Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona71727374[75]76777879Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bielińscy
Bielińscy różni, wśród których, być może, znaleźli się i Bilińscy, bo pisownia tych nazwisk czasem chwiejna. Jedne i te same osoby pisały się raz tak, a raz inaczej.

Bielińscy h. Szeliga 1.
@tablica

Bielińscy h. Szeliga 2.
@tablica

Bielińscy h. Szeliga 3.
@tablica

Mikołaj z Bielina w r. 1451 r. skwitowany przez Piotra Lewina z Wilczyna z 12 grz. zyskanych po śmierci ciotki rodzonej tegoż Mikołaja, Grzymki, żony Stefana z Głogowca (G.6 k.162). Jan, Mikołaj i Świętosław, bracia rodzeni niedzielni, dziedzice w Bielinie, części we wsi Głogowiec w p. gnieźn., odziedziczone po rodzonym stryju Jakubie Głogowieckim, sprzedali w r. 1510 za 100 grz. Wojciechowi Czarnotulskiego, swemu bratu "ze stryjecznych rodzonych" (P.786 s.207). Ks. Wojciech B., pleban w Sławnie w p. opoczyńskim, dobra Zakrzów, Jeżów i połowę wsi Sobiech oraz młyn z sadzawką koło Patrykos w p. opocz., dobra trzymane wyderkafem od Jana Strasza, wyderkował 1540 r. za 1700 zł Stanisławowi Dziaduskiemu, staroście konińskiemu (P.1394 k.407v). Jan, sługa ks. Piotra Koneckiego kanonika poznańskiego, zabity przez Andrzeja Łąckiego z ziemi łęczyckiej, cholarz kolegium poznańskiego, na moście wiodącym z Poznania na Ostrów 22 IX 1556 r. (P.897 k.844v). Anna (Bieleńska), 1750 r. wdowa po Piotrze Rusieckim. Marcin zobowiązał się 16 VII 1590 r. oprawić na połowie swych dóbr w Bielinie w wojew. brzeskim posag 500 zł żonie swej przyszłej Annie Rybińskiej (G.64 k.109). Baltazar, pleban w Międzychodzie, w r. 1617 (P.998 k.105v). Felicitas, żona Marcina Ważyńskiego, uszła z Bydgoszczy z powodu zarazy, umarła w Smogulcu 28 II 1624 r. i została pochowana w polu zw. "Dudki". Andrzej otrzymał 26 V 1626 r. konsens królewski na przekazanie swemu synowi Janowi sołectwo we wsi Słupe (?) w starostwie rogozińskim (M.K.173 k.338). Marianna, w r. 1641 żona Sebastiana Noskowskiego.

Jan, nie żyjący w r. 1648, ojciec Mikołaja męża Zofii Psarskiej, która w r. 1646 dostała zapis długu 2000 zł od Krzysztofa Opalińskiego, wojew. poznańskiego (Py.150 s.169). Oboje małżonkowie w r. 1647 wydzierżawili do r. 1650 od Anny z Wierzbna Grodzieckiej kasztelanowej nakielskiej części wsi Brzezno, Szczepidło, Głodno i Kociętowy p. kon. za 6000 zł (I.Kon.56 k.398). W r. 1651 Mikołaj zapisał dług 2200 zł Wojciechowi Konopnickiemu (Ib.53 k.339v). Nie żył w r. 1558, kiedy wdowa, zastawniczka Brzezna, występowała przeciwko Ludwikowi Grodzieckiemu, dziedzicowi tej wsi (ib.56 k.344v). W l. 1662-63 była żoną 2-o v. Jana Karola Scibor Marchockiego (ib.58 k.129v, 216).

Stanisław z Bielin, nie żyjący 1664 r., mąż Magdaleny Trzaskowskiej, ojciec Doroty (pisanej też jako Bilińska) której w r. 1661 zapisał legaty wuj ks. Sebastian Trzaskowski, proboszcz czacki (Kośc.132 k.152), a ktora jako panna dostała 1664 r. zapis 1000 zł od Kunegundy Miaskowskiej, wdowy po Stanisławie Cerekwickim (Kośc.305 k.214). Zaślubiła ona 26 IV 1667 r. w Czaczu Jana Grębińskiego. Stefan, urzędnik, umarł w Łącku mając lat 30, w r. 1678 (LM Tuczno). Anna, żona Roberta Włostowskiego. Oboje nie żyli w r. 1678. Jan w r. 1681 spisał wzajemne dożywocie z żoną Barbarą Mokrzycką, której zapisał 1500 zł (P.1103 VIII k.71). Piotr i żona jego Teresa Konopnicka zawarli w r. 1685 kontrakt z Krystyną z Czarncy Załeską (I.Kal.143 s.102). Ich córka i jedyna spadkobierczyni panna Wiktoria celem windykowania spadku po rodzicach mianowała 1752 r. plenipotentem ks. Dunina, scholastyka gnieźnieńskiego (I.Kon.78 s.592). Jan w r. 1693 skwitowany ze sprawy przez Jana Żychlińskiego (ib.69 k.315v). Walerian Józef umarł 1 V 1722 r., pochowany w Kuczkowie (LM Kuczków). Aleksander, ekonom w Niemarzynie, miał z żony Agnieszki córkę Petronellę Teresę, ur. w Sremie, ochrzcz. 28 V 1732 r. (LB Srem). N., ekonom klucza krobskiego, ojciec Heleny, która 10 Ii 1744 r. występowała jako matka chrzestna Sosnowskiego (LB Krobia). Jan przysięgał 1759 r. na urząd wicesgerenta grodzkiego kcyńskiego (Kc.144 k.52). Katarzyna, żona Jana Grocholskiego. Oboje nie żyli w r. 1764. Zofię Jóżefatę, w r. 1775 żonę Ksawerego Wiesiołowskiego. Barbara, żona Rocha Otockiego, oboje nie żyli w r. 1779. Siostra Jadwiga, franciszkanka śremska, umarła 18 VII 1782 r. (Nekr. Franciszkanek śremskich).

Barbara z Bonikowskich (Bońkowskich) B. 1784 r. (LB Jarząbkowo), występowała jako wdowa i siostra rodzona zmarłego Jana Bońkowskiego, towarzysza kawalerii narodowej 1791 r. (G.115 k.16). W tej samej parafii jarząbkowskiej Józef B. i Teresa B., oboje z Czeluścina, trzymali 11 XII 1798 r. do chrztu Augustyna Zakrzewskiego. Ignacy, mąż Marii Niedziałkowskiej, ojciec Teodozji Anastazji, ur. w Powidzu 1 IV 1798 r., zmarłej t. r., oraz Tekli Antoniny, ur. w Giewartowskich Olędrach, ochrzcz. 2 VI 1799 r. (LB Giewartowo). Franciszek, syn Marcina i Katarzyny z Rudkowskich, mający lat 18, zmarł w Lipowcu 2 IV 1801 (1802 ?) r. (LM Lutogniew). Teodozja zaślubiła przed 5 V 1803 r. Morawskiego z Jabłkowa. Napomucena, z Bab, chrzestna 23 II 1812 r. (LB Odolanów). Józefa przed 20 VII 1816 r. wyszła za Wojciecha Szawelskiego. Michał i Antonina Stolpe, rodzice Wojciecha, ur. w Skałowie, ochrzcz. 8 IV 1816 r. (LB Mokronos). Pani Nepomucena, z Sulisławic, chrzestna 18 IV 1816 r. (LC Janków). Nie wiem, czy ta sama Nepomucena była chrzestną 14 X 1826 r. (LB Szczury-Górzno). Jazimierz, konsyliarz powiatu kościańskiego, świadkował 26 VII 1818 r. (LC Kościan). Panna Antonina, licząca lat 25, poszła 27 X 1836 r. za Jana Nepomucena Banaszkiewicza, ekonoma z Głuchowa (LC Głuchów). Kazimierz, b. komisarz pow. kościańskiego, liczący lat 60, zmarł w Poznaniu w oberży "Pod Tyrolem" na Sapieżyńskiem 7 III 1850 r. (LM Poznań, Sw. Wojciech). Faustyn, ekonom, i Anna Sucker, rodzice Małgorzaty Weroniki, ur. w Lesznie 7 VIII 1886 r. (LB Leszno). Teresa, żona 1937 r. Edwarda Topór-Matuszewskiego, dra med. w Poznaniu (Dz.P.).

Bielowscy
Bielowscy. Wojciech asystował 1470 r. przy dokonywaniu zapisu Beacie, żonie Jana Polickiego (P.20 k.39v). Piotr z wojew. sieradzkiego, nie żyjący w r. 1599, ojciec Wojciecha, który 1593 zapisał dług 20 zł swemu bratu Marcinowi (P.960 k.224). Anna, w r. 1619 wdowa po Wojciechu Zieleńskim. Andrzej w r. 1623 kwitował z 500 zł Katarzynę Szurkowską (Ws.33 k.446v). Adam i żona jego Marianna Bukowska, oboje nieżyjący 1748 r., rodzice córek wtedy też już zmarłych: Magdaleny żony Macieja Grzybowskiego i Barbary żony Stanisława Kozubskiego (I.Kal.185/9 k.55v). Andrzej i żona jego Anna Górska, córka Jana i Zofii Tarchalskiej, oboje nie żyli w r. 1763, kiedy ich syn Jan kwitował z 1986 r. Andrzeja Sieroszewskiego, dziedzica wsi Kuszyn (ib.204/5 k.128v). Jan, sędzia grodzki piotrkowski 1765 r. (Rel.Kal.185/186 s.1720). Cecylia (Bilowska), w r. 1777 żona Jana Trepki, wojskiego radomskiego (I.Kon.81 k.108v).

Bielscy h. Jelita
Bielscy h. Jelita z Biały i Woli Bielskiej w p. piotrkowskim (Boniecki), pisali się z Olbrachcic, wsi położonej w p. radomskim. Barbara z Olbrachcic, w r. 1695 żona Władysława Karskiego, regenta grodzkiego pyzdrskiego.

Bielscy
Bielscy zapewne h. Poraj, z Białej w ziemi wieluńskiej. Feliks cz. Zbożny z Białej części w Jankowie otrzymane z działu z braćmi wyderkowal w r. 1514 za 50 zł w. rodzonej swej siostrze Katarzynie, wdowie po Mikołaju Jabłonowskim (I. i D.Z.Kal.2 k.23v). Joachim Kośmider w r. 1572 mąż Agnieszki Kawieckiej (Kośc.282 k.220). Ten Joachim zapewne identyczny z Joachimem nie żyjącym w r. 1592, ojcem Mikołaja, Marcina, Joachima, Adama i Jana Kośmidrów z Białej, którzy w grodzie sieradzkim cedowali pewne prawa na rzecz Jana Kośmidra z Gruszczyc i na syna jego Feliksa (I.Kal.59 s.816). Z nich Mikołaj Kośmider z Białej, mąż Jadwigi Gorzeńskiej, córki Wojciecha, spisał z nią wzajemne dożywocie w r. 1588 (P.1400 k.180v).

Bielscy z Wieruszowa
Bielscy z Wieruszowa ze wsi Biała w ziemi wieluńskiej, pisali się często Wieruszami B-mi. Janusz B., mąż Annny, córki Krystyna z Kotlina, która w 1470 r. skwitowała z ojcowizny i macierzyzny w Kotlinie Katarzynę, żonę Grzegorza z Kotlina, i Jadwigę, żonę Jana z Kotlina (I.Kal.2 k.116v). W r. 1485 ona jako wdowa wraz z synami Lutkiem i Wieruszem z Białej miała sprawę o posiadanie części w Kotlinie z Agnieszką i Małgorzatą, córkami Krystyna z Kotlina (ib.3 k.282v, 371, 372). Wojciech z ziemi wieluńskiej, nie żyjący w r. 1546, ożeniony był z Anną Sobocką, która t. r. kupiła od swego brata Feliksa Sobockiego za 300 grz. Psary oraz pustki Błotlino i Zaborowice w p. kal. (P.1395 k.276). Dobra te w r. 1550 oddała temuż bratu (ib. k.559v). Małżonkowie Będziescy w r. 1552 zobowiązali się wyderkować jej 200 grz. połowę Będzieszyna (I.Kal.12 II s.411). W r. 1568 Anna cedowała swej siostrze Małgorzacie Rogozińskiej zapis 400 zł, jaki miała od brata Jana (ib.34 s.1162). Syn Wojciecha i Sobockiej, Andrzej, wspomniany już 1546 r. (P.1395 k.276), może identyczny z Andrzejem, w r. 1580 mężem Anny Kowalskiej, córki Andrzeja, wraz z którą t. r. swe częsci miasta Praszka i wsi Stradzice w p. wieluń., spadłe po jej matce, sprzedali za 5000 zł Mikołajowi Gaszyńskiemu z Wierzchlasu (I. i D.Z. Kal.6 k.571). Anna nie żyła już w r. 1592, kiedy Andrzej na swych częściach w Białej w p. wieluń. zapisał zrodzonym z niej synom, Andrzejowi, Janowi, Stanisławowi i Abrahamowi, każdemu z nich po 1000 zł (I.Kal.59 s.1254). Ten Andrzej, dziedzic w Białej, swe dobra Girzychy i Dóbrówkę w p. kal. sprzedal 1596 r. za 600 zł Janowi Czepowskiemu z wojew. sier. i jego żonie Jadwidze Dąbrowskiej (I.Kal.63 k.298v). Drugą żoną Andrzeja, który nie żył już w r. 1600, była Małgorzata Dąbrowska. Jako wdowa po Andrzeju B., kwitowała w r. 1602 Wacława Zajączka z 2000 zł na poczet sumy 4000 zł (I.Kal.68 s.849), a w r. 1605 z 200 zł prowizji rocznej od sumy 2000 zł Wojciecha Zajączka (I.Kal.71 s.851). Odroczyła w r. 1610 iuszczenie sobie sumy 2000 zł przez Zajączka (I.Kal.76 s.576, 1435). W r. 1617 części Dąbrowy i Gorzuch w p. kal. sprzedała za 1000 zł Adrianowi Radlickiemu (R.Kal.9 k.23v). Nie żyła w r. 1636. Jej córki: Jadwiga w r. 1636 żona Łukasza Mielęckiego i Anna "Wieruszówna" 1604 r. wydana za Stefana Czepowskiego. Ta Anna części Gorzuch i Dąbrowy, odziedziczone po swych ciotkach Annie i Katarzynie Dąbrowskich, sprzedała 1636 r. za 80 zł Aleksandrowi Czepowskiemu (ib.11 k.762). Z pierwszej żony Kowalskiej synowie Andrzeja: Jan, Andrzej, z drugiej Dąbrowskiej Łukasz, Wacław i Wojciech. Jan, bezpotomny, nie żył już w 1612 r. (I.Kal.78 s.15). Małgorzata Dąbrowska w imieniu nieletnich synów Łukasza, Wacława, Wojciecha kwitowała w 1604 r. Piotra Sobiekurskiego z ostrzeszow. z 130 zł (ib.70 k.723). Andrzej, syn Andrzeja i Kowalskiej, dziedzic w Białej Wiktorowie, w r. 1600 swe części we wsi Lisoskórnice w ziemi wieluń., zastawione Stanisławowi Kobierzyckiemu, sprzedał za 2500 zł Sebastianowi Madalińskiemu (R.Kal.7 k.316). Elżbieta, córka nie żyjącego w r. 1629 Andrzeja, może któregoś z powyższych, była t. r. żoną Piotra Bąkowskiego. Jan B. nie żył już w 1624 r., kiedy wdowa po nim Anna Rogozińska była 2-o v. żoną Stanisława Załuskowskiego (I.Kal.90b s.2560). W r. 1649 nazwana Małgorzatą z Rogoźna, wdową po Wojciechu Załuskowskim (ib.115 s.1167).

Łukasz Wierusz syn Andrzeja i Dąbrowskiej, w r. 1626 mąż Anny Walknowskiej, córki Stanisława Seniora (ZTP 28a s. 1367), wieś Żelisław w p. sier. zastawił w r. 1630 za 1000 zł Zofii z Mycielskich Piotrowej Charłupskiej (I.Kal.96 s.695), a w r. 1631 został z tej sumy skwitowany przez jej syna Jana Charłupskiego (ib.98a s.1178). Żelisław zastawił t. r. za 2500 zł Piotrowi Madalińskiemu (ob. s.1187). Zapewne sam Łukasz Wierusz w r. 1635 skwitowany przez Zofię Szkudlską, żonę Wojciecha Siemieńskiego, z 5450 zł (I.Kon.48 s.140). Jan zapisał 1604 r. dług Barbarze wdowie po Janie Kotarbskim, obecnie żonie Stanisława Jasińskiego (I.Kal.70 k.754). Sebastian, nie żyjący już w 1604 r., ojciec Macieja i Marcina, też już wtedy zmarłego, po którym syn Maciej, który w r. 1604 dostał zapis długu 1000 zł od Jana Żernickiego, dziedzica Sikocina, i jednocześnie z sumy 1000 zł skwitował swego rodzonego stryja Macieja (ib. k.563, 564v). Jakub, plenipotent Anny z Jarochowskich Żeromskiej 1618 r. (ib.84 s.282). Mikołaj Wierusz, w r. 1630 pisarz grodzki ostrzeszowski (ib. s.2302), w r. 1637 pisarz grodzki wieluński (ib.29 s.453), w końcu podstarości i podsędek wieluński. Maciej, pisarz grodzki sieradzki 1633 r. (I.Kal.99b s.1919). Hiacynt, syn Felicjana, dostał 1655 r. zapis długu 100 zł od Marianny Grabińskiej, żony Bartłomieja Kołdowskiego (ib.121 s.348). Marcin Wierusz, pisarz grodzki wieluński, dawał w r. 1657 zobowiązanie Stanisławowi Mojaczewskiemu i żonie jego Annie Wieruszównie (B-ej) dotrzymania kontraktu datowanego w Białej pod zakładem 1200 zł (G.82 k.1270v). Spadkobiercami podsędka Mikołaja i pisarza Marcina byli w r. 1667 Zygmunt, komornik graniczny wieluński, i Stanisław Wieruszowie (ZTP 31 s.1010). Zygmunt, komornik graniczny i sędzia grodzki wieluński, wziął w r. 1669 w zastaw od Krzysztofa Olszewskiego, podczaszego wieluńskiego, za 5500 zł wieś Karminki w p. sier. (I.Kal.129 s.518). Wojciecha nie żyjącego w r. 1686, z żony N. Myszczyńskiej córki Zofia i Elżbieta Wieruszówny, pierwsza z nich wtedy wdowa po Mikołaju Bąkowskim, współspadkobierczyni dziada Sylwestra Myszczyńskiego (I.Kal.143 s.77), druga, żona Jana Wierusza Walknowskiego, nie żyła już w r. 1681 (ib.140 k.303; 157 s.80). Jakub, mąż Anny Urbanowskiej, córki Jana i Katarzyny Gliszczyńskiej, występującej jako wdowa 1725 (ZTP 43 k.363).

Krzysztof, mąż Barbary Pakosławskiej. Oboje nie żyli 1733 r. Jego siostrą była Zofia, wtedy też już nie żyjąca, żona 1-o v. Kazimierza Bienieckiego cz. Bieniędzickiego burgrabiego grodzkiego wieluńskiego, 2-o v. Mikołaja Kromno Piotrowskiego. Nieznany mi z imienia brat Krzysztofa był ojcem Stanisława Wierusza, nie żyjącego w r. 1777, po którym zostały sumy na Walichnowach, dziedzictwie Nieszkowskich (Ws.97 k.72). Krzysztofa i Pakosławskiej córka Agnieszka, w r. 1746 żona Franciszka Żelisławskiego, synowie: Dobrogost, Stanisław i Maciej.

1. Dobrogost, syn Krzysztofa i Pakosławskiej, służąc Bogusławowi Kurnatowskiemu, do sparaw spadku po ciotce Piotrowskiej mianował w r. 1733 plenipotentem brata Macieja (Ws.85 k.8v). W r. 1768 w imieniu własnym i nieletnich bratanków mianował plenipotentem do spraw związanych z sumą spadkową na Bienicach Otockiego (Ws.94 k.117v).

2. Stanisław Wierusz, syn Krzysztofa i Pakosławskiej, mąż Teofili Gorzeńskiej, córki Macieja i Bogumiły Piotrowskiej, w r. 1742 współspadkobierczyni Łabęcic w wojew. sieradzkim (P.1268 k.132; 1274 k.7; I.Kal.178/80 s.116). Nie żył w r. 1750, kiedy wdowa kwitowała się z Kamińskimi z kontraktu dzierżwy częsci wsi Lisiec M. (I.Kon.78 s.415). Nie żyła w r. 1774. Córki ich: Teofial, w r. 1788 wdowa po Aleksandrze Petrozelinie, i Zofia, nieletnia w r. 1768, (Ws.94 k.117v). Syn Maciej Wierusz, nieletni 1768 r., mianował 1774 r. Ludwika Otockiego plenipotentem dla procesu o 5000 zł po ciotce Zofii Bieniądzickiej, lokowanych na wsi Bieniądzice (I.Kal.214/16 k.83). Żył jeszcze 1787 r. (ib.227 k.551).

3. Maciej wierusz, syn Krzysztofa i Pakosławskiej, w r. 1764 plenipotent panny Eleonory Twardowskiej (Ws.93 k.233), w r. 1766 mąż Anny Twardowskiej, córki Władysława Karola i Bronikowskiej (G.100 k.232v), skwitowany t. r. przez Franciszka Chociszewskiego z 10.922 zł zapisanych mu z tytułu cesji praw do Chociszewa (I.Kal.206/8 k.113v). Nie żył w r. 1768, a Anna już w r. 1774 była 2-o v. żoną Krzysztofa z Wybranowa Chlebowskiego, kapitana wojsk saskich (I.Kon.80 k.255, 281). Żyła jeszcze w r. 1785, kiedy mianowała plenipotentami męża i syna Adam B. (ib.83 k.199v). Prócz tego syna miała córkę Mariannę, nieletnią 1768 r., niezamężną 1787 r. (I.Kal.227 k.561).

Adam wierusz, syn Macieja i Twardowskiej, nieletni w r. 1768, w r. 1784 w imieniu własnym i siostry kwitował z 2000 zł Jana Zayglicza (ib.224 k.397). Dziedzic Kaweczyna, w imieniu własnym i brata stryjecznego Macieja prawa spadkowe po śmierci panny Jadwigi Piotrowskiej, dziedziczki Kępna, cedował 1788 r. Samuelowi Bronikowskiemu (G.115 k.8). Podkomorzy król., komisarz cywilno-wojskowy wojew. gnieźnieńskiego (ib. k.12). Julianna Karska, wdowa po Stanisławie Smleńskim podczaszym gnieżnieńskim scedowała mu w r. 1789 pewne sumy (I.Kon.84 k.103v), a w r. 1790 była już jego żoną i zastawną posesorką Żydowa (G.115 k.1v). Adam, deputat z wojew. gnieźnieńskiego, dobra Kłony, Ługowiny i Sokolniki w p. pyzdr. sprzedał w r. 1792 za 154.000 zł Leonowi Tyburcemu Bielickiemu, pułkownikowi wojsk. kor. (P.1369 k.961). Juliana z Karskich umarła 9 II 1797 r. (Kronika Bernardynów Bydg.). Zob. tablicę.

Bielscy h. Wieruszowa
@tablica

Elżbieta, żona Dobrogosta Bułakowskiego, oboje nie żyli 1748 r. Mikołaj Wierusz i Anna Mrowińska małżonkowie, nie żyjący już w r. 1779, rodzice Katarzyny, żony Jana Wolskiego, też już wtedy nie żyjących (Ws.100 k.15v).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona71727374[75]76777879Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników