Przeglądanie 5748 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 5.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników





Metrykalia > Katolickie > Część 5
30635 (Poznań św. Maria Magdalena)
1578. Dom. Oculi. F. 4-a. Benedykt, s. Sebastjana Wieczkowskiego i Sabiny -- Łuk. Jastrzębski i Barb. Szoboczka [Wieczk. był i browarnik]

30636 (Poznań św. Maria Magdalena)
1578. Sob. po Niedz. 4-ej po Trójcy. Małgorzata, c. Grodzickiego -- GD. Mikoł Tomiczki i Ewa Przyborowska, Anna, c. D. Piotrowskiego

30637 (Poznań św. Maria Magdalena)
1580. f. 5 po niedz. Invocavit. Piotr s. Wawrzyńca Gorskiego z Nowej Grobli -- Piotr Krajkowski i Jadw. Szczytnicka [30635,6,7 poł. klamrą i dop. (? czy Szla.)]

30638 (Poznań św. Maria Magdalena)
1581. Dom. Conductus Paschae. Dobiesław, s. D. Dobiesława Przeborowskiego pis. na zamku pozn. -- D. Jakub Zapolski i V. Anna Piotrowska

30639 (Poznań św. Maria Magdalena)
1582. Dom. 6-a post Trinit. Jakub, s. N. Mikołaja Xieskiego i Jadwigi -- N. Piotr Krociński i v. Lucja (c) o. Piotra Farmacopolas

30640 (Poznań św. Maria Magdalena)
1582. Dom. 9-a post Trinit. ND. Aleks. Iwanowski x N. Katarzyna, ol. Gloviencina obyw. pozn.

30641 (Poznań św. Maria Magdalena)
1582. 19 Dominica po Trojcy Jadwiga, c. ND. Janusza Przecławskiego -- ND ... z wdową wdziną pozn.

30642 (Poznań św. Maria Magdalena)
1583. Dom. Quinta po W. Nocy. ND. And. Koczielkowski x ND Barbara Skrzetuska alias Glinieczka

30643 (Poznań św. Maria Magdalena)
1583. pon. po niedz. Trinitatis. N. Jan Niniszewski (!) x uczc. Estera Thibiczewna z m., alias Zudryszynkowna

30644 (Poznań św. Maria Magdalena)
1583. pon. po niedz. 24 po Tr. Katarzyna, c. D. Dobiesł. Przeborowskiego i Ewy -- GD. Wojc. Zajączkowski podstar. poznań. i m-a

30645 (Poznań św. Maria Magdalena)
1584. wt. po Domi. Jubil. Marcin, s. Marcina Nagórskiego -- Dobiesł. Przyborowski i N. Dor. Konarzewska

30646 (Poznań św. Maria Magdalena)
1585. pon. po Dom. 6-a po Tr. Jan s. ND. Dob. Prziborowskiego i Ewy Piotrowskiej -- sł. Stan. Brzeziński i D-a Piotrowska

30647 (Poznań św. Maria Magdalena)
1585. Dom. 9-a po Trin. Bartłomiej, s. N. Kaspra Rybińskiego, bękart i Katarzyny z Wrześni -- chrz. nieszl.

30648 (Poznań św. Maria Magdalena)
1586. wt. po Dom. Pentec. Katarz., c. ND. Stanisł. Jeszknarskiego i Elżbiety -- Sł. Jan Ungier i uczc. Barbara, c. sł. Jana aptekarza

30649 (Poznań św. Maria Magdalena)
1587. f. 5-a po Dom. 2-a Resurect. Dui. Barbara, c. GD. Macieja Kierskiego i Małgorz. -- GD. Stanisław K. i M. Jadwiga, ż. Stan. z Górki wdy pozn.

30650 (Poznań św. Maria Magdalena)
1587. f. 5-a po Dom. 17 po Tr. Jadwiga, c. N. Wojc. Piekarskiego i Doroty -- x. i nieszl-a

30651 (Poznań św. Maria Magdalena)
1588. f. 5 po Dom. Reminiscere, Katarzyna, c. MD. Jana z Leszna sty radziejowsk. i Zofji, c. MD. Andrzeja Opalińskiego wtedy GWP i MND. -- biedni

30652 (Poznań św. Maria Magdalena)
1588. f. 2 po Dom. 3 po Pasch. Katarzyna, c. GD. Andrzeja Strykowskiego i Katarz. -- MD. Piotr Poznański (to klan ?) i N. Barbara ż. GD. Jana Opalińskiego

30653 (Poznań św. Maria Magdalena)
1588. Dom. 4-a po Pasch. Anna, c. Dob. Prziborowskiego pis. gr. pozn. i Ewy -- X. Jakub Brzeziński sufrag. pozn. z uczc. Barb. Brzezińską ż. burm. pozn.

30654 (Poznań św. Maria Magdalena)
1588. Dom. 6-a p. Trinit. Anna, c. ND. Mac. Kierskiego i Jadwigi -- X. Jakub Brzeznicki sufr. pozn. i ksieni owiń. Herstotska



Przeglądanie 5748 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 5.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników