Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona138139140141[142]143144145146Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2824 (Nr. 1094) 1676
Jadwiga Skrzypińska wd. po Janie Goreckim, prawa swe na cz. Targ. Górki przez Teresę G. córkę swoją, ż. Franc Osieckiego, Marcinowi Czaplickiemu dziś sprzedanych kasuje (f. 1176) Franc. O. s. o. Wojc. zap. dług 3. 000 złp. żonie swej (f. 1176v)

2825 (Nr. 1094) 1676
Stanisław-Wojc. Kośmider Gruszczyński, s. o. Wojciecha K. Gr., zap. 333 złp. Aleksandrowi Twardowskiemu s. Krzysztofa, bratu przyrod. (f. 1187v)

2826 (Nr. 1094) 1676
Maciej Karsowski winien 1. 800 złp. Reuty za Głuszyno, przez żonę swoją Zofję z Głuszyna Janowi Kąsinowskiemu sędz. surrog. gr. wałec. dziś sprzedanego, tejże żonie swej (f. 1189v)

2827 (Nr. 1094) 1676
Krystyna Moraczewska, c. o. Franciszka M., ż. Jana Kozierowskiego, kwit. z opieki stryja rodz. Stefana M. (f. 1191)

2828 (Nr. 1094) 1676
Wojc. Szołdrski, s. o. Jana, cześnika kalis., s. 1. 400 złp. Wiktorji Mrowińskiej, c. o. Stanisława Mr., żonie Marcina Krzyckiego (f. 1191v)

2829 (Nr. 1094) 1676
Swiętosław Bojanowski, w im. sw. oraz Stefana i Stanisława synów swych z I i Wojc. Parczewski w im. sw. i Franciszka Rylskiego obecnie w niewoli tatar. z II i Ludwik Tworzyjański z II kwit. się (f. 1198v)

2830 (Nr. 1094) 1676
Marjanna z Niegolewa wd. po po Zygm. Żelęckim klanie międzyrzeckim, kwit. z 1. 000 złp. Jakóba Borkowskiego (f. 1203v)

2831 (Nr. 1094) 1676
Jan-konst. Rozbicki, s. o. Piotra podwojewodzego poznań., matce swej Jadwidze z Mielęcina zap. s. 5. 000 złp. odebranych od Anny z Dobieszewa Bojanowskiego, po ol. Katarzynie R. żonie Samuela Korzbok Zawadzkiego jako współspadkobierca jej (f. 1207v)

2832 (Nr. 1094) 1676
Maciej i Mik. ze Skrzypny Twardowscy, ss. o. Zygmunta Tw. podwojewodzego kalis. poborcy województw wielkopolskich z I i Andrzej z Bytynia Kurnatowski, s. o. Dobrogosta K. z II kontrakt (f. 1226v)

2833 (Nr. 1094) 1676
Andrzejj Zebrzydowski, starosta rogoz. i Anna z Grudny małż. z I i Stanisł. Grodziecki i Anna z Roznowa małż. z II kontr. 3 l. dzierż. wsi Klony (f. 1237v)

2834 (Nr. 1094) 1676
Piotr Jąnowski, s. o. Marcina, s. 3. 000 złp. przez Franciszka Ulatowskiego na wsi Legniszewo i Chrapiewo spos. zast. zapis. ceduje Łukaszowi Lubińskiemu (f. 1238)

2835 (Nr. 1094) 1676
Zofja Skrobiszewska (!), c. o. Jana Skr., żona ol. Jakóba Zbikowskiego 2-o v. żona Mikołaja Krzyżanowskiego, w tow. Władysława Skr. brata rodz., kwituje Kazimierza Skr. brata swego rodz. (f. 1242v). Mikołaj K., s. o. Jana K., (f. 1243)

2836 (Nr. 1094) 1676
Bogusław Chłapowski były i Krystjan Dziembowski obecny dziedzic Zakrzewa pow. kościań. (f. 1247v)

2837 (Nr. 1094) 1676
Konstanty Tomicki cześnik sieradzki, sumę odziedziczoną po ol. Władysł. Strykowskim stolniku poznań. wuju swym, ceduje Kazimierzowi Gałęskiemu (f. 1258v)

2838 (Nr. 1094) 1676
Jan Malczewski, s. o. Mac., Andrzeja Kołaczkowskiego, syna ol. Adama K. z 10. 500 złp. przez niego na jego dobrach dziedz. Rogozewo zapis. sposobem wyderk. kwituje (f. 1263)

2839 (Nr. 1094) 1676
Anna Raszewska wdowa po Marcinie Turskim z I i Mikołaj ojciec, i Stanisław syn Drachowscy, z II kontr. małżeński s. v. 2. 000 złp. rob. (f. 1264). Marjanna T. jej córka ż. przyszła Stanisława Dr. (f. 1265)

2840 (Nr. 1094) 1676
Mikołaj Drachowski, s. o. Jakóba Dr. zap. dług 2. 000 złp. synowi Stanisławowi Dr. (f. 1266v)

2841 (Nr. 1094) 1676
Maciej, Mikołaj, Zygmunt i Jan Twardowscy, synowie ol. Zygmunta podwojewodziego kalis. z G. ol. de Sowiny Kościelne Anny Głoskowskiej, kwit. Andrzeja z Gorzenia Gorzeńskiego z 2. 000 złp. długu (f. 1268)

2842 (Nr. 1094) 1676
Wład. Wyrzyski od Teresy z Knatów (!) wd. po Kaz. Baranowskim, odebral 4. 000 złp. sobie zapis. na wsi Sierniki sposobem zast. przez ol. Kaz. B. i ceduje tejże T. B. (f. 1269v)

2843 (Nr. 1094) 1676
Samuel Korzbok Zawadzki, mąż ol. Rozbickiej Katarzyny oraz Jan Konstanty i Jerzy Władysław bcia rodz. i Andrzej Rozbiccy, ol. Katarzyny R. nepoci z bci rodz. i spadkobiercy, z nich Andrzej w imieniu swoim i Piotra brata swego rodz. i Anna z Dobieszawa Bojanowska i złp. Zawadzcy, zawarli byli kontr. kupna wsi Weszkowy i cz. Goliny i Bukowca (f. 1272v)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona138139140141[142]143144145146Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników