Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona6981698269836984[6985]6986698769886989Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVIII wiek
(123 (Rel. C. Posnan. T. 1084)) 1774
Lwówk 12 kwietnia. Ks. J. Kasprowicz wikary lwów. ochrzcił dziecię im. Józef Benedykt, zrodz. ze ślub. rodz. gen. Jakuba i Rozalii Kabacińskich. Chrzestnymi byli generosi Franciszek Hełmicki i Joanna Kurnatowska (k. 372 bis v. i 375/393)

(123 (Rel. C. Posnan. T. 1084)) 1775. 31/XII
Posadowo. Dokonano uroczystości chrztu św. w kaplicy w Posadowie przez ks. Józefa Miaskowskiego, proboszcza katedralnego pozn. panny Barbary Świnarskiej córki, Mgnf. Mikołaja i Anny z Bnińskich Świnarskich, podczaszych kaliskich, ochrzczonej tylko z wody przez ks. Siatkiewicza dziekana czarkowskiego w kościele parafialnym w Lubaszu, proboszcza. Chrzestnymi byli: Mgnf. Stanisław Bninski podkomorzy J. Kr. M. i Anna Radolinska. Przy ceremonii świadkami byli: Mgnf. Łukasz z małżonką Jadwigą Bninscy starostowie sokolniccy (k. 372 bis v. i 375/393)

(123 (Rel. C. Posnan. T. 1084)) 1776
Lwówek. 3 stycznia. Ks. Jan Kasprowicz wikary ochrzcił dziecię im.: Joanna, Genowefa, gen. Adama i Róży Reutt, ślubn. rodziców, mieszkańców Lwówka. Chrzestnymi byli: ks. Bruno Zadarnowski proboszcz lwówecki i gen. Anna Brzozowska (k. 372 bis v. i 375/393)

Bolewice 21 października. Ks. Józef Winnicki, wikary we Lwówku ochrzcił dziecię im. Tekla, gen. Walentego i Zofii Zglinskich ślub. rodziców. Chrzestnymi byli: gen. Andrzej Rozwadovski, i Katarzyna Grabowska, panna (k. 372 bis v. i 375/393)

(123 (Rel. C. Posnan. T. 1084)) 1777
Lwówek. 10 lutego. Ks. B. Zadarnowski, proboszcz we Lwówku ochrzcił dziecię 2-ga im. Weronika Agata, gen. Adama i Róży Reutt, ślub. rodziców. Chrzestnymi byli: Mgn. Józef Myszczyński i Mgnf. Eleonora Kossicka (k. 372 bis v. i 375/393)

Lwówek 10 paźdz. Ks. Br. Zadarnowski proboszcz lwówecki ochrzcił dziecię im. Marcella urodzonych Antoniego i Marianny Zawistowskich śl. rodziców. Chrzestnymi byli: Melchior Łącki, syn podkomorzego brzesko-kujawskiego, i Mgnf. Anna Brzozowska (k. 372 bis v. i 375/393)

(123 (Rel. C. Posnan. T. 1084)) 1778
Lwówek 15 stycznia. Ks. Józef Winnicki, wikary lwówecki ochrzcił dziecię im. Marianna urodz. Ignacego i Reginy Januszewskich śl. rodziców. Chrzestnymi byli: "dominus" Jan Ratka, "a catholicus" (niekatolik?) i Wiktoria Michałowska panna (k. 372 bis v. i 375/393)

Lwówek. 27 grudnia. Ks. K. Hełkiewicz wikary lwów. ochrzcił prywatnie z wody dziecię im. Sabba, Mikołaj, urodzonych Adama i Róży Reutt, ślubn. rodziców. Chrzestnymi byli: gen. Józef Brzozowski ze swoją małżonką Anną Brz. Ceremonii chrztu dokonał ks. Wojciech Czachurski proboszcz sierakowski, w kaplicy posadowskiej 1779. 17/I. Świadkami byli Łukasz Bninski starosta sokolnicki, i Mgnf. Eleonora Moszczyńska (k. 372 bis v. i 375/393)

(123 (Rel. C. Posnan. T. 1084)) 1779
Ks. Kaźmierz Hełkiewicz wikary lwówecki, ochrzcił dziecię z wody im. Karol, urodzonych Ignacego i Reginy Janiszewskich, ślub. rodziców. Chrzestnymi jego byli: Sławetny Sebastian Muszyński i Urszula Kaźmiersk. Ceremonii dokonał ks. Józef Winnicki, wikary w Lwówku 6 kwietnia. Świadkami byli Mgnf. Józef Rynarzewski i Mgnf Rozalia Moszczyńska. Podpis powyższych metryk. Ks. Bruno Zadarnowski, proboszcz farny lwówecki (k. 372 bis v. i 375/393)

124 (Rel. Castri Posnan. T. 1084) 1779
Wyciągi z ksiąg chrztów kościoła parafialnego w Tarnowej dziekanatu bukowskiego: (k. 403)

(124 (Rel. Castri Posnan. T. 1084)) 1764
Góra 14 października. Łukasz Słupinski ochrzcił dziecię im. Brygida, Jadwiga Teresa, ślubn. rodziców gen. Trąpczyńskiego Józefa i Antoniny z Konarzewskich. Chrzestnymi byli: Marcin Woźny i babka Agnieszka z Olendrów (k. 403)

(124 (Rel. Castri Posnan. T. 1084)) 1766
Tarnowa 20 czerwca. Tenże Ł. Słupiński, proboszcz, ochrzciłem dziecię im. Feliks Robert, z rodziców ślubn. gen. Antoniego Urbanowskiego administratora etc. i Jadwigi. Chrzestnymi byli: Maciej kmieć, i Jadwiga, mieszkanka oraz akuszerka we wsi Tomice (k. 403)

(124 (Rel. Castri Posnan. T. 1084)) 1772
Góra 24 kwietnia. Łukasz Słupiński miejscowy proboszcz ochrzcił dziecię im. Soter, Feliks i Zygmunt, ze ślubn. rodziców gen. Józefa Trąpczyńskiego i Antoniny z Konarzewskich Trąpczynskiej. Chrzestnymi byli gen. Michał Konarzewski ze wsi Piersko i gen. Marianna Borzeska z tejże wsi (k. 403)

(124 (Rel. Castri Posnan. T. 1084)) 1775
Góra 1 lipca. Ignacy Bruszczyński, "viceregens" ks. Ignacego Przanowskiego, "commendarii" Tarnowskiego, ochrzcił dziecię 2-ga imion Paweł Jan Mgnf. Trąpczyńskich posiadaczy w Luboszu, małżonków ślubn. Michała i Barbary. Jego chrzestnymi byli Mgnf. Józef Trąpczyński, dziedzic dóbr Gora i Mgnf. Katarzyna Bolzembina (k. 403)

(124 (Rel. Castri Posnan. T. 1084)) 1777
Góra 5 marca. Michał Ziemiakiewicz, proboszcz (Curatus) Tarnowski ochrzcił dziecię im. Eleonora, Franciszka Marianna gen. Józefa i Antoniny z Konarzewskich Trąpczyńskich ślubn. małżonków, dziedziców i posiadaczy wsi Góra, córkę. Chrzestnymi byli: Józef Ciszewski, i Franciszka Tomaszewska (k. 403)

(124 (Rel. Castri Posnan. T. 1084)) 1779
Góra 1 lutego. Michał Ziemiakiewicz, proboszcz tarnowski ochrzcił dziecię 3-ga imion Ferdynand, Ignacy, Maciej, syna gen. Józefa Trąpczyńśkiego i Antoniny z Konarzewskich ślub. małżonków, katolików, dziedziców i posiadaczy wsi Góra. Chrzestnymi byli: gen. Wojciech Trąpczyński, brat i Mgnf. Helena Konarzewska, starościna stawiszyńska, babka tegoż dziecka. Powyższe wypisy zatwierdził Michał Ziemiakiewicz kościoła parafialnego tarnowskiego proboszcz (k. 403)

125 (Rel. C. Posnan. T. 1080) 1778
Metryka chrztu kościoła parafialnego w Goraju ("Goranensis") djecezji poznańskiej, dekanatu zbąszyńskiego. Świadectwo ślubnego pochodzenia Mgn. Onufrego, Kajetana Józefa Prusimskiego treści następującej: Chrzest Onufrego Kajetana Józefa, urodz. 1754. 15/V dziecka Franciszka Prusimskiego, starosty grabowieckiego i Joanny, rodziców ślubnych. Rodzice chrz.: ks. Franciszek Jarosinski proboszcz parafii w Goraju i Antonina Drzewiecka. Świadectwo wydano dn. 1774. 15/XI

126 (Rel. C. Posnan. T. 1074) 1776
Wypis z księgi metryk chrztów kościoła w Gościeszynie wystawiony 1776. 15/VI na żądanie Mgn. Macieja Mielżyńskiego, starosty wałeckiego, tyczący metryki urodzenia ojca jego: Z dóbr Dąbrowa w r. 1682. 10/II chrzest dziecka 2-ga imion Franciszka Walentego Mgn. Macieja Mielżyńskiego, starosty kcyńskiego i Teresy z Baranowskich jego małżonki, ślubnych rodziców. Rodzicami chrzestnymi byli Mgn. Jan Zbijewski, z Wroniaw i Mgn. Krystyna Żegocka, starościna babimojska (k. 88)

127 (Rel. C. Posn. T. 1074) 1776
Wypis z księgi metryk. chrztów kościoła w Granowie wystawiony 1776. 6/VI na żądanie Macieja Mielżyńskiego, starosty wałeckiego, treści mastępującej: Wielebny ksiądz Stefan Sczaniecki Tow. Jezusowego, "pater scientiarum" kolegium w Poznaniu, za zgodą miejscowego proboszcza parafii w Granowie, ochrzcił dn. 1733. 19/X dziecko 3-ga imion Hipolita, Macieja Józefa, syna Mgn. Franciszka i Krystyny ze Skaławskich, Mielżyńskich, kasztelanostwa śremskich, ślubnych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli: Mgn. Michał Raczyński, kasztelan kaliski, i Mgn. N. Grabska (k. 89)

(127 (Rel. C. Posn. T. 1074) 1776)
Wypis z archiwum klasztoru woźnickiego zakonu mniejszego S. P. N. F. reformatów treści następującej: W r. 1762. 22/IV uroczyście pochowano w grobowcu fundatorów kośćioła woźnickiego, zwłoki Il. Exc. Mgn. Krystyny hrabiny z domu Skaławskich, Mielżyńskiej kasztelanowej śremskiej, małżonki Ś. P. zmarłego Il. Exc. Mgn. Franciszka hrabiego z Brudzewa Mielżyńskiego kasztelana śremskiego, fundatora naszego kościoła. Pogrzebana hrabina zmarła we wsi Kotowo, opatrzona na śmierć. Wypis wystawiony 1776. 25/VI (k. 90)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona6981698269836984[6985]6986698769886989Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników