Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2489249024912492[2493]2494249524962497Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
8277 (Nr. 228) 1788
Tomasz Leszczyc Mierzewski, ol. Stan. L. M. miecznika pozn. z ol. Anny Kunowskiej, ol. Józefa K. i Heleny Jaskólskiej 1-o v. córki, ol. Adama J. nepotki, i ol. Aleksandra J., ol. Marjusza-Stanisł. J. wdy podol., dóbr m. Drohobuż i wsi: Podolany, Drozdów, Herbow, Herbaszkowice, Ilin, Monasterzec i in. z przyl. i 3-ej części lasów klucza Kozlińskiego w pow. łuckim dziedzica brata rodzonego pronepotki, zaś żony 1-o v. ol. Stanisława Mierz., 2-o v. ol. Antoniego Brodzickiego klanica kamienieckiego (!), 1-o v. zrodzony jedyny syn i ol. wojewody podol. współspadkob., z powodu odległego położ. tej substancji, prawa swe spadkowe ced. Marcinowi Drogosław Skorzewskiemu podkomorzemu JKMci "secum proxime affinitate coninucti" (f. 201)

8278 (Nr. 228) 1788
Gabriel Smoleński, choręży wojsk kor., s. Jana Sm. z ol. Agnieszki Grabowskiej, matki współspadkob. sumę spadkową na wsi Chmielew z łomżyń. ced. Franciszkowi Sm. por. w. k. bratu swemu rodz. (f. 214)

8279 (Nr. 228) 1788
Franc. Rosalski ojciec z I, Błażej i Karol RR. synowie i Franciszek Grzegorzewski w im. sw. i Klary z R. żony swej, tegoż Franc. R. córki z II, ugoda (f. 216)

8280 (Nr. 228) 1788
Deograt, podkomorzy JKMci, Jan Nepom. chor. chełmiński, podstarości gr. wsch. Dobrzyccy, ss. o. Ign. Lenczyc D. podkomorzego wendeń. w im. sw. oraz Józefy ż. Cyprjana Gałczyńskiego podczaszego chełmiń., Karoliny ż. Urbana Glińskiego chorążego bydg., sióstr swych rodz., z I i Faustyn Saryusz z Remiszewic Stokowski stolnik orłowski s. o. Jana St. chorążego inowłodz. z Wiktorii D. z II do ostat. załatwienia sprawy o spadek po ol. Franciszku Radzewskim podkom. pozn. bp. +-ym, ob. superarbitr. Jana Rzeszotarskiego sędziego zs. woj. raw., Kaw. Św. St. (f. 219v)

8281 (Nr. 228) 1788
Rafał Umiński, s. o. Wład. skarbnika b. kuj., i Agnieszki Pianskiej, w im. sw. i ks. Antoniego archidjakona pszczewskiego, i Kazimierza skarbnikowicza b. k., bci swych rodz., oraz Jana Radoszewskiego i Marianny z Um. małż., mian pl. Jana Um. regenta zs. kalis. (f. 221v)

8282 (Nr. 228) 1788
Weronika z Krzyckich Garczyńska Gołuchowszczyznę, tj. wsie: Gołuchów, W. i M. Tursko, Jedlec, Macew, Cieśle, Kajew, Czerminek, Pojednice, Nową Kolonię Bogusław p. kalis. wedle kontr. z 88. 29/3 w Gołuch. spis. sprzed. Ignacemu Suchorzewskiemu, s. o. Jakuba chor. bydg. i Jadwigi z Zajączków za 1. 150. 000 złp. (f. 229)

8283 (Nr. 228) 1788
Aleks. Potocki, klanic rogoz., dz. Wyganowa, mian. pl. Rocha Brzezańskiego (f. 234)

8284 (Nr. 228) 1788
Konst. Jaroszewska, wd. po ol. Franc. Radolińskim, mian. pl. brata rodz. Jana J. wojskiego przedec. (f. 236)

8285 (Nr. 228) 1788
Op. Jan Nep. Arkuszewski obyw. kaliski, kwit. spadkob. ol. Mikoł. Kuczkowskiego, regenta gr. kalis. z 457 zł. (f. 236v)

8286 (Nr. 228) 1788
Eljasz Paprocki, s. o. Józ. i Rozalji Orzelskiej, nepos ol. Franciszka O. i Heleny Przeczniówny a ol. Michała O. bp. +-go dziedzica Sławina, brata stryj. dziada zezn. spadkobierca, w im. sw. oraz: Ignacego, Kajetana i Heleny ż. Antoniego Czyżewskiego, bci i siostry swych rodz. PP., spadek po ol. Michale O. z d. Sławino w p. kal. ced. Piotrowi Orzelskiemu (f. 243)

8287 (Nr. 228) 1788
Prakseda Byszewska, c. o. Jolanty z Gorzyńskich i Ignacego B. sędziego gr. łęczyc. z I i Piotr-Ignacy Sieroszewski, s. o. Jana S. i Anny Kałowskiej z II małż. dożyw. (f. 243v)

8288 (Nr. 228) 1788
Mateusz Droszewski, s. o. Franciszka Dr. z ol. Ewy Iwańskiej, nepos ol. Stanisława Dr. i Konstancji Zbroszkówny część swoją z sumy zast. na dd. Sięganów przez ol. ojca lokow. ced. z miłości brater. Wojciechowi Dr. (f. 246)

8289 (Nr. 228) 1788
Józef Korzenicki, s. ol. Anton. K. regenta zs. kalis. i Anny Jagodzińskiej, mian. pl. brata rodz. Jana Kantego K. vicesgerenta zs. ostrzeszow. (f. 251v)

8290 (Nr. 228) 1788
Adam Zeromski w im. sw. i ż. Barb. Karskiej, c. o. Stanisł. Kar. z ol. Apolinary Krzyckiej, wnuczki ol. And. Krzyc. i Izabelli Korzeniewskiej prawnuczki zaś ol. Jana-Stanisława Korzeń. sty kość. regenta kancel. kor., mian. pl. Wojciecha Z. do spr. dóbr Służewic, Korzkiewek i in. w z. warsz. (f. 255v)

8291 (Nr. 228) 1788
Jan Radoński, s. Teresy z Gliszczyńskich i Piotra R. cześnika nowogr., wedle ugody z br. rodz. Ludwikiem R., z 11/8 anno labenti, kasuje manifestacje pw. niemu poczynione (f. 260v)

8292 (Nr. 228) 1788
Józef Wybicki podkomorzy JKMci, dziedzic d. Manieczki, a zast. pos. 1/2 d. Szypłowa, "Skrzetuszczyzna" zw. w p. pyzdr. s. 20. 000 złp. w kontr. zast. 1 rocz. 1/2 tych dóbr 86. 26/6. między Ignacym z Konar Malechowskim dz. Szypłowa z I i Stanisł. Modzelewskim z II zapis. a przez M-go zeznającemu 87. 26/6 sced., ced. z posesją tych dóbr Kazimierzowi Gorzeńskiemu (f. 271v)

8293 (Nr. 228) 1788
Kazimierz Gorzeński zast. pos. 1/2 Szypłowa "Skrzetuszczyzny", ojciec i op. panny Wiktorii G., urodz. z ol. Urszuli Kowalskiej, podnósłszy 17. 212 złp. z rąk Ignacego Wybickiego podkom. JKMci, dziedzica dd. Przylepki i Boreczek w p. kość. sumę własną córki, W-go kwitują (f. 272)

8294 (Nr. 228) 1788
Adam Witowski chorąży w kor., w im. sw. oraz Ignacego i Marianny z Kotarbskich Naramowskich rodziców żony swej Faustyny N-ej, dz-ów wsi W. Wrzący, z I i Kasper Kiełczewski w im. sw. i Rocha K. stolnika kowal., Kiełczewa W. s. Szmuszny, dziedzica, ojca swego z II kompromis (f. 272v)

8295 (Nr. 228) 1788
Józef Trembiński, komisarz woj. kalis., ol. Stanisł. T. syn, ol. Adama T. sędziego zs. łęczyc. i Marjanny Wysockiej, ol. Jana z Budzisławia Wysockiego, z Bogumiły Lisieckiej córki, małż. Trembińskich nepos., kwituje synagogę kaliską (f. 280v)

8296 (Nr. 228) 1788
Ignacy z Konar Malechowski stryj, w im. sw. oraz: Jakuba, Joanny i Anny bci i sióstr m. s. rodz. M-ich, Józefa w św. i Tessilina w zak. cyst. lędz. brata swego rodz., z Heleny z ol. Kurnatowskiej zrodzonych syna i córek swoich zaś bratańca i bratanic, kwit. Macieja Mierzewskiego podsędka zs. wschow. obec. dz-a Zygówki w p. kalis. i Miniszewa z 2. 600 złp., z s. więk. 10. 600 złp. przez ol. Stef. Czaplickiego tych dóbr dz-a, Katarzynie z Kołomęskich żonie swej 1688 zapis. (f. 285v)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2489249024912492[2493]2494249524962497Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników