Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12633126341263512636[12637]12638126391264012641Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 7
46743 (Gryżyna)
1894.19/VI. G. Miecz. Skrzydlewski mł. ze Sremu x Zofja Lossow G. v. akatol. z Gr. -- Dr. Ossowicki, Skrzydlewski z Pozn.

46744 (Gryżyna)
1914.11/II. Tytus Aleksander Wierzbicki, pos. d. Podsędkowice par. Biała Rawska x Stanisława Melanja Zakrzewska v. z Osieka, c. dz-ców, on 25, ona 25 -- Tad. Z. i Zygm. Z. z Osieka

46745 (Gryżyna)
1932.18/IV. Władysław Kazimierz Doria-Dernałowicz kawaler * 1890.11/V. x Zofja Helena Marja Lossow panna, z. Gr. * 1907. 14/V. On s. Stef. i Zofji Kamieńskiej, ona c. Józefa i Heleny Szembek -- Józef L. z Gr. Stefan D-D. z W-wy

46746 (Gryżyna)
1875.24/II. + (Pozn., poch. Gr.) G. Napoleon Zakrzewski dz-c Osieka l. 74, paraliż

46747 (Gryżyna)
1910.22/X. + (Gryżyna, poch. 26/X. w Ceradzu) hr. Wawrzyniec Benzelstierna-Engeström Sodalis Marianus l. 81, pos. majoratu w Szwecji

46748 (Gryżyna)
1820.22/V. (Gr.) Klara Eustachja Sixta, c. M. Antoniego Kowalskiego i Kunegundy Kowalskich -- MG. Wiktor K. dz-c Gr. i G. Wirydjanna K. * 28/III.

46749 (Gryżyna)
1823.12/I. ch. (Gr.) Seweryn Bonaw. Aleksander, s. MD. Antoniego Kowalskiego i Kunegundy z Chłapowskich, * 8/I. -- M. Makary K. i MD. Wincenty K., oboje mł.

46750 (Gryżyna)
1823.19/V. (Gr.) cerem. ch. Seweryn Wiktor Nestor, s. MD. Felicjana Kowalskiego dz-ca Smiłowa i Franciszki z Gliszczińskich

46751 (Gryżyna)
1826.16/V. (Osiek) cerem. ch. MD. Teofila Nepomucena Wyssogota Zakrzewska c. MD. Karola W. Z. i Tekli z Krosnoskich -- ass. MD. Józef W. Z. dz-c Nielęgowa; MD. Anna de Starzeńckie Z-a MD. Stanisł. Chłaposki i MD. Marjanna z Chł. Kowalska

46752 (Gryżyna)
1827.23/X. (Nielęgowo) cerem. ch. MD. Antonina Nepomucena, c. MDG. Józefa Zakrzewskiego i Tekli de Zaborskie, z Nielęg. -- Ass.: MDG. Jan Kanty Zab. dz-c Iłowca (?) W. i M. i MGD. Józefa Zakrz. dz-ka Bojanic etc.

46753 (Gryżyna)
1827.7/XII. (Gr.) ch. we dw. Barbara Bibjanna Marja c. MD. Felicjana Kowalskiego i Franciszki z Gliszeńskich dz-ców Smiłowa, * 1 -- MD. Nepom. Gliszczeński dz-c dd. i MD. Marjanna K. dz-ka Gr. - cerem. 1828.1/I. ass. MD. Stanisł. Chłapowski mł., dz-c Jurkowa i MD. v. Klementyna Chł. z Czerw. wsi. MD. Makary K. mł. z Gr. i MD. v. Józefa Zakrzewska z Kleszczewa

46754 (Gryżyna)
1842.14/V. (Osiek) Wacław Wincenty Karol Pankracy * 12/V., s. GD. Napoleona i Aleksandry z Zakrzewskich Zakrzewskich -- GD. Karol Z. i GMD. Henryka Chłapowska z Czerwonej wsi

46755 (Gryżyna)
1844.30/VII. (Osiek), ch. we dw. O. Henrieta Antonina Joanna, * 24/VI., c. G. poprz. [Napoleona i Aleksandry z Zakrzewskich] Zakrzewskich -- G. Kamil Z. z Mszyczyna i G. Anton. Chłapowska z Grudzińskich z Turwi

46756 (Gryżyna)
1846.1/XI. (Osiek), ch. we dw. O. Janusz Ignacy Ludwik Eweryst * 26/X. s. G. poprz. [Napoleona i Aleksandry z Zakrzewskich] Zakrzewskich -- Emilja z Kaczorowskich Chłapowska dz-a Bonikowa. Teofil Z. dz-c Janowca G. Karol Z. rezyd. we wsi O. i G. Augustyna Koczorowska dz-a Piotrowa

46757 (Gryżyna)
1849.13./V. ch. przez prob. Brodów w Brodach z powodu niebezp. życia Jadwiga Emilja Konstancja Józefa, * 19/III., c. poprz. [Napoleona i Aleskandry z Zakrzewskich] Zakrzewskich -- Konstanty Z. dz-c Turka i Emilja Sczaniecka dz-a Pakosławia

46758 (Gryżyna)
1850.22/VIII. (Osiek) ch. Kazimierz Ignacy, * 31/VII., s. poprz. [Napoleona i Aleskandry z Zakrzewskich] GG. Zakrzewskich, dz-ców Os. -- G. Tadeusz. Z. stryj dziecka dz-c Linowca i G. Józefa Morawska ż. Kajetana M. dz-a Jurkowa

46759 (Gryżyna)
1858.25/VII. (Nielęgowo) ch. Ludwik Antoni, * 21, s. G. Józefa Morze i Teodozji z Nierzuchowskich ekon. -- Stan. Mizerski mł., ekon. z Przysieki Niem. i Barbara Snowacka ż. ekon. z Osieka

46760 (Gryżyna)
1819.12/VII. (Gr.) X. Kajetan Kowalski kan. metrop. gn. daje ślub: MD. Antoni Kowalski mł. l. 30 x M. v. Kunegunda Kowalska l. 32 -- MD. Antoni Sczaniecki dz-c Sarbinowa i MD. Józef Wybicki dz-c Przylepek

46761 (Gryżyna)
1819.3/VII. (Osiek) MD. Piotr Rupnieski mł. l. 38, pos. Wyciąszkowa x MD. v. Eufemja Zakrzewska l. 40 -- MD. Karol Z. dz. Os.

46762 (Gryżyna)
1824.26./X. (Gr.) za zgodą GMD. Tomasza Zelisławskiego, ol. sędziego pow. kalis. i GM. Marjanny de Chłaposkiej Wierusz Kowalskej ślub: GMD Jan Zelisławski mł. l. 40, sędzia pok. pow. pleszew. x GMD. Wirydjenna Wierusz Kowalska v. l. 33 -- GM. i Makary Wierun Kowalski dz-c Gr. Xawery Z. pos. WolkiPrzeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12633126341263512636[12637]12638126391264012641Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników