Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona59606162[63]64656667Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biegańscy 6.
Jan zmarły między r. 1618 i 1622, miał w l. 1602-7 pierwszą żonę, Zofię Kakulińską, córkę Jana, wdowę 1-ov. po Macieju Łosińskim, 2-ov. po Benedykcie Ciesielskim. Zofia, która od pierwszego męża, Łosińskiego, nabyła części w Nowej Wsi na przedmieściu Szamotuł, rezygnowała je 1602 r. wieczyście swemu trzeciemu mężowi (P. 1404 k. 420v). Jan B. zaślubił 2-ov. w r. 1613 lub przed tą datą Barbarę Rożnowską, która w r. 1622 po jego śmierci wyszła 2-ov. za Jana Liwskiego. Przed ślubem, 6 IV, zapisała mu dług 200 zł (P. 1008 k. 252), a on oprawił jej tę sumę jako posag. Będąc żoną Liwskiego, kwitowała się w r. 1641 z małżonkami Chojnackimi z kontraktu o część Nowejwsi (P. 1043 k. 816v). W r. 1645 jako wdowa i po tym drugim mężu, kwitowała się z kontraktu z małżonkami Ostaszewskimi (P. 1052 k. 1025). W r. 1646 nabyła od swych synów z pierwszego męża, Wojciecha i Stanisława, za 1000 zł ich części ojczyste w Nowej Wsi (P. 1422 k. 928), a w r. 1647 owe części wraz z tymi, które sama tam miała od męża, sprzedała za 1200 zł sław. Andrzejowi Bełwickiemu (P. 1423 k. 408v). Żyła jeszcze w r. 1651, kiedy wydzierżawiła na trzy lata za 3000 zł Poklatki w p. pyzdr. od Piotra Napruszewskiego (P. 1063 k. 620). Z pierwszej żony Jan miał syna Jakuba, ochrzcz. 7 VII 1602 r. i córkę Annę, ochrzcz. 25 III 1607 r. Z drugiej synów Piotra, ochrzcz. 30 XII 1613 r. , Stanisława, ochrzcz. 2 V 1616 r. , wspomnianego wyżej Wojciecha i córkę Katarzynę, ochrzcz. 6 VIII 1618 r. (LB Szamotuły). Z nich znamy jedynie dalsze losy Wojciecha.

Wojciech, syn Jana i Rożnowskiej, zaślubił Zofię Giecównę, córkę Wojciecha Gieca z Kórnika, który nawrócił się z judaizmu na chrześcijaństwo 3 III 1624 r. (LB Fara, Pozn.). Nabyła ona w r. 1646 sposobem wyderkowym od Zygmunta Grudzińskiego, wojewody kaliskiego, za 15.000 zł wieś Rzęszkowo w p. nakiel. (P. 1422 k. 992). Wojciech od Andrzeja Karola Grudzińskiego, wojewody kaliskiego, dostał w r. 1654 zapisy 13.000 zł i 3000 zł (Py. 153 s. 45) i t. r. zobowiązał się oprawić swej żonie posag 18.000 zł (P. 227 k. 224v). Po śmierci Wojciecha w r. 1667 Zofia, już 2-ov. żona Waleriana Mycielskiego wraz z Janem, synem z pierwszego męża scedowała Stanisławowi Gutowskiemu sumę 500 zł zapisaną Wojciechowi (Kc. 131 k. 18v). W r. 1668 ona i jej drugi mąż byli posesorami Malic (ib. k. 100). Nie żyła w r. 1673. Synowie Wojciecha i Giecówny: Jan, októrym niżej, Stanisław i Aleksander. Z nich Stanisław wstąpił pod imieniem Franciszka do zakonu franciszkanów i w r. 1666 jako nowicjusz cedował konwentowi połowę sum spadłych na niego i na brata Aleksandra po ojcu, a pochodzących z zapisu wojewody kaliskiego Grudzińskiego (Py. 153 s. 45). W r. 1689 był biskupem mołdawskim (N. 202 k. 22), a 1694 r. gwardianem franciszkanów poznańskich (P. 1127 I k. 98). O Aleksandrze nie wiem nic więcej. Jan i Giecówna mieli też córkę Katarzynę, zamężną 1-ov. 1676 r. za Janem Więckowskim, 2-ov. za Jackiem Trzebińskim, 3-ov. w l. 1693-94 za Stanisławem Swinarskim.

Jan, syn Wojciecha i Giecówny, w r. 1673 od Andrzeja Karola Grudzińskiego, wojewody poznańskiego, kupił za 18.000 zł Mrozowo w p. nakiel. (P. 1426 k. 513), a od ojczyma Waleriana Mycielskiego nabył w r. 1675 za 40.000 zł Potulice w p. kcyń. (P. 1427 k. 60v). Z żoną Teklą Czarlińską spisał dożywocie w r. 1677 (P. 1428 k. 55). Drugą jego żoną była Teresa Chłapowska, córka Bogusława i Marianny Brezianki. W r. 1708, już jako wdowa, skwitowała ona swego pasierba Samuela z 2506 zł ze swego wiana (P. 1144 k. 343). Skwitowała go ponownie z oprawy swego posgu 6000 zł w r. 1715 (P. 1149 II k. 85v) i t. r. wzięła w zastaw trzyletni od Mikołaja i Dominika Brezów, kasztelaniców santockich, części wsi Ludomy (ib. k. 190v). Pochowana w r. 1726 u Bernardynów w Poznaniu (Arch. Bern. , W. 58). O synu Jana z pierwszej żony Samuelu Aleksandrze zob. niżej. Córki z Czarlińskiej: Zofia, Teofila, Marianna i Aleksandra. Była jeszcze piąta, Anna, nie wiem jednak z którego małżeństwa. O rękę Zofii zawarty został 5 V 1704 r. kontrakt małżeński ze Stanisławem Tuchołką. Teofila była w l. 1712-18 żoną Władysława Kęszckiego, a 2-ov. w r. 1723 Antoniego Rzeszotarskiego, Marianna była w l. 1715-26 żoną Michała Kęszyckiego. Aleksandra Aurelia, w l. 1720-30 żona Jana Stanisława Prandoty Trzcińskiego, podsędka ziemskiego rawskiego. Anna, w r. 1724 żona Jana Komierowskiego.

Samuel Aleksander, syn Jana i Czarlińskiej, dziedzic Potulic, zawarł 9 IX 1715 r. w Debrznie kontrakt małżeński o rękę Barbary Julianny Grabowskiej, córki Andrzeja Teodora i Barbary Zofii Kleistówny. W roku następnym skwitowała ona swego ojca z 22.000 zł posagu (N. 199 k. 32, 33). Samuel żonie swej w r. 1718 oprawił posag 20.000 zł (N. 200 k. 20). Żył jeszcze w r. 1729 (P. 1220 k. 3v). Oboje małżonkowie nie żyli już w r. 1742. Ich synowie: Franciszek, o którym niżej, Stanisław, kanonik warszawski w r. 1742, katedralny warmiński 1743 r. , swoją połowę Potulic scedował w r. 1742 bratu Franciszkowi (P. 1257 k. 170; 1274 k. 78). Żył jeszcze w r. 1755 i był wtedy proboszczem we Włocławku (P. 1315 k. 40v). Ignacy, jezuita w kolegium poznańskim w r. 1753 (P. 1310 k. 23). Wedle Żychlińskiego miał być spowiednikiem królowej Marii Leszczyńskiej, kapelan J. Mielżyńskiego, wojewody poznańskiego, zmarł w Chobienicach 7 I 1796 r. , mając lat 70, pochowany w Zbąszyniu (LM Zbąszyń). Córka Tekla, o której rękę spisany został w Głupczynie 1 III 1740 r. kontrakt małżeński z Janem z Drewnowa Lipskim, potem wojskim i surogatorem kaliskim, w końcu kasztelanem santockim.

Franciszek, syn Samuela i Grabowskiej, ochrzcz. 16 X 1718 r. (LB Rogoźno), dziedzic Potulic z folwarkami Kopaninko i Nowy Folwark, zaślubił 26 II 1743 r. Annę Bojanowską, córkę Jana Antoniego, podstolego kaliskiego, i Ludwiki Potockiej (LC Bytyń), zapisawszy jej przed ślubem sumę 12.000 tynfów (P. 1274 k. 77). T. r. Anna dostała od swego ojca zapis 15.000 zł (P. 1271 k. 24). Obawiając się, by Potulice "posiadane od dziadów i pradziadów" nie wyszły z rąk rodziny wskutek jakichś różnic po jego śmierci między synami, dał je 26 X 1785 r. młodszemu synowi Józefowi w cenie 120.000 zł (G. 112 k. 120). Umarł mając lat 83, 14 II 1801 r. , a żona jego zmarła 7 V 1798 r. , mając lat 70, pochowana u Karmelitów Bosych (LM Potulice). Z synów Franciszka i Bojanowskiej znam wspomnianego wyżej Józefa i młodszego odeń Ignacego Grzegorza Antoniego, ochrzcz. 11 V 1770 r. , zmarłego w r. 1771 i pochowanego 11 IV (LB i LM Potulice). Skoro jednak Józef w r. 1785 nazwany został synem młodszym i skoro zachodziła obawa niezgody między braćmi, musiał wtedy żyć jeszcze conajmniej jeden syn Franciszka, mnie nie znany. Wedle Żychlińskiego był to ks. Jan, proboszcz nowomiejski w r. 1790 (Kośc. 335 k. 287). Ów ks. Jan Nepomucen, przez lat 30 proboszcz nowomiejski, zmarł 23 II 1818 r., licząc lat 72 (LM Nowe Miasto). W księdze zmarłych parafii potulickiej znajdujemy Stanisława, zmarłego 29 III 1772 r. , to też zapewne jeden z synów Franciszka. Córki jego: Ludwika Julianna Marianna, ur. 7 IX 1744 r. (LB Bytyń), zaślubiona w Potulicach 13 II 1763 r. Ignacemu Urbanowskiemu, Tekla zaślubiła 1-ov. w r. 1767 Franciszka Kościelskiego, 2-ov. przed 9 VI 1779 r. wyszła za Franciszka Grodzickiego, zmarła w Chwalęcinie 9 VIII 1808 r. , Magdalena zaślubiła 1768 r. Łukasza Płonczyńskiego, umarła w Łagiewnicach 1 VIII 1822 r. , licząc lat 76, Marianna, ur. około 1759 r. , w r. 1787 żona Nereusza Urbanowskiego, zmarła 1821 r. , Balbina Franciszka Matylda, ochrzcz. 3 IV 1746 r. (LB Potulice), której losy nie są mi znane, wreszcie Anna za Felicjanem Moraczewskim, która zmarła w Poznaniu 11 III 1826 r. , licząc lat 63 (LM Poznań, Sw. Maria Magdal.).

Józef Tomasz Antoni Kajetan, syn Franciszka i Bojanowskiej, ochrzcz. 24 XII 1764 r. (ib.), który w r. 1785 dostał od ojca Potulice. Dziedzic Cykówka 1814 r. (LB Kamieniec). Zaślubił 14 IV 1793 r. Barbarę Żółtowską, miecznikównę wschowską ur. ok 1775/1777 (LC Kamieniec). Wedle Żychlińskiego był za Ks. Warszawskiego radcą departamentowym prefektury poznańskiej, umarł w r. 1820. Barbara z Żółtowskich zmarła w Potulicach 6 III 1841 r. (LM Potulice). Córki ich: Aniela Józefa, ur. w Nojewie 1 IV 1795 r. (LB Zajączkowo), zaślubiła Stanisława Kostkę Mrozińskiego, kapitana wojsk polskich zmarłego po 8 V 1833 r. (LB Kamieniec), sama zmarła 3 VIII 1821 r. , Anna Zuzanna Józefa, ochrzcz. 18 X 1796 r. (LB Potulice), zmarła w Nojewie 31 VIII 1797 r. (LM Zajączkowo). Synowie Franciszek i Józef, o których niżej. Wedle Żychlińskiego byli jeszcze synowie Marceli i Ignacy, pomarli młodo.

1. Franciszek Józef Ignacy, syn Józefa i Żółtowskiej, ur. 3 V 1798 r. (LB Potulice), dziedzic Potulic, Podlesia przejętych w r. 1824, oraz Podlesia Kośc. i Zbietki, po sprzedaży Karniszewa kupionych na subhaście 9 VIII 1844 r. (Hip. Wągr. , Podlesie Kośc.), radca Tow. Kredyt. Ziemskiego w Poznaniu i członek sejmu W. Ks. Poznańskiego, zmarły w Potulicach 7 VIII 1846 r. (LM Potulice). Z Józefy Koszutskiej zmarłej w Potulicach 19 IV 1857 r. w wieku lat 58 (LM Potulice) miał synów: Nepomucena (Nepomucena Leona Józefa), ur. w Potulicach 4 II 1833 r. , dziedzica Potulic, z działów braterskich w r. 1858, oraz Zbietki, którą 15 VI 1860 r. sprzedał za 25.000 tal. Florianowi Majewskiemu (Hip. Wągr. , Zbietka), zmarłego bezdzietnie 8 VII 1888 r. w Owińskach w zakładzie dla umysłowo chorych, pochowanego w Potulicach (LM Chludowo-Owińska, Dz. P.), Władysława Marcelego Szczepana Jana Józefa, ur. w Potulicach 25 XII 1836 r. , zmarłego młodo, i Ignacego Józefa Jana, ur. tamże 11 VII 1843 r. , zmarłego tamże 18 XII 1847 r. (LB i LM Potulice).

Władysław, (Władysław Franciszek Maksymilian Józef) syn Franciszka i Koszutskiej, ur. 3 X 1834 r. , w skutku rozliczenia z braćmi dokonanego 4 X 1858 r. dziedzic Łukowa koło Łekna i od r. 1858 Podlesia, które 18 XII 1860 r. sprzedał Mieczysławowi Rutkowskiemu (Hip. Wągr. , Podlesie), potem i Potulic, po śmierci brata Nepomucena zaślubił w Poznaniu 2 II 1860 r. Eleonorę (Laurę) Kraszkowską, córkę Antoniego z Zielęcina i Praksedy z Mlickich, mającą lat 22 (LC Sw. Marcin). Zmarł w Poznaniu mając lat 71 11 I 1906 r. , pochowany w Potulicach (LM Sw. Marcin, Pozn.). Wdowa zmarła w Poznaniu 18 Xi 1928 r. , pochowana w Potulicach (Dz. P.). Jego dzieci: Franciszek i Antoni, o których niżej, Maria wydana w Potulicach 28 XI 1883 r. za Władysława Stablewskiego, i Józefa, która wyszła w r. 1893 w Potulicach za Bolesława Magnuskiego z Parcic w Kaliskiem.

1) Franciszek, syn Władysława i Kraszkowskiej, od r. 1872 dziedzic Łukowa bezżenny, umarł w r. 1925, a Łukowo odziedziczył po nim siostrzeniec, pułk. Erazm Stablewski (Hip. Wągrow. Łokowo).

2) Antoni, syn Władysława i Kraszkowskiej, ur. 10 V 1865 r. w Łukowie, dziedzic Potulic przekazanych sobie przez ojca 10 I 1894 r. , zaślubił w Sobocie w r. 1901 Marię hr. Szołdrską, córkę Jana z Żydowa i Antoniny z Żychlińskich, zmarł w Poznaniu 13 XII 1913 r. , pochowany w Potulicach (LM Sw. Marcin, Pozn. ; Dz. P.). Dzieci: Antoni, ur. 1 VI 1902 r. , zmarły 24 XII 1924 r. , pochowany w Potulicach, student agronomii (Dz. P.), Anna (Anna Maria Zenobia), ur. w Potulicach 27 VII 1903 r. (LB Potulice), zaślubiła w Potulicach 20 VI 1939 r. Lecha Górskiego z Baranowicz (LC Potulice), zmarłego 1966 r. , Franciszek, zmarły 6 IX 1925 r. ,pochowany w Potulicach (Dz. P.), Maria, zaślubiona pułkownikowi Konstantemu Chłapowskiemu z Mościejewa, Józefa, zmarła 11 V 1925, pochowana w Potulicach (Dz. P.).

2. Józef, syn Józefa i Żółtowskiej, ur. ok. 1801 r. właściciel Cykowa, Cykówka i Sepna, radca Tow. Kredyt. Ziem. w Poznaniu, zmarły 1853 r. , zaślubił w Poznaniu w kościele Przemienienia Pańskiego, u SS Miłosierdzia 14 II 1828 r. Franciszkę Raczyńską, córkę Filipa i Doroty Nieżychowskiej, liczącą lat 25 (LC Kamieniec) która umarła w Cykowie 20 X 1868 r. , licząc lat 67 (!), pochowana w Kamieńcu koło Grodziska. Z córek, Józefa (Józefata Barbara Dorota), ur. 1 I 1829 r. w Cykowie (LB Kamieniec), tamże 23 X 1849 r. zaślubiła Antoniego Skarzyńskiego z Sokołowa i umarła w Sokołowie 20 I 1901 r. (Dz. P.) Franciszka Aniela Nepomucena, ur. w Cykowie ochrzcz. 26 VII 1830 r. zmarła tamże 5 II 1833 r. (LB i LM Kamieniec). Z synów Adam (Adam Filip), ur. w Cykowie 25 XI 1832 r. (LB Kamieniec), zmarł bezżennie w r. 1873, o Wincentym niżej.

Wincenty, syn Józefa i Raczyńskiej, właściciel Cykowa, zaślubił 27 I 1874 r. Antoninę Czarnecką (LC Golejewko), córkę hr. Antoniego z Golejewka i Anieli Ponińskiej, ur. w Golejewku 1 IV 1854 r. , zmarłą 14 XII 1906 r. w Poznaniu (Dz. P.). Wincenty zmarł nagle w Cykowie 1 XI 1892 r. pochowany w Kamieńcu. Ich córka Aniela (Aniela Barbara Józefa), ur. w Cykowie 24 I 1875 r. (LB Kamieniec) wyszła w Poznaniu 25 IV 1901 r. za Zbigniewa (Adama Zbigniewa) Gorzeńskiego Ostroroga z Tarzec, (LC Kamieniec) i umarła 15 XI 1920 r. , pochowana w Wilkowyi (Dz. P.). Był i syn, Józef, ur. w Cykowie 18 III 1876 r. (LB Kamieniec), zapewne zmarły dzieckiem. Zob. tablice 7-8.

Biegańscy 7.
@tablica

Biegańscy 8.
@tablica

Jakub, syn zmarłego Jana, zobowiązał się 1596 r. oprawić na połowie części w Bieganinie posag 700 zł żonie swej Katarzynie Parzynczewskiej, córce Wojciecha i Doroty Karszewskiej (I. Kal. 63 k. 565v). Bracia Maciej, Stanisław i Michał występowali 1601 r. przeciwko Stanisławowi Miełoszewskiemu, który miał siłą uprowadzić i zaślubić siostrę ich Dorotę, będącą w służbie u ich ciotecznej siostry, Elżbiety z Chwalczewa, wdowy po Janie Szołdrskim (Rel. Kal. 1 k. 218, 495). Ów Maciej oskarżony był t. r. o zabicie Wojciecha Kozielskiego (ib. k. 156). Stanisława t. r. pozywał o rany Aleksander Urbański (ib. k. 245). Zastawił był ów Stanisław swą część Bieganina małżonkom Kęszyckim, a Erazm Bułakowski, któremu ci małżonkowie scedowali swe prawa, wzywał Stanisława w r. 1602 do uiszczenia sumy zastawnej (ib. k. 372v). Dorota i jej mąż Miełoszewski żyli jeszcze 1604 r. Łukasz ożeniony z Urszulą Grylewską, 2-ov. w r. 1619 żoną Olbrachta Strusia z wojew. sandomierskiego. Piotr i Jerzy, bracia i spadkobiercy Łukasza, kwitowali t. r. bratową z wydania im pozostałych po nim dokumentów (Py. 47 k. 291).

Maciej, nie żyjący w r. 1618, ojciec Wojciecha i Anny, która t. r. kwitowała z 50 zł Walentego Jedleckiego (I. Kal. 84 s. 291), a w r. 1620 skwitowała ze sprawy Tarnowskiego (I. Kal. 86 s. 225). Mikołaj z Zakrzewka miał z żony Anny córkę Annę, ochrzcz. 8 VII 1624 r. (LB Duszniki). Maciej z Jankowa (bez cech szlachectwa) z żony Anny Gałęzczanki (Gałęskiej ?) miał córki: Jadwigę, ochrzcz. 21 IX 1627 r. , i Barbarę, ochrzcz. 3 V 1638 r. (LB Wysocko). Stanisław z Jankowa, mąż Anny a ojciec Ewy, ochrzcz. 1 VIII 1632 r. (ib.), to może ten sam Maciej omyłkowo nazwany Stanisławem ? Dorota w r. 1636 żona Andrzeja Szczodrowskiego, Marianna t. r. za Andrzejem Tarnowskim. Stanisław, nie żyjący 1640 r. , ojciec Jana, który t. r. oprawił posag 1500 zł żonie Dorocie Kosickiej, córce Pawła (P. 1420 k. 76v; G. 80 k. 684). Stanisław, mąż Anny Woźnickiej, córki Jana i Elżbiety Niwskiej, która 2-ov. 1672 r. wyszła za Jana Teodora Cieleckiego, spisując z nim 1 III kontrakt małżeński w Kcyni pod zakładem 3000 żł (Kc. 131 k. 299, 299v). Jako wdowa już i po Cieleckim występowała 1686 r. (P. 1112 X k. 68). Agnieszka i jej mąż Wojciech Bożęcki, oboje nie żyli już 1677 r. Samuel, regens kancelarii ziemskiej gnieźnieńskiej, umarł 10 VIII 1689 r. i pochowany został w Gnieźnie, w kościele Sw. Trójcy (LM Sw. Trójca, Gniezno). Samuel świadczył 17 X 1713 r. przy chrzcie Przystanowskiej (LB Skoki, dyssyd.). Teresa zaślubiła przed 31 XI 1728 r. Jana Naramowskiego. Jakub, w l. 1736-51 mąż Zofii Drzewieckiej, córki Antoniego i Marianny Drachowskiej (G. 97 k. 145; 98 k. 438v). Ludwika Marianna i jej mąż Stanisław Przystanowski oboje już nie żyli 1750 r. Zofia i jej mąż Tomasz Bylina, oboje nie żyli 1763 r. Petronella, mężatka, zmarła w Poznaniu na Przedmieściu Sw. Wojciecha 22 VII 1807 r. Miała l. 23 i pozostawiła dzieci: Anielę i Edwarda (LM Poznań, Sw. Wojciech). Stanisław zaślubił 9 IX 1820 r. Florynę Goską, córkę Jakuba i Teofili (LC Potulice).

Biejkowski h. Jastrzębiec
Biejkowski h. Jastrzębiec. Jan, stolnik przemyski, był w r. 1582 jednym z opiekunów dzieci Juriasza (!) Nowodworskiego i Katarzyny z Strzałkowskich (Py. 119 k. 38).

Bielanowscy, Bielamowscy, Bielanowscy h. Pierzchała
Bielanowscy, Bielamowscy, Bielanowscy h. Pierzchała, skąd wyszli, nie wiem, Mikołaj, ekonom w Gaju koło Szamotuł, mąż Zofii Rychłowskiej. Oboje nie żyli w r. 1717 (P. 1152 k. 90) *)W inskrypcjach grodzkich poznańskich (nr 1106 k. 16v) znajduje się zapis sfałszowany w XIX w. , wedle którego Mikołaj B. , syn zmarłego Augustyna, mąż Zofii Rychłowskiej, sprzedał Bielejewo w p. gnieźn. w r. 1683 za 18.000 zł Wojciechowi Wyganowskiemu, a żona skasowała swą oprawę na tej wsi. Treść dokumentu dowodzi, iż w XIX w. rodzina ta zupełnie sobie nie zdawała sprawy z genezy nazwiska i ewentualnej gniazdowej wsi. Być może mamy tu do czynienia z rodziną pochodzenia nieszlacheckiego ? Córka ich Marianna Bogumiła ochrzcz. 6 VI 1688 r. (LB Szamotuły). Syn Kazimierz Pierzchała B. , który w r. 1715 ożenił się z Katarzyną Rajską, córką Wojciecha i Marianny Doleckiej, wdową 1-ov. po Wojciechu Iłowieckim, która krótko przed ślubem zrobiła mu zapis na swej sumie posagowej, zabezpieczonej na Ronowie i Pierzchnie (P. 1149 I k. 348). Dożywocie spisywali w l. 1716 i 1717 (P. 1150 k. 46; 1152 k. 90). W r. 1716 oboje zawarli w Ronowie ugodę z jej bratem i siostrami. Chodziło o to, że Katarzyna jeszcze jako Iłowiecka dzierżawiła od rodzeństwa obie te wsie, a teraz z racji zniszczeń wojennych nie była w stanie uiścić się z czynszu dzierżawnego (Py. 157 s. 69). Oboje z żoną żyli jeszcze 1735 r. (P. 1240 k. 196). Kazimierz był chrzestnym 1 V t. r. (LB Łubowo). Katarzyna zmarła w r. 1738 i została pochowana 26 VII u Reformatów w Poznaniu (Nekr. Reformatów pozn.). Ich dzieci urodzone w Runowie: Piotr z Alkantary, ochrzcz. 19 IX 1715 r. , Antoni, ochrzcz. 24 XII 1717 r. , Józef, ochrzcz. 12 III 1719 r. , o nim niże, Kazimierz, ochrzcz. po tej dacie (LB Tulce).

Józef, syn Kazimierza i Rajskiej, zaślubił 1 II 1747 r. Agnieszkę Turobojską, córkę Stanisława (LC Białężyn), umarł w Pawłówku 29 IV 1757 r. i pochowany został w kościele w Buku (LM Buk). Wdowa Agnieszka mianowała 1780 r. plenipotentem syna Stanisława (I. Kon. 82 k. 143v). Ta Agnieszka jako współspadkobierczyni swego brata ks. Wojciecha Turobojskiego, kanonika łęczyckiego i proboszcza rzgowskiego, swoją część ze spadku cedowała w r. 1786 ks. Józefowi Turobojskiemu, beneficjarzowi kolegiaty chockiej (ib. 83 k. 228). Synowie Józefa i Agnieszki, Jan i Stanisław, występowali 1776 r. jako plenipotenci wuja ks. Wojciecha Turobojskiego, wtedy kanonika kolegiaty średzkiej i proboszcza rzgowskiego (ib. 81 k. 84). Z nich Jan w r. 1786 w imieniu własnym i żony Marianny Jaroszewskiej, 1-ov. po Stanisławskim, mianował plenipotentów (I. Kal. 226 k. 199).

Stanisław, syn Józefa i Turobojskiej, w r. 1780 plenipotent rodzeństwa Turobojskich (Py. 160 k. 394v), towarzysz kawalerii narodowej w r. 1786 (I. Kon. 83 k. 225), był mężem Michaliny Zaremba Jastrzębskiej, córki Michała i Joanny Mierzewskiej, która w r. 1787, jako już z nim rozwiedziona, aprobowała zapis dany w r. 1786 Teodorowi Kilińskiemu na sumę 6000 zł (G. 114 k. 19). Marianna nie żyła już w r. 1788, kiedy w Morawinie, 23 VI, spisywano inwentarz pozostałych po niej rzeczy (I. Kal. 228 k. 183). Syn Stanisława i jej, Wojciech Bielamowski (!) uczestniczył w komplanacji spisanej w Podzborowiu 23 X 1790 r. między spadkobiercami Deograta Jastrzębskiego z Podzborowia i Morawina z jednej strony, a Wincentym Kraśnickim zastawnym posiadaczem tych wsi z drugiej (I. Kal. 231 k. 106v). Zob. tablicę.Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona59606162[63]64656667Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników