Przeglądanie 1245 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kościan > Rezygnacje.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Rezygnacje
11489 (Nr. 345) 1509
N. Jakub Międzychodzki na 1/2 wsi Międzychód p. kośc. wyderkuje 100 złp. Urielowi Wieliesińskiemu (f. 1v)

11490 (Nr. 345) 1509
N. Piotr Błożejewski na 1/2 wsi Błożejewo i na 1/2 cz. wsi Chojno p. kośc. zap. pos. 100 zł i t. w. ż. Dorocie, c. Winc. Czackiego (f. 2)

11491 (Nr. 345) 1509
N. Maciej Grzymek całą część folw. we wsi Białojezioro za 25 grz. Janowi i Maciejowi, bciom rodz. niedz., dziedzicom w Skoraczewo sprzed. (f. 2)

11492 (Nr. 345) 1509
N. N. Jan i Wojciech, bcia rodz. niedz., dziedzice w Daleszyno całe 4-e cz. wsi Radomicko w p. kośc. i Boguszyno w p. wschow. z 1/2 dworu w Radomicku spadłe po + ol. stryja ich rodz. Bernarda Radomickiego, wyjąwszy części wyderkowe ibid., dają w dziale bratu ich rodz. Andrzejowi D. (f. 2v)

11493 (Nr. 345) 1509
N. Mikoł. Granowski z M. Granowa, na 1/2 swej części M. Granowa w p. kośc. ż. swej Barbarze, c. N. Jana Jaskuleckiego opr. 100 grz. pos. i t. w. (f. 2v)

11494 (Nr. 345) 1509
N. Andrzej Daleszyński całą cz. wsi Daleszyno p. kośc. Janowi i Wojciechowi D-im, bciom swym rodz. w dziale daje (f. 2v)

11495 (Nr. 345) 1509
N. Jan Daleszyński 1/2 wsi Da (le) szyno ze stawem Skrobacz N. Wojciechowi D-mu bratu swemu rodz. w dziale daje (f. 3)

11496 (Nr. 345) 1509
N. Wojciech Daleszyński 1/2 wsi Daleszyno daje w dziale bratu rodz. Janowi D. (f. 3)

11497 (Nr. 345) 1509
X. Jan Błociszewski, pleban w Lubiniu, całe cz. wsi Maliechow i cz. soł. ib. w p. kośc. od Katarzyny Dzierżanowskiej, ksieni w Owieńskach i Macieja syna Eljasza Rokoszowskiego nabyte, sprzed. za 300 grz. Jadwidze Manieckiej, ż. Jana Krajkowskiego (f. 3v). X. Jan Bł. 1/2 wsi Malechowo p. kośc. nabytą od Katarzyny Ostrowieckiej (!) ksieni w Owieńskach, oraz od Katarzyny, ż. Wawrzyńca Lipowskiego, i Anny, ż. Eliasza Rokossowskiego, ciotki rodz. i nepotek rodz. na wyderk., Jadwidze Manieckiej, ż. Jana Krajkowskiego, za 156 grz. wyd. (f. 4)

11498 (Nr. 345) 1509
N. Jan Jaskalecki całą wś Jaskółki, w p. kośc. nabytą za 162 grz. N. Benedyktowi Zadorskiemu za 162 grz. wyd. (f. 4)

11499 (Nr. 345) 1509
N. Jan Słupski, sołt. we wsi Słup, całą wś. Szczepowice p. kośc. za 100 grz. sprzed. N. Benedyktowi Zadorskiemu (f. 4)

11500 (Nr. 345) 1509
N. Mikoł. Granowski z M. Granowa, na 1/2 swej cz. ib. w p. kośc. oprawia posag 100 grz. i t. w. ż. Barbarze, c. Jana Jaskóleckiego (f. 4)

11501 (Nr. 345) 1509
N. N. Jan i Maciej, bracia rodz. niedz., ss. ol. Wincentego Gorzyńskiego, dziedzice w Skoraczewie, całe 2 łany roli w W. Sepnie p. kośc. opraw. ich ojcu przez N. Wojciecha Szepyńskiego, wyderkują za tyleż, tj. za 30 grz. NN. Maciejowi (i) Janowi Grzymkom, z Białojeziora, wujowi, i siostrzeńcowi rodz. (f. 4v)

11502 (Nr. 345) 1509
N. Elżb. Lanczka, ż. Mik. Chraplewskiego, na 1/2 wsi Krzon w p. kośc. przedstawia list rezygn. z r. 1508. Oto N. Jan Kluczewski 1/2 tej wsi, którą ojciec jego ol. Tomisław Kl. od Jana Czyrwonokościelskiego za 300 grz. nabył na wyd., za 100 grz. wyd. tej Elżbiecie (f. 4v)

11503 (Nr. 345) 1509
N. Piotr Wolikowski na całej cz., którą ma we wsi Wolikowo zap. wyderk. 3 1/2 grz. Janowi Szyrpowskiemu (f. 5v)

11504 (Nr. 345) 1510
N. Andrzej Grzymski (!) całą wś Nielągowo p. kośc. Janowi i Piotrowi de Gryzina, synom swym, z tyt. 300 zł pos. po ol. Barbarze, matce ich, ż. swej, import. na Gryżynę i Nielągowo, wyderk. (f. 6)

11505 (Nr. 345) 1510
N. Anna Golińska, wd. po ol. Janie Gol. zw. Lampasik całą 1/2 wsi Golinka w p. kośc. Krzysztofowi z Zakrzewa, zw. Kij, genero suo sprzed. (f. 6) Krzysztof z Z. na 1/2 połowy wsi Golinka, ż. Annie G. zap. pos. 50 zł. w. i t. w. (f. 6v)

11506 (Nr. 345) 1510
N. Jan Zapartski 3 łany pos. we wsi Piotrkowice p. kośc. za wójt. w Krzywiniu z Janem Piotrkowskim wymienia (f. 6v)

11507 (Nr. 345) 1510
NN. Wawrzyniec i Maciej, dziedzice w Rokossowo, bcia rodz. niedz., w lesie Stawisko, 1/2 łoziska stawowego w Rokosowo z obu brzegami zw. "Stawisko", Maciejowi R. s. Eliasza, nepotowi swemu rodz. z mił. dają (f. 7)

11508 (Nr. 345) 1510
N. Andrzej Włosczewski Pasikoń 1/2 łożyska stawowego zw. Pijanów we wsi Malinie p. kośc. za łoż. staw. we wsi Rusoczyno wym. z Marcinem Baranowskim dz-em w Rusoczyno (f. 7)Przeglądanie 1245 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kościan > Rezygnacje.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników