Przeglądanie 7306 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1
1 (Nr. 146) 1487
NN. Mikołaj Słupski superarbiter, Andrzej Siedlecki z Małego Młotkowa, Maciej de Tłukom, Wincenty Luchowski, Dobiesław Sławianowski arbitrzy czynią ugodę między NN. Jakubem Rungą stryjem i Maciejem nepotem jego, dziedzicami de Dzwyrszno w sprawie działów tej wsi Dzwyrszna (p. 5)

2 (Nr. 146) 1487
M. Jan senior z Domaborza, klan rogoziński i sta nakielski, NN. Piotr Szląg de Radzicz sędzia, Piotr z Samostrzela podsędek, - N. Jan Lyszkowski winien 8 zł. Andrzejowi Starąskiemu z Starążyno i wyderkuje mu w tej sumie 1 łan w Lyszkowie (p. 9)

3 (Nr. 146) 1487
NN. Anna i Marusza z Strzelewa z I i Mikołaj Kiszewski ich stryj rodzony z II sprawa (p. 10). Anna i Marusza to cc. ol. Niemierzy Kiszewskiego, chodzi tu o ich ojcowiznę w W. Kluni (p. 10). One pozywają Mikołaja K. z jego dóbr Wąwelno i Tuszkowy (p. 11)

4 (Nr. 146) 1487
Maciej Łabiski i Marcin Ostrowski wujowie Anny i Maruszy, córek ol. Niemierzy Kiszewskiego, ich dobra ojczyste w W. Kluni dają w opiekę Michałowi Szląg de Radzicz (p. 12)

5 (Nr. 146) 1488
Jan Malik de Radzicz burgrabia, Michał Strzelewski de Radzicz sędzia, Piotr Skórka de Ostróg podsędek, Mikołaj Orzelski, Jakub Runga Dzwierszyński, Piotr Samostrzelski, Jarosław Małocki (p. 14)

6 (Nr. 146) 1488
N. Wojciech, s. ol. Sędziwoja Łobżeńskiego, żąda uiszczenia 21 grz. winnych mu przez Wojciecha i Stanisława dziedziców z Potulic (p. 14)

7 (Nr. 146) 1488
N. Wincenty Luchowski jako poręczyciel za Marcina Pałukę de Grabiona odpowiada za 10 grz. winnych Mikołajowi Raszkowskiemu (ręczy) (p. 15)

8 (Nr. 146) 1488
Mikołaj Orzelski oczekuje uiszczenia 7 grz. od Łukasza Dambieńskiego (p. 15)

9 (Nr. 146) 1488
N. Wojciech Tholubowski kwituje z 18 grz. N. Dobiesława Sławianowskiego (p. 15). W tytule "Glysno Slawionowo"

10 (Nr. 146) 1488
N. Wojciech Miedzwieczski jako prok. matki swej Katarzyny M., wdowy po ol. Mikołaju M., oczekuje uiszczenia 25 grz. przez G. Jana z Złotowa, syna G. Andrzeja z Bnina klana kamieńskiego (p. 17)

11 (Nr. 146) 1488
NN. Jan Malik de Radzicz burgrabia, Piotr Skórka z Ostroga sędzia, Wincenty Luchowski podsędek. - Anna Pawłowska wdowa po ol. Janie Pawł., kwituje z ojc. i macierz. N. Marcina Pałukę z Grabiony (p. 17) Ona siostra rodzona Marcina i ol. Andrzeja Grabieńskiego, Marcin zaś to wuj rodzony Mikołaja Raszkowskiego (p. 18)

12 (Nr. 146) 1488
N. Jan Borek de Rusiecz sędzia. - Piotr Samostrzelski kwituje z 60 grz. GD. Barbarę Gołaniecką wdowę po ol. GD. Wincentym ze Skampego podkomorzym dobrzyńskim (p. 19) Taż Barbara winna temuż S-mu 40 grz. jako resztę sumy 130 grz. za którą nabyła od niego dziedz. Kraczky (p. 20)

13 (Nr. 146) 1488
NN. Jan Malik burgrabia, Michał Baworowski sędzia. - N. Michał Zambowski Gunczerzewy... (brak dalszego ciągu) (p. 20)

14 (Nr. 146) 1488
(bez początku) N. Marcin Wyeczski kwituje Małgorzatę Pampyrską żonę swoją z 3-ej części przywianku reformowanego jej na 300 kopach przez ol. męża jej Wojciecha Wyandzborskiego na wsi Pampyrzyno (p. 21)

15 (Nr. 146) 1488
Jan Malik burgrabia, Szymon de Kunowo sędzia, Jakub z Dzwyrszna podsędek, - Położone wadium 200 grz. między NN. Wincentym Luchowskim i Dobiesławem Sławianowskim, Maciej Tłukomski poręczyciel (p. 21)

16 (Nr. 146) 1488
Jan Gunczerzewski winien pół grz. N. Wiktorynowi Sosnowskiemu de Gunczerzewy (p. 24)

17 (Nr. 146) 1488
N. Andrzej Szczutowski kwituje ks. Jana Zunskiego plebana w Koszutowie z zobow. stawienia do akt brata swego Macieja Zuńskiego i rezygnowania porówni z bratem tym 4 łł. w Koszutowie na wyderk. w 10 grz. (p. 24)

18 (Nr. 146) 1488
N. Barbara Dambowska, c. ol. Wojciecha Wojuty pozwana przez Jana Rusieckiego z Topoli (p. 25). Katarzyna Topolska, żona Jana R. (p. 26)

19 (Nr. 146) 1488
N. Łukasz Dambieński płaci penę 3 grz., bo nie uiścił 7 grz. Mikołajowi Orzelskiemu (p. 26)

20 (Nr. 146) 1488
NN. Anna, Barbara i Beata, siostry rodzone de Topola dziedziczki niedzielne, pw. Piotrowi Samostrzelskiemu, który im nie uiścił 6 i pół grz. (p. 27)Przeglądanie 7306 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników