Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12645126461264712648[12649]12650126511265212653Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 7
46984 (Krobia)
1845.29/IV. poch. (Ciołkowo) G. Zofja Błociszewska dz-ka C. wdowa, l. 58, + 29/IV.

46985 (Krobia)
1847.23/X. + (Pudliszki) l. 68, bż. mieszk. we dworze Konstanty Pruski

46986 (Krobia)
1849.8/I. + (Pijanowice) Ludwik Dzierzbicki dz-c, l. 82, wd. (żona + przed 18, Józefa) poch. u Filip. w Gostyniu

46987 (Krobia)
1852.7/V. + we Wrocławiu (Ciołkowo) Józefa Błociszewska l. 34, dz-ka Smogorzewa i Ciołkowa, ż. Stanisława, poch. Krobia 13

46988 (Krobia)
1856.14/XII. + (Krobia, w Sląskowie) Jan Błociszewski 40 lat, żonaty z Emilją, mieszk. u dziedzica wsi. Nobilis.

46989 (Krobia)
1786.5/VI. (Potarzyca) G. Augustyn Kąkoleske

46990 (Krobia)
1787.15/VIII. (Kokoszki) N. Mik. Czaplicki mł. x Marjanna Sarnecka v., będący na ten czas u MD. Sokolińskich (!) -- św. nieszl.

46991 (Krobia)
1795.28/XII. (Ciołkowo) GD. Feliks Bębnowski mł. x MGD. v. Nepom. Molska z par. krób. -- MGD. Jan Molski jej ojciec, MG. Xaw. Molski i Zefiryn Rogaliński z Sarnowy

46992 (Krobia)
1796.26/I. (Krobia) G. Józef Kropiwnicki wdowiec x N. Nepomucena Hanczeska v. z dworu kl. krob. -- MD. Michał Krynkowski pos. dzierż. kl. krob. i M. Józef Niedźwiedzki pos. Potarzycy

46993 (Krobia)
1799.6/V. (Krobia i Włostowo) GD. Jakub Potocki dz-c Włostowa, mł. x v. G. Marianna, c. G. Michała Krynkowskiego pos. kl. krob. i Klary Elsner -- G. Józef Niedźwiedzki pos. Domachowa i Józef Kropiwnicki affinis panny

46994 (Krobia)
1801.29/I. (Pijanowice) Wojciech Gliński, mł., l. 30, z Franciszka i Suzanny G-ch, x v. Kat. Grabińska l. 20, c. Jana i Agn. G-ch, ur. w Brudzewie, oboje służą Tofilowi Korytowskiemu dz-cowi Pijanowic -- św. nieszl.

46995 (Krobia)
1807.23/XI. (Pijanowice) honest. Andrzej Szpringer olitor dyssyd. z Bielejewa mł. x G. Juljana Boińska pokojowa z dworu P-c, c. G. Kaz. B. i ol. Juljany, v., za zgodą G. Aleksandry B-ej jej ciotki -- św. nieszl.

46996 (Krobia)
1808.12/IX. (Krobia) GD. Jan Nepom. Jabłoński kap. w. p. ze wsi W. Łyczkowska w dep. kal. mł., s. G. Wawrzyńca i Kunegundy z Więckowskich x v. Katarzyna Krynkowska, c. Michała K. dzierż. kl. krob. i Klary z Elsnerów on 31, ona 18 -- G. Józef Niedźwiedzki pos. Domachowa i Franciszek Kr. pos. Potarzycy

46997 (Krobia)
1811.10/VI. (Pudliszki) G. Jan Antoni Janiszewski ek. z Pudl., mł. l. 25, s. o. Michała i Zuz. Stobińskiej x v. Cyrylla Swierczyńska, c. o. G. Michała Sw. i Małgorzaty z Kłopotowskich, służąca w dw. Pudl. l. 20 -- G. Konstanty Pruski

46998 (Krobia)
1812.11/II. (Potarzyca i Kalisz) G. Franc. Kuberski mł., l. 27, prof. Gimn. Nar. Kalis., s. G. Kaz. i ol. Marcjanny de Pruszaki z pow. michałow., dep. byg. x G. Antonina Łucja, 1-o v. Polichowska wdowa, z domu Staniewska, c. o. Jana St. i Marjanny de Wanskie, l. 28 -- G. N. Jan Nep. Jabłoński z p. szadkow., Franc. Kryszkowski pos. Potarzycy Augustyn Brzostowski sekret. subprektury krob.

46999 (Krobia)
1818.29/IX. (Kuczyna) MD. Igncy Parczewski mł. l. 24, ze Skrzypna x MD. v. Ludwika Pruska, c. Kaz. i Ludwiki Retelskiej, z Kuczyny, l. 18 -- MD. Jan P. z Pudliszek i Mateusz Błociszewski z Rogowa

47000 (Krobia)
1823.18/V. (Pudliszki i Kraków) J. Józef hr. Łubieński z cyrk. krak., mł. l. 26 1/2, s. J. Feliksa Ł. i Tekli z Bilińskich x MD. Józefa Pruska v. l. 18 1/2 c. MD. Jana P. i Ludwiki z Szczanieckich dz-ców d. Pudliszki Karzec, Kuczyna i inn. -- J. Ignacy Parczewski i Józef Morawski

47001 (Krobia)
1823.28/X. (Kuczyna i Łęg) MD. Mikołaj Suchorski mł., pos. Łęgu, s. MD. Kaspra S. dz-ca i Róży z Borzęckich x MD. v. Elżbieta Pruska, c. Franc. P. i Franc. z Retelskich pos. Kuczyny i Kuczynki -- MD. Jan Pr. dz-c Pudliszek i Ludwik Dzierzbicki, dz-c Pijanowic

47002 (Krobia)
1827.20/II. (Pijanowice) G. Adam Mazurkiewicz adwokat w Kaliszu x G. Adelajda Dzierzbicka z P-c -- G. Józef Łubieński, Ant. Prusinowski i Franc. Krzyszkowski on 32, ona 24

47003 (Krobia)
1841.19/X. (Chwałkowo) Franc. Leopold Nejman x GM. Letycja Błociszewska -- August i G. ŁuszczewskiPrzeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12645126461264712648[12649]12650126511265212653Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników