Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona388389390391[392]

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
7830 (Nr. 166) 1792
Ludwika z Czapskich Skorzewska pani dożyw. d. St. i N. Polaszek, Wilczegobłota i Krowiej Góry z Pr. Zach. z I i Józef S. sta gn. syn z II kontr. ustęp. tych dóbr za pewną sumę. 3/I 92. (f. 317)

7831 (Nr. 166) 1792
Stanisław Czapski gen. adiut. buł. w., s. o. Aleks. z ol. Rozalji Skorzewskiej, ol. Andrzeja Sk. i Doroty Choińskiej nepos. do sprawy pos. ol. matki i spadku tak po ol. Stanisł. Sk. klanie chełm. i Józefie Sk. wujach swych bp. +-ych mian. pl. pl. (f. 323v)

7832 (Nr. 166) 1792
Antoni i Marcin Gurscy, ol. Jana synowie, ol. Bartłomieja G. nepoci, ol. Macieja i Kat. z Grabowskich Gurskich pronepoci,... akt nie dok. (f. 328)

7833 (Nr. 166) 1792
Roch Biskupski, dz. Kuchar Kościel. s. Cerkiewnych, mian. pl. syna Walentyna B. i in. (f. 332)

7834 (Nr. 166) 1792
Kajetan Kobyliński, dziedzic Białężyc w p. pyzdr. i Jakub Krzyżanowski pos. tej wsi s. Stanisława Krzyż. zastannika Obry, (f. 333)

7835 (Nr. 166) 1792
Mich. Skórzewski podkomorzy pozn., dz. d. Biskupic, Bystrzycy i Kurówka M. p. koniń. z I i Franc. hr. na Rożnowie i Stadnikach Stadnicki, sta ostrzeszow., kaw. sw. St., w im. sw. oraz: Antoniego, Ignacego, Anny, Tekli i Heleny, dzieci swych z ol. Teresy z Wężyków żony swej, d. Broniszewa i Polskiego p. kalis., dziedziców z II, kontr. zamiany dóbr poprz., bo Biskupice i Bystrzyce sąsiadują z wsiami Stadnick. Królikowem i Białą. A na odwrót Broniszewice blisko Komorza Bisk. i przyl. oszac. na 115. 000 złp., Bronisz. na 200. 000 złp. Dat. 1784.30/X (f. 339v)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona388389390391[392]