 grz. Gostyczynę wyłączając z tego prawo patronatu (P. 1385 k. 114). Skwitowany w r. 1472 przez panny Dorotę i Beatę z Pabjanowa z "babizny" po Fiemce z Gostyczyny (I. Kal. 2 k. 221v). Bratu Wojciechowi dał w r. 1475 całą swą część zamku w Pleszewie (P. 1386 k. 25). Wraz z tym bratem sołectwo w Grodzisku pow. kal. sprzedał t. r. Mikołajowi Sadowskiemu (ib. k. 30). Bratu temu w r. 1477 połowę Pleszewa sprzedał wyderkafem za 600 bratu Wojciechowi (P. 1386 k. 72). Wieś Zagórzyno w pow. kal. w r. 1477 sprzedał wyderkafem za 70 zł. węg. Annie Świączyńskiej, żonie Macieja Chrzanowskiego(!?) (P. 1386 k. 77v). Od Barbary i Jana, matki i syna, dziedziców Twardowa, w r. 1477 wziął w zastaw za 7 grz. rolę osiadłą w tej wsi (I. Ka. 2 k. 453). Proboszcz uniejowski, kanonik poznański i kaliski, w r. 1477 zapisał dług 13 grz. Andrzejowi i Janowi, braciom z Brzezna (I. Ka. 2 k. 453v). Żądał odeń w r. 1477 uiszczenia 300 zł. węg. jako swych "posażnych" Piotr Borek Gostyński (I. Kal. 2 k. 469). Kmiecia w Twardowie, trzymanego zastawem od tamtejszych dziedziców, Barbary i jej syna Jana, w r. 1479 zastawił za 10 grz. Benedyktowi (Bieniakowi) z Czyrnina W. (ib. k. 554). Temu Bieniakowi w r. 1480 Stanisław sprzedał wyderkafem za 10 grz. łan z ćwiercią w Twardowie, trzymany wyderkafem od Barbary, wdowy po Michale Opali z Twardowa i syna jej Jana (P. 1386 k. 203v). Umarł w r. 1494 (Nowacki, Archidiec. Pozn. II).

2. Mikołaj, syn Mikołaja, żonie swej Annie Raszkowskiej, córce Wojciech, w r. 1462 oprawił posag 100 grz. na należącej się sobie z działów braterskich trzeciej części miasta Pleszewa, miasta i wsi Potarzyca, wsi: Wola, Baranowo W. i M., Radzim W. i M., Łaszewo, Paczynowice, Zawidowice, Gostyczyna, Zagórzynko i Łapkowo (P. 1384 k. 110v). Z działów braterskich w r. 1465 wziął czwartą część Pleszewa wraz z czwartą częścią wsi: Wola, Slebycz(?), Piekarzewo w pow. kal. (P. 1383 k. 235). Od ojca swej żony, Wojciecha Raszkowskiego, w r. 1465 uzyskał zapis 100 grz. należnych żonie jako macierzystych (I. Kal. 1 k. 328). Żona ta w r. 1467 trzecią część wsi Russowo i Piwonice zrezygnowała mężowi (P. 1383 k. 288). Uczestniczył w przeprowadzonych t. r. ponownych działach z braćmi (P. 1383 k. 241-243v). Mikołaj dobra swe Wola i Slebicz w r. 1468 przez arbitrów rozgraniczał z dobrami braci z Żerkowa, więc z wsiami Witaszyce i Słup (I. Kal. 1 k. 440). Nie żył już w r. 1469 kiedy "dodano lat" dzieciom jego Mikołajowi i Katarzynie przy okazji sprawy toczonej o 80 grz. z Piotrem i Elżbietą z Buszkowa (I. Kal. 2 k. 80). Wdowa, dziedziczka Piwonic, skwitowała t. r. syna i córkę z oprawy na Pleszewie, Woli, Piekarzewie, Potarzycy i innych dobrach (I. Kal. 2 k. 100v). Od syna i córki w r. 1471 dostała w dożywocie z racji 160 zł. węg., 100 grz. posagu i wiana, ich trzecie części Macierzyste wsi Piwonice i Buszewo w pow. kal., któr sprzedała była mężowi (P. 1385 k. 95). Nie żyła już w r. 1483 (I. Kal. 3 k. 132v). Córka Katarzyna, wspomniana w r. 1469 (I. Kal. 2 k. 100v), jeszcze niezamężna w r. 1483 (ib. 3 k. 181), była w latach 1485-89 żoną Zbigniewa z Tęczyna, podkomorzego

@tablica

krakowskiego i starosty małogoskiego. Córka tych Tęczyńskich, Anna wyszła najpierw między 1504.13/X. r. a 1506.10/VI. r. za Mikołaja ks. raciborskiego, zaś 2-o v. była żoną Jana Kościeleckiego. Mikołaj ks. śląski, opawski i raciborski od żony kupił za 10.000 zł. węg. miasto Pleszew z przyległymi wsiami i w r. 1506 uzyskał intromisję do tych dóbr (Kal. 6 k. 120).

Mikołaj, syn Mikołaja, małoletni w r. 1469, pozostawał pod opieką stryjów, ks. Stanisława i Wojciecha, oraz Wojciecha Raszkowskiego (I. Kal. 2 k. 100). Skwitowany w r. 1482 z 10 grz. przez Piotra Buszkowskiego (I. Kal. 3 k. 83v). Całą wieś Potarzycę w r. 1482 sprzedał wyderkafem za 70 zł. węg. Piotrowi Gostyńskiemu(?) (P. 1386 k. 162v). Pozwany t. r. przez braci z Droszewa (I. Kal. 3 k. 111). Żył jeszcze w r. 1483, kiedy macierzyste części wsi Piwonice oraz połowę wsi Kussowo odpuścił Mikołajowi z Leziony (ib. k. 132v).

2. Wojciech, syn Mikołaja, niedzielny z braćmi, działał wraz z nimi w r. 1465 (P. 1383 k. 235). Dzielił się w r. 1467 miastem Pleszewem i przyległymi dobrami z braćmi Mikołajem i ks. Stanisławem (P. 1383 k. 241-243v), ale jeszcze i w r. 1469 nazwany niedzielnym z ks. Stanisławem, kiedy to obaj oni byli opiekunami syna i córki zmarłego brata Mikołaja (I. Kal. 2 k. 100). Godzony w r. 1475 przez arbitrów z Piotrem w Pacynowie i żoną jego Jadwigą (ib. k. 311v). Zapisał w r. 1475 Piotrowi Borkowi Osieckiemu cz. Gostyńskiemu sumę 330 zł. węg. posagu (ib. k. 317). Od brata, ks. Stanisława, dostał w r. 1475 całą jego część zamku w Pleszewie (P. 1386 k. 25), zaś w r. 1477 kupił odeń wyderkafem za 600 grz. połowę miasta Pleszewa (P. 1386 k. 72). Od Bartłomieja z Iwanowic, kasztelana kaliskiego, w r. 1477 kupił za 300 grz. część w Kościelcu (P. 1386 k. 87v). Nie żył już w r. 1487 (I. Kal. 3 k. 365v). Żoną jego była Małgorzata, córka Bartłomieja z Iwanowic, kasztelana kaliskiego, której wtedy, już wdowie, Bernard Wronowski, burgrabia pleszewski, działając w imieniu swego pana, Zbigniewa z Tęczyna, podkomorzego krakowskiego, i żony jego, Katarzyny P-ej, składał 50 grz. (ib.). Pozywała tę Katarzynę, podkomorzynę krakowską w r. 1489 (ib. k. 536). Jadwiga, wdowa po Bartłomieju z Iwanowic, kasztelanie kaliskim, działając wimieniu zięcia Feliksa z Oleśnicy, wykupiła w r. 1491 od Małgorzaty siedem klejnotów, t. j. "zapon", które zmarły kasztelan kaliski zastawił był tej swej córce za 200 zł. węg. (I. Kal. 4 k. 117). Była ta Małgorzata 2-o v. w r. 1499 żoną Andrzeja Wieruszewskiego, z czasem burgrabiego kaliskiego, i wtedy pozywała braci z Iwanowic, dziedziców w W. Koźminie, o 750 zł. posagu, albo o równy podział dóbr ojczystych, z których jej nie wyposażyli należycie (I. Kal. 5 k. 97). Domagała się w r. 1507 z racji sumy 700 zł. węg. intromisji do części Pleszewa oraz wsi Baranowa i Baranówka (Kal. 6 k. 180). Zob. tablicę.

Nie mam pewności czy wszystkich tych, o których będę mówił niżej, można poczytywać za Zarembów. Od Marcina z Pleszewa żądał w r. 1437 uiszczenia 90 grz. ks. Jan Czacki, pleban w Wróblewie, działający w imieniu swego brata Piotra Czackiego (Gr. Kal. 2 k. 9). Dorota P-a, zakonnica w Ołoboku, toczyła w r. 1447 sprawę z Maciejem z Cielczy i jego żoną Dorotą (Py. 9 k. 99). Stanisław z Pleszewa swoją część Kościelca dał w r. 1451 Piotrowi z Oporowa, podkomorzemu i staroście łęczyckiemu (P. 1381 k. 25). Katarzynie z Pleszewa zastawił w r. 1461 za 13 grz. swoją część rodzicielską w we wsiach Chlewo i Zbrudzewo Stanisław z Chlewa (I. Kal. 1 k. 17). Andrzej P. pozywany był w r. 1499 przez Macieja Pogrzybowskiego o zbiegłego z Pogrzybowa kmiecia prac. Michała zw. Dula (Kal. 5 k. 83b). Andrzej P. miał w r. 1499 termin z małżonkami Bieniaszem i Zofią, dziedzicami z Chorzewa, o nie dopełnienie rezygnacji wsi W. i M. Krosinino(?) (Kal. 15 k. 114). Andrzej P. wzywał Bieniasza Chorzewskiego do sprzedania za 32 i pół grz., wsi W. i M. Cienini(?), czego dotąd nie uzyskał (Kal. 6 k. 71). Jan P., podkomorzy dobrzyński w r. 1532 (I. R. Z. Kal. 4 k. 137).

Pleśniewiczowie
Pleśniewiczowie (czy szlachta?). Florian P. (Pleszniewicz) był przez ok. 30 lat rewizorem na leszczyńskiej komorze celnej, umarł 1757.1/V. r., mając 72 lata i 49 tygodni. Z żony Anny jego synowie: Kasper Stanisław, ur. 1730.8/I. r., Józef (Józef Piotr), ochrzcz. 1736.10/IX. r., zmarły 1740.16/I. w wieku ok. trzech lat, Jakub Mikołaj ur. 1743.25/VII. r., zmarły 3/VII. t. r., Mateusz (Jan Mateusz), ur. 1744.25/IX. r., zmarły 1749.28/XI. r. Córka Renata Konkordia, ochrzcz. 1735.17/II. r., zmarła 1740.18/II. r. Podawał ją do chrztu urodz. Stanisław Plesniewitz(!), obywatel poznański (LB, LM Leszno).

Plewa
Plewa Jan, dziedzic w Kossowie, między którym a Jarosławem Małockim założone zostało w r. 1502 vadium (N. 146 s. 291).Przeglądanie 544 pozycji zakresu Piotrkowscy - Podlescy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników