Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona384385386387[388]389390391392Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
7750 (Nr. 164) 1789
Piotr Glaubicz Rokossowski, s. o. Anton. R. z Kat. Zakrzewskiej, żony 1-o v. ol. Ant. R. 2-o v. Józefa Przywińskiego z I i Mari. Smoleńska, c. Józefa Smol. podczaszyca halic. z ol. Doroty Grabskiej z II małż. dożyw. (f. 1080)

7751 (Nr. 164) 1789
Obl. Pozn. z 1787.1/XII Ant. Mieliński, s. o. Józefa M. z Teofili Gromadzkiej z I i Anna Kczewska, c. o. Rafała Kcz. z ol. Ludwiki Dobrskiej, z II małż. dożyw. (f. 1083)

7752 (Nr. 164) 1789
Bonaw. Gajewski sta powidzki, rotm. kawal. nar. mian. pl. Ignac. Pławińskiego (f. 1085)

7753 (Nr. 164) 1789
Kat. Kurnatowska, wd. po ol. Wojc. Rozbickim, pani dożyw. z I i Antoni Miklaszewski, s. Mac. z Bogumiły-Karoliny Rozbickiej z II, kontr. małż. Ona ma dożyw. na s. 30. 000 zł. i na tej sumie Ant. M-mu, młodzianowi, przyszłemu mężowi zapis. i jemu dożyw. (f. 1086) Dat. Żydowo 1789.3/VIII

7754 (Nr. 164) 1789
Joachim Herstopski, s. o. Jakuba H. pisarza gr. wschow. z ol. Antoniny Skrzetuskiej zast. posesor wsi Sniaty w p. kość. Józefowi Drwęskiemu regentowi zs. pozn. rob. skrypt (f. 1087)

7755 (Nr. 164) 1789
Wojc. Rokossowski, komornik zs. wieluński, s. o. Antoniego R. z Katarz. Zakrzewskiej z I i Franciszka Głoskowska, c. o. Sebastiana Gł. z Anny Obrambskiej z II, kontr. dożyw. małż. (f. 1093)

7756 (Nr. 164) 1789
Symforoza z Niszczyckich Moszyńska podstolina radom., dobra Neklę, Starczanowo, Stroszki i Holendry Nekielskie w p. pyzdr. sprzed. Józefowi Roli Zbijewskiemu majorowi w. k. za 470. 000 złp. 1788.25/VI (f. 1105)

7757 (Nr. 164) 1789
Tad. Jaraczewski, sta solecki, panny Eleonory Ponińskiej, c. o. Mac. P. chor. wsch. i Apolinary J. klanki lędz. wuj i op. z I i Jan Zaremba, s. o. Ant. Z. z Kat. Nieświastowskiej z II kontr. małż.za zezwol. jej samej i jej braci rodz.: X. X. Adama P. podsk. w. k., kaw. O. B. i Kaliksta sty bracław., reg. piesz. generała szefa, kaw. malt. Ślub będzie 3/VIII r. b. Posag. 47. 000 zł dóbr ojcz., 87. 809 zł. z mac. z z sumy od X. Franciszka Łodzi P. opata trzemeszeń. 11. 250 zł., zapew. jej działami spis. w Rogalinie 1775.14/VII Dat. w Jaraczewie 1778.1/VIII (f. 1108)

7758 (Nr. 164) 1789
X. Ignacy kanon. koleg. średzkiej z I i Antoni z II Rzepniccy, bcia rodz. współdziedzice Żabikowa w p. pyzdr. Matka ich żyje (f. 1110)

7759 (Nr. 164) 1789
Stef. Rozdrażewski, s. o. Jana R. z ol. Urszuli Koszutskiej, były dziedzic Nowej wsi w p. pyzdr. kwit. Pawła Tomickiego, ol. Józ. T. miecznika wschow. z ol. Marianny Prusimskiej syna obec. dz-a N. wsi, z 100. 000 zł ceny tej wsi (f. 10)

7760 (Nr. 164) 1789
Franciszka Gruszczyńska, c. o. Adama Gr. klana kalis. z ol. Zofji Przyjemskiej, wdowa po ol. Mikoł. Malczewskim sędzicu zs. pozn., kwit. Adama klana rogoz., sędziego surrog. gr. pozn., kaw. sw. St. i Xawerego synów swych M. M. z 30. 000 zł. z ceny Mur. Gośliny z przyl. i kontr. zast. Bonic (f. 10)

7761 (Nr. 164) 1789
Tomasz Dunin Wolski b. dziedzic i pos. wójt. Borzętowo koło m. król. Konina, kwit. obec. dziedzica s. pos. Józefa D. W. bratanka swego (f. 12)

7762 (Nr. 164) 1790
Maciej Nowina z Brudzewa Mielżyński podkomorzy wschow., kaw. sw. St. i malt. dobra Kębłowo Prokopowi M. rotm. kawal. nar. synowi z Seweryny Lipskiej za 100. 000 zł. sprzed. 4/II (f. 12)

7763 (Nr. 164) 1790
Joachim Herstopski pisarzewicz gr. wschow. zast. pos. d. Sniaty p. kość., zap. 10. 000 złp. Kunegundzie H. siostrze swej rodz. (f. 14)

7764 (Nr. 164) 1790
Roch Rola Zbijewski klan pozn. kaw. O. B. i sw. Stan., b. dz. m. Pogorzeli z przyl., obecny dz. d. Wrzemborz, Budziałowo Libabry w p. pyzdr. po zawarciu z Mikoł. Taczanowskim chorążym wieluń. kontr. sprzed. d. Pogorzeli, zapisuje 10. 000 złp. Anastazemu R. Zb. podstolicowi wschow., bratankowi swemu odebrane od T-go i przenes. (f. 171). Tenże zap. 30. 000 złp. Weronice Zb., c. Walentyna podstolego wsch. z Sułkowskiej, żonie Walentyna Modlibowskiego cześnika wschow., bratanicy zezn. (f. 19)

7765 (Nr. 164) 1790
Bogusław Nieżychowski, s. o. Mikoł. z ol. Mari z Zaidliców, dóbr Mystki w p. pyzdr. dziedzic i pos. zap. s. 8. 000 złp. pos. Franciszcze Korytowskiej c. o. Piotra K. podsędka zs. gn. z Anny Malczewskiej z dóbr macierz. i ojcz. (f. 20)

7766 (Nr. 164) 1790
Karol Kotytowski, s. o. Jana K. z ol. Teofili Krzyckiej, brata rodz. Antoniego Koryt. kapit. w. kor. kwit. z 35. 940 złp. ceny części d. Chwałkowa, Czartek, Płaczek, i Młodzikowa (f. 21)

7767 (Nr. 164) 1790
Adam Kossowski, s. o. Leona z ol. Salomei Poradowskiej, kwit. brata rodz. Stanisława K. z 5. 000 zł. z kontr. sprzed. cz. Ossówki w p. kowal (f. 22)

7768 (Nr. 164) 1790
Jan Rębowski, s. o. Stanisł. R. z ol. Marianny Kurcewskiej, zap. s. 1. 000 zł. ż. przyszłej pannie Franciszce Wardęskiej, c. Jana W. i Mari. Drochowskiej (f. 24)

7769 (Nr. 164) 1790
Michał Drogosław Skorzewski, s. o. Wacława S. z Zofji Kiedrzyńskiej, s. 5. 000 zł. odebraną od Jakuba Skowrońskiego Ludwiki Racięckiej ol. Tom. R. córki, wuja, tejże Ludwice R. ż. swej zap. (f. 25)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona384385386387[388]389390391392Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników