Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona69707172[73]74757677Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bieliccy
Anna, w r. 1685 żona Hieronima Jaroszewskiego. Jadwiga, staruszka zmarła 1 VI 1694 r. (LM Brzostków). Marianna, była w r. 1697 wdową po Marcinie Kowalskim. Władysław Walenty dostał w r. 1705 grunt od Józefa Radolińskiego, dziedzica Brudzewa w p. kon. (I.Kon.72 k.217v). Wojciech, w r. 1711 mąż Katarzyny Skorzewskiej (ZTP 39 k.501). Jan, w r. 1717 mąż Marianny Bagińskiej, wdowy po Mikołaju Grochowickim, sędzim grodzkim wschowskim (Ws.161 k.164v). Mikołaj i Katarzyna z Otręboszów, oboje nie żyjący w r. 1725, rodzice Szymona,dziedzica wsi Leszcze w p. łęczyckim, który t. r. na tych diobrach oprawił sumę 1300 zł na poczet posagu żonie swej Konstancji Tarnowskiej, córce Mikołaja i Teresy Molskiej (I.Kal.161 s.277, 278).

Antoni, mąż Katarzyny Rybczyńskiej, wdowy 1-o v. po Franciszku Rumiejewskim, wraz z nią skwitował w r. 1726 z 5000 zł Eleonorę Krzycką, kasztelanową nakielską (N.202 k.188). Spisał z nią wzajemne dożywocie 1727 r. (W.91 k.49v). W r. 1742 Katarzyna, już wdowa, w imieniu własnym i syna Wawrzyńca B. kwitowała Radońskiego, starostę powidzkiego (P.1267 k.89v).

Katarzyna zaślubiła 22 I 1726 r. w Woźnikach Antoniego Iwańskiego Anna i jej mąż Kazimierz Kłopotowski, oboje nie żyli w r. 1751 (Ws.91 k.51). Antoni, posesor Ponętowa Dolnego w wojew. łęczyckim, w imieniu własnym i żony Wiktorii Trzebuchowskiej, dziedziczki tych dóbr, kwitował 1751 r. Szczytnickiego (I.Kon.78 s.478). Teresa z Radolińskich 1-o v. Starzyńska, 2-o v. B-a (G.98 k.630v). Andrzej celem podniesienia sumy 30.000 zł od Rafała Gajewskiego, starosty gnieźnieńskiego, mianował plenipotentem brata swego Franciszka (Kc.143 k.224v). Filip, mąż Konstancji Grochowickiej, córki Jana i Katarzyny Wysockiej, która w r. 1758 Jakubowi Łojewskiemu cedowała sumę 2000 zł zapisaną jej w r. 1753 przez brata jej Jakuba Grochowickiego, podkomorzego inflanckiego (G.99 k.103v). Ich córka Marianna wstępowała do klasztoru klarysek gnieźnieńskich, a ksieni w r. 1758 skwitowała rodziców z jej posagu i wyprawy 2000 zł (ib. k.104v). Krystyna była w r. 1759 wdową po Rafale Twardowskim. Stanisław, mąż Franciszki Brochockiej, która w r. 1767, jako wdowa, została pozwana przez ks. Antoniego Gomolińskiego, proboszcza w Borku (I.Kal.206/8 k.166).

Franciszek, dziedzic Orenic i Oreniczek w p. orłowskim, mąż Franciszki Rudzkiej, córki Stanisława i Jadwigi Trąmpczyńskiej, kwitował w r. 1752 Józefa Otto Trąmpczyńskiego z 2000 zł na poczet jej posagu (N.211 k.90v). Odebrawszy za tą żoną od Stanisława Trąmpczyńskiego, sędzica grodzkiego gnieźnieńskiego, sumę 4000 zł z posagu jej, obróconą na spłacenie Augustyna B., skwitował sędziego w r. 1777 (G.104 k.102). Znamy Augustyna B., syna Waleriana a brata Leona, może więc i Franciszek, mający z nim rozliczenia, był Kuszabą ? W r. 1793 Franciszka występowała jako wdowa (I.Kon.84 k.431).

Grzegorz, mąż Weroniki Poklateckiej, córki Franciszka i Konstancji Trąmpczyńskiej, która występowała jako wdowa w r. 1777 (ib.81 k.133v). Ich syn Antoni, posesor Kopaniny 1782 r., Szymanowa w l. 1786-91, mąż Teofili Jaraczewskiej, córki Franciszka i Jadwigi Kaweckiej spisał z nią dożywocie w r. 1782 (P.1359 k.332). Dzieci ich: Józef Cyprian, ur. w Zaporkach cz. Kopaninie, ochrzcz. 10 VII 1782 r. (LB Węglewo) oraz Marianna Teofila, ur. 14 VIII 1786 r., Izydor Stanisław, ur. 4 IV 1788 r., Elżbieta Salomea, ochrzcz. z wody 10 VII 1788 r., Magdalena Anna, ochrzcz. 28 VII 1791 r., wszyscy urodzeni w Szymanowie (LB Srem).

Jerzy Stanisław, mąż 1-o v. Ewy Rzeszotarskiej, zaślubił 2-o v. 21 VII 1777 r. Elżbietę Wolską, wdowę po Bartłomieju Kraszewskim (LC Lisewo). Ich córka, Magdalena Ludwika, ur. 21 IV 1778 r. (LB Lisewo).

Antoni, podchorąży regimentu pieszego Sułkowskiego wojewody gnieźnieńskiego 1777 r. (G.104 k.50v). Kasper, mąż Teodory Cieńskiej, 1792 r. (G.117 k.1). Franciszka (Bielecka ?), wdowa po Dzierzgowskim, siostra Andrzeja zmarła mając lat 70, 11 VII 1822 (LM Sw. Marcin, Poznań).

Piotr, kasjer i ławnik ostrzeszowski, mąż Marianny Mrozińskiej, miał z nią syna Jana Andrzeja, ur. w Ostrzeszowie 30 XI 1825 r., i córkę Salomeę, ur. 9 XI 1823 r. (LB Ostrzeszów).

Bielikowie
Bielikowie pisali się ze Skornic na Śląsku. Łukasz ze Skornic kupił w r. 1536 od Jana Liczyńskiego, wojskiego sieradzkiego, za 404 grz. wieś Jankowo w p. kal. (P.1394 k.40v) i w r. 1537 na połowie tej wsi oprawił 1000 zł posagu żonie swej Katzraynie z Kalinowy Zarembiance, córce Jana, wojewody kaliskiego, zaś w r. 1539 poddał pod tę oprawę także i połowę wsi Rychanów w p. kal. (I. i D.Z.Kal.6 k.309, 333v). W r. 1540 nabył sposobem wyderkafu wieś Rychnów w p. kal. za 2000 zł od Stanisława Ostroroga (P.1394 k.393). Nie żył już w r. 1544, kiedy synowie jego Jan i Franciszek wraz z matką limitowali termin z Bartłomiejem Suchorzewskim (I.Kal.7 k.12). Wdowa w r. 1545 na wsi Rychnów, swojej oprawnej, zapisała 400 zł Stanisławowi Dziaduskiemu, staroście konińskiemu (I.Kon.4 k.161v). W r. 1546 rodzony brat Łukasza, Franciszek z Skornic, pozywał Zofię z Potulic 1-o v. Zarembinę kasztelanową kaliską, 2-o v. Dziaduską starościnę konińską, o 460 zł zapisanych Łukaszowi (I.Kal.9 k.431). Katarzyna Zarembianka dostała w r. 1556 zapis długu 1000 zł od Andrzeja hr. z Górki, starosty wałeckiego (P.897 k.693v). W r. 1557 nabyła sposobem wyderkafu od Piotra Grodzieckiego za 1000 zł połowę wsi Kuchary w p. kon. (P.1396 k.505), a odstąpiła t. r. ów zapis na tę sumę Barbarze Secygniewskiej, żonie tego Grodzieckiego (ib. k.877). W r. 1562 skwitowała Zofię Zarembiankę, kasztelankę nakielską, z czynszu od sumy 1000 zł (I.Kal.27 s.1320).

Bielińscy h. Szeliga
Bielińscy h. Szeliga ze wsi Bieliny w wojew. i pow. rawskim. W drugiej połowie XVI w. dziedziczyli we wsi Bieliny Wielkie i Małe dwaj rodzeni bracia, Mikołaj i Piotr. Z nich Mikołaj na połowie swych części w Bielinach W. i M. oraz części w Myślachowicach w p. raw. oprawił w r. 1571 posag 400 zł żonie swej Barbarze, córce mieszczanina poznańskiego Sebastiana Slefeldra (Slesselfeldera), rodem z Norymbergi (P.1398 k.200). T. r. części swe w powyższych wsiach dał bratu Piotrowi (ib. k.215). Barbara Mikołajowa skwitowała w r. 1572 tego Piotra z 200 zł (p.920 k.216v). Piotr, podstarości koniński, zobowiązał się w r. 1573 wobec swej żony Barbary Podskarbskiej, iż jej rezygnuje połowę łana roli we wsi Bieliny W., położoną koło ról brata Mikołaja (I.Kon.16 k.337). Nie żył w r. 1617. Synowie jego: Seweryn, o którym niże, i Melchior wspomniany w r. 1633 (Ws.47 k.46), o którym wiem to tylko, iż był bezdzietny i już nie żył w r. 1670.

Seweryn, syn Piotra, wydzierżawił w r. 1613 sołectwa wsi Wława Janowi Gorzyckiemu (Kośc.290 k.326). Od Adama Gułtowskiego nabył w r. 1617 sposobem wyderkafu za 7000 zł Kurowo w p. kość. (P.1410 k.387). W r. 1616 żoną jego nazwana Zofia z Kośmina (P.996 k.507). W r. 1617 żonie swej Dorocie z Kosina Kosińskiej (może owa Zofia "z Kośmina" to tylko błąd ?) zapisał dług 1500 zł (P.998 k.746). Był podstarościm kościańskim w r. 1624 (P.1414 k.1150v). Od Zygmunta Żelęckiego kupił w r. 1626 za 14.700 zł wieś Strzeżmino w p. pozn. (P.1415 k.623). Tego roku scedował Janowi Brzyszewskiemu przysługujące sobie i swemu synowi nieletniemu Świętosławowi prawa dożywotnie do sołectwa w Wieszkowie p. kośc., wsi opata lubińskiego (P.1016 k.569). T. r. też skwitował Tomasza Chylińskiego i żonę jego Zofię Gałecką z 2160 zł, za które oni mu wyderkowali byli wieś Wysoczkę w p. pozn. (P.1017 k.33). Nie żył już w r. 1633. Wdowa po nim żyła jeszcze w r. 1645, kiedy wraz synem Aleksandrem kwitowała się z małżonkami Miecznikowskimi z kontraktu o Strzeżmino (P.1044 k.4v). Nie żyła już w r. 1645 (P.1052 k.215). Synowie Seweryna: Aleksander, o którym choć najstarszym, mówić będę po braciach, bo on właśnie był kontynuatorem rodziny, Jan, Marcin i Swiętosław, o których niżej. Córka Małgorzata w r. 1619 zaślubiła Jana Chelińskiego. Zdaje się, że krewnym Seweryna był Walenty B., występujący w r. 1622 (Kośc.292 k.28v).

I. Jan, drugi syn Seweryna i Kosińskiej, w r. 1633 zapisał braciom Marcinowi i Swiętosławowi dług 300 zł, a Aleksandrowi 50 zł (Ws.47 k.23v, 24). T. r. zobowiązał się w przeciągu roku sprzedać za 2000 zł stryjowi Melchiorowi wieś Ciąkec (?) w wojew. rawskim (ib. k.46). Od małżonków Chojnckich wydzierżawił w r. 1641 część Szczepankowa w p. pozn. (P.1043 k.815). Żonie swej Barbarze z Belęcina Skrzydlewskiej, córce Stanisława i Zofii Mieszkowskiej, oprawił 1646 r. posag 2000 zł (P.1422 k.733) i ponowił ów zapis w r. 1647 (P.1423 k.179). Umarł t. r. (P.1056 k.1080), Barbara w r. 1648 była już 2-o v. żoną Jerzego Romiejewskiego (P.1058 k.93v). Zapis wzajemnego dożywocia sporządziła z nim w r. 1649 (p.1424 k.3). Żyła jeszcze w r. 1652 (P.1064 k.417).

II. Marcin, trzeci syn Seweryna i Kosińskiej, zapisał w r. 1634 Mateuszowi Janowskiemu z p. zakroczym. dług 220 zł (Kośc.297 k.171). Był w l. 1634-36 dziedzicem Kąsinowa. Przed r. 1634 zaślubił Annę Szczytnicką , której w r. 1639 skasowawszy pierwotną oprawę na Strzeżminie, oprawił na połowie swych dóbr posag 3000 zł (P.1419 k.1337). Wraz z żoną Szczytnicką, której w r. 1639 skasowawszy pierwotną oprawę na Strzeżminie, oprawił na połowie swych dóbr posag 3000 zł (P.1419 k.1337). Wraz z żoną Szczytnicką, której w r. 1639 skasowawszy pierwotną oprawę na Strzeżminie, oprawił na połowie swych dóbr posag 3000 zł (P.1419 k.1337). Wraz z żoną Szczytnicką zawierał w r. 1663 kontrakt z Janem Kazimierzem Fabickim (P.1073 k.812v). Nie żył w r. 1665, kiedy syn jego Jan kwitował się z Łukaszem Gorajskim, podstolim poznańskim,z dzierżawy wsi Synowice (p.1076 k.390). W r. 1670 wystę powali synowie Jan i Andrzej (Kośc.305 k.546v). Pod r. 1633 znajduję zapis, którym Marcin, syn Seweryna, kwituje się wzajemnie ze swą żoną Katarzyną de Wierzbowa (p.1028 k.651). Powiedziałem wyżej, że Marcin przed r. 1634 zaślubił Annę Szczytnicką, trochę więc trudno te daty pogodzić. Może więc Katarzyna z Wierzbowej, jeśli to nie pomyłka, pierwsza żona Marcina, umarła właśnie w 1633 i jeszcze tegoż roku Marcin zaślubił Szczytnicką ? Wymieniony wyżej syn jego Jan, zapewne identyczny z Janem Antonim, synem Marcina i Szczytnickiej, ur. w Kąsinowie, ochrzcz. 22 I 1634 r. (LB Szamotuły). Był jeszcze syn Stanisław, wspomniany w r. 1700 (P.1139 VIII k.44).

Andrzej, syn Marcina i Szczytnickiej, sprzedał w r. 1683 ks. Hieronimowi Wirzbowskiemu, sufraganowi poznańskiemu, za 4000 zł wieś Synowice w p. pozn., odziedziczoną po wuju Piotrze Szczytnickim (P.1106 IV k.14). W r. 1702, już podwojewodzi rawski, jako brat stryjeczno rodzony zmarłego Adam i obok niego współspadkobierca stryja Swiętosława, dopełnił zobowiązania bratanka Aleksandra względem cesji sumy 3000 zł z Szymankowa (P.1139 XIII k.205).

III. Świętosław, czwarty syn Seweryna i Kosińskiej, oprawił w r. 1640 posag 3000 zł żonie swej Agnieszce z Wielawsi Cieleckiej, córce Jakuba, podstolego poznańskiego (P.1420 k.240). Spisał z nią dożywocie w r. 1645 (P.1422 k.4). Dostał w r. 1646 zapis długu 6000 zł na Uchorowie i Szymankowie od Marianny z Piotrkowic Chełkowskiej (P.1139 VIII k.44). T. r. wydzierżawił od Macieja Rosnowskiego wsie Niemieczkowo i Wielżynko za 3000 zł (P.1058 k.117). Może jego synem był Wawrzyniec (nazwany synem Swiętosława i Anny !), ochrzcz. 14 VIII 1644 r. (LB Duszniki).

IV. Aleksander, najstarszy syn Seweryna i Kosińskiej, zaślubił 1 VI 1636 r. Mariannę Odolińską, córkę Tomasza (LC Ruchocice) ijeszcze przed ślubem dostawszy od przyszłego teścia zapis 2000 zł gotowizną i 1000 zł w wyprawie (P.1033 k.148), na połowie wsi Strzeżmino, uzyskanej w działach z braćmi, oprawił posag 3000 zł (P.1418 k.823v). Strzeżmino wraz z braćmi Janem, Marcinem i Swiętosławem sprzedał w r. 1639 za 15.000 zł Stanisławowi Miecznikowskiemu (P.1419 k.1332), żonie oprawę jej posagu przeniósł na połowę swych dóbr (ib. k.1336). W l. 1644-45 był tenutariuszem Sliwna. Żył jeszcze w r. 1652, kiedy Dorota Tytlewska, żona Jerzego Rutkowskiego, aprobowała rezygnację wsi Ostrów w p. kośc., dokonaną na jego rzecz przez swego męża (P.1064 k.1144), nie żył w r. 1661. W Sliwnie urodziło mu się dwoje dzieci: Małgorzata Magdalena ochrzcz. 29 VIII 1644 r., i Jacek, ochrzcz. 13 VIII 1645 r. (LB Duszniki). O tych nic więcej nie wiem. Ojca przeżył sy Adam.

Adam, syn Aleksandra i Odolińskiej, Andrzejowi Kluczewskiemu wydzierżawił 1660 r. wieś Ostrów (Ws.59 k.234). W r. 1661 skwitował Krzysztofa Grzymułtowskiego, kasztelana poznańskiego, z 240 zł z sumy oryginalnej 1000 zł, zapisanej mu przez babkę Małgorzatę Odolińską, która znów rozporządzała zapisem 6000 zł przez kasztelana dznym jej mężowi (Kośc.305 k.54v). Adam ożenił się w r. 1622 z Barbarą Pogorzelską, córką Andrzeja i Elżbiety Cieleckiej (Kośc.305 k.68). Wzajemne dożywocie z żoną spisał w r. 1664 r. (P.1425 k.354v). Swe prawa do spadku po stryjecznym dziadzie Melchiorze scedował w r. 1670 Andrzejowi, synowi Marcina, swemu bratu stryjecznemu (Kośc.305 k.546v). Od Macieja Misakowskiego kupił w r. 1676 za 48.000 zł miasto Kiebłów (Kębłów) i wieś Widzim w p. kośc., sprzedając jednocześnie temu Miaskowskiemu za 18.000 zł wieś Ostrów w tymże powiecie (P.1427 k.794v, 798). Barbara 1677 r. skasowała swą ioprawę na Ostrowie, a dostała od męża oprawę 5000 zł posagu na połowie tych dóbr świeżo nabytych (P.1428 k.396, 397). Od siostry swej żony, Zofii Pogorzelskiej, żony Andrzeja Milewskiego, kupił w r. 1681 za 9250 zł Nojewo z folw. Grzywna i z pustką Kakową W. w p. pozn. (P.213 III k.6). Od Wojciecha Zbijewskiego odkupił w r. 1685 jego prawa dziedziczne do Kiebłowa i Widzimia za 46.000 zł (P.1109 V k.95v). Od swej żony odkupił w r. 1687 za 9250 zł jej części we wsiach Nojewo i folwarku Grzywno (P.1103 X k.16v), a na poczet posagu oprawił jej 1000 zł (ib. k.17). T. r. sprzedał Nojewo Wojciechowi Gruszczyńskiemu i skwitował go z 15.000 zł stanowiących resztę ceny tej wsi (P.1113 VI k.43), a Barbara skasowała swe prawa oprawne na Nojewie i Grzywnie (ib. k.50v). Od ks. Jana Ciświckiego, jego matki i jego bratanków wziął w r. 1689 w zastaw na jeden rok za 11.400 zł wsie Nowy Fplwark i Strzyżewo w p. kośc. (Ws.73 k.181v). Od Hieronima z Konar Kołaczkowskiego kupił w r. 1690 za 34.000 zł Grabianowo w p. kośc. (P.1431 k.622). Synowi Kazimierzowi, benedyktynowi lubińskiemu, zapisał w r. 1693 dług 2000 zł (Kośc.307 k.484v). Barbara Pogorzelska, jako siostra i spsdkobierczyni Zofii 1-o v. Mielskiej, 2-o v. Szymonowej Chylińskiej, odziedziczone po niej Przyborowo sprzedała t. r. za 6.000 zł szwagrowi Chylińskiemu wedle zobowiązania, które już w r. 1691 dał temu Chylińskiemu jej mąż (P.1432 k.410v). Od Zofii z Drzewieckich Gliszczyńskiej kupił 1694 r. za 5200 zł role w Chaławach (P.1128 XI k.47v). T. r. od Adama Antoniego Opalińskiego, starosty wałeckiego, nabył sposobem wyderkafu za 42.000 zł wsie Mieszkowo, Wolicę i Stramice (ib. k.19v). Córce Mariannie, klarysce śremskiej, zapisał w r. 1694 dług 1000 zł (Kośc.319 s.5). Nie żył już w r. 1700, kiedy wdowa z synami: Jakubem, Aleksandrem, Andrzejem, Antonim, Hieronimem i Janem kupiła od Macieja z Wybranowa Swinarskiego za 120.000 zł i 150 imperiałów Dobieszewo i Słupowo w p. kcyń. (P.1139 IX k.84v). Barbara umarła 29 V 1721 r., pochowana u Bernardynów w Grodzisku (LM Kębłowo). Sześciu synów przeprowadziło w r. 1715 działy majątku oszacowanego ogólnie na 426.280 zł (P.1149 III k.74). O nich wszystkich niżej. Nie wymieniony wśród tych synów Kazimierz, który w r. 1693 pod imieniem Ildefonsa był benedyktynem w Lubiniu (Kośc.308 k.484v). Był jeszcze i Maciej, benedyktyn w Mogilnie pod imieniem Majolusa, który w r. 1694 kwitował ojca z prowizji od sumy 1000 zł (P.1128 XI k.22v). Był proboszczem w Mogilnie w r. 1700 (Kośc.308 s.597). Z córek, Marianna, pod imieniem zakonnym Wiktorii klaryska w Sremie (Kośc.319 s.5), ksieni tego konwentu 1716 r. (Kośc.311 s.496), umarła jako była ksieni 10 VIII 1737 r. (Nekr. Franciszkanek Srem.). Elżbieta była w r. 1684 żoną Hieronima z Konar Kołaczkowskiego.

1. Jakub, najstarszy syn Adama i Pogorzelskiej, wspomniany już w r. 1687 (P.1113 VI k.50v). Od Piotra Żegockiego kupił w r. 1700 za 120.000 zł miasto Miasteczko i wieś Brzostowo w p. nakiel. (P.1139 IX k.73). Od matki i braci kupił w r. 1701 za 120.000 zł Dobieszewo i Słupowo w p. kcyń. (P.1141 IX k.182v). W Wągrowcu 2 I 1715 r. spisał kontrakt małżeński pod zakładem 10.000 zł o rękę Katarzyny Kurnatowskiej, córki Marcina, podczaszego brzeskiego kujawskiego, i Katarzyny Trlęskiej. Była ona wdową 1-o v. po Janie Gnińskim, staroście knyszyńskim i radzyńskim (Kc.134 k.194v). Wzajemne dożywocie spisał z nią w r. 1716 (N.199 s.70; Kc.134 k.211v). Odziedziczone po bracie Janie części miasta Kębłów oraz wsi Widzim, Rudno, Krzyż i Swięta sprzedał w r. 1718 za 23.000 zł bratu Aleksandrowi (P.1156 k.215v). W r. 1724 występował jako dziedzic wsi Słupowo (Kc.135 k.56v). W r. 1725 oprawił żonie 10.000 zł posagu na połowie Dobieszewa (P.1203 VII k.59). Katarzyna zmarła w Dobieszewie 14 I 1738 r. (LM Wągrówiec) i została pochowana u Bernardynow w Gołańczy, a Jakuba pochowano tamże 18 II 1740 r. (Arch. Bern., W.42). Znamy tylko jednego syna Jakuba, Faustyna.

Józef Faustyn Hieronim, syn Jakuba i Kurnatowskiej, ur. w Dobieszewie i ochrzcz. 19 III 1716 r. (LB Smogulec), ożenił się 9 V 1735 r. z Eleonorą Łakińską (LC Smogulec), córka Jana i Joanny Imielskiej, której to żonie w r. 1738 zapisał sumę 22 zł (P.1254 k.56). Był dziedzicem Dobieszewa i Słupowa (Kc.139 k.301v). Dobieszewo, Słupowo, Słupówko i Skoczka w r. 1744 sprzedał za 97.000 zł Andrzejowi Szołdrskiemu (p.1278 k.66). Po śmierci żony był już w r. 1758 księdzem (N.211 k.293v). W r. 1760, będąc proboszczem w Pakości, kupił wedle układu z 7 VII od braci Melchiora i Władysława Trzcińskich wsie Smogulecka Wieś i Nowa Wieś z młynem Nowomiejskim, płacąc za te dobra 101.000 zł (ib. k.367), ale już 21 VII t. r. dobra te sprzedał za 150.000 zł Franciszkowi Mieczkowskiemu, łowczemu kowalskiemu (ib. k.369). W r. 1761, będąc proboszczem w Kościelcu, skwitowany został z 5940 zł przez swych stryjecznych braci a współspadkobierców obok niego stryja Hieronima (P.1331 k.157). Żył jeszcze w r. 1762 (Kc.145 k.88, 91), nie żył już 1766 r. (P.1341 k.135). Synowie jego: Ignacy, Jakub i Karol. O nich niżej.

1) Ignacy, syn Faustyan i Łakińskiej, ur. w Jaktorowie 17 II 1739 r. (LB Smogulec), w r. 1762 dostał od swej babki Joanny z Jemielskich Łakińskiej cesję praw do sum po Józefie Rogalińskim (Kc.145 k.88). W r. 1763 nabył za 45.000 zł części wsi Imiołki w p. gnieźn. od stefana i Macieja Frezerów (P.1337 k.117). Zaślubił 22 VII 1765 r. Teodorę Trzcińską (LC Żoń), córkę Stefana, miecznika dobrzyńskiego, i Rozalii Gorzeńskiej. Skwitowała ona w r. 1767 swego ojca z 20.000 zł swego spadku rodzicielskiego. Sumę tę otrzymała w formie zapisu zastawnego na wsi Laskownica, danego t. r. jej mężowi (G.107 k.167v). Ignacy dożywocie z żoną spisał t. r. (Ks.147 k.183). Dokonał akcesu do konfederacji barskiej 1769 r. (P.1346 k.29-30). W r. 1771 dostał od Telesfora Frezera zobowiązanie sprzedaży części Imiołek za 5100 zł (G.100 k.449). Całą tę wieś Ignacy sprzedał 29 VII 1771 r. za 50.700 zł Maciejowi Swieykowskiemu (ib. k.448v). Pochowany został u Bernardynów w Gołańczy 18 XII 1772 r. (Arch. Bern., W.42). Wdowa w r. 1780 kupiła od swego ojca za 4000 zł kamienicę w Poznaniu przy ulicy Wodnej, zrazu własność Brzosków, potem zw. Rudoslką, wreszcie zw. Leską (G.107 k.29). T. r. skwitowała ojca z sumy 20.000 zł zapisanej sposobem zastawnym na Laskownicy (G.107 k.297v). Kamienicę "Leską" sprzedała 1781 r. ojcu za 4000 zł (G.108 k.79). Pochowana u Bernardynów w Gołańczy 5 IV 1783 r. (Arch. Bern., W.42). Córka Ignacego i Trzcińskiej, Rozalia Marianna, ur. w Laskownicy Małej 26 I 1768 r., ochrzcz. 31 I t. r. (LB Grylewo), zapewne identyczna z nieznaną mi z imienia panną "Bilińską" mającą około 9 lat, pochowaną u Bernardynów w Gołańczy w sierpniu 1778 r. (Arch. Bern. W.42). Syn Adam ur. ok. r. 1771, mianował w r. 1787 plenipotentem stryja Karola (Kośc.335 k.150), żył jeszcze w r. 1789 i wtedy miał mieć rok 19-y (P.1366 k.545).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona69707172[73]74757677Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników