Przeglądanie 6924 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 1.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 1
1 (Czempiń)
1866.29/5. Bolesław de Siemiątkowski mł. z Dębicza l. 27. x Marjanna Iwaszkiewicz panna z Czempinia l. 27. - Wincenty i Franciszek Iwaszkiewicze obyw. z Cz.

2 (Czempiń)
1816.19/9. X. Klemens Wierusz Walknowski oficjał gen. poznań. dał ślub między G. Bogusławem Mielęckim ewangiel. i mł. z Andrychowic i G. Wiktorją Mojaczewską panną katol. z Piotrkowic - Ignacy Potocki dz. Wronczyna Marcelin Potocki dz. Bendlewa, Ludw. M., Teodor Zychliński z żonami

3 (Czempiń)
1814.31/8. + N. Antoni Wosczyński krewny dziedziców Piotrkowic, przybysz, l. 68

4 (Czempiń)
1817.3/6. + N. Lucja Miedzianowska panna, c. Jana i Marjanny Miedz. ekonomów z Konarzewa, l. 20

5 (Czempiń)
1819.16/7. + G. Szymon Zamoski b. urzęd. skarbu prus., mąż Heleny, l. 78

6 (Czempiń)
1821.27/2. + G. Józefa Mojaczewska 1-o v. Kwilecka l. 55, posesorka Piotrkowic, c. Józefa Potockiego i Antonieli ż. Stanisława M. duxa wojsk pol. poch. w grobie rodziców w kość. paraf. Międzyrzec. 5/3

7 (Czempiń)
1827.27/9. + G. Teresa z Kmietów Zagrodzka w dworze Borówko l. 33, ż. G. Zagrodzkiego, Ignacego inspektora podał wiadomość G. Ign. Z. inspektor gen. lasów

8 (Czempiń)
1834.11/8. + Paschalis Wilkoński l. 6, s. G. Wincentego pos. wsi Tarnowo i Marjanny Pogorzelskiej

9 (Czempiń)
1846.5/7. + w Piotrkowicach Jan de Koczorowski l. 41, dziedzic d. Piotrkowice. Została wdowa Tekla z Trzcińskich i 3 małol. ss.: Edward, Władysław i Stanisław

10 (Czempiń)
1850.28/12. + w Gorzyczkach Teodor de Popielewski preceptor szkoły l. 38 wdowa Karolina Grodzka

11 (Czempiń)
1852.24/3 + w Borowie Antonina de Kiełpińska urodz. Wenclewska l. 38, ż. nauczyciela Erazma de K. 9 dzieci małol.

12 (Czempiń)
1851.23/2. * Borowo Józefa Felicja c. Erazma de Kiełpińskiego i Antoniny Węclewskiej - nauczycieli szkol. -- Stan. Miserski mł. i Felicja Miserska oboje z Borowa

13 (Czempiń)
1854.10/3. * w Borowie Władysława, c. Władysława Smitkowskiego pos. Borowa i Antoniny Swięcickiej -- Leopold Przyłuski dzierż. Kokorzyna i panna Helena Święcicka z Szczepankowa

14 (Czempiń)
1854.13/10. * w Borowie Edward, s. Erazma de Kiełpińskiego i Joanny Steinbrück preceptorów - nieszl.

15 (Czempiń)
1856.13/8. * w Borowie Wanda Teofila Antonina Julja, c. poprzed. [Władysława i Antoniny Swięcickiej] Smitkowskich pos. Borowa -- Dr. Juljan Szafarkiewicz sędzia kościań. Teofila Przyłuska ż. poses. Kokorzyna

16 (Czempiń)
1857.2/11. * w Borowie Wacław Stefan Stanisław, s. poprz. [Władysława i Antoniny Swięcickiej] Smitkowskich pos. Borowa -- Dr. med. Tad. Swięcicki i Dorota Sw. oboje ze Sremu

17 (Czempiń)
1859.13/12. * w Borowie Łucja, c. poprz. [Erazma i Joanny Steinbrück] de Kiełpińskich preceptorów - nieszl.

18 (Czempiń)
1860.6/1. * w Piotrkowicach Jan Melchjor Ignacy, s. Edwarda Koczorowskiego i Henryetty z Jaraczewskich posesorów -- Stanisław K. mł. i Tekla de K. oboje z Piotrkowic

19 (Czempiń)
1859.2/11 * w Borowie Józef Felicjan s. poprz. [Władysława i Antoniny Swięcickiej] Smitkowskich poses. -- Józef S. dz. d. Łążek i Dorota Swięcicka ze Sremu

20 (Czempiń)
1829.22/7. ch. (* 14/3) z Gorzyczek Anna c. MD. Ludwika Mycielskiego dz-a Gorzyczek i Elżb. z Mielżyńskich - nieszl.Przeglądanie 6924 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 1.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników