Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13554135551355613557[13558]13559135601356113562Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Zap. Tryb. Piotrk.
1309 (Nr. 50) 1742
Stanisław z Grabu Grabski s. o. Pawła sędziego gr. nakiel., dz-a Słupów i Królikowa p. kcyń. z ol. Marjanny Rokoszewskiej, spadkobierca, brat rodz. ol. Ludwika G. (f. 945)

1310 (Nr. 50) 1742
Franciszek Gembart w im. sw. i Kazimierza i Teodozji żony swej, brata i siostry m. s. rodz. Bielińskich (f. 1029)

1311 (Nr. 50) 1742
Mikołaj z Wybranowa Swinarski ojciec z I i Maciej Krzycki klanic nakiel. syn przybrany z II. umowa. Swinarski ma sumy na Gołuchowie, Jelcu, Kajowie, Macowie, Turskach, Cieślach, te zlewa na K., a K. będzie to reformował swej żonie Annie z S. tj. 150. 000 złp. (f. 1039)

1312 (Nr. 50) 1742
Andrzej i Marjanna ż. Jana (to był Józef vel Aleksander?) Bąkowskiego rodzeństwo Nasiorowscy (f. 1049)

1313 (Nr. 50) 1742
Wojciech z Bnina Opaliński starosta bolesławski, ol. Stanisława O. pułkownika JKMci bp. +-go brat rodzony i spadkob. manifest. pw Marcinowi Radońskiemu ście pobiedzisk.

1314 (Nr. 50) 1743
Michał Starzyński m. Teresy Radolińskiej c. o. Seweryna R. Grabowa i wsi Grabowskiej zast. posesora z ol. Anny Nieborowskiej (f. 1239)

1315 (Nr. 50) 1743
Andrzej Bogdański s. o. Bonawentury z ol. Zofji Bartoszewskiej w imieniu swojem i stryja rodz. Franciszka oraz Piotra BB. brata swego rodz., oraz Jana Parczewskiego i innych spadkob. ol. Jana Miaskowskiego okrutnie zamordowanego przez Jakóba M. brata, manifestuje się pw. bratobójcy (f. 1267) Dobra zabitego Racędów i Korzkwy

1316 (Nr. 50) 1743
Franciszek Komierowski i Józef Słupecki, Komierowski w im. swojem i Marjanny, Słupecki w im. sw. i Teresy, oraz Konstancji ż. Kazimierza Węsierskiego sióstr m. s. rodz. Tuchołczanek córek ol. Stanisława z Zofji Biegańskiej, ol. Stanisława Tuchołki sędziego zs. tuchol. i Katarzyny Debrzyńskiej, ol. Stanisława klana elblągsk. i Franciszka braci m. s. rodz. Niewieścińskich ol. Fabjana N. i Barbary Debrzyńskiej synów, bp. +-ych, siostry stryj.-rodz. nepotek, po +-ci bp. Niewieścińskich, fortuny Debrzyńskiej współspadkobierczyń, (f. 1269)

1317 (Nr. 50) 1743
Antoni Niewieściński miecznik inowrocławski (f. 1270)

1318 (Nr. 50) 1743
Tadeusz Ruszkowski podstoli brzeski-kujawski (f. 1277)

1319 (Nr. 50) 1743
Mikołaj z Radolina Radoliński podkomorzyc wschowski w im. sw. i Teresy z Swinarskich matki, oraz Andrzeja, Józefa, Wojciecha synów bci swych rodz. R. mają sprawę z luterskimi mieszkańcami Łobżenicy (f. 1274)

1320 (Nr. 50) 1743
Józef z Zakrzewa Wyssogota Zakrzewski podczaszy wschowski, rodz. brat zamordowanego ol. Andrzeja WZ. (f. 1239)

1321 (Nr. 50) 1743
Jan, dziekan łaski i Stanisław stolnik owrucki, bcia rodz. Skórzewscy (f. 1389)

1322 (Nr. 50) 1743
Teofil Popowski komornik zs. i podpisek gr. inowrocław. (f. 1399)

1323 (Nr. 50) 1743
Władysław Biernacki starosta gębicki, dóbr Piwonic i Zagórzynka z eksdywizji brater. dziedzic, bracia jego: Jan Kanty, Antoni, Paweł, Franciszek (f. 1400)

1324 (Nr. 50) 1743
Józef Wyganowski s. o. Jana W. syna ol. Sędziwoja, zrodzony z Jadwigi Turskiej, w im. swojem i Franciszka i Władysława braci swych rodzonych, manifest. w sprawie fortuny dziadowskiej we wsi Zdzarowita (f. 1421)

1325 (Nr. 50) 1743
Michał Niwski m. Anny Malechowskiej c. o. Józefa z Konar M. z ol. Róży Cieleckiej, manifest. im. sw. i żony pw. Fabjanowi Moszyńskiemu pos. Gorzna (f. 1429)

1326 (Nr. 50) 1743
Józef z Konar Malechowski s. ol. Andrzeja, dziedzic Malachowa p. kość. z I i Kazimierz Szołdrski podczaszy wschow. z II kontrakt sprzedaży Malachowa i Gaju za 77. 000 złp. (z tego Szołdrski płacąc potrąca sumę 33. 000 zł. jako cenę Górzna sprzedanego M-u), brat rodz. Józefa M., Jan Malech. Konstanty Poklatecki i Zofja Swinarska małż., ona 1-o v. Starzęcka, Józef i Stefan Swinarscy jej bcia rodz. Zofja Golińska wd. po Andrzeju Malech. Panna Ludwika Malechowska siostra rodz. Józefa; Ludwika z Skórzewskich M. żona Józefa. Jej prawa wszystkie przeniósł z Malechowa i Gaju na Górzno. Dat. 1722. Poznań pon. przed sw. Michałem (f. 1431)

1327 (Nr. 50) 1744
Jan-Aleksander Kruszelnicki s. o. Wojciecha K. z ol. Krystyny Bułakowskiej ol. Wojciecha B. podczaszego poznań. ojca i Wiktorji z Bułakowskich Radzewskiej podkomorzyny pozn. córki bp. +-ej z głowy ol. Bartłomieja Bułak., z innemi spadkobiercami z głowy ol. Dobrogosta Bułak., zrodzonemi, ze Zdzanskiemi Rogozińskiemi spadkobierca, mający rok 74-y manifest pw. współspadkobiercom z głowy Dobrogosta Bułak. (f. 1495)

1328 (Nr. 50) 1744
Franciszka z Zawadzkich Potocka klanowa rogoziń. wdowa, rugowana z Wyganowa w woj. kalis. przez Michała Błeszyńskiego klanica międzyrzec., Łukasza i Mikołaja Zaleskich, a głównie przez Anton. Gorzeńskiego łowczego kalis. (ol. Wiktorja z Błeszyńskich Zawadzka +-a w r. 1735) (f. 1497)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13554135551355613557[13558]13559135601356113562Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników