Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13555135561355713558[13559]13560135611356213563Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Zap. Tryb. Piotrk.
1329 (Nr. 50) 1744
Antoni Morawski pos. zast. Falborzyc, pw. Sędziwojowi Sławianowskiemu bratu rodz. podczaszego inflanc. Andrzeja Sławian. i jego plenipotentowi (f. 1513)

1330 (Nr. 50) 1744
Karol Chlebowski s. Pawła Ch. z ol. Anny Zaidliczówny w im. sw. i bci rodz. młodszych Krzysztofa i Jana z tejże matki, a brat przyrodni małoletnich rodzonych z 2-ej żony Pawła Elżbiety Kosickiej, Stanisława, Aleksandra, Bogusława, Konstancji, Ludwiki, Zofji, w ich też im. ceduje sumy Andrzejowi Sławianowskiemu podczaszemu inflantsk. (f. 1533)

1331 (Nr. 50) 1744
Hermenegild, Krzysztof, Rafał, bracia rodzeni Chrzanowscy (f. 1537)

1332 (Nr. 50) 1744
Władysław Latalski, ol. Jerzy Latalski (f. 1557)

1333 (Nr. 50) 1744
Michał Niwski. ol. Róża Cielecka ż. 1-o v. ol. Anton. Skąpskiego 2-o v. ol. Józefa z Konar Malechowskiego, matka Anny z Mal. z Niwskiej. ol. Teresa Kęszycka, ż. 1-o v. ol. Wojciecha Cieleckiego, 2-o v. ol. Aleksandra Skąpskiego, dziedzica Tarnowa, Nowejwsi, Gorazdowa, matka Róży z Cieleckich Malech. (f. 1721)

1334 (Nr. 50) 1744
Antoni Młodziejewski brat rodz. i plent Fabjana M. regenta gr. wałeckiego, (f. 1729)

1335 (Nr. 51) 1745
Stanisław, Karol, Władysław, Ludwika, Anna, rodzeństwo Ulatowscy (f. 3)

1336 (Nr. 51) 1745
Adam Kotarski s. o. Wawrzyńca K. z ol. Marjanny Karskiej z I i Bonifacy Mierzyński z II oraz Piotr Gembart s. o. Mirosława G. skarbnika dobrzyń. z Konstancji Paprockiej w im. sw., matki i brata młod. Felicjana Gemb. z III (f. 4)

1337 (Nr. 51) 1745
Ignacy Gembart podsędek zs. dobrzyński, w im. sw. i Zuzanny i Marjanny, córek z ol. Anny Balińskiej (f. 5) Józef Murzynowski pisarz zs. dobrzyński

1338 (Nr. 51) 1745
Konstancja Lipska wd. po Józefie Nowowiejskim łowczym zs. dobrzyń., matka Antoniego, Wiktorji i Ewy (f. 6)

1339 (Nr. 51) 1745
Anna Zebrzydowska, 1-o v. wdowa po Stefanie Siemieńskim chorążym nowogrodz., 2-o v. ż. Kazimierza Wysockiego stolnika inowłodz. (f. 8)

1340 (Nr. 51) 1745
Krzysztof Urbanowski m. Katarzyny Tomickiej. Jej siostry rodz.: Marjanna Gąsiorowska i Zofja Tomicka (f. 10)

1341 (Nr. 51) 1745
Stefan Łaskawski m. Ludwiki Wedelskiej (f. 16)

1342 (Nr. 51) 1745
Antoni Łodzia Rogaliński sędzia zs. wschow. starosta obornicki, mąż Heleny Rogolińskiej (f. 24)

1343 (Nr. 51) 1746
Maciej z Kaliszkowic Załuskowski brat rodz. X. Stanisława kanonika pozn., dziek. i prob. nakiel., Michała, Djonizego, Antoniego (f. 31)

1344 (Nr. 51) 1746
Marcjan Radoński starosta powidzki, ojciec Felicjana, Jakóba-Zygmunta i Marjanny R. urodz. z ol. Teresy Rydzyńskiej (f. 34)

1345 (Nr. 51) 1746
Hermenegild Chrzanowski s. ol. Jerzego Ch. cześnika bełzk., pis. gr. radziejow. z Anny Mięszkowskiej, w im. sw. i Chryzostoma i Teodora braci swych rodz. z tejże matki, oraz Ludwiki z Czaplickich wd. po swym ojcu i matki swej przybranej z I oraz Walentyn Wolski w im. sw. i Aleksandra i Heleny z Kamińskich małż., rodziców, Adama, syna i brata rodz. Wolskich z II (f. 36)

1346 (Nr. 51) 1746
Józef Korzbok Łącki s. o. Władysława klana kruświc. z ol. Marcjanny Kadzidłowskiej (2-o v. Karola Wodzyńskiego podstolego inowrocław. żony) spadkob. matki, dziedzic wsi Kozilaty z I i Wodzyński ojczym z II. dóbr tych pos. układ (f. 44)

1347 (Nr. 51) 1746
Józef Dobrzycki ojciec Uljenty D., zrodz. z ol. Urszuli Prusimskiej (f. 48)

1348 (Nr. 51) 1746
Jan Gołembowski s. o. Franciszka z Anny Koczańskiej Jana-Kantego Biernackiego skarb. piotrkow., chorążego chor. panc. wdy malbor. kwit. z 21 zł. węg. (f. 51)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13555135561355713558[13559]13560135611356213563Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników