Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona11956119571195811959[11960]11961119621196311964Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 5
33263 (Giewartowo)
1809.19/11. ch. (5 *) (Napruszewo) Leonard Stanisław Kostka, s. poprz. Zenona i Klary Markowskich; 1836/38 pos. Sienna, 1845/60 dziedzic Straszewa, żona 1860 Justyna

33264 (Giewartowo)
1871.13/12. + w Gostoniu Teofila Markowska, c. Zenona i Klary, 1813 * w Szyszynie, ż. 1-o v. Moraskiego, 2-o v. 1845 ż. Augusta Modlińskiego dzierżawcy Napruszewa. + w Gost. na utrzymaniu rodziny. Jej mąż Napoleon August, ok. 1807 *, żyje 1871

33265 (Giewartowo)
1845.24/2. (Napruszewo) ch. (15 *). Weronika Franc., c. tychże Modlińskich [Augusta Modlińskiego i Teofili Markowskiej] (Leonard Markowski i Franciszka Bieniecka). Zaśl. 1867.2/6. w Napruszewie Józefa Łykowskiego dziedzica Gostonia

33266 (Giewartowo)
Kazimiera Modlińska 1880/81 ż. Bolesława Karpińskiego "custos cremati" Ich syn Stefan Józef Adam Karp., 1880.25/12. *, chrzcz. 1881.13/2. w Lubrańcu -- chrz.: Chrzanowscy i Marja Łykowska

33267 (Giewartowo)
Aniela Markowska, c. poprz. Zenona i Klary, [Markowskich] ok. 1817 *, zamieszk. w Napruszewie 1837, 1837.21/5. x Józefa Rawicz - Rojka komornika Tryb. Kalis. zamieszkałego w Kaliszu, ok. 1803 * w Kęcerzynie (w par. Bierzwienna pow. Koło), syna Jana i Heleny Rojków -- św. Franciszek Markowski dzierż. Giewartowa, brat stryj., ok. 1811 * i Rafał Mniewski, ok. 1775 *, dziedzic Sienna, wuj Anieli. Dzieci Józefa i Anieli: Franciszek-Walenty Rojek, * Kalisz 1838.13/2., ch. 1838.10/5., ch. uzup. Naprusz.1848.2/I. Aniela Józefa Teofila Rojek, * Kalisz 1847.4/9., uzup. Naprusz. 1848.2/1. Chrzestni 1-go: Franc. Jackowski i Magdal. Borzęcka 2-ej: Wojc. Bieniecki dz. Napr. z ż. Franciszką August i Teofila Modlińscy, Edward i Józefa Mittelstaedt, dzierżawcy Naprusz.

33267a (Giewartowo)
Franciszek-Hieronim Markowski, s. poprz. Zenona i Klary, [Markowskich] 1804 *, + Napruszewo 1805.2/8.

33268 (Giewartowo)
Franciszka-Julja, c. poprz. Zenona i Klary Markowskich * Napruszewa 10, ch. 1806.12/10., 1827.18/2. x w Napr. - Nowym Folwarku G. Wojciecha Bienieckiego, mł. 1791/96 * kontrolera w Słupcy, syna Jana i Salomei z Magnuskich Bienieckich, dziedziców soł. Radoszewicze (w par. Siemkowice dek. Brzeźnica lub Radoszewnica w par. Chrzęstów (Koniecpol) Łaski) -- św. Rafał Mniewski i Hjac. Markowski z Wtórka Bienieccy są 1838/48. dziedzicami Napruszewa

33269 (Giewartowo)
Józefa Bieniecka, c. poprz. Wojc. i Franciszki, [Bienieckich] ok. 1828/29 * w Prażce, x w Napr. 1845.1/6. Edward Telesfor Mittelstaedt, kalwin, mł., * Janikowo W. Ks. P. s. Michała M. dziedzica Kunowa i Agnieszki z Prusinowskich już +-ej, -- sw.: Leonard Markowski, dz. Straszewa i August Modliński dzierż. Napr. Mittelsaedtowie dzierżawili Napr. 1848/1866, gdzie Józefa 1866.14/2. +-a Dzieci tych Mittelstaedtów: * * w Napr. Agnieszka-Józefa, 1847.27/4. * -- August Modliński i Aniela Rojek. Marja-Klara, 1848.6/8. * -- Wojc. i Franciszka Bienieccy Adamina, 1853.27/1. * - Występ. 1875. Włodzimierz-Juljan, 1854.10/7. *, -- Wojc. i Franciszka Bienieccy Wanda, 1858.18/10. * -- Maksym Goski, dziedzic Sienna i Teofila Modlińska Tadeusz-Wojc., 1860.21/11. * -- Leonard i Justyna Markowscy, dz-e Straszewa. Irena Józefa Wiktorja, 1864.17/12. *

33270 (Giewartowo)
Hjacynt Markowski, brat rodz. poprz. X. Edwarda i Zenona, ok. 1777 *, jako mł. z "Racic" x w Giew. 1807.9/2. Anna Radońska, c. Wojc. R. z Giew. i Marii z Wiesiołowskich -- św. Wojc. R. ojciec Zenona M. rodz. brat, Józef Goczałkowski, Rafał Mniewski, Hjacynt od ok. 1816-1827 dzierżawca dóbr narod. wsi Wtórek w "amcie" Młodojewskim, 1789. * Walerjan-Damazy s. Hjacynta i Anny, 1807.XII. * 9 + w Giew.

33271 (Giewartowo)
Aniela Markowska, c. poprz. Hjac. i Anny, [Hjacynta Markowskiego i Anny Radońskiej] ok. 1816 * w Wtórku (w metryce cyw. w Konowie), mieszk. przy siostrze w Napruszewie, rodzice jej, posesorowie zamieszkali i umarli w Kaliszu. 0na +-a w Gostoniu 1901.1/11.

33272 (Giewartowo)
Franciszek Markowski, ok. 1811 *, 1837 brat stryj. Anieli z Mark. Rojkowej, więc zap. s. Hjac. i Anny, wyst. 1837/40

33273 (Giewartowo)
Franciszka Mittelstaedt, ok. 1847 *, zamieszkała przy rodzinie, x w Napruszewie 1871.15/2. 0limpjusza Łojewskiego, mł., ok. 1837 *, poses. wsi Kalinie (!) św. Józef Łykowski, Kaz. Jezierski. Łojewscy byli 1873 posesorami, a 1875/8. dziedzicami Napruszewa. "Ich dzieci": Józefa Franciszka Klara Zuzanna, * we wsi Malenia par. Dzierbin 22/4., ch. 1876.30/6. -- chrz. Wojciech i Franciszka Bienieccy. Justyna, 1873.6/10. *, ch. 1875.25/7. w Naprusz. -- chrz. Edward Mittel. i Józefa Jezierska, Jadwiga, 17 *, ch. 1875.25/7. Naprusz. -- chrz. Józef Łykowski i Adamina Mittel. Joanna, 1878.2/5. * Naprusz. -- chrz. Wład. Mittel. i Zuzanna Łojewska

33274 (Giewartowo)
Augustyn Szygowski, 1788 star. kruświcki, x przed 1779.II. Julją Markowską, w r. 1779 byli oni posesorami Kossewa, żyją 1806

33275 (Giewartowo)
Julja Markowska x przed 1846 Kazimierza Zembrzuskiego +-go przed 1878 właściciela Sempolinka. Córka ich, ok. 1846 * w Sempolinku Stefanja Zembrzuska x przed 1878 Mieczysława Chrzanowskiego, dziedzica Mieczownicy

33276 (Giewartowo)
Teresa Trzebińska, ok. 1715 * była 1-o v. za Chryzostomem Boruckim, dziedzicem Napruszewa, 2-o v. Kazimierza Pruszyńskiego. 1790 Teresa Prusz. jest panią dożyw. Napruszewa i tam 1805.24/6. +-a Jej "sororinus" Tadeusz Markowski pisarzyc radziejowski 1795; Roch Markowski wspom. w Naprusz. 1797

33277 (Giewartowo)
Bonawentura Borucki 1-y raz jako dziedzic Napruszewa w 1802.II.

33278 (Giewartowo)
M. Franciszek Rudnicki, dziedzic Łęgu, mąż Teresy Boruckiej. Ich córka Marja Tekla, chrzciny uzup. 1806.26/10. w Naprusz., chrz. była z wody w Kościeszkach, * w Łęku w dzień narodz. N. M. P. -- chrzestni Bonawentura Borucki ojciec matki i Magdalena Skaławska wdowa, dzierżawczyni Kossewa

33279 (Giewartowo)
Rafał Mniewski, rozw., z Sienna, ok. 1767/75 *, x w Napruszewie 1807.10/5. Barbarą Borucką z Napr. ok. 1787 * -- św.: Melchjor i Franc. Rożnowscy i Zenon Markowski. Rafał w l. 1809/37 dziedzic Sienna. Barbara, c. Bonaw. i Anieli Boruckich, dziedziców Napruszewa. 1840 Mniewscy mieszk. jako komornicy w Giewartowie 0lędrach. Barbara ok. 1788 * +-a w Napr. 1856.5/9.(mieszk. w Napr. i W. Kołudzie). Rodzona siostra Barbary Teresa z Boruc. Rudnicka z Łęgu

33280 (Giewartowo)
Antoni Mlicki dziedzic Siernicza W. 1812

33281 (Giewartowo)
Jan Rafał, s. poprz. Mniewskich, [Rafała Mniewskiego i Barbary Boruckiej] * w Siennie 22/10. ch. 1809.20/11.Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona11956119571195811959[11960]11961119621196311964Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników