Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4647464846494650[4651]4652465346544655Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1
2999 (Nr. 167) 1609
Krzysztof Skarmirowski, s. o. Krzysztofa Skarmir. winien 85 zł. Stanisławowi z Brzostowa Grzybowskiemu (f. 164v)

3000 (Nr. 167) 1609
Bartłomiej Noskowski, s. o. Marcina N. winien 29 zł. w. Wojciechowi i Piotrowi Cucharskim, synom Jana C. dz-a w Cucharach (f. 165v) Tenże N. winien 160 zł. Andrzejowi Zawadzkiemu, s. o. Wawrzyńca z p. kalis. (f. 166v)

3001 (Nr. 167) 1609
Wojc. z Sielca Witosławski z I i N. Jan Rozycki, ol. N. Pawła Roza obyw. łobżenic. syn z II, kontr. z racji części wsi Dembionek p. N., s. v. 600 zł. (f. 168)

3002 (Nr. 167) 1609
Jan i Piotr Siedleccy, ss. o. Jana, bracia rodzeni, kontrakt między sobą, s. v. 3. 000 zł. (f. 169v)

3003 (Nr. 167) 1609
Wojc. Kościelecki, s. o. Jana z Kościelca klana międzyrzec. i sty bydg. winien 720 zł. Jerzemu Pudwelszowi (f. 171v)

3004 (Nr. 167) 1609
Jan z Orla Orzelski klan rogoz. i sta kośc. winien 6. 000 zł. got. i 2. 000 zł. wyprawą w pos. za Dorotą Orzelską córką swoją, ż. przyszłą Jana Popowskiego, s. Pawła (f. 174). Czw. przed. D. Quinqag

3005 (Nr. 167) 1609
Anna Kościelska, ż. Wojc. z Tuszków Dembińskiego, sty orleńskiego, wedle zobow. danego przez męża przed akt. sejm. warszaw. Mikołajowi Tarnowskiemu z Tarnówka, s. Sebastjana T. klana konar. sieradz. całą 1/2 sumy 600 zł., tj. 300 zł. Annie K-ej przez ol. Stanisł. Dobrzykowskiego sekret. i dworz. JKMci, spos. długu w gn. N. zapis. 1605, ceduje Mikołajowi Tarnowskiemu (f. 175v)

3006 (Nr. 167) 1609
Bartł. Borzymowski, s. o. Stanisł., winien 700 zł. Janowi Kowalikowskiemu, s. o. Stanisł. (f. 176)

3007 (Nr. 167) 1609
Adam Wróblewski, s. o. Wawrzyńca W., winien 1. 000 zł. Annie z Kołudy, wd. po ol. Mac. Suliskim pisarzu gr. N. (f. 177)

3008 (Nr. 167) 1609
Anna Bebnowska ż. Mikoł. Dembińskiego, dożyw. swe na dd. król.: Nieworany, Kołniany, Giejdzie, Pile i Ejgierdzie w pow. telrzew. ks. zm. ced. Andrzejowi Wołowiczowi chor. W. X. L. (f. 178)

3009 (Nr. 167) 1609
Andrzej Wolski, s. Bartłomieja W. z pow. kaliskiego, kwit. z 2. 000 grz. Wojciecha Czarnotulskiego (f. 178v)

3010 (Nr. 167) 1609
Marcin de Sosno Siedlecki, s. o. Melchjora S., kwit. Mikołaja de Sosno S. brata swego rodz. z 700 zł. (f. 181)

3011 (Nr. 167) 1609
Andrzej Dobrzyński, s. o. Jana D., winien 160 zł. Barbarze z Debrzna Siedleckiej ciotce swej (f. 182v)

3012 (Nr. 167) 1609
Michał Dobrogoyski, s. o. Walentego D., wś. Siedleczek p. kc. sobie przez Stefana Grudzińskiego, s. o. Stefana G. klana nakiel. w 1. 200 zł. wyderk., G-mu na 1 rok za 120 zł. wydzierż. (f. 182)

3013 (Nr. 167) 1609
Helena Trebnicowna, c. Adama Trebnica, ż. Stanisława Wilkowskiego kwit. ojca (f. 185)

3014 (Nr. 167) 1609
Wojc. Winnicki, s. o. Łukasza W., kwit. Jana Borzynowskiego viceburgr. zs. pow. N. z 105 zł. (f. 188)

3015 (Nr. 167) 1609
Marcin Gorzyszewski, s. o. Bartłomieja G., kwit. Katarzynę z Rusocic wd. po ol. Swiętosławie Orzelskim ście radziejow., i jej syna Zygmunta O. z 600 zł. zezn. zapis (f. 188). Taż Katarzyna wś. Dziektarnia p. N. Marcinowi G. wydzierż. na l. 3 za 2. 100 zł. (f. 189)

3016 (Nr. 167) 1609
Mikołaj z Walewic Walewski sta N. i gn., mąż Ewy Padniewskiej, c. o. Marcina P. klana kamień.; Filip, Marcin i Wojciech PP., ss. o. Marcina klana (f. 192v). Ona braci rodz. kwit. z ojc. i macierz.

3017 (Nr. 167) 1609
Jan Dębiński, s. o. Jana D., kwituje Stanisława Lipnickiego, s. o. Zygmunta L. z 700 zł. pos. za Annę L. córkę jego, a ż. zezn. (f. 194v)

3018 (Nr. 167) 1609
Mikołaj Gurowski, s. o. Sebastjana G., w im. sw. i brata swego Bartłomieja G., s. o. Seb., kwituje Zygmunta Grudzińskiego na Falmierowie dziedzica ze sprawy o wydanie pr. Augustyna poddanego G-ich ze wsi Mrozowo zbiegłego do wsi Grudziń. zw. Krzywastruga (f. 195)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4647464846494650[4651]4652465346544655Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników