Przeglądanie 11382 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje
1 (Nr. 231) 1498
Nob. Andrzej Canya, obyw. z Śmigla winien 20 zł węg. na folw. swym zw. Glyensko w p. kość. G. Stanisławowi Dłuskiemu burgr. pozn. (f. 1)

2 (Nr. 231) 1498
N. Andrzej Oszyeczski, s. o. Mikołaja O. zobow. sią G. Dobiesławowi z Kociug (de Coczyngi) całą wś. Wojnowice i wś. Smiechowo do Wojnowic przyl., i 4-e cz-i wsi Brzezie, Wojkowo, Czachorowo M., Bodzewo, Podrzerze, Duszyna, Pożegowo w p. kość. za 685 zł. na 3 l. wyderkować (f. 1v)

3 (Nr. 231) 1499
N. Jadwiga ż. N. Jana Dambyenskiego w Kokalewo dziedzica, mająca pr. bliższości do części Kok. po bcie swym rodz. ol. Mikołaju Kokalewskim pw. G. Kasprowi Leszczyńskiemu podkomorzemu kalis. bezprawnemu pos. tej części wsi (f. 2)

4 (Nr. 231) 1499
Kasper i Andrzej syn ol. Balcera de Cankolewo z I i Jan Kankolewski w Grunowie dziedzic z II, termin (f. 2v)

5 (Nr. 231) 1499
N. Stanisław Duszka Sobocki dziedzic w Chromcu pw. N. Mac. Chaławskiemu o zagarnięcie 3 kmieci os. w Chromcu (f. 2v)

6 (Nr. 231) 1499
N. Maciej, Piotr i Dorota, dzieci ol. N. Jana Kopaszewskiego pozw. przez Marcina Krzyżanowskiego o vadium 140 grz., pod którym vadium ojciec ich zobow. się uwolnić dobra: W. Lubiatowo i 3-ą część wsi Czerwony Kościół (f. 2v)

7 (Nr. 231) 1499
N. Jan Siedlecki intromit. mocą kupna do dóbr G. Macieja Gostyńskiego, tj. 3 części w M. Bodzewie, które to części od G-go w 150 zł węg. kupił (f. 2v)

8 (Nr. 231) 1499
N. Jan Kokoczyński ręczy za Małg. ż. Mich. Lasczinskiego i Anną ż. Tom. Raczskiego siostry rodz. niedzielne, cc. ol. Andrzeja Barklińskiego, Marcinowi Szwabowi Kotojeckiemu dz-owi w Barklinie, iż uwolnią całą ich 1/2 Barklina w p. kość. sprzedane za 1/2 Cotusza w tymże pow. z dopł. 108 grz. (f. 3)

9 (Nr. 231) 1499
N. Katarzyna wd. po N. Mikoł. Jaromirskim, N. Jadwidze Zakrzewskiej zobow. się uwolnić wś. dziedz. Manieczki w p. kość. za 1/2 wsi Karna i Reklino, Jadwidze sprzedaną (f. 3)

10 (Nr. 231) 1499
NN. Andrzej i Jan, bracia rodzeni niedzielni, dziedzice w Chobienicach synowie ol. Macieja Chobienickiego płacą 3 grz. Janowi Tłockiemu (f. 3v)

11 (Nr. 231) 1499
N. Andrzej, Wawrzyniec i Mikołaj, bcia rodzeni, niedzielni, ss. ol. GD. Jana Golanyczskiego sędziego wschow., de Grobia, Bocz, płacą penę Mikołajowi Bieganowskiemu (f. 4v)

12 (Nr. 231) 1499
Małgorzata Jaromirska, c. o. Mikołaja J., z I i Barbara Copaniczska z II (f. 4v). N. Andrzej, burmistrz w Zbąszyniu (f. 7)

13 (Nr. 231) 1499
Elżbieta wd. po Janie Kopaszewskim pw Marcinowi Krzyżanowskiemu, o swe oprawę i wiano na Kopaszewie, Lubiatowie i na całej części Sobiałkowa w p. kość. (f. 3)

14 (Nr. 231) 1499
Piotr i Wojciech, bcia rodzeni, dziedzice w Rydzynie i obu Gorzycach, ręczą Eljaszowi Rokoszowskiemu, ręczą iż uwolnią 2 ł. os. w W. Gorzycach, które za 60 grz. wyderkowali mu (f. 5)

15 (Nr. 231) 1499
N. Zofja wd. po Macieju Chobienickim, z Janem i Andrzejem synami swymi, winna się stawić w Chobienicach, dla określenia tam posagu panny Anny Ch. Ta Anna to siostra rodzona ol. Macieja Ch. (f. 5v)

16 (Nr. 231) 1499
N. Jan Psarski, siostrze swej rodz. Katarzynie P. winien 3-ą część dóbr ojcz. i mac. w Psarskim za 15 zł węg. wyderkować (f. 5v)

17 (Nr. 231) 1499
N. Jan Sepyeński z I i N. Jan, s. Dobrogosta ol. Nowogrodzkiego z II (f. 6v)

18 (Nr. 231) 1499
N. Jan i Tomasz, bracia rodz. dziedzice de Boyanicze winni 1/2 grz. Barbarze Boyanskiej ciotce swej po ojcu rodz. (f. 6v)

19 (Nr. 231) 1499
N. Stanisław, Jerzy i Małgorzata, stryj z bratankiem i bratanicą rodzeni, dziedzice w Pakosławiu; (ojciec tych Jerzego i Małgorzaty, a brat rodz. Stanisława - Sędziwój Pak.) dają zobow. N. Małgorzacie Jastrzębskiej (f. 7)

20 (Nr. 231) 1499
Panna Barbara, c. o. N. Mikoł. Błociszewskiego; ma być intromit. do części mac. we wsi Gaj; tam też Małgorzata Strzampynska pani wienna (f. 7v)Przeglądanie 11382 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników