Przeglądanie 6924 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 1
61 (Czempiń)
1713.2/12. Joanna Łucja Walentyna, c. JM. Ludwika i Marjanny Szołdrskich chorążych pozn. -- MD. Karol Unrug i Dorta Skorzewska

62 (Czempiń)
1714.29/6. Piotr, s. N. Kazim. Michałowskiego i Agaty administr. czempiń. -- N. Kaz. Szołdrski i Jadwiga Zakrzewska

63 (Czempiń)
1714.2/12. Cecylia Franciszka, c. poprz. [Ludwika i Marjanny] Szołdrskich chor. pozn. -- X. Walenty Arcemberski prepozyt kao. pozn. i MV. Dorota Broniszówna klanka

64 (Czempiń)
1715.4/11. Karol Marcin, s. N. poprz. [Kazimierza i Agaty] Michałowskich administr. czemp. -- N. Marjanna Zakrzewska

65 (Czempiń)
1717.18/4. Bona Teodozja, c. poprz. [Ludwika i Marjanny] Szołdrskich chor. pozn. dz-ów czemp. -- J. Piotr Bronisz klan kaliski i Marjanna Radońska scina inowłodz.

66 (Czempiń)
1719.6/1. Marjanna Dorota, c. M. Arnolda Pilchowskiego łowczego mielickiego i Ludwiki -- M. Ridiger Gulcz podstoli pozn. i Marjanna Szołdrska chor. pozn.

67 (Czempiń)
1720.30/10. Marcin, s. N. Jana i Barbary Buczyńskich z Borowa -- M. Marjanna Szołdrska klanowa gn. i G. Bartł. Szołdrski

68 (Czempiń)
1722.3/1. Władysław Alojzy Jan, s. JMD. Aleksandra Gorzeńskiego miecznika kalis. i Anny z Koźmińskich -- Maciej K. pod. pozn. i Zofja z Koźmińskich Mycielska małż. (?!)

69 (Czempiń)
1724.22/3. Kazimierz Józef, s. N. Ant. Jabłońskiego ekonoma z dworu Iłowic. i Teresy -- M. Stanisław Zykoński wojak i Anna Białoglowska, oboje z dworu czempiń.

70 (Czempiń)
1745.16/1. w pał. czempiń. (* 14/1) Antoni Walenty Felix Hilary, s. JE. Władysława Szołdrskiego sty łęczyc. i rogoz. i Franciszki z Radomickich -- GV. Marjanna Konarska z dworu wdziny inowrocł.

71 (Czempiń)
1733.28/3. Zygmunt, s. N. Piotra Morawskiego z Borówka i Katarzyny -- Ludwik Goliński z Jarogniewic i Franciszka Szołdrska kl. inowrocł.

72 (Czempiń)
1733 12/7. Ignacy Jakub Stefan, s. J.G.M.D. Jana Załuskiego sty zawicho. i Wiktorji z Szołdrskich -- JM. Stefan Garczyński klan gn. i Marjanna Sz. wdzina inowrocł., GWP

73 (Czempiń)
1737.0/7. cer. bliźnię, które przyżyło Marcin, s. poprz. [Jana i Wiktorji z Szołdrskich] Załuskich ochrzczone bez cer. w kol. Sw. M. Magdal. w Pozn. 1734.16/10

74 (Czempiń)
1748.10/7. * Czempiń Piotr z Alkantary Jakub Kljan, s. JE. Władysława Szołdrskiego, wdy inowrocł. GWP i Franciszki Radomickiej -- panna Marjanna Załuska i Wiktorja z Sz. Zał. kuchmistrzowa W. X. L.

75 (Czempiń)
1748.14/7. ch. w Czemp. Elżbieta Aragońska Małgorzata Estera (* 4/7) c. MG. Karola Modlibowskiego komisarza hr. Sołkowskiego i Zofji z Urbanowskich -- panna Kat. Kucharska

76 (Czempiń)
1742.27/3. ochrzczony Żyd Józef Jakub Dobrowolski -- chrz. Ludwik Szołdrski wda inowrocł. i Franciszka Sz. ścina łęczycka i córka starsza Żyda. Franciszka Anna -- chrz. Marjanna Sz. wdzina inowrocł. i Maciej Poniński stol. wschow., 2-ga córka Wiktorja Marjanna -- Franciszka Ponińska stolnikowa wschow. i Wład. Sz. sta łęczycki

77 (Czempiń)
1749.8/10. ch. w dworze Bartłomieja Szołdrskiego klana biechow. w Iłowcu nepotka, c. JM. Kaz. Garczyńskiego chorążyca poznań. i Marji Wilhelminy Szołdrskiej klanki biechow. (* 5/10) Eleonora Joanna -- dziad Bartł. Sz. i ciotka matki panna Joanna Juljanna Florentyna de Bachstein. Cerem. Czempiń 10/2.1750 -- Jan Lipski łowczy wschow. tenut Zabna i Wiktorja z Sz. Załuska kuchm. W. X. L.

78 (Czempiń)
1757.18/1. (Czempiń) Marta Agn. Zuz., c. G. Józefa i Zuz. Rzepnickich ekonomów czemp. - nieszl.

79 (Czempiń)
1578.22/1. (Jełowiec W.) Marjanna Zofja Agn. (* 19/1) c. MD. Kajetana i Wiktorji z Szołdrskich Poklateckich -- JMD. Marja Eleonora z Bakszteynów Sz. klanowa biechowska babka i GD. Wilhelm de Bakszteyn

80 (Czempiń)
1788.8/2 (Gorzyczki) Martina Elżbieta Dorota, c. G. Dyzmy i Teresy Raszewskich poses.Przeglądanie 6924 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników