Przeglądanie 9548 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 3.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 3
15000 (Barcin)
1780.20/I. (Knieja) Marjanna, c. Wojc. Szynkiewicza Nob. i Marjanny -- Jan Sunglewicz i Jadwiga Rozyndaltówna

15001 (Barcin)
1780.25/IX. (B) Bazylianna Rozalia, c. G. Szymona Starzęckiego i Magdaleny de Jakubowskie -- G. Adam Sieszicki i M Marcjanna Pilachowska

15002 (Barcin)
1780.12/II. (Mamlicz) Jan s. N. Józefa Baleńskiego i M. Balbiny -- G. Adam Sieszicki i N. Eleonora Kolitowska

15003 (Barcin)
1781.18/II. (Knieja) Apolonia c. N. Bogusława Glesczeńskiego i Wiktorji z Pietrowskich -- Marcin Zubert i Konstancja Osowska

15004 (Barcin)
1781.27/VII. (Dąbrówka) Ignacy s. N. Andrzeja Zieleńskiego i Katarzyny -- N.Florian Pilchowski i Barb. Smołkowska

15005 (Barcin)
1782.27/VII. (Knieja) Franciszek a Paulo Gabryel, (2. * ), s. G M D. Augustyna Samek de Gliszczyńskiego pos. i Wiktorji urodz. Skoczek de Piechowskie -- spect. D. Jan Przybyłowski Kupiec i G.D. Karolina Kat. de Kleist

15006 (Barcin)
1782.17/XI. (Folwark alias Pustkowie) Stanisław Marcin s. Z. Tom. Eysymontta i Julianny

15007 (Barcin)
1786.7/IV. (Kosiary) Małgorzata Teresa Dorota, c. G. Jana Szesickieg z wojsk prus. i Eleonory de Kolitowskie

15008 (Barcin)
1786.5/VI. (B. Dwór) Eleonora Augusta, c. MD. Jana Walentyna de Skoczek i Reginy Eleonory Piechowskich komisarzy barcińskich -- J D.Franciszek Ignacy Łochocki dz.Słupowa i Barcina i MD. Julianna Eysymontt chorążyna

15009 (Barcin)
1726.13/XI. Michał Franciszek s. G. Wojc. Chmielewskiego i Elżbiety z Chrząstowskich -- GD. Kaz. Liński dz. Tuczka i G. Ludwika Domaradzka (Dębrówka)

15010 (Barcin)
1726.28/XII. Andrzej Michał, s. GD. Franciszka i Anny z Przyborowskich Rodkiewiczów -- GD. Józef Skaławski z Łobodowa i JGD. Dorota Gembicka scina nakiel. z Łabiszyna

15011 (Barcin)
1730.20/II. Maciej Kaz. Józef, s. G. Pawła Wielkoszewskiego i Małg. Zapalskiej poses. części wsi Złotowo -- G. And. Lubstowski i G. Barbara Wałdowska

15012 (Barcin)
1731.4/I. Katarzyna Ewa, c. N.G. Władysł. Garczyńskiego i Marjanny Moszcyńskiej -- M. Aleks. Wolski sędzia zs. inowrocł., M.Ludwika de Szygowskie Domaradzka pułk. JKMci

15013 (Barcin)
1731.19/III. (Knieja) Małgorzata Elżbieta, c. M. G. D. And. Lubstowskiego i Małg. Kalkreyterowicz -- G. Kat. Szygowska panna i Konstanty Szygowski rodzeństwo

15014 (Barcin)
1731.25/V. Zofja Kat., c. G. Pawła Wilkoszewskiego i Małg. Zapalskiej, pos. es. Złotowa -- G. D. Maciej Stanisławski burgr. gr. bydg. i Kat. Trzcińska

15015 (Barcin)
1732.16/III. Kunegunda Zofja, c. N. Jana Biernackiego i Kat. Gumowskiej -- M. Zofja z Lubstowskich Jarnowska i M. Aleks. z W. Rogaczewa Skaławski sędzia gr. inowrocł.

15016 (Barcin)
1732.29/III. Katarzyna, c. G. Wład. Garczyńskiego i Marjanny z Moszczyńskich -- M. Aleks. Wolski sędzia zs. inowrocł. i M. Ludwika z Szygowskich Domaradzka pułk. JKMci

15017 (Barcin)
1733.20/VIII. Ignacy Bartłomiej, s. G. And. Jarnowskiego i Magdal. z Lubstowskich - poses. wsi Pturek -- G. Ludwik Koziniecki i G. Anna Lubst. babka dziecka

15018 (Barcin)
1734.8/XI. (Złotowo) Marcin Andrzej, s. G. Wojciecha Kaczkowskiego i Marceliny Wałdowskiej, pos. Złotowa, -- G. Wład. Wałdowski ojciec jej i wuj dziecka (?!) i N. Zdzarska

15019 (Barcin)
1735.2/VII. Elżbieta, c. G. Andrzeja Jarnowskigo i Magdaleny Lubstowskiej, pos. wsi Pturek -- M. Konst. Szygowski sta kruśw. i M.D. Ludwika z Szygowskich DomaradzkaPrzeglądanie 9548 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 3.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników