Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13559135601356113562[13563]1356413565Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Zap. Tryb. Piotrk.
1410 (Nr. 52) 1751
Ignacy Naramowski cześnikowicz wschowski, odstępuje od transakcji sprzedaży części Wojciechowa przez Stanisława Kołaczkowskiego s. Stefana K. w r. 1750 na siebie dokonanej (f. 194)

1411 (Nr. 52) 1751
Stanisław Stawiski s. Stefana i Marjanny z Przysieckich (f. 195)

1412 (Nr. 52) 1751
Władysław-Zygmunt Borzymowski s. o. Jana B. burgrab. zs. wschow. dz-a Łagiewnik w p. pyzdr. z ol. Elżbiety Zychlińskiej, brat rodz. Jana B. rob. kontrakt sprzedaży tej wsi dokonany przez brata Jana na rzecz Józefa z Bnina Wyganowskiego s. o. Jana (f. 199)

1413 (Nr. 52) 1748
Anna Łaskawska wdowa po Antonim Korytowskim matka, Kazimierz, Jan, podstoli kaliski, Felicjan, Franciszka, ż. 1-o v. ol. Stanisława Poklękowskiego pis. gr. sieradz., 2-o v. obecnie Wyrzykowskiego stolnika bielskiego, Ludwika ż. Melchjora Nieżuchowskiego, Teresa ż. And. Stamirowskiego żony, Teofila, Jadwiga, panny i Józef Wilxycki łowczyc inowłodzki Ulisławia byli posesorzy, pozw. przez spadkob. ol. Aleksandra Bartochowskiego (f. 336)

1414 (Nr. 52) 1748
Anna Przyjemska wd. po Piotrze Ciarastym 2-o v. żona Grodzickiego, w im. sw. i Karola, Florjana i Teresy Czarastych dzieci swych (f. 343)

1415 (Nr. 52) 1748
Jerzy Radlic Haza s. o. Aleksandra burgrab. zs. wschow. z ol. Urszuli Gulczówny, Brodowa i Murzynowa od Antoniego Osieckiego wojskiego inowłodzk. ol. Andrzeja O. łowczego inowrocławskiego, Brodowa, Chwałkowa, Młodzikowa, Płaczek, dziedzica syna, w r. 1746, posesor, (f. 344)

1416 (Nr. 52) 1748
Stefan Leszczyc Mierzewski miecznik poznański, pw. Magdalenie z Łukomskich Słoneckiej matce, wdowie, oraz Franciszkowi Kąsinowskiemu klanicowi nakielsk. i Ludwice Słoneckiej małżonkom; Franciszek Poklatecki b. dz. Babina (f. 353)

1417 (Nr. 52) 1748
Sędziwój Bonin z Sławianowa Sławianowski, brat rodz. Andrzeja S. podczaszego inflanc. (f. 422)

1418 (Nr. 52) 1749
Jan Maurycy koniuszy saski, kaw. zak. teutoń. i Henryk lipniski, piasecz. starosta, 1-y min. JKMci, hrabiowie z Ocieszyna Brühllowie w im. sw. i hr. z Ocieszyna B. tajnego radcy JKMci brata swego rodz. substancję po przodkach tj. Wargowo i Ocieszyn w woj. poznań. skąd pochodzi ród hr. z Ocieszyna Bruhllów, po ol. Janie podkomorzym poznań. i Macieju, oraz Janie-Erneście hr. z Oc. B. w prostej linji spadkobiercy. A ten Jan Ernest z Oc. Brühl. mąż ol. Zofji z Balic Bonerówny c. Jana z B. Bonara klana oświecims. z Katarzyny z Tęczyna, zabezp. jej oprawę w Krak. 1539. Teraz te dobra sprzedaje się Jakóbowi Działyńskiemu ście nakiel. (f. 468) (czy sprzedaje się)

1419 (Nr. 52) 1749
Andrzej Borzęcki m. Joanny i Kunegunda ż. Michała Gorzewskiego Marszewskie, cc. ol. Stanisława M. z ol. Konstancji Mielęckiej (f. 473)

1420 (Nr. 52) 1750
Ludwika Skaławska wdowa po Macieju Koźmińskim wdzie kaliskim matka, Teodor i Marjanna dzieci, (f. 64o)

1421 (Nr. 53) 1750
Adam Myszkowski stolnik ostrzeszowski (f. 2)7

1422 (Nr. 53) 1750
Maciej Bielawski w im. swojem i Wiktorji Oziemkowskiej, wdowy po niegdy Janie Broniszu, żony swej 2-o voto imieniu (f. 23)

1423 (Nr. 53) 1750
Michał Goczkowski ol. Wawrzyńca G. Podbojowic w p. kcyń. bp. +-go bratanek (f. 41)

1424 (Nr. 53) 1750
Wawrzyniec Wstowski s. o. Antoniego W. z ol. Joanny Kowalskiej Stefana z Konar Kołaczkowskiego burgrabiego gr. gnieźn. dz-a Wojciechowa w pow. pyzdrskim kwituje (f. 45)

1425 (Nr. 53) 1750
Wiktorja z Prusimskich ż. Karola Odechowskiego (f. 53)

1426 (Nr. 53) 1750
Mikołaj, Andrzej i Józef Radolińscy synowie ol. Józefa-Stefana R. podkomorzego wschow. z Teresy Swinarskiej, dziedzice Łobżenicy i in. (f. 60)

1427 (Nr. 53) 1752
Anna Petronella Bnińska c. o. Stanisława sty nakiel. z ol. Joanny Krzyckiej, ż. Andrzeja z Brudzewa Mielżyńskiego sty kcyńsk. (f. 69)

1428 (Nr. 53) 1752
Ignacy Wierusz Kowalski sędzia gr. wschowski, brat rodz. Jana Kowalskiego podczaszego czerniechowskiego (f. 88)

1429 (Nr. 53) 1752
Ludwik i Leopold regens zs. poznański Bogusławscy ss. ol. Wojciecha B. z ol. Joanny Duninówny, dz-e 1/2 m. Sobótki w p. kalis. z I i Bartłomiej Bogusławski s. o. Franciszka B. z ol. Anny Słoneckiej posesor części dziedzicznej spadkobierców niegdy Wojciecha B. z II kompromis (f. 89)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13559135601356113562[13563]1356413565Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników