Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona56575859[60]61626364Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bieganowscy h. Grzymała 2.
@tablica

Może to tego Aleksandra żoną była Anna Trzecka, córka Marcina i Elżbiety Nowowiejskiej, która r. 1674 była powtórnie zamężna za Wojciechem Koszutskim (R. K. 15 k. 354). Marianna, córka Krzysztofa i Gałczyńskiej, była w l. 1645-47 żoną Chryzostoma Koszutskiego. Jako jedyna spadkobierczyni brata Aleksandra, odziedziczone po nim Uchorowo i Szczepankowo sprzedała w r. 1647 za 46.000 zł Mariannie z Piotrkowic Chełkowskiej (P. 1423 k. 181v). Zob. tablice 1, 2.

Bieganowscy h. Leszczyc
Bieganowscy h. Leszczyc wzięli nazwisko od Bieganowa, wsi w p. pyzdrskim, mającej parafię w miejscu. Niektórzy przedstawiciele tej rodziny w XIX w. , zatraciwszy prawdziwą tradycję herbową, uważali się za Grzymalitów. Piotr z Białężyc, syn Arnoldai nieznanej mi z imienia córki Stanisława Łaszcza z Bieganowa, współdziedziczył w Bieganowie w l. 1473-77 wraz ze swym bratem niedzielnym Stanisławem (Py. 15 k. 138, 208v), a miał tam część w r. 1484 obok Grzymka, Stanisława, i Marcina Bieganowskich Dryjów (Py. 19 k. 3v). W r. 1486 dozwolił Wojciechowi B. , synowi Andrzeja Zdunowskiego (zapewne swemu ciotecznemu bratu) wejść w posiadanie trzeciej części Bieganowa, którą to część Beata z B-ch Graboszewska sprzedała była siostrze swej Barbarze, matce Wojciecha (Py. 20 k. 12). W r. 1491, kiedy pozywał owe siostry (zob. Białęscy), nazwany Bieganowskim (Py. 21 k. 7). Od Wojciecha B. , dziedzica w Bieganowie, kupił 1489 r. za 44 grz. dwóch kmieci osiadłych w Bieczewie oraz role puste Kozarzewską i Wawrzyńczewską z wiatrakiem i karczmą w Bieganowie (P. 1387 k. 120v). T. r. Mikołaj Grzymek B. zobowiązał się rezygnować Piotrowi swoją część macierzystą w Bieganowie (Py. 19 k. 101). Zabił swego szwagra Dobrogosta Drachowskiego i ugodziwszy się o jego głowę z wdową a siostrą swą Anną został przez nią skwitowany w r. 1493 z 10 grz. (Py. 15 k. 332). Żoną Piotra była Barbara (Py. 108 k. 389), wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 1-ov. żona Stanisława Lisowskiego, z kórym miała córkę Barbarę Lisowską, żonę Stanisława B. zw. "Piksa" (zob. Bieganowscy h. Dryja). Barbara, żona Piotra, w r. 1498 występowała już jako wdowa z nieletnim synem Marcinem (St. Pr. Pol. Pomn. VII). W r. 1500 została intromitowana do swej oprawy na Bieganowie (Py. 22 k. 17, 37v). Nie żyła w r. 1513. Prócz syna była i córka, Jadwiga, 1-ov. 1509 r. za Stanisławem Brunowskim, wójtem pyzdrskim, 2-ov. w l. 1518-35 za Janem Rolą Bratuskim, wójtem pyzdrskim.

Marcin, syn Piotra i Barbary, na swej części w Bieganowie zapisał 1509 r. sposobem wyderkafu czynsz roczny 2 grzywny i jeden wiardunek od sumy 100 zł szwagrowi Brunowskiemu (P. 786 s. 98). Od Stanisława B. kupił 1513 r. za 30 grz. cztery role osiadłe w Bieganowie, a sprzedał mu za 300 grz. siedem ról w tejże wsi (Py. 23 k. 15, 15v). T. r. pozywał Barbarę, żonę Stanisława B. zw. "Piksa" o sumę 100 kop gr. , którą jej matka, zmarła już Barbara Lisowska, wniosła do domu Piotra B. , ojca Marcina, i uzyskała na tę sumę oprawę na Bieganowie (Py. 24 k. 108). Od Arnolda Białęskiego kupił 1527 r. za 300 grz. części w Białężycach (Py. 23 k. 72), a w r. 1529 nabył inne części w tej wsi za 120 grz. od Urszuli, wdowy po Adamie Owieczkowskim, i jej syna Sebastiana Owieczkowskiego (ib. k. 80v). W l. 1528-29 pozywały go córki Andrzeja Białęskiego, których nie wyposażył z ich ojcowizny (Py. 25 k. 364, 418v). Pozywały go one 1534 r. o wygnanie ich z części ojczystych w tej wsi (Py. 171 k. 219). Całe Białężyce dał w dożywocie 1536 r. swemu bratu stryjecznemu a ich bratu rodzonemu Arnoldowi Białęskiemu (P. 1394 k. 54v). Żył jeszcze w r. 1562 (P. 1396 k. 34v). Chyba to ten sam Marcin w r. 1511 na części w Bieganowie oprawił 100 grz. posagu żonie Katarzynie Pomorzanowskiej, córce Wojciecha, podsędka kaliskiego (P. 786 s. 253). Jego syn Piotr, o którym niżej, córki Anna i Barbara. Anna, w l. 1534-56 żona Michała Noskowskiego. Syn jej córki Anny, zamężnej Leśniewskiej, Adam Leśniewski, kanonik poznański i gnieźnieński legitymując się ze szlachectwa przy instalacji na kanonię poznańską, podał jako herb swej babki macierzystej Leszczyc (Weimann, s. 60). Barbara była w r. 1542 żoną Jana Leśniewskiego.

Piotr "Marcinowicz", "Młodszy", syn Marcina, mąż Małgorzaty Paruszewskiej cz. Kluczewskiej, wdowy 1-ov. po Andrzeju Zieleńskim, która w r. 1555 całe swe części wsi Pępocino p. kon. wymieniła z Heleną Bierzglińską, wdową po Janie Przyjemskim, na część Cienina Mniejszego p. kon. z dopłatą 40 grz. (Py. 31 k. 39v). T. r. córki jej pierwszego męża wezwały ją do przedłożenia zapisu oprawnego na dobrach Zieleniec, Tarnowo, Spławie, Nowawieś i Rybitwy na przedmieściu Pyzdr (P. 896 k. 519). Pozywała 1557 r. Macieja Zieleńskiego o wygnanie jej z tej oprawy (P. 898 k. 928; Py. 176 k. 227). T. r. dała zobowiązanie Wilibrordowi Młodziejewskiemu zrezygnowania mu części w Cieninie ze spadku po Annie Gniazdowskiej, żonie Rafała Golińskiego (Py. 176 k. 268, 269). Piotr, dziedzic w Bieganowie, skwitowany został 1557 r. przez Jana Białęskiego, syna Arnolda (Py. 176 k. 8v). Opiekunem syna Adama oraz swych dóbr w Bieganowie i Białężycach mianował żonę Małgorzatę, matkę tego syna, oraz Wilibrorda Młodziejewskiego i Macieja Szczycieńskiego. Kasował tę opiekę 1567 r. (Py. 106 k. 301v). Nie żył w r. 1570, kiedy wdowa jako opiekunka syna Adama została intromitowana do dóbr po mężu w Bieganowie, Białężycach i Racławkach (Py. 108 k. 139v). W r. 1583, działając w asyście tego syna, sprzedała części w Cieninie za 1200 zł Marcinowi Słoneckiemu (Py. 31 k. 131v). Żyła jeszcze 1589 r. (Py. 125 k. 189v), nie żyła już 1591 r. (P. 955 k. 287v). Prócz syna Adama, o którym niżej, była jeszcze córka Zofia, w l. 1581-92 żona Prokopa Jerzykowskiego.

Adam, syn Piotra i Paruszewskiej, nieletni 1567 r. i jeszcze w r. 1570, kiedy jako dziedzic części w Bieganowie występował przeciwko Piotrowi B. h. Dryja. Był też wtedy pozywany przez synów i córki Barbary z B-ch, żony Jana Roli Bratuskiego (Py. 108 k. 389). W r. 1571 kupił za 1000 zł od Wawrzyńca Grzymisławskiego części w Racławkach i pustkach Makuszewo W. i M. (Py. 31 k. 105). Chyba tego to Adama żoną była Zofia Rozrażewska z Nowego Miasta, wdowa 1-ov. po Mikołaju Boturzyńskim, która w r. 1580 zapisała mężowi dług 1700 zł (P. 935 k. 285v). Jeśli tak było, to zmarła rychło, bowiem już w r. 1582 Adam był ożeniony z Agnieszką Gorzewską córką Hieronima, wdową 1-ov. po Wojciechu Stęgoskim Pasku i wraz z nią zawierał układ z Maciejem Stęgoskim Paskiem o użytkowanie wsi Stęgosze (Py. 119 k. 111v). Z tą żoną, może drugą, spisał 1583 r. wzajemne dożywocie i oprawił jej na połowie swych części w Bieganowie posag 3200 zł (Py. 31 k. 136, 143). Od Jana Białęskiego kupił 1587 r. za 2000 zł połowę Białężyc (P. 1400 k. 69). Żonie Gorzewskiej w r. 1595 przeniósł oprawę posagu na swą połowę Białężyc (Py. 47 k. 68v). Umarła ona chyba jeszcze t. r. lub w początkach następnego, bo w r. 1596 Adam na połowie tejże wsi oprawił 2000 zł posagu następnej (trzeciej ?) żonie, Annie Kębłowskiej, córce Wacława (ib. k. 109). Uwolnił 1597 r. poddanego z Bieganowa, którego swego czasu przy sprzedaży części tej wsi Kasprowi B. był wyłączył (Py. 128 k. 59). Żył jeszcze w r. 1606, kiedy od Krzysztofa z Tomic Iwińskiego nabył wyderkafem za 9200 zł całe wsie Urzazowo (Uzarzewo) i Święcino z trzema wodnymi młynami w p. pozn. (P. 1405 k. 635v; Py. 143 k. 8). Nie żył w r. 1610, kiedy jego żona Anna Kębłowska wydzierżawiła owe wsie od Krzysztofa Tomickiego (G. 70 k. 518v). Umarła między r. 1615 a 1620 (P. 994 k. 204; 1004 k. 187v). Znam następujących synów Adama, wszystkich urodzonych z Kębłowskiej: Mikołaj, Kasper, Hieronim, Adam, Andrzej, Jan, Maciej i Jakub. Ich wuj, Maciej Kębłowski, mianowany przez króla opiekunem, zrzekł się tej opieki 1619 r. (P. 1002 k. 904). Znich Adam nie żył już chyba w r. 1620, kiedy nie został wymieniony w kontrakcie dzierżawy Białężyc zawartym przez wszystkich pozostałych braci z Jakubem Kosmowskim (P. 1004 k. 1620v). Nie żył napewno w r. 1624, kiedy nie żył też i Andrzej. Obaj potomstwa nie zostawili. Maciej zapisał w r. 1625 dług 330 zł bratu Kasprowi (I. Kon. 44 k. 84v). Żył jeszcze 1626 r. (Py. 143 k. 136v). Jakub w r. 1627 kwitował Jana Zdzychowskiego z 400 zł (ib. k. 72). Córka Adama i Kębłowskiej, Katarzyna, w l. 1620-37 jeszcze niezamężna (Py. 143 k. 142; 146 s. 316; G. 79 k. 104v; 80 k. 210v, 356). Była potem w l. 1639-43 żoną Marcina Stawskiego.

1. Mikołaj, syn Adama i Kębłowskiej, kwitował 1619 r. z 16 zł Łukasza Kębłowskiego (Py. 140 k. 1v). Wraz z braćmi Kasprem i Hieronimem w r. 1624 części w Białężycach odziedziczone po rodzicach i po braciach Adamie i Andrzeju, sprzedali za 11.600 zł Janowi Zdzychowskiemu (P. 1414 k. 1221v). W r. 1625 zawierał kontrakt z Grzymisławskimi pod zakładem 3000 zł (Py. 143 k. 29v). Kontrakt ów dotyczył niewątpliwie wyposażenia żony Mikołaja, Zuzanny Grzymisławskiej, córki Stanisława, wojskiego kaliskiego, której w r. 1626 oprawił taką właśnie sumę jako posag (P. 1415 k. 542). Dożywocie z żoną spisał w r. 1629 (P. 1416 k 488). Od brata Hieronima kupił 1645 r. za 6000 zł część wsi Bojenice (P. 1422 k. 499v), a w r. 1653 wraz z tym bratem kupili części tej wsi za 2300 zł od Jakuba Boińskiego (G. 82 k. 719). Mikołaj ponowił tę transakcję w r. 1654 (P. 1067 k. 623), Nie żył już 1655 r. , kiedy Zuzanna Grzymisławska, jako pani wienna i dożywotnia, zawierała kontrakt z Hieronimem B. (G. 82 k. 1143v) i zapisał sumę 2000 zł swemu przyszłemu mężowi Mikołajowi Buszkowskiemu (I. Kon. 76 k. 528). Już jako żona Buszkowskiego, w r. 1660 zapisała dług 1000 zł pasierbowi Kazimierzowi Buszkowskiemu (N. 227 k. 510v). Swą oprawę z r. 1626, posagu 3000 zł na części Bojenic scedowała 1660 r. bratankowi pierwszego męża, Adamowi B. , synowi Hieronima, który wypłacił jej ową sumę w gotówce. Jednocześnie skasowała swe dożywocie (ib. k. 587v, 590). Żyła jeszcze 1670 r. (Kc. 131 k. 182).

2. Kasper, syn Adama i Kębłowskiej, w r. 1620 wraz z bratem Hieronimem kwitowali z 33 zł Łukasza Kębłowskiego (Py. 140 k. 9v). Żona jego Dorota Paruszewska kwitowała 1621 r. swych braci z dóbr po rodzicach (P. 1007 k. 335v). Kasper oprawił jej w r. 1624 posag 8000 zł (P. 1414 k. 1224). Żył jeszcze 1636 r. (G. 80 k. 210v).

3. Hieronim, syn Adama i Kębłowskiej, kwitował 1619 r. z 100 zł Mikołaja Mielżyńskiego, kasztelana biechowskiego (Py. 140 k. 276). W r. 1622 skwitował brata Mikołaja z danego sobie w grodzie konińskim zobowiązania do sprzedaży za 2000 zł części Białężyc (I. Kon. 42 k. 121v). T. r. żona jego, Katarzyna Żegocka, córka Samuela i Anny z Gorzewa, kwitowała swą owdowiałą matkę i braci (G. 344 k. 481v), a mąż na połowie Białężyc oprawił jej posag 3000 zł (P. 1413 k. 556v). Oprawę tej sumy ponowił w r. 1624 (P. 1414 k. 1225v). Wraz z bratem Maciejem został w r. 1625 pozwany przez Bardzkich o gwałty, których obaj mieli się dopuścić wraz z lisowczykami (Py. 143 k. 3). Wraz z braćmi Maciejem i Jakubem skwitowali 1626 r. z opieki wuja Macieja Kębłowskiego (P. 1017 k. 258). Od Adama Grzymisławskiego kupił 1631 r. części Bojenic za 6000 zł (P. 1417 k. 292) i t. r. zobowiązał się sadzawkę "Małą" w tej wsi wraz z rolą i łąką położonymi poza nią rezygnować Świętosławowi Boińskiemu (G. 79 k. 411v). W r. 1641 Hieronim wraz ze swą żoną zobowiązał się części Bojenic, nabyte od Adama Grzymisławskiego, rezygnować bratu swemu Mikołajowi za 6000 zł (G. 80 k. 895v). Dokonali oboje tej sprzedaży w r. 1645 (P. 1422 k. 499v). W r. 1651 był Hieronim jednym z opiekunów Bartłomieja B. h. Dryja (Py. 151 s. 3). Żył jeszcze 1655 r. (G. 82 k. 1144). Nie żył w r. 1661 (P. 1072 X k. 533v). Żona jego Żegocka, jak już powiedziałem, żyła jeszcze w r. 1645. Synowie Hieronima i Żegockiej: Samuel, Hieronim, Adam i Jan, o których niżej. Córki Anna i Marianna. Anna była w l. 1674-86 żoną Stefana Żylińskiego (Zielińskiego, Zeleńskiego). Marianna w l. 1674-90 za Dobrogostem Urbanowskim.

1) Samuel Hieronim, syn Hieronima i Żegockiej, występował 1661 r. (P. 1072 X k. 533v). Jego żona Zofia Stawska, córka Marcina i Doroty Ułanowskiej, w r. 1670 wraz ze swą siostrą Drachowską sprzedała za 4000 zł Kazimierzowi Zagórskiemu części w Ostrowie i pustce Dramlisko w p. gnieźn. odziedziczone po wuju Stanisławie Ułanowskim (P. 1868 VII k. 3v). Swoją część w Bojenicach spadłą po stryju Mikołaju i część w tejże wsi nabytą od brata Adama a pochodzącą też ze spadku po stryju, zobowiązał się w r. 1676 sprzedać temuż bratu, a ponieważ ten brat wkrótce potem umarł, jeszcze tego samego roku sprzedał części Bojenic za 300 zł synom Adama, Janowi, Maciejowi, Stanisławowi i Hieronimowi (P. 1427 k. 860v). Od Stanisława B. , syna Macieja h. Dryja, nabył 1677 r. za 2500 zł części w Strzałkowie, a od Mikołaja Krzesińskiego dostał cesję sumy 1900 zł zastawnej na tej wsi (Py. 154 k. 129). Od Ludwika Rosińskiego i żony jego Zofii Kowalewskiej kupił w r. 1681 za 2500 zł ich części w Małachowie Wielkim cz. Złych Mięsic i części w Małachowie Szymborowic cz. Męcikowym (P. 213 III k. 10v). Żonie swej Zofii Stawskiej oprawił w r. 1682 posag jej 3500 zł (P. 1104 k. 161v). Był regensem grodzkim gnieźnieńskim 2 IV 1685 r. (G. 88 k. 51). Od Michała Bugnera i jego żony Teresy Moszczyńskiej kupił t. r. część Małachowa W. cz. Złych Mięsic oraz Małachówka (G. 88 k. 61v, 146, 176). Wraz ze swą drugą żoną Zofią Małachowską, córka Jacka i Teresy Malczewskiej, którą zaślubił przed r. 1684 (może 1683 ?), kwitował 1685 r. jej matkę (ib. k. 62, 76). W r. 1687 nazwany regensem grodzkim i podstarościm gnieźnieńskim (ib. k. 204v). Żył jeszcze 8 VIII 1688 r. (LB Gniezno, Sw. Michał). Nie żył w r. 1690, kiedy Jan B. jako stryj i opiekun jego córek: Konstancji, Agaty, Marianny i Barbary, zobowiązał się wobec Michała Działyńskiego, chorążego pomorskiego, po podniesieniu sumy 4400 zł, stanowiącą ich własność, sprzedać mu za tę sumę części Małachowa W. cz. Złych Mięsic. Wdowa po Samuelu Hieronimie skasowała jednocześnie swe prawa na tych dobrach (G. 89 s. 83, 85). Synem Samuela Hieronima Był Wojciech, który jako małoletni zostawał 1692 r. pod opieką stryja Jana (ib. k. 187). Z córek urodzonych ze Stawskiej, Konstancja wraz z siostrami kwitowała 1691 r. Działyńskiego z 4500 zł (ib. k. 169). Była w r. 1697 żoną Marcina Przeradzkiego. Franciszka, w l. 1699-1703 żona Mikołaja Cygendy. Barbara, niezamężna w l. 1690-97 (G. 90 k. 141), w l. 1723-36 żona Władysława Kościelskiego. Marianna, niezamężna w l. 1690-97, w l. 1726-36 była wdową po Antonim Rożyckim. Agata, w r. 1697 za Franciszkiem Michałem Kossowskim. Z drugiej żony urodziła się w Małachowie córka Helena, ochrzcz. 7 V 1684 r. (LB Witkowo), wspomniana 1692 r. (G. 89 s. 187).

2) Adam, syn Hieronima i Żegockiej, dostał w r. 1660 od stryjenki Zuzanny Mikołajowej cesję jej oprawy 3000 zł na Bojenicach (N. 227 k. 587v). Części Bojenic po ojcu i stryju sprzedał 1662 r. za 1000 zł bratu Samuelowi Hieronimowi (P. 1072 VII k. 891). W r. 1668 spisał dożywocie z żoną Dorotą Płaczkowską, córką Piotra i Anny Wiśniewskiej (G. 337 k. 722). Ta Dorota w r. 1655 skwitowała swego ojca z 300 zł stanowiących ulepszenie jej posagu (G. 85 k. 245). W r. 1676 brat Samuel Hieronim zobowiązał się sprzedać mu te części w Bojenicach, które po stryju Mikołaju przypadły na niego i te, które z tego spadku dawniej przypadły Adamowi, a które on kupił był od niego (ib. k. 267). Nim dopełnił tej rezygnacji, Adam tego jeszcze roku umarł, a Samuel Hieronim swe części sprzedał za 300 zł synom jego: Janowi, Maciejowi, Stanisławowi i Hieronimowi (P. 1427 k. 860v). Wdowa w r. 1678 skwitowała swych braci Płaczkowskich z 200 zł, stanowiących resztę jej posagu (G. 86 k. 109, 113v). Z synów, Jan wraz z żoną swą Dorotą Brzozowską, córką Pawła, dostał w r. 1679 od jej stryja Mateusza części wsi Brzozowo Łężne cz. Utraty p. ciechan. (P. 1429 k. 90). O Macieju nie wiem nic więcej. O Stanisławie, zob. niżej. Hieronim urodził się 25 V 1675 r. (LB Sokolniki). Była jeszcze córka Krystyna, ochrzcz. 12 VIII 1671 r. (ib.)

Stanisław, syn Adama i Płaczkowskiej, ur. 1 V 1673 r. (ib.). Żeniąc się 1701 r. Franciszką Ewą Powalską, córką Wojciecha, wdową po Janie Żelichowskim, dostał od niej krótko przed ślubem, 8 X, zapis 4000 zł (G. 91 k. 58v). Oboje żyli jeszcze 1704 r. (G. 92 k. 30v).

3) Jan, a właściwie Jan Paweł, syn Hieronima i Żegockiej, ożeniony 1-ov. przed r. 1670 z Teresą Gnińską, w r. 1674, 30 VII, w imieniu własnym i żony wydzierżawił części we wsi Bojenicach, tj. "Skrzetuszczyznę" i "Boińszczyznę" małżonkom Racięskim (G. 85 k. 84v). Z żoną tą spisał dożywocie 1684 r. (P. 1108 XII k. 3). Jako opiekun bratanic po bracie Samuelu, ich części w Małachowie sprzedał 1690 r. Michałowi Działyńskiemu, chorążemu pomorskiemu (G. 89 s. 83, 85). Drugą żoną Jana była Teresa Bardzka, córka Piotra z Jadwigi Kleczkowskiej, która w r. 1691 skwitowała z 200 zł Prokopa Lipskiego, stolnika wschowskiego (P. 1122 XI k. 52v). Jan żył jeszcze w r. 1692 (P. 1124 XI k. 43), nie żył zaś w r. 1694 (P. 1128 XI k. 124v). Wdowa oblatowała swój testament 1695 r. (G. 90 k. 25), a t. r. wyszła powtórnie za Stanisława Gowarzewskiego, zapisując mu krótko przed ślubem, 18 VII, na wsi Wieniec sumę 3000 zł (ib. k. 44). Swe dożywocie na Chraplewie, wsi Pawła Wyganowskiego, scedowała t. r. swym pasierbom: Ignacemu, Wojciechowi, Romanowi, Janowi i Ludwikowi (Kc. 133 k. 36v). Trzecim jej mężem był Stanisław Białoskórski. Jako wdowa i po nim żyła jeszcze 1721 r. (P. 1184 k. 36), a zapewne i 1723 r. (ZTP 41 k. 591). Z Gnińskiej miał Jan córki: Annę, ochrzcz. 10 VIII 1672 r. , i Zofię, ochrzcz. 1 V 1674 r. (LB Sokolniki). Spośród synów, urodzonych z Gnińskiej, Ignacy występował już 1686 r. (G. 88 k. 108v). On i Ludwik w imieniu swoim i pozostałych braci skwitowali 1712 r. Wyganowskich z 600 zł (Kośc. 310 s. 354). O Wojciechu i Romanie, zob. niżej, o Ludwiku nie wiem nic więcej. Jan, proboszcz i dziekan Sw. Piotra i Pawła za murami gnieźnieńskimi, mianował w r. 1712 wraz z bratem Wojciechem plenipotentami braci Ignacego i Ludwika (G. 93 k. 116v).

(1) Wojciech, syn Jana i Gnińskiej, skwitował z protestacji 1697 r. Andrzeja Płaczkowskiego (G. 90 k. 135). W r. 1699 był mężem Anny Gaszyńskiej, wdowy 1-ov. po Wojciechu Golemowskim (G. 93 k. 99; P. 1140 IV k. 107). Żyła jeszcze w r. 1721, kiedy Wojciech zapisał 5500 zł jako posag córce Wiktorii, urodzonej z tejże Anny (I. Kon. 75 k. 254v). Nie żyła w r. 1722, kiedy skwitował jej synów z pierwszego męża, Łukasza i Pawła Golemowskiech z 6000 zł, należnych wedle układu spisanego z nimi w r. 1720 (I. Kon. 75 k. 349v). Wojciech nie żył już w r. 1745 (G. 97 k. 739). Córka jego Wiktoria była w l. 1722-39 żoną Andrzeja Orzelskiego (I. Kon. 75 k. 350; G. 97 k. 365).

(2) Roman, syn Jana i Gnińskiej, ochrzcz. 17 VIII 1670 r. (LB Sokolniki), w r. 1695 mąż Marianny Radolińskiej, wdowy 1-ov. po Jakubie Ulatowskim, a córki Kazimierza burgrabiego bydgoskiego i Zofii Jeżewskiej (N. 189 k. 159v; I. Bidg. z r. 1700 k. 39). Żył jeszcze 1703 r. (N. 202 k. 101v). Marianna nie żyła 1725 r. Córka Romana i Radolińskiej Teresa, żona 1-ov. Antoniego Dąbrowskiego, 2-ov. w l. 1713-35 Jana Naramowskiego.

4. Jan, syn Adama i Kębłowskiej, wspomniany pierwszy raz w r. 1620 (P. 1004 k. 1620v), żonie swej Helenie Moszczyńskiej córce Łukasza, zaślubionej 29 XII 1628 r. (LC Witkowo), oprawił posag 1000 zł w r. 1629 (G. 337 k. 539v). Od Swiętosława Boińskiego dostał w r. 1731 zobowiązanie sprzedania za 2000 zł części Bojenic (G. 79 k. 413v). W r. 1685 wdowa po nim, Helena Moszczyńska, zapisała 1000 zł swym synom Wojciechowi i Andrzejowi (G. 88 k. 60v). Był i syn Marcin. O nich wszystkich zob. niżej. Z Moszczyńskiej miał ponadto dwie córki, z których Teresa, już jako wdowa po Stanisławie Mierzejewskim wraz z siostrą Fruzyną, panną dojrzałą, sprzedała w r. 1702 części Bojenic bratankowi Janowi, synowi Andrzeja (P. 1142 II k. 63v).

1) Wojciech, syn Jana i Moszczyńskiej, mąż Anny Radeckiej, córki Jana i Zofii Młodziejowskiej (G. 88 k. 126), zaślubionej przed r. 1671, wraz z nią mianował w r. 1672 plenipotentem brata stryjecznego Samuela (G. 85 k. 4). Wraz z bratem Andrzejem zobowiązali się w r. 1687 sprzedać za 3150 zł Adamowi Lubstowskiemu i żonie jego Izabelli Mielęckiej całe części odziedziczone po rodzicach we wsi Bojenice (G. 98 k. 179). Dożywocie z żoną spisał 1693 r. (P. 1432 k. 390). Jej posag 2000 zł zabezpieczony był na Małachowie, w r. 1699 już własności Działyńskiego (P. 1127 VIII k. 58). Bratankowi Janowi sprzedał 1702 r. za 2500 zł części w Bojenicach, które sam tego dnia nabył od brata Marcina (P. 1142 III k. 64). Oboje z żoną żyli jeszcze 1705 r. (G. 92 k. 73v), nie żyli już 1719 r. Ich syn Wojciech, ur. w Małachowie Złych Mięsicach, ochrzcz. 8 IV 1682 r. (LB Witkowo). Córki: Teodora, ur. w Bojenicach, ochrzcz. 1 IV 1671 r. , Katarzyna, ur. tamże, ochrzcz. 6 XI 1673 r. (LB Sokolniki), zaślubiła przed 24 IV 1704 r. Jana Długołęckiego, Marianna, ur. w Małachowie, ochrzcz. 21 II 1677 r. (LB Witkowo), była w r. 1719 żoną Antoniego B. , chyba h. Dryja (P. 1169 k. 43v).

2) Andrzej, syn Jana i Moszczyńskiej, w r. 1672 mąż Marianny Przecławskiej, córki Piotra i Zofii Dziękczyńskiej, wdowy 1-ov. po Sewerynie Chylińskim (P. 199 k. 342, 457). T. r. pozywał Andrzeja Wojciech Chyliński o zajazd wsi Wilkowa, pozostałej po jej pierwszym mężu (ib. k. 682v, 786v). Żył jeszcze 1686 r. (P. 1111 V k. 36v). Nie żył w r. 1699 (G. 90 k. 260v). Wdowa żyła jeszcze 1705 r. (G. 92 k. 57v). Ich syn Jan.

Jan, syn Andrzeja i Przecławskiej, spisał w r. 1703 wzajemne dożywocie z żoną Anną Jabłkowską, córką Mikołaja i Heleny Radeckiej (ib. k. 3v; P. 290 k. 12v). Wraz z żoną w r. 1705 wydzierżawił na trzy lata osd Jerzego Hieronima Latalskiego za 4000 zł wieś Opieczki, a zobowiązał się temu Latalskiemu sprzedać za 5000 zł części Bojenic (ib. k. 57, 57v). Skwitował Latalskiego w r. 1710 z sumy 4000 zł zastawnej na Opieczkach, stanowiącej część umówionej ceny Bojenic, tj. 5000 zł (G. 93 k. 42). Z Stanisławem Latalskim sporządził 1714 r. kontrakt o wieś Owieczki (ib. k. 177v). Posesorem tej wsi był w r. 1719 (G. 94 k. 36v). Anna z Jabłkowskich żyła jeszcze 25 V 1736 r. Ich córka Agnieszka, ochrzcz. 17 I 1705 r. , syn zaś Kazimierz Stanisław, ochrzcz. w lutym 1702 r. (LH Sokolniki). Niewątpliwie identyczny z tym Kazimierzem Stanisławem był Kazimierz zamieszkały w Radłowie koło Pakości, który z żony Zofii miał dzieci urodzone w Radłowie: Dorotę, ochrzcz. 25 V 1736 r. (jej matką chrzestną była Anna z Jabłkowskich B.), Karola, ochrzcz. 1 III 1745 r. (LB Pakość). Uruskiw oparciu o Akta b. Heroldii Kr. Pol. pisze o Kazimierzu, dziedzicu dóbr Dziewczopole w p. przedec. , który z żony Zofii Kakowskiej miał syna Karola, ożenionego z Elżbietą Krzywosędzką, którego znów synowie Antoni i Kwiryn, podoficer w wojsku rosyjskim, wylegitymowani zostali ze szlachectwa w Król. Pol. 1851 i 1853 r. z herbem Grzymała.

Bieganowscy h. Leszczyc 1.
@tablicaZnaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona56575859[60]61626364Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników