Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona72737475[76]77787980Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bielscy
Bielscy różni. Niewątpliwie większośc tu umieszczonych to Wierusze ale pewności mieć nie mogę, bo na tym samym terenie, tj. w wojew. poznańskim, kaliskim, względnie sieradzkim występowali z cała pewnością i inni B-cy, np. Jelitczycy czy Prawdzice.

Grzegorz zabił Jakuba Leskiego we wsi Cielczy 1569 r. (I.Kal.38 k.1014). Rafał z pow. sieradzkiego, brat stryjeczny Agnieszki Kawieckiej, żony Joachima Koszmidra, 1572 r. (Kośc.252 k.220). Spadkobiercami zmarłej Anny B-ej byli 1579 r.: siostrzeniec jej Sobocki i siostrzenice: Chwalczewska, Żernicka, Malechowska, Dzierżanowska i Pierzchlińska (I.Kal.46 k.112). Mikołaj, syn zmarłego Rafała (może tego co wyżej ?) zapisał 1620 r. dług 400 zł Agnieszce z Szkudlskich Mieszkowskiej (I.Kal.86 s.490). Wawrzynie nie żył już w r. 1602, kiedy żona jego Zofia z Pękosławia, wdowa 1-o v. po Stanisławie Sulikowskim, zapisała w grodzie sieradzkim sposobem zastawnym sumy na mieście Jeziersko i na wsi Ostrów Maciejowi B., a ten scedował to następnie Gabrielowi Gajewnickiemu (I.Kal.77a s.506). Wojciech nie żył już 1602 r., kiedy to wdowa po nim Małgorzata Dąbrowska uzyskała intromisję do części wsi Dąbrowa i Gorzuchy, nabytych wieczyście od Zuzanny Dąbrowskiej i Łukasza Kowalewskiego (Rel.Kal.1 k.355). Jan, mąż Anny Rogozińskiej, córki Jana, która w r. 1605 dostała zapis 100 zł od Zofii z Dobrzyckich, wdowy po Janie Rogozińskim, i jej syna a swego brata Macieja (I.Kal.71 s.152). W r. 1614 już jako wdowa po nim a 2-o v. żona Wojciecha Załuskowskiego (I.Kon.38 k.79v). Anna, w r. 1608 żona Mikołaja Naczesławskiego "Raka". Jakub z ziemi rawskiej zapisał w r. 1619 dług 1000 zł żonie Annie Wilkowskiej, córce Wojciecha (P.1002 k.807v). Bartłomiej, syn zmarłego Wawrzyńca z p. rawskiego, mąż zmarłej też już Jadwigi, dostał w r. 1619 od Andrzeja Morawskiego zapis długu 300 zł (P.1006 k.233v). Wojciech zw. "Paczuszka", mąż w r. 1622 Agnieszki Nartowskiej, córki Walentego "Jakasza" z p. rawskiego i Zofii Zabłockiej (Ws.33 k.16).

Melchior z p. sandomierskiego, nie żyjący w r. 1622, ojciec Wojciecha, który t. r. kwitował Krzysztofa Mielińskiego, wójta gnieźnieńskiego (G.76 k.211). Jan, syn zmarłego Melchiora (czy tego ?), wraz z żoną Katarzyną Koszecką wydzierżawili od małżonków Chlebowskich w r. 1646 Galewice i Kaszki w ziemi wieluńskiej za 2000 zł (I.Kal.112 s.649).

Maciej, pisarz grodzki sieradzki w l. 1635-43 (I.Kon.48 k.109; 51 k.120). Piotr, mąż Barbary Otfinowskiej, która w r. 1645 występowała przeciwko Jerzemu Mikołajewskiemu (ib.51 k.459v, 526). Jan, w r. 1657 mąż Doroty Goniębickiej, córki Piotra i Anny Naramowskiej (I.Kal.122 s.8). Marcin (Bilski), świadkował 5 III 1658 r. (LC Siemianowice). Sebastian, nie żyjący w r. 1666, mąż Zofii Mikołajewskiej, ojciec Katarzyny, w l. 1666-87 żony Jana Wolińskiego (ZTP 31 s.957; P.1113 V k.61). N., kalwin, pochowany 17 IV 1668 r. w Parcicach (Bytner). Piotr, mąż Barbary Przystanowskiej, która w r. 1668 kwitowała z 566 zł Eliasza Schlichtinga z 2500 zł zapisanych zastawem na Prusinowie (Ws.68 k.370v). Oboje kwitowali w r. 1683 Kazimierza Schlichtinga z 2500 zł zapisanych zastawem na Prusinowie (P.1106 III k.47v). Żyli jeszcze w r. 1686 (P.1112 X k.10). Katarzyna była żoną Wojciecha Wieckiego, nie żyjącego w r. 1669. Feliks, nie żyjący w r. 1669, ojciec Andrzeja, który t. r. wraz ze swą żoną Zofią Czachórską, córką Andrzeja i Jadwigi Gałęskiej, kwitował tę matkę żony z 500 zł (I.Kal.129 s.1265). Wojciech, w r. 1665 mąż Katarzyny Wilczkowskiej, córki Jana i Anny Gutowskiej, (ib.126 s.995), kupił wraz znią w r. 1675 od jej siostry Zofii części w Gutowie zw. "Pieruszczyzna" za 500 zł (R.Kal.15 k.476v). Dziedzic części w Gutowie w r. 1680 (I.Kal.140 k.55). Syn Wojciecha i Wilczkowskiej, Jan w r. 1719 lub przed tą datą swe części w Gutowie sprzedal Andrzejowi Bielowskiemu (ib.160 k.572).

Stanisław, nie żyjący w r. 1677, ojciec Hiacynta, dziedzica wsi Piacniów w wojew. łęczyckim (ib.138 s.944), męża Jadwigi Brodnickiej, córki Mikołaja i Zofii Wierzchlejskiej, dziedziczki części Łagiewnik w ziemi wieluńskiej. Jadwiga t. r. zobowiązała się sprzedać te części za 2000 zł Kazimierzowi Brodnickiemu (ib. s. 936). Ks. Marcin, pleban Dzierzbinie 1681 r. (I.Kon.63 k.316, 386v). Kazimierz, namiestnik chorągwi Denhoffa, stacjinującej w Ostrzeszowie, świadkował 6 III 1685 r. (LC Ostrzeszów). Katarzyna poślubiła 22 X 1690 r. w Wyganowie Mikołaja Łopuszeńskiego. Zygmunt, mąż Anny Kochlewskiej, bezpotomny. Oboje nie żyli 1692 r. (Ws.76 k.372).

Mikołaj i Jadwiga z Swarockich, nie żyjący oboje w r. 1693, rodzice Piotra, który t. r. spaisywał dożywocie z żoną Anną Trzebuszewską (Trzeboszewską), córką Stanisława i Anny Sikorskiej (P.1432 k.125). W r. 1701 Anna, już jako wdowa, występowała w imieniu małoletniego syna Stanisława (P.1140 V k.10). Wyszła 2-o v. za Marcina Brzeskiego i nie żyła już 1718 r., kiedy Stanisław skwitowany został przez ojczyma (Kc.134 k.287).

Jan, mąż Anny Łęczyńskiej, córki Wawrzyńca i Doroty Uwielińskiej 1699 r. (Kc.133 k.140). Paweł i Agnieszka rodzice Stanisława, ochrzcz. 12 V 1703 r. (Kc.133 k.140). Paweł i Agnieszka rodzice Stanisława, ochrzcz. 12 V 1703 r. (LB Sowina). Marianna, w r. 1704 żona Tomasza Czarchowskiego (!). Anna, żona 1-o v. Marcjana Sułkowskiego, 2-o v. Mikołaja Sariusz Zakrzewskiego, nie żyjącego w r. 1709. Agnieszka, żona Sebastiana Jezierskiego, oboje nie żyli 1713 r.Tomasz, nie żyjący 1716 r., z żony Jadwigi Barczewskiej miał córkę Zofię, t. r. żonę Wojciecha Głoskowskiego (I.Kon.73 k.399, 399v). Stanisław i żona jego Dorota Chociszewska, córka Jana i Magdaleny Dobrosołowskiej, nie żyli 1722 r. (P.1187 k.64). Tomasz, mąż Andrzeja plebana w Ludwikowicach wojew. rawskiego, i Mikołaja. Franciszek t. r. swoją część ojcowizny w wojew. rawskim cedował bratu Mikołajowi (G.94 k.318v). Jadwiga, żona Mikołaja Błędowskiego. Oboje nie żyli 1726 r. Wiktoria, w r. 1727 żona Jana Wiśniewskiego. Stefan (czy szlachcic ?), ekonom w Godurowie, z żony Marianny miał córkę Franciszke Helenę, ochrzcz. 6 III 1727 r. (LB Strzelce W.)

Marcin, dzierżawca w r. 1729 od małżonków Grudzieckich wsi Suchowola w p. kal. (I.Kal.167 s.178). W r. 1734 w imieniu własnym i żony Jadwigi Kraszkowskiej wydzierżawił za 9180 zł Czekanów od Władysława Biernackiego (ib.171/3 s.47). Pozywał 1736 r. Biernackich, oni zaś 1739 r. jeogo o okupowanie Maciszewic (Rel. Kal.107 k.346; 112/113 s. 1806). Jako posesor Żydowa w p. kal., kwitował t. r. Kazimierza Rychłowskiego chorążego sieradzkiego z 5000 zł długu (ib. s.45). Marcin nie żył już w r. 1742, kiedy syn jego i Kraszkowskiej, Józef, posesor dóbr Kowale w p. sier., występował jako ojczym Jana i Antoniego Tokarskich (Kośc.321 s.181). Jadwiga nie żyła w r. 1746, kiedy wspomniany już syn Józef, nazwany teraz dziedzicem Kowali, skwitowany został przez Zofię z Wierzbickich Swiętochowską (I.Kal.1815/9 k.90v).

Kazimierz (Bilski) z żony Anny miał syna Kajetana Jakuba, ochrzc. w Poznaniu 18 III 1740 r. (LB Sw. Marcin). Franciszek i żona jego Salomea Żelęcka, nie żyjący oboje w r. 1742, rodzice Ignacego i Józefa. Ignacy t. r., jako współspadkobierca matki, kwitował Michała Rychłowskiego stolnika łęczyckiego (ib.178/80 s.147). Jan, mąż Zofii Wolskiej, nie żyjącej 1743 r., wraz z synem Kazimierzem kwitował w r. 1748 Górskich (ib.185/9 k.37v). Ow Kazimierz w r. 1743, jako spadkobierca swej matki, mianował plenipotentem wuja Stanisława z Dobuchowa Wolskiego (ib.178/80 s.218). Córka Jana i Wolskiej, Marianna, dostała w r. 1748 zapis 500 zł od tego wuja (ib.185/9 k.31).

Marianna, nie żyjąca w r. 1746, żona Andrzeja Obarzankowskiego. Wojciech i Rozalia z Wolskich, córka Jana, występowali w l. 1748-1759 (Rel.Kal.139 s.2127, 193/194 k.209v). Marcin i Marcjanna z Krąkowskich, oboje nie żyjący w r. 1752, rodzice Konatancji, żony 1-o v. Macieja Adamczewskiego, zaślubionej 2-o v. w r. 1752 Wojciechowi Dalewskiemu (ib.196/8 k.9). Marcin (Bilski) w r. 1749 posesor Kęszyc i Latowic w p. kal. (N.211 k.211). Elżbieta, córka Łukasza i Maszkowskiej (?), oraz mąż jej Dobrogost Bułakowski, oboje już nie żyli 1756 r. Stefan (czsem Bilski) w r. 1763 mąż Marianny Chwaliszewskiej, córki Hieronima i Piotrowskiej (G.99 k.442). Oboje żyli jeszcze w r. 1781 r. (P.1358 k.560v). Marianna była wdową w r. 1790, kiedy jej syn Adam występował jako plenipotent matki (P.1367 k.72). Magdalena, żona Wojciecha Pniewskiego. Oboje nie żyli w r. 1764. Wiktoria, żona Józefa Koczowskiego, nie żyjącego już w r. 1765. Krystyna, żona Jana Dąbrowskiego, nie żyjącego już w r. 1767. Katarzyna, ze Zdzienic, 1768 r. wdowa po Dąbrowskim.

Kazimierz, po którym 1768 r. Marianna Kroczewska, 1-o v. żona Józefa Kierzkowskiego (ib.206/8 k.106) zastawna posesorka części Gutów (Rel.Kal.193/194 k.260), nie żyła już w r. 1776 (ib.214/16 k.109v). Ich syn Stanisław w r. 1781 zawierał ugodę z Kierzkowskimi (ib.221 k.332). Maciej, mąż Zofii Bronikowskiej, żony 2-o v. Władysława Twardowskiego, nie żyjącej już w r. 1770 (I.Kon.80 k.40). Ur. Stanisław zaślubił 26 IV 1777 r. Mariannę Beślińską, sługę dworską ze Szkudli (LC Kucharki).

Piotr i żona jego Justyna Łoboniówna, oboje nie żyjący już w r. 1781, rodzice Marcina, który 1 VII 1780 r. sprzedał czwartą część Zaborowa w wojew. sieradzkim Józefowi Pileckiemu (Ws.100 k.126). Kazimierz i Antonina z Kośmińskich, rodzice Marianny ur. w Ostrówku koło Poznania, ochrzcz. 19 III 1783 r. (LB Sw. Małgorzata, Pozn.). Stanisław i Marianna "z karczmy Gutów", rodzice Małgorzaty, ur. 5 VII 1785 r. (LB Sobótka). Katarzyna, żona Jana Rojka, nie żyjącego już w r. 1790. Panna Marianna, z Szczuczyna, chrzestna 17 IV 1796 r. (LB Stobnica). Jan i Magdalena ze Stępkowskich, rodzice Karoliny, ur. w Ostrzeszowie, ochrzcz. 11 XI 1798 r., oraz bliźniąt, Ignacego i Cecylii, ur. w Borku, ochrzcz. 4 IV 1802 r. (LB Ostrzeszów). Marianna, chrzestna 5 VI 1800 r. (ib.). Marcin, kapitan regimentu pruskiego von Mannsteina, i Julianna Karolina, rodzice Jana Fryderyka Edwarda Ferdynanda Hermana, ur. 27 I 1801 r. (LB Gniezno Sw. Tr.). Jan dzierżawca Kochlew, i Magdalena, rodzice Franciszka Ksawerego, ur. 9 IX 1803 r. (LB Rogaszyce). Adam, syn zmarłego Stefan i Heleny z Chlebowskich, dzierżawcy Myszkowa w pow. szadkowskim, rodzice Tomasza Antoniego, ur. tamże 18 XII 1806 r. W r. 1809 przy ceremonii jego chrztu asystował stryj Antoni B., dzierżawca w l. 1809-1812 Sliwnik, mąż Tekli z Łagowskich (LB Skalmierzyce, LB Kuchary). Franciszek, ekonom w Zaborowie, i Tekla z Glińskich, rodzice Joanny Reginy, ur. tamże 28 IV 1809 r. (LB Książ). Justyna (Bilska) przed 12 V 1811 r. wyszła za Jana Dederkę. Syna jej trzymała wtedy do chrztu Elżbieta B. (LB Kępno). Ur. Stanisław (Bilsk), ekonom, ekonom w Łabiszynku, liczący lat 36, zaślubił 26 II 1821 r. sław. pannę Katarzynę Mariannę Sarnowską z Gniezna, liczącą lat 25. Ich syn Franciszek Ksawery, ur. w Jankowie 1 XII 1822 (LC i LB Gniezno, Sw. Michał). Jan, dziedzic dóbr Godziętowy, dzierżawca dóbr Tokarzew w l. 1815-1830 (LB Doruchów), wdowiec liczący lat 36, zaślubił 19 IV 1828 r. Mariannę z Kowalskich, córkę Tomasza i Wincentyny z Karśnickich, dziedziców Kierzna, liczącą lat 17 (LC Myjonice). Szła ona 2-o v. 25 VIII 1835 r. za Ksawerego Karśnickiego, dziedzica Sienkowic w Kr. Pol. (LC Doruchów). Ignacy, syn Pawła i Franciszki Piechoskiej, ur. ok. 1776 r., leśniczy lasów król w Biskupicach Zaborocznych, zaślubił 17 IV 1826 r. Faustynę Grabińską, 26-letnią sługę z klasztoru ołobockiego, córkę Franciszka i MArii z Podborowiczów (LC Ołobok). Ich dzieci: Józef Antoni, ur. 25 III 1827 r., zmarły w Ołoboku 8 III 1835 r. (LB i LM Ołobok), Tekla Faustyna, ur. 11 IX 1829 r. Ow Igancy, umarł w Biskupicach 5 XII 1829 r. w wieku lat 54 (LB i LM Kotłów).

Bieniakowski
Bieniakowski Michał, nie żyjący już w r. 1772, mąż Teresy Dąbrowskiej, córki Walentego i Katarzyny Fabierowskiej (G.100 k.482v).

Bieniaszkówka
Bieniaszkówka Sabina, w r. 1590 wdowa po Sebastianie Wieczkowskim.

Bienieccy, Bieniędzccy, Bieniądziccy h. Łodzia
Bienieccy, Bieniędzccy, Bieniądziccy h. Łodzia wyszli z Bieniądzic w ziemi wieluńskiej i pisali się rozmaicie, jak wyżej. Jakub z ziemi wieluńskiej zobowiązał się w r. 1601 oprawić na połowie części w Łączkowie p. wiel. posag 150 zł żonie swej Barbarze Lubińskiej, córce Marcina (Kośc.281 k.68). Zygmunt Bieniędzki, nie żyjący w r. 1602, mąż Małgorzaty Zakrzewskiej, która t. r. była 2-o v. żoną Jana Podbielskiego (I.Kon.30 k.244v). Stanisław, syn zmarłego Aleksandra, dostał w r. 1617 zapis długu 158 zł od Pawła Grzybowskiego (G.74 k.151v). Żoną jego była w r. 1618 Ewa Grzybowska, córka Andrzeja (P.1000 k.1021v). Ks. Jan, proboszcz zabartowski 1623 r. (N.173 k.48). Andrzej, żołnierz królewski, otrzymał 7 III 1626 r. kaduk po Alekandrze Szkocie, mieszkańcu Pyzdr, i po Janie tkaczu, mieszkańcu Poznaniu (M.K.173 k.387, 174 k.44). Chyba temu samemu Andrzejowi król zezwolił 1643 r. wieś Dębno w starostwie kolskim ustąpić Bartłomiejowi Kamieńskiemu (ib.185 k.480). Wojciech z żoną Dorotą Tymieniecką dali w r. 1639 Przecławowi Domiechowskiemu zapis zastawny na Mokry Słomków (I.Kal.105 s.1017). W r. 1647 wydzierżawili Złotniki W. od Jadwigi z Zapolic Pstrokońskiej kasztelanowej słońskiej (I.Kal.113 s.546). Nie żyli oboje w r. 1657, kiedy ich syn Jan skwitował Stanisława Mikołajewskiego z 1200 zł zapisanych matce w grodzie sieradzkim (ib.122 s.709). Może ten sam Wojciech kwitował się 1649 r. ze Stanisławem Załuskowskim z dzierżawy wsi Pietrzyki i Ostrówek (ib.115 s.261). Piotr, przeor cystersów w Lądzie 1646 r. (R.Kal.13 k.333v), potem pleban zagórowski 1647 r. (R.Kal.13 k.393). Anna w r. 1652 żona Jana z Oleksowa Gniewosza, chorążego lubelskiego. Mikołaj, nie żyjący 1654 r., kiedy wdowa Anna Głembocka, córka Jana, kwitowała Stanisława Kretkowskiego z 1600 zł, zapisanych jej na częściach wsi Racięcice i Łuczywno (I.Kon.56 k.36). Jan Bieniędzki, nie żyjący 1661 r., ojciec Anny, w l. 1661-65 żony Jana Gackiego (Py.153 s.37). Zofia, w l. 1668-82 żona Piotra Romanowskiego. Wawrzyniec, ojciec Franciszka, który w r. 1669 roborowal skrypt Janowi Ossendowskiemu (I.Kal.129 s.23). Jan Stanisław, syn Aleksandra (nie żyjącego w r. 1681), mąż Teresy Miełaczewskiej, córki Wojciecha i Jadwigi Kobierzyckiej, która to Teresa w r. 1676 wraz zsiostrą Zofią, zamężną Czarnowską, sprzedała części wsi Czachóry zw. "Gutkowizna" w p. kal. za 900 zł Wojciechowi Gałęskiemu i żonie jego Agnieszce Szadokierskiej (R.Kal.15 k.502v). Ich dzieci: Stefan Benedykt, Anna Katarzyna i Krystyna wspomniane w r. 1681 (I.Kal.140 k.275v). Andrzej i Marianna Bronowska, małżonkowie, nie żyjący oboje w r. 1676, rodzice Konstancji, t. r. żony Pawła Piotrowskiego, oraz Jadwigi, która t. r. sumę 400 zł, scedowaną ojcu w r. 1671 przez Wojciecha Sławoszewskiego, cedowała swemu przyrodniemu bratu Wojciechowi Sławoszewskiemu, synowi zmarłego Jana (G.85 k.278v). Marianna z Łochyńskich, córka Mikołaja i Jadwigi Miniszewskiej, żyła 1695 r. (I.Kal.152 s.183). Aleksander Stanisław, po którym wdowa Małgorzata Przyborowska, kwitowała w r. 1700 Jana Stefana Gruszczyńskiego z prowizji rocznej od 1000 zł (P.1139 XI k.80). Wdowa żyła jeszcze w r. 1702 (P.1142 III k.126). Kazimierz, burgrabia ziemski wieluński, dziedzic Bieniądzic w ziemi wieluńskiej, nie żył w r. 1733, kiedy Zofia Bielska, żona jego, a 2-o v. żona Mikołaja Kromno Piotrowskiego, również już nie żyła (Ws.85 k.8v; 97 k.72; k.15v). Michał w r. 1767 był mężem Katarzyny Tymienieckiej, córki Wawrzyńca i Teresy Bledzewskiej (I.Kal.206/8 k.160).

Zapewne do tej rodziny można też zaliczyć Jana i Salomeę z Magnuskich, dziedziców sołectwa w Radoszewicach koło Koniecpola, rodziców Wojciecha. Ten Wojciech, ur. między r. 1791 i 1796, kontroler w Słupcy, zaślubił 18 II 1827 r. Franciszkę Julię Markowską, córkę Zenona i Kalry z Boruckich, ur. w Napruszewie 10 X 1806 r. Oboje występowali jako dziedzice Napruszewa w l. 1838-48, a żyli jeszcze 30 VI 1876 r. Ich córka Józefa ur. w Paryżu około r. 1828/29, wyszła w Napruszewie 1 VI 1845 r. za Edwarda Telesfora Mittelstaedta, kalwina (LB i LC Giewartowo).

Bieniecki
Bieniecki Franciszek z Bieniewic (!), komornik ziemski radomski, plenipotent Zamoyskiego wojewody lubelskiego, zawierał w r. 1684 kontrakt z Teresą z Niewieścińskich Wałdowską (N.186 k.248). Żył jeszcze 1666 r. (P.1112 VIII k.39).

Bieniewscy z Bieniewa
Bieniewscy z Bieniewa w p. kaliskim. Wojsław (Wyszek) B. kupił 1435 r. połowę wsi Szadek w p. kal. od Andrzeja z W. Złotnik (P.1378 k.99v). Dziedzic w Bieniewie, kupił 1449 r. od Agnieszki, żony Mikołaja Mozgowicza, dawniej Jarnołtowskiego, i od Katarzyny, żony Jana Czeczerka, dziedzica w Wygnańczycach, szóstą część wsi Będzieszyno i trzecią część łanu w Szczurach p. kal. za 100 grz. i za dwa łany we wsi Wierzbowiec (P.1380 k.109, 109v). Anna, wdowa po nim, i sym Jan wezwani zostali 1453 r. do odebrania 200 grz. złożonych w sądzie przez Wincentego Szczypierskiego za części w Boczkowie (I.Kal.5 k.23v). Inni jego synowie, Szymon i Mikołaj. Do trzeciej części Jana w Boczkowie intromitowany został Wincenty ze Szczypierna, który przezyskał ją na zmarłym Wojsławie (I.Kal.5 k.57, 64v). Andrzej z Węgierskiego oświadczył 1456 r. gotowość rezygnowania matce i tym jej trzem synom, dzedzicom w Bieniewie, pięciu łanów w Szczurach (ib. k.78). Anna z niedzielnymi synami zapisał 1462 r. dług 32 zł w. Jakubowi z Kurowa, mężowi Anny (I.Kal.1 k.73), może siostry ich a swej córki. Annie ponowiła ów zapis 1464 r. (ib. k.299). Jan, Szymon i Mikołaj, bracia rodzeni i niedzielni, otrzymali 1462 r. poręczenie, iż Jadwiga niegdy z Boturzyna zrezygnuje im za 80 grz. swą część w Będzieszynie (I.Kal.1 k.92). Spośród tych braci, Jan występował 1463 r. jako ksiądz. (ib. k.174v). Jan z Bieniewa cztery łany osiadłe w Będzieszynie wraz z ogrodem, gdzie rezyduje Dorota z córkami swymi i Jana Boguckiego, Barbarą i Małgorzatą, wyderkował im za 70 zł w. (p.1384 k.99v, 100). Małgorzata z Bieniewa ze swymi bratankami Janem i Mikołajem, braćmi z Ciechla, w r. 1464 zapisała 15 grz. Apolonii, córce Łukasza z Rusinowa (I.Kal.1 k.296). Obaj bracia z Ciechla nazwani gdzieindziej bratankami Anny, wdowy po Wojsławie z Bieniewa (ib. k.92). Stanisława, dziedzica Bieniewa, nie żyjącego w 1468 r., z żony Agnieszki dzieci: Jan, Mikołaj, Dorota, Anna, Jadwiga, działające w asyście stryja Dersława z Kwiatkowa i wuja Wojciecha Bunińskiego, kwitowały 1468 r. Jana ze Szczur z 30 grz. długu należnego ich zmarłej matce (I.Kal.1 k.447). Małgorzata z Bieniewa ze swymi brtankami Janem i Mikołajem, braćmi z Ciechla, w 1464 r. zapisała 15 grz. Apolonii, córce Łukasza z Rusinowa (I.Kal.1 k.296). Obaj bracia z Ciechla nazwani gdzieindziej bratankami Anny, wdowy po Wojsławie z Bieniewa, nie żyjącego w 1468 r., z żony Agnieszki dzieci: Jan, Mikołaj, Dorota, Anna, Jadwiga, działające w asyście stryja Dersława z Kwiatkowa i wuja Wojciecha Bunińskiego, kwitowały 1468 r. Jana ze Szczur z 30 grz. długu należnego ich zmarłej matce (I.Kal.1 k.447).

Mikołaj B. z Bachorzewa na połowie swych dóbr w Bieniewie i Będzieszynie oprawił 1493 r. sumę 300 zł posagu żonie swej Katarzynie Suchorzewskiej, córce Filipa (p.1388 k.7v). Skwitowany 1499 r. przez Dorotę Pruską i jej córkę Agnieszkę z głowy męża i ojca ich, Stanisława Pruskiego (I.Kal.5 k.85). Pozwany 1505 r. przez Andrzeja Chwalczewskiego o 70 grz. posagu za Katarzyną, siostrą jego (I.Kal.6 k.56). Od Wojciecha Wolickiego wziął wyderkafem najpierw w r. 1505 za 30 grz. trzecią część jego dóbr w Wolicy w p. pyzdr. (I.i D.Z.Kal.2 k.4v), potem, w r. 1507 za 35 grz. trzyłany w Broniszewicach (P.1390 k.134). Jan B. na połowie części w Bieniewie oprawił w r. 1517 60 grz. posagu żonie swej Zofii Szczurskiej, córce Stanisława (P.1392 k.158).

Bieniewscy
Bieniewscy Pruszakowie h. Leliwa wzięli nazwisko od Bieniewa w p. kaliskim. Żyjący w pierwszej połowie XVI w. bracia Jan i Wojciech Pruszakowie nie mieli nic wspólnego z przytoczonymi powyżej dziedzicami Bieniewa. Byli to zapewne świeży przybysze z Prus Królewskich. "Pruszak", jako człon nazwiska, nie miało w użyciu ich potomków charakteru przydomkowego, lecz występowało niekiedy samo, bez użycia formy przymiotnikowej.Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona72737475[76]77787980Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników