Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2483248424852486[2487]2488248924902491Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
8157 (Nr. 227) 1787
Franciszka Grabińska, wdowa po ol. Tomaszu Popławskim wedle kontr. z N. Janem Kauczyńskim, sprzed. dziś (12/6) dom w Kal. koło baszty niższej zamku sprzed. mu za 450 złp. (f. 275)

8158 (Nr. 227) 1787
Felicjan Dobruchowski z I i Aleks. Kosicki w im. sw. i żony Jadwigi Kosickiej Lipnickiej z II kontr. sprzed. d. Piekarta w p. kalis. 13/7 (f. 278)

8159 (Nr. 227) 1787
Marcjanna Przeradzka, c. o. Jana P. z Elżbiety Dąbrowskiej z I i Bartłomiej Przysiecki burgrabia gr. gostyński, s. o. Andrzeja P. i Katarzyny Skarzyńskiej, a ol. Sebastjana i Zofii Berkanówny nepos, z II małżonkowie dożyw. (f. 282)

8160 (Nr. 227) 1787
Wojciech Rubach w im. sw. i ż. Scholastyki Papiewskiej, s. 374 złp. ced. Kasprowi Skrzyńskiemu (f. 287v)

8161 (Nr. 227) 1787
Romuald Ruszkowski, s. o. Wojc. i Barbary Niwskiej, sumy ojczyste na dd. Tokary, Gozdowa i pus. Police w p. sier., po + Tomasza i Katarzyny z Mikołajewskich Kwiatkowskich na Mariannę 1-o v. ż. Fabjana Sokołowskiego, 2-o v. żonę Michała Niwskiego spadłą, a po jej + na Barbarę ż. Wojciecha Ruszkowskiego, ol. zaś matkę zezn. ceduje Stanisławowi Myszkowskiemu s. o. Karola z Mirowa i Myszkowic M. kap. w. k. z Justyny Niwskiej (f. 288)

8162 (Nr. 227) 1787
Tomasz Wiewiorowski pułkownik wojsk kor., s. o. Stefana W. i Marianny Szołowskiej sumę 16. 131 złp., z większej sumy 37. 088 złp. z kontr. 3-let. zast. 1/2 Ociąża 1775 r. między Józefem-Wincentym Leśniowskim z I i zezn. z II Ignacemu z Rokszyc Pągowskiemu ceduje (f. 290v)

8163 (Nr. 227) 1787
Andrzej Janina de Waliska Waliski jako plent Wiktorii Bielińskiej, c. ol. Michała Bielińskiego z ol. Wiktorii Hersztopskiej, ol. Zofii Olewińskiej, ol. Antoniego Biel. żony, nepotki, oraz Piotra Drwęskiego pisarza zs. pozn. jej męża, kwituje Mikołaja Taczanowskiego chor. wieluń. dziedzica znacznej cz. m. Pogorzeli i wsi przyl. z 342 złp. z większej sumy 95 zł. węg. (f. 297v)

8164 (Nr. 227) 1787
Wawrzyniec Wstowski, s. o. Anton. i Joanny Kowalskiej 2-o v. zrodzony, mian. pl. pl.: Marcina, Józefa, Gabriela W-ich, synów zezn. z Marianny Cieleckiej, c. o. Franciszka C. i Franciszki z Dobrzyckich (f. 302)

8165 (Nr. 227) 1787
Jan Borzysławski, s. o. Józefa B. i Franciszki Ostromęckiej, w im. sw. i siostry swej rodz. Marjanny B-ej, kwit. obyw. kal. Sł. Franc. Bobrowskiego (f. 302v)

8166 (Nr. 227) 1787
Jan Kosicki, ol. Jakuba K. i Franc. Dobrzyckiej 2-o v. syn, Walentyna i Dominika, ol. Józefa Kos. z Karoliny Malczewskiej, zrodz. synów małol., a swoich braci stryj. rodz. opiekun, kwit. Bartł. Łukomskiego, dziedzica Paruszewa i Paruszewka w p. pyzdr. z 23. 000 złp. (f. 309v)

8167 (Nr. 227) 1787
Franciszek Salezy Miaskowski klan gn., Kaw. Św. Stanisł., dziedzic kl. Lubaskiego z przyl. w p. pozn. zaś dożyw. i pos. emfit. król. wsi Zborowa w p. kalis. z I i Stanisł. Szczucki z II kontr. zast. Zborowa 23/6 s. v. 70. 000 złp. (f. 315) na l. 3

8168 (Nr. 227) 1787
Jan Zaremba Cielecki klan spicimir., Kaw. Św. Stan. (f. 317v). Żona Salomea z Trepków (ib.)

8169 (Nr. 227) 1787
X. Kazimierz z Lipego Lipski infułat chocki, archid. katedral. gnieźń., opat komend. lubiński, dziedzic m. Chocz i wsi Jankowo, Brudzewko z przyl. z I i Feliks Czarniecki ol. Wawrzyńca Cz. stolnika inowłodz. z Ewy Nowowieyskiej 2-o v. zrodzony, 1/2 Brudzewa, Bolemowa i Chorabia dożywotnich matki swej, dziedzic, w im. sw. (tej matki jako d. Lipe z działów współspadkobierców ol. X. Lipskiego bpa krakow. spadłych, jak i 2-ej połowy Brudzewa, Bolemowa i Chorabia mocą nabycia na rzecz tejże Czarneckiej przez Jana Cz., s. o. Wawrzyńca Cz. stolnika inowłodzk. z ol. Marianny Bykowskiej, 1-o v. zrodz. w gr. raw. 13/7 r. b., dziedziczki, z II rob. kompromis (f. 325)

8170 (Nr. 227) 1787
Andrzej z Słomowa Słomowski, wsi Słomowo, Skrzynki, i Trzemsza, oraz cz-i "Dzierzbiezczyzna", w Skrzynkach i Trzemszy syt., oraz Radyczyn w p. sier. z I i Bogusław de Sadowa Nieszkowski z II punkta sprzedaży kontr. tych dóbr s. v. 45. 000 złp. (f. 328)

8171 (Nr. 227) 1787
Ignacy Jabłkowski, s. o. Kajetana J. skarbnika sieradz. dziedzica wsi Chochłowy z przyl. w p. ostrzeszow. z Cecylii Zielonackiej, 2-o v. żony ol. Ignacego Grzymały Wiewiorowskiego cześnika kołomyjsk., 3-o v. obec. Józefa z Wybranowa Swinarskiego podkomorzego JKMci, 1-o v. zrodz., wsi Chochlowy współdziedzic obok innych spadkob. ojca, wedle kontr. spis. 10/6 r. b. m. zezn., Andrzejem, Władysł. podchor. reg. piesz. wojsk kor., X. Tomaszem klerykiem mniejszych święceń, synami ol. Kajetana z Swinarskiej z I i tym Józefem Swinarskim z II, sprzed. mu te dobra za 90. 000 złp., resp. części tej sumy (f. 334v)

8172 (Nr. 227) 1787
Tomasz Iwanowski, s. o. Jakuba I. i Franciszki Jedleckiej z I i Apolonia Łukomska, c. o. Walentyna Ł. z Konstancji Malczewskiej, z II małż. dożyw. (f. 336v)

8173 (Nr. 227) 1787
Franciszka Kawiecka, c. o. Mateusza K. z Agn. Niwskiej, obecnie żony Anton. Kaw. łowczego dobrz. wdowa po Onufrym Dąbrowskim, mianuje plentem Tomasza K. brata swego przyrod., s. Ant. K. łowczego dobrzyń. z Agn. Niwskiej (f. 337v)

8174 (Nr. 227) 1787
Andrzej Piński, Marcjanny Chwaliszewskiej, c. o. Jakuba i Anny Godlewskiej, i Józefa Pińskiego syn, kwituje Macieja Chwalisz., stolnika żydaczow. dziedzica Jaworowa w p. gn. z 1. 000 złp. (f. 339) Marianna de Papiewskie ż. zezn. (f. 354v)

8175 (Nr. 227) 1787
Konstancja Malczewska, c. o. Piotra M., Jadwigi Chylińskiej, wdowa zaś po ol. Walentynie Łukomskim, s. 1. 000 złp. własna wienna i zast. z zastawu fundum w Dębinie d. Wierzchosław dziedz. ol. Franciszka Dzik Kożuchowskiego; budynków ib. z kontr. między ol. Koż. cześnikiem kal. z I zezn. i Iwanowskimi z II w Karsach 1787. 26/6, ced. Tomaszowi Iwanowskiemu (f. 340v)

8176 (Nr. 227) 1787
G. Helena Przyłęcka, c. o. And. i Marianny Pomianowskiej, wdowa zaś po ol. G. Kazim. Nieziołyńskim (!) sumy zap. 1774 i 1776 przez Wojc. Gorzyńskiego (dat. zap. 74 w Złotnikach) jej i ol. jej bratu rodz. Józefowi P., bp. +-mu, i przez Stefana Walewskiego chorężyca sier. 1768 ol. bratu, ced. Janowi Piaseckiemu (f. 343)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2483248424852486[2487]2488248924902491Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników