Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona385386387388[389]390391392Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
7770 (Nr. 164) 1790
Anna z Broniszów, c. o. Ignac. z ol. Katarz. Boboleckiej, wd. po ol. Piotrze Biskupskim; zap. dług 11. 000 złp. mężowi przyszłemu Michałowi Wierzchleyskiemu, s. o. Aleks. z ol. Cecylii Lutomskiej (f. 26)

7771 (Nr. 164) 1790
Melchjor Korytowski, starosta ulejski, s. o. Piotra K. podsędka zs. gn. z Anny Malczewskiej, 2-o v. żony obec. Jana Rowińskiego, na dobrach swych Chłapowo z przyl. zap. 50. 000 złp. długu ż. przyszłej Mariannie Czarneckiej, c. Wojc. komornika gran. kalis. z ol. Juljanny Zabłockiej, pannie, (f. 28)

7772 (Nr. 164) 1790
Wojc. Gądecki, s. o. Wład. z ol. Kat. Kaczkowskiej, dziedzic i pos. d. Malborg, Iłowo i Swierczynko w p. b. kuj., na 1/2 swych dóbr Nepomucenie Gliszczyńskiej, c. o. Ignacego Gl. sty pasierbow. z Kunegundy Gałczyńskiej, żonie swej, zap. pos. 20. 000 złp. odebrawszy od jej brata rodz., Józefa Gl. podkomorzego JKMci, komis c. w. woj. kalis. z d. Szymanowice i Ciemierowo (f. 36)

7773 (Nr. 164) 1790
Józef Bieńkowski, s. o. Walentyna z ol. Marcjanny de Gembarty, dziedzic Mierzewa w p. gn., Józefie Chełmskiej, c. Stanisł. Ch. skarbnika wschow. z Doroty Skorzewskiej, ż. swej, zap. pos. 40. 000 złp. (f. 38). Józef B. obec. dz. dóbr Stroszki. Michał. Biskupski, s. o. Anton. B. z ol. Anny Rutkowskiej, dz. Siernicza M. p. gn. (f. 39) Karol Gostyński, s. o. Franc. G. z ol. Kat. Wilczyńskiej, dz. 1/2 dóbr Gostuń p. gn. (f. 40)

7774 (Nr. 164) 1790
N. Marianna Smiesniewiczowa wd. po spect. Jakubie Sm. obyw. i mieszk. Snody, kwit. G. Michała Gorskiego i Józefę de Mayzyckie małż. z 1. 200 zł. za folw. na przed. poznańskim za m. Środa G-im dziś sprzed. (f. 42)

7775 (Nr. 164) 1790
Józef Bojanowski, s. Aleks. z Zofji Nieświastowskiej pos. dóbr Pełczyna, Rozali Lutomskiej, c. o. Jakuba L. z Augustyny Śniegockiej, obec. 2-o v. ż. Józefa Zabłockiego, podstolego pozn. żonie swej, zobow. się zapisać s. 5. 000 zł. (f. 44)

7776 (Nr. 164) 1790
Juljanna Bojanowska, c. o. Floriana Boj. podstolego kalis. z ol. Katarz. Koszutskiej, 2-o v. ż. Wojc. Koszutskiego, 1-o v. zrodzona córka, ż. Stanisł. Swierczyńskiego, w tow. wuja Macieja K. chorążego kawal. narod. kwit. Mikołaja Taczanowskiego chor. wieluń. z 800 zł. z ceny części Olewina w z. wieluń. (f. 47)

7777 (Nr. 164) 1790
Józef Drogosław Skorzewski, starosta gn., kaw. sw. Stanisł., s. o. Michała Sk. podkomorzego pozn. i Ludwiki Czapskiej, klucza m. Nekli w p. pyzdr. dziedzic i pos., mocą cesji dożyw. d. Podlaszki St. i N., Wilcza, Dłuto, Krowy, Gory w zab. prus. danego sobie przez matkę we wsi Komorze 3/VI zap. tej matce 12. 000 złp. (f. 49)

7778 (Nr. 166) 1789
Adam Zabłocki, s. o. Jakuba Z. z ol. Katarzyny Pawłowskiej (f. 7v)

7779 (Nr. 166) 1789
Obl. Pyzdr. 1750. Ludwika Miaskowska, c. o. Maks. M. cześnika pozn. z ol. Zofji Mycielskiej, wdowa po ol. Franciszku Rozdrażewskim klanie rogoz., ście pyzdr., za kons. z 1750.9/VII ced. stwo pyzdr. Michałowi Skorzewskiemu pułk. JKMci i Ludwice z Czapskich małż. (f. 13)

7780 (Nr. 166) 1789
Testament Bartłomieja Domaradzkiego pochować w kość. pf. w Czeszewie. Jego syn najmłodszy Wawrzyn D, siostrzenica: Agnieszka z Żochowskich Rogowska, u której spędził ostatnie lata. Dat. 1789.18/XII (f. 21)

7781 (Nr. 166) 1790
Maciej z Brudzewa Nowina Mielżyński podkomorzy wschow., kaw. sw. St. i malt., s. o. Franciszka klana śrem. z Krystyny Skaławskiej, a ol. Wiktorji z Skał. Lipskiej klanowej łęczyc. dziedziczki dóbr: Kobelegrole Krzesiny i in. w p. pozn. spadkobierca, i siostrzeniec rodzony, dóbr tych dziedzic, część swoją spadku ib. Franciszkowi M. ście wałec. synowi swemu z Seweryny Lipskiej, c. o. Prokopa L. oboź. w. k. i Teresy Dąbskiej, daje (f. 26)

7782 (Nr. 166) 1790
Jan Jastrzębski i Mari. Miaskowska małż. mian. pl. (f. 35)

7783 (Nr. 166) 1790
Stefan Rozdrażewski, w im. sw. oraz Juljanny ż. Marcina Zbijewskiego, klana konar. sieradz., Elżb. ż. Tom. Czyżewskiego, Franciszki ż. Marcina Rowińskiego, sióstr swych rodz. R. R., mian. pl. do spr. z Józ. Pogorzelskim o spadek po ol. Janie R. (f. 48v)

7784 (Nr. 166) 1790
Stanisł. Witton z I i Wojc. Kąsinowski z II kontr. sprzed. części Dąbrówki w p. gn. dat. 4/V s. v. 4. 000 złp. (f. 54)

7785 (Nr. 166) 1790
Wiktor Katerla "w krwie szlacheckiej urodzony lub teraz przy ubostwie będący" spis. testament będąc chorym. Jako wdowiec poślubił pannę Mari. z Lentoszów i żyje z nią już lat przeszło 13. Potomstwo z nią pan Bóg pozabierał. Ma cząstkę sumy w Ks. Żmudz. przez Józefa K. podczaszego wendeń. ojca swego, czego dowodzą dokumenty będące przy bracie zezn. Józefie, zapis. na dobrach dziedz. Wilczkach. Z tej sumy ustępuje 1. 000 żonie. Resztę sumy dzieciom z 1-ej żony. Św. św. Jan i Mateusz Lentosze szwagrowie, Dat. 1790.2/II Testator piórem trzym. (f. 62) 7/V 90. wdowa oblat. (f. 61v)

7786 (Nr. 166) 1790
Melchjor Korytowski, s. o. Piotra K. podsędka gn. pos. emfit. król. Ulejna, wedle prawa spadłego po ojcu, z I i Bogusław Nieżychowski i Franciszka Koryt. małż. z II. Kontr. cesji Ulejna za 21. 000 złp. (f. 64) 7/V 90.

7787 (Nr. 166) 1790
Łukasz Rokossowski, s. o. Anton. R. z Kat. Zarzewskiej 2-o v. żony Józefa Grzywińskiego, 1-o v. zrodz. syn, część spadku z głowy ol. Doroty Cieleckiej, ol. Stanisł. Modlibowskiego cześnika wschow. żony oraz Kaspra klana międzyrzec. ojca i Rafała syna w małolet-go Modlibowskich ced. Piotrowi Chelkowskiemu, s. o. Melchjora Ch. z Jeziorkowskich (f. 66)

7788 (Nr. 166) 1790
Melchjor Korytowski podsędkowicz zs. gn. dostał kons. król. 1790.15/III na sced. praw emfit. ol. ojca do wsi Rumiejki Kościel. nadanych ojcu 1784.3/XI r., Jakóbowi Skowrońskiemu (f. 66v)

7789 (Nr. 166) 1790
G. Franc. Rossalski, s. o. Antoniego R. z ol. Konst. Kołkowskiej z I i Helena Chwiejewska z II małż. dożyw. (f. 74)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona385386387388[389]390391392Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników