Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona58596061[62]63646566Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biegańscy 3.
1. Bartłomiej, syn Wojciecha, części w Bieganinie sprzedał w r. 1571 stryjowi Mikołajowi (R. Kal. 3 k. 310). Jako spadkobierca tego stryja sprzedał 1591 r. części w Gorzycach za 500 zł swym braciom Janowi i Stanisławowi (ib. 6 s. 433). Może identyczny z nim Bartłomiej mąż Barbary Kosickiej, o którym niżej.

2. Jan, syn Wojciecha, w r. 1596 dostał zapis długu 300 zł od brata Stanisława (I. Kal. 63 k. 349), może identyczny z Janem Kuczkowskim, synem zmarłego Wojciecha, który w r. 1620 dostał zapis długu 100 zł od Jana B. cz. Kuczkowskiego, syna Stanisława (I. Kal. 86 s. 313).

3. Stanisław B. cz. Kuczkowski, syn Wojciecha, w r. 1595 wziął w zastaw za 150 zł od Jakuba Gorzyckiego poddanego siedzącego na jednym łanie w części Gorzyc (ib. 62 s. 704). W r. 1596 był mężem Anny Wolińskiej cz. Woleńskiej (ib. 63 k. 713v). Tej żonie swej zapisał dożywocie w r. 1616 (R. Kal. 8 k. 499). Jako dziedzic części Gorzyc występował jeszcze 1617 r. (ib. 9 k. 48). Nie żył 1620 r. (I. Kal. 86 s. 313). Wdowa w r. 1627 spisała w Gorzycach kontrakt pod zakładem 200 zł z Andrzejem Rudzińskim i żoną jego Jadwigą, może córką swoją (ib. 93 s. 955). W r. 1637 córce swej Marjannie scedowała sumę 200 zł zapisaną sobie przez męża (ib. 146 s. 405). Nie żyła już w r. 1644 (ib. 110a s. 174). Wspomniana tu Marianna zapewne identyczna z Marianną, ochrzcz. 9 IX 1613 r. (LB Wysocko). Żyła jeszcze w r. 1650 (I. Kal. 116 s. 2071). Nie żyła 1690 r. (ib. 146 s. 405). Synowie, Jan, o którym niżej, i Adam, ochrzcz. 9 VIII 1610 r. (LB Sulmierzyce), bezpotomny, nie żył już 1644 r.

Jan B. cz. Kuczkowski, syn Stanisława i Wolińskiej, dziedzic części Gorzyc 1620 r. (I. Kal. 86 s. 313), aprobował 1627 r. dzierżawę Gorzyc daną przez matkę małżonkom Morawskim (ib. 93 s. 660). Część gruntów w tej wsi rezygnował w r. 1633 Janowi Kiełczewskiemu, podstolemu kaliskiemu (R. Kal. 11 k. 502v)., a połowę stawu zw. "Gorzanowo" koło kopców granicznych wsi Topola M., posiadanego wspólnie ze Stanisławem Dmochowskim, sprzedał w r. 1636 za 150 zł temu Dmochowskiemu (ib. k. 781v). Części w Gorzycach spadłe po bracie Adamie sprzedał 1644 r. za 5000 zł Stanisławowi Dobrosielskiemu (ib. 13 k. 99v). Nie żył w r. 1646, kiedy wdowa, Katarzyna Balicka, prolongowała Dobrosielskiemu termin uiszczenia rocznego czynszu od sumy 1500 zł (I. Kal. 112 s. 977). W r. 1469 wraz z synami mianowała plenipotentów (I. Kal. 115 s. 1753). Synowie Jana i Balickiej: Aleksander, Andrzej i Stanisław, zostali w r. 1650 wraz z matką i ciotką Marianną B. skwitowani z 200 zł przez Jana Morawskiego z zapisu zmarłej babki ich Anny z Wolińskich B-ej, dotyczącego dzierżawy Gorzyc (ib. 116 s. 2071). Aleksander nie żył już 1690 r. (ib. 146 s. 405). Stanisław żonie swej Urszuli Skotnickiej, córce Samuela, zapisał 1665 r. dług 500 zł (ib. 126 s. 323). Sumy po zmarłych, bracie Aleksandrze i ciotce Mariannie, cedował 1690 r. Zofii z Modlibowskich Dobrosielskiej (ib. 146 s. 405). Nie żył 1692 r. , kiedy Urszula już 2-ov. żona Jakuba Rzepeckiego, dostała odeń zapis 150 zł (ib. 149 s. 45). Zob. tablicę 4.

Biegańscy 4.
@tablica

Jan, dziedzic w Bieganinie, żeniąc się w r. 1550 z Katarzyną Pieczynowską, córką Łukasza i Jadwigi Drużbińskiej, zobowiązał się oprawić jej 200 zł posagu (I. Kal. 12 II s. 574).

Jan, nie żyjący już w r. 1562, miał syna Stanisława, którego żoną była Agnieszka Kleszczówna z Ks. Pomorskiego, wdowa 1-ov. po Konradzie (Kunie) Golczu. Agnieszka w r. 1559 procesowała Wilhelma Nanczmera, dzierżawcę drahimskiego (W. 21 k. 143, 165). Stanisław w r. 1561 dostał zapis 214 zł długu od Stanisława Wedla Tuczyńskiego (ib. k. 247). W r. 1562 dostał zapis 200 tal. od Jana Golcza (P. 904 k. 309v). Żona jego dostała w r. 1563 od syna z pierwszego męża, Jana Golcza, zapis wyderkowy 362 i pół grz. na częściach wsi Klausdorf i Łubno p. wał. (P. 1397 k. 256v). W r. 1566 sprzedała za 1000 grz. swe części wsi Stralemberk p. wał. Krzysztofowi Bolthowi (P. 1397 k. 521v). Stanisław t. r. wydzierżawił od Aleksandra Mokronoskiego na trzy lata za 900 zł wieś Tarnowa (W. 1 k. 18v), a w r. 1568 dostał zapis 300 zł długu od Konrada Golcza (ib. k. 36v). W r. 1568 był już podstarościm drahimskim (W. 22 k. 16). W r. 1588 dziedzic części wsi Klausdorf (ib. k. 46). Jana Sędziwoja Czarnkowskiego, star. drahimskiego, skwitował w r. 1590 z 1500 zł (P. 954 k. 534). Żona jego Agnieszka występowała jeszcze w r. 1575 (P. 926 k. 206v), nie żyła już w r. 1591 (W. 30 k. 185). W r. 1595 Golczowie kwitowali podstarościego Stanisława ze sprawy o sprzedaż wsi Stralemberk (P. 963 k. 433). Umarł między r. 1596 i 1597 (P. 1402 k. 76v, 419). Pozostawił syna Aleksandra.

Aleksander, syn Stanisława, ożenił się 1588 r. z Barbarą Bobolecką, córką Piotra podsędka ziem. poznańskiego, której 5 IV, krótko przed ślubem, jej przyszły teść Stanisław B. oprawił na swych sumach posag 1200 zł (P. 1400 k. 158v). Aleksander w r. 1591 kupił za 10.000 zł od swego teścia Boboleckiego części wsi Ossowo i Wielżyno czyli w Przeciwnicy p. pozn. i na połowie tych dóbr oprawił 1200 zł posagu swej żony (ib. k. 694). W r. 1592 intromitowany został do wsi Dębę Stare Andrzeja i Piotra Czarnkowskich (P. 964 k. 1402v). Skwitował Czarnkowskich w r. 1595 (ib. k. 1591v). Części wsi Ossowo i Wielżyno czyli w Przeciwnicy p. pozn. w r. 1596 sprzedał za 9000 zł Wacławowi Nowowiejskiemu (P. 1401 k. 807v) i t. r. nabył sposobem wyderkafu za 4000 zł od Jana Rokossowskiego wieś Jaryszewo oraz dwóch kmieci w Brunczewie w p. pozn. (P. 1402 k. 76v). W r. 1597 od Jana Rokossowskiego nabył sposobem wyderkafu na trzy lata za sumę 10.000 zł wsie Gąsawy, Jastrowie i część we wsi Kępa (ib. k. 419). Zapis wyderkafowy na wsi Jaryszewo z folwarkiem i na części Brunczewa, tj. sumę 1500 zł, scedował 1600 r. Mikołajowi z Chraplewa Łąckiemu, chorążemu poznańskiemu (P. 970 k. 668v). Barbara z Boboleckich odziedziczyła po ojcu część w Stojkowie w p. pozn. , a Aleksander skupił pozostałe części tej wsi od jej sióstr. W r. 1601 płacił za te części Jadwidze Marcinowej Włościejewskiej 2000 zł (P. 1404 k. 136v), zaś w r. 1602 Elżbiecie Maciejowej Gostkowskiej 1833 zł i Agnieszce Maciejowej Włościejewskiej 1800 zł (ib. k. 612, 682). Ponadto od Stanisława Boboleckiego kupił w r. 1601 za 50 zł połowę domu w Poznaniu za bramą Wroniecką, sąsiadującego z domem należącym do zmarłego teścia (ib. k. 378v). W r. 1602 był już dziedzicem części Stojkowa w p. pozn. (W. 3 k. 39). Podstarości drahimski 1605 r. (P. 1405 k. 358). Jeszcze jedną część Stojkowa nabył w r. 1605 za 2000 zł od Anny z Boboleckich Adamowej Chrapiewskiej (ib. k. 368). Połowę domu za bramą Wroniecką sprzedał 1610 r. za 40 zł Łukaszowi Boboleckiemu, bratu Jakuba, od którego ową połowę nabył (P. 1407 k. 102). Akcję skupu części Stojkowa dokończył w r. 1615 nabywając część tej wsi ostatnią za 1800 zł od Jana Krajewskiego i jego żony Zofii z Boboleckich (P. 1409 k. 475v). Barbara z Boboleckich nie żyła już w r. 1615, kiedy to zrodzona z niej córka Gertruda, zamężna Niemieczkowska, kwitowała ojca z dóbr po rodzicach oraz z należnych jej części sumy 3000 zł, zapisanych przez niego zmarłej żonie (W. 78 k. 364). Drugą żoną Aleksandra była Anna Pawelsztorpówna, córka Mikołaja z ziemi pomorskiej, której w r. 1617 oprawił posag 1800 zł. Jednocześnie dla zrodzonego z niej syna Mikołaja mianował opiekunów: Arnolda Golcza, Wojciecha Trąmpczyńskiego i Łukasza Boboleckiego (W. 26 k. 225). Wraz z synem Piotrem w r. 1624 sprzedali Stojkowo Stanisławowi Rokossowskiemu, ojciec swą połowę za 11.250 zł, a syn swoją za taką samą sumę (P. 1414 k. 939, 971v, 973v). Tę sprzedaż zaaprobowała w r. 1626 Anna Pawelsztorpówna (W. 34 k. 384). Aleksander w r. 1635 zapisał 2000 zł długu synowi Mikołajowi (P. 1032 k. 44). Nie żył już 1636 r. (W. 36 k. 22v). Owdowiała Anna nabyła t. r. sposobem wyderkafu za 7000 zł od Władysława Głoskowskiego i żony jego Anny z Krzyżankowskich części wsi Chłapowo, Dominowo, Szrapki w p. pyzdr. (P. 1418 k. 777v). Z Boboleckiej byli synowie Jan i Piotr, o których niżej, oraz wszystkie znane mi córki, z Pawelsztorpówny jedynie syn Mikołaj, o którym niżej. Syn Piotr i córki: Gertruda, Agnieszka, Jadwiga, Dorota i Anna, jako spadkobiercy matki Barbary Boboleckiej wraz z ciotkami swymi zostali skwitowani w r. 1615 z 4900 zł przez Marcina Włościejewskiego, za którą to sumę podsędek Bobolecki wyderkował był Sebastianowi Krajewskiemu połowę wsi Cieszko i Gulcz (P. 994 k. 774). Z nich Gertruda zaślubiła w r. 1606, krótko po 26 VI, Adama Niemieczkowskiego. Żyli jeszcze oboje w r. 1648. Agnieszka była 1-ov. żoną Zygmunta Rusieckiego, w r. 1630 występowała jako wdowa po nim, 2-ov. wyszła w Szamotułach 7 VIII 1633 r. za Jana Krasińskiego. Jadwiga, 1-ov. żona Jakuba Trzebińskiego, występowała w r. 1624 jako wdowa po nim, 2-ov. w r. 1627 była żoną Stanisława Dumańskiego (Domańskiego). Ciekawe, że ta Jadwiga określona została w księgach metrykalnych szamotulskich jako pochodząca z Nowej Wsi, gdzie siedzieli B-cy, o których niżej, późniejsi dziedzice Potulic. Jednak bliższego związku między jedną i drugą gałęzią rodziny ustalić nie umiem. Dorota, niezamężna w r. 1623 (Kc. 19 k. 165v) i w r. 1628 (P. 1020 k. 636), przed 7 IV 1634 r. wyszła za Andrzeja Szczodrowskiego. Oboje żyli jeszcze 1640 r.

1. Piotr, syn Aleksandra i Boboleckiej, występował już w 1619 r. (P. 1411 k. 353), był zapewne najstarszym z braci. Dziedzic części w Stojkowie 1622 r. (P. 1413 k. 551). Żona jego Elżbieta Woldówna, córka Henryka Wolden (!) skasowała 1629 r. swą oprawę na Stojkowie (W. 79 k. 336). Piotr w r. 1630 wziął w dzierżawę za 1400 zł od Jana i Andrzeja Golczów z Worowa części wsi Klausdorf (W. 28 k. 125v). Żył jeszcze w r. 1637 (P. 1036 k. 335). Jego syn Aleksander, o którym niżej, córka Barbara zamordowana przed 7 IV 1633 r. przez uczc. Jakuba, chłopca, sługę Scheninga ze wsi Rudki (W. 35 k. 23v, 28v).

Aleksander, syn Piotra, wraz ze swą żoną Anną Wilkońską zapisali w r. 1659 dług 200 zł Janowi Niemieczkowskiemu (W. 84 k. 61). Ta Anna, córka Marcina i Marianny Koszuckiej, scedowała w r. 1690 synowi Aleksandrowi sumę 1500 zł, którą ojciec jej zabezpieczył na wsi Wyszławice (W. 29a k. 84). O Aleksandrze synu Aleksandra nie wiem nic więcej.

2. Jan, syn Aleksandra i Boboleckiej, występował 1624 r. jako siostrzeniec bezpotomnie zmarłego Adama Chrapiewskiego (Kc. 19 k. 187). W r. 1628 dostał od ojca zapis długu 200 zł (P. 1020 k. 371). Żył jeszcze 1636 r. (W. 36 k. 19v). Chyba to tego Jana żoną była Dorota Bobrownicka, córka Marcina, która w r. 1631 kwitowała swego brata Jana z 400 zł zapisanych jej w posagu przez ojca (P. 1024 k. 208v).

3. Mikołaj, syn Aleksandra i Pawelsztorpówny, w r. 1633 jeszcze nieletni (P. 1028 k. 58, 58v). Żonie swej Zofii Wilkońskiej oprawił w r. 1639 posag 1500 zł (P. 1419 k. 1338). T. r. jako spadkobierca swej matki wraz ze wspomnianą wyżej żoną skwitowali małżonków Głoskowskich z sumy 7000 zł, za które wyderkowali przed kilku laty jego matce i jemu części wsi Chłapowo, Szrapki i Dominowo p. pyzdr. (P. 1040 k. 341v). Oboje z żoną wydzierżawili w r. 1641 od Krzysztofa Kłunowskiego i żony jego Barbary Meszczyckiej wieś Kłuny w p. pyzdr. (P. 1044 k. 355), zaś w r. 1647 od Golczów części w Giznie (W. 82 k. 179v). Mikołaj żył jeszcze 1676 r. (P. 1094 k. 281). Oboje z żoną nie żyli już 1694 r.

Aleksander, syn Mikołaja i Wilkońskiej, dostał w r. 1676 od ojca cesję sumy 200 zł z zapisanych przez Franciszka Golcza 500 zł (ib.). W r. 1686 wraz ze swą żoną Heleną Schlichting wydzierżawili na trzy lata od Krzysztofa Unruga wieś Nowe Gorzycko (P. 1111 I k. 77). Od Samuela Kręskiego kupił w r. 1694 za 20.000 zł Nieszewo w p. pozn. (P. 1127 III k. 41) i t. r. wspomnianej swej żonie, córce Krzysztofa i Anny Marianny Rogowskiej, oprawił 2000 zł posagu (ib. k. 44v). Żył jeszcze w r. 1695 (P. 1238 k. 140v), nie żył w r. 1701 (P. 1140 I k. 169v). Wdowa w r. 1708 dokonała działów ze swymi córkami (P. 1144 k. 319). Z nich Anna Małgorzata, żona 1-ov. Szymona Wyrzyskiego, zaślubiła 2-ov. przed 6 XII 1701 r. Przecława Gruszczyńskiego. Z działu 1708 r. wzięła gotówką 14.000 zł Ludwika Marianna, żona Ludwika Przystanowskiego, dostał w dziale 1708 r. wieś Mierzewo w p. pozn. , kupioną za 20.000 zł, z obowiązkiem spłacenia 6000 zł długów. Oboje Przystanowscy żyli jeszcze w r. 1722. Zob. tablicę 5.

Biegańscy 5.
@tablica

Jan zmarł między r. 1586 i 1587, a Jadwiga Golińska, wdowa po nim, kwitowała w r. 1587 ze swych dóbr po rodzicach Adama Golińskiego (I. Kal. 54 s. 484). Miał ów Jan synów Jakuba i Stanisława oraz córkę Jadwigę, w r. 1616 żonę uczc. Feliksa Głuchowskiego. Jakub w r. 1586 dostał od Piotra Pawłowskiego Jarosława zapis 24 zł (I. Kal. 55 s. 41). W r. 1588 w imieniu własnym i nieletniego Stanisława kwitował z 100 zł Łaszkowskiego (ib. s. 773). T. r. od Ambrożego Pawłowskiego Jarosława i żony jego Urszuli Bułakowskiej wydzierżawił części Bieganina (ib. s. 312). W r. 1597 spisał dożywocie z żoną Katarzyną Parzynczewską, córką Wojciecha i Doroty Karszewskiej i zapisał jej na połowie części Bieganina oprawę 7000 zł posagu (R. Kal. 7 k. 83, 83v). Żył jeszcze 1615 r. (I. Kal. 81 k. 8v), nie żył już 1616 r. (I. Kal. 82 s. 1368). Stanisław, drugi z synów Jana, w r. 1605 zapisał dług 21 zł Janowi Lipskiemu z Jastrzębnik (ib. 71 s. 1803), ożenił się w r. 1607 z Jadwigą Prądzyńską i przed ślubem zobowiązał się oprawić jej 1000 zł posagu na połowie części Bieganina (Kc. 125 k. 176). W r. 1616 siostrze Jadwidze Głuchowskiej zapisał dług 10 zł (I. Kal. 82 s. 888). Oboje z żoną żyli jeszcze 1620 r. (I. Kal. 86 s. 960, 1207).

Wojciech, nie żyjący w r. 1590, miał synów: Macieja, Stanisława i Michała oraz córkę Helenę, w r. 1616 żonę Piotra Nieniewskiego. Maciej t. r. na połowie części w Bieganinie oprawił posag 500 zł żonie Ewie Rogaskiej, córce Wojciecha (R. Kal. 6 s. 280). Dokonał 1595 r. z bratem Stanisławem działów części Bieganina (I. Kal. 62 s. 423). Swoje części w tej wsi sprzedał 1599 r. za 4000 zł Marcinowi Jutroskiemu (R. Kal. 7 k. 239v). Żył jeszcze 1605 r. (I. Kal. 71 s. 739), nie żył w r. 1608, kiedy owdowiała już Ewa występowała jako współspadkobierczyni Jana Jedleckiego (I. i D. Z. Kal. 28 k. 168v). Żyła jeszcze w r. 1622 (I. Kal. 88a s. 968). Ich córka Ewa była w r. 1622 żoną Jana Gajewskiego, druga Marianna była żoną Jana Jankowskiego cz. Lisickiego. Stanisław, syn Wojciecha, kupił 1594 r. od Ambrożego Pawłowskiego Jarosława za 600 zł części w Bieganinie, które Pawłowski kupił był od Mikołaja B. (R. Kal. 6 k. 862v). T. r. ożenił się z Anną Bruczkowską, córką Stanisława, i oprawił jej 700 zł posagu na częściach Bieganina, uzyskanych z działu z braćmi Maciejem i Michałem i kupionych od Pawłowskiego (ib. k. 864). Części w tej wsi rezygnował w 1596 r. bratu Maciejowi (I. Kal. 63 k. 757), a części odziedziczone po ojcu i kupione od Pawłowskiego zobowiązał się w r. 1599 sprzedać za 300 zł Jerzemu Łaskawskiemu (Kośc. 279 k. 244v, 246). Żył jeszcze 1602 r. (I. Kon. 30 k. 650v). W r. 1615 Anna Bruczkowska była już 2-ov. żoną Jana Sypniewskiego (I. Kal. 81 k. 102v). Synem Stanisława i Bruczkowskiej był Jan, który w r. 1622 dał zobowiązanie Łukaszowi Bułakowskiemu, iż stawi swą matkę dla skwitowania z zapisu 200 zł (ib. 88a s. 116). Michał, trzeci syn Wojciecha, całe swe części w Bieganinie sprzedał w r. 1596 za 1000 zł Maciejowi i Stanisławowi (R. Kal. 7 k. 15v), dostając od nich wtedy zapisy dłużne, po 100 zł od każdego. Miało to charakter działów braterskich (I. Kal. 63 k. 240, 240v, 243). T. r. , krótko po 5 VI, ożenił się z Salomoną (!) Chanikówną, córką Macieja Chanika (Hąnika), posiadacza części w Bieganinie, biorąc za nią w posagu 150 zł (ib. k. 371, 594, 594v).

Bartłomiej, może identyczny ze wspomnianym niżej Bartłomiejem B. cz. Kuczkowskim, synem Wojciecha (zob. tabl. 4). Nie umieściłem go jednak w tamtym ustępie, bo nie mam pewności czy nie był to np. Bartłomiej B. mąż Małgorzaty Pawłowskiej ? (zob. tabl. 2). Dzierżawił 1584 r. miasto Kopanicę i wieś Mała Wieś od tamtejszego tenutariusza Jana Kuklinowskiego (P. 942 k. 408v). Od Abrahama i Mikołaja Kosickich kupił t. r. za 1600 zł części wsi Kosiczyno i Chlastawa p. kośc. (P. 943 k. 46; 1399 k. 333v), i zaraz potem na połowie tych dóbr oprawił 400 zł posagu żonie swej Barbarze Kosickiej, córce Piotra (ib. k. 1413). Dla zrodzonych z tej żony dzieci: Mikołaja, Zofii i Gertrudy, mianował 1595 r. opiekunów (P. 964 k. 103). Nie żył już w r. 1603, kiedy Barbara zapisała córce Zofii idącej za Macieja Swinarskiego posag 10.000 zł i 3000 zł wyprawy (P. 974 k. 136). Ta Barbara była w r.l 1608 2-ov. żoną Wojciecha Rakowskiego (P. 143 k. 125v). Wdowa i po tym drugim mężu żyła jeszcze 1628 r. (Py. 143 k. 14). Prócz wspomnianych dzieci Bartłomiej i Barbara mieli jeszcze synów Jana i Piotra, żyjących 1630 r. , o którym więcej nic nie wiem (P. 161 k. 819v). Z córek Zofia, 1-ov. żona Macieja Swinarskiego, poślubiła 2-ov. w r. 1628 lub 1629 Jana Bryszewskiego, Gertruda była w r. 1624 za Maciejem Różycem Dąbrowskim. Syn Mikołaj w r. 1610 na połowie części Kosiczyna i ról w Chlastawie oprawił 1000 zł posagu żonie Zofii Golińskiej, córce Andrzeja (P. 1407 k. 53). Części Kosiczyna sprzedał 1623 r. za 4000 zł Janowi Brudzewskiemu (P. 1414 k. 190). Mikołaj nie żył już w r. 1626, a Zofia w r. 1630 była już 2-ov. żoną Adama Jaroszewskiego (P. 1017 k. 399; 1023 k. 455). Nie żyła już w r. 1633 (I. Kal. 99b s. 2100). Z Golińskiej synowie: Stanisław, Mikołaj, Jan, Jakub i Andrzej. Ten ostatni w r. 1636 jako spadkobierca swych zmarłych rodziców obok braci Stanisława, Mikołaja, Jana i Jakuba rodzonych i Zygmunta przyrodniego (chyba więc Jaroszewskiego), scedował ojczymowi Jaroszewskiemu część sumy 1100 zł z sumy 1650 zł, którą Jan Brudzewski zapisał był zmarłej Zofii Golińskiej, ich matce (P. 1033 k. 428v) w r. 1637 jako nabywca praw od Adama Jaroszewskiego kwitował z 100 zł Jana Brudzewskiego (P. 1036 k. 86). Stanisław i Jakub w r. 1661 prowizję od sumy 1100 zł jako resztę sumy 1500 zł zapisanej zmarłej matce przez Brudzewskiego, cedowali Barbarze z Brudzewskich Schlichtingowej (Kośc. 305 k. 48). Jakub jako spadkobierca matki i już zmarłego brata Stanisława występował 1672 r. przeciwko Brudzewskim o dług (P. 199 k. 206). Żył jeszcze 1682 r. (P. 1105 IX k. 35v). Może to jego synem był Ludwik, który pozywany był 1690 r. przez Kretkowskich. Nazwany wtedy synem zmarłego Jakuba (ZTP 35 s. 59). Zob. tablicę 6.

Biegańscy 6.
@tablica

Stanisław B. części w Bieganinie, zastawione niegdyś Wojciechowi Krzyckiemu. który przelał swe prawa na Erazma Bułakowskiego, wyderkował 1590 r. za 1400 zł Dorocie z Zadorskich 1-ov. Kamieniewskiej, 2-ov. Kotarskiej (P. 1403 k. 255). Ten zapis wyderkowy ponowił w r. 1605 (P. 1405 k. 272v). Nie żył 1611 r. , kiedy przeciwko jego synom, Wojciechowi i Janowi, występował o wyderkaf Bieganina Jan Kamiweniewski (P. 145 s. 397).

Wojciecha, nie żyjącego już w r. 1601, syn Mateusz trzymając od Jakuba Zieleniewskiego część wsi Gronówko na przedmieściu Stawiszyna, zawarł kontrakt w r. 1610 o dzierżawę tej części z Andrzejem Gronowskim (I. Kon. 30 k. 69). W Stawiszynie na przedmieściu zw. Długa Wieś mieszczanin Stanisław B. został w r. 1618 oskarżony o poranienie przez Różę z Kolińskich Jakubową Przybysławską (ib. 40 k. 462). Nie wiem czy miał coś wspólnego z powyższymi.Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona58596061[62]63646566Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników