Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona75767778[79]80818283Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bieńkowcy h. Korwin
2. Świętosław, syn Rafała i Kołudzkiej, w r. 1710 dostał zapis 1000 ztynfów od Władysława Skaławskiego (G.93 k.16). Jego pierwsza żona Barbara Niedźwiecka, córka Grzegorza i Katarzyny Slesińskiej cedowała w r. 1711 swe prawa spadkowe po wuju Władysławie Slesińskim, dziedzicu Krąpiewa, Jakubowi Dzirżanowskiemu (N.193 s.149). Była bezdzietna i nie żyła już w r. 1713 (N.195 s.44). Przed r. 1726 zaślubił drugą żonę Annę Prądzyńską. W r. 1725 wziął w zastaw od Bartłomieja Puchały Chybińskiego za 20.000 zł Stajkowo w p. pozn. (N.202 k.136v). Od Adama Rosena kupił 1727 r. za 24.000 zł Czewujewo i pustkę Mirki w p. kcyń. (P.1210 I k.259v). Sprzedał te dobra w r. 1737 za 28.000 zł Antoniemu Sławoszewskiemu (P.1247 k.124). T. r. został skwitowany przez bratanicę Katarzynę zamężną Bułakowską z 10.000 zł na poczet należnych jej po stryju jej abracie Swiętosława, Wojciechu, 30.000 zł (P.1250 k.130). Po tym Wojciechu Swiętosław odziedziczył Mchy i Brzostownię. Wraz ze swymi synami, Melchiorem i Walentym został skwitowany w r. 1738 ze spadku po Wojciechu B. przez siostrę Domicellę zamężną Chełmowską (P.1253 k.189). Brzostownię sprzedał w r. 1746 za 60.000 zł swej córce Franciszce, zamężnej Jakólskiej (P.1286 k.126v). Żył jeszcze w r. 1747 (P.1290 k.191v), nie żył już 12 IX 1748 r., kiedy synowie jego dokonali działów ojcowizny (P.1292 k.188v). Anna z Prądzyńskich umarła przed nim, 1 VI 1743 r. (LM Mchy). Osynach Swiętosława i Prądzyńskiej: Malchiorze, Walentym, Fabianie i Ignacym, zob. niżej. Był jeszcze syn Michał Andrzej, ochrzcz. 25 IX 1731 r. (LB Rogowo), zapewne zmarły młodo. Córki: Franciszka Kunegunda, ur. w Stajkowie, ochrzcz. 9 IV 1726 r. (LB Lubasz), żona w l. 1745-56 Ludwika Jakólskiego, starościca stolińskiego, zaślubiła 2-o v. w r. 1761 Jana Cieślińskiego, Domicella Katarzyna, ochrzcz. 27 XI (czy XII ?) 1732 r. (LB Rogowo), zmarła 20 VII 1765 r. w Brzostowni (LM Książ), Marianna, ochrzcz. 20 I 1739 r., zmarła w kwietniu t. r. (LB i LM Mchy), Joanna Barbara, ochrzcz. 30 IV 1740 r. (LB Mchy).

1) Melchior, syn Świętosława i Prądzyńskiej, zawierał w r. 1740 komplanację z Ludwiką z Twardowskich Mielęcką (Kość.320 s.569). Dziedzic Mchów, żonie swej Jadwidze Przyłuskiej, córce Antoniego i Magdaleny Drzewieckiej, oprawił w r. 17147 posag 15.000 zł (P.1300 k.29). Nie do pogodzenia z tym zapisem data ślubu ich 29 IX 1749 r. (LC Koszuty), chyba że zapis oprawny dotyczył narzeczonej, nie żony. Umarła w Mchach 28 I 1772 r., wydawszy na świat syna Karola (LM Mchy). Melchior umarł tamże 25 XII 1774 r. (ib.). Osynach Sebastianie i Kasprze zob. niżej. Karol Franciszek Salezy, ur. w Mchach, ochrzcz. 28 I 1772 r. (LB Mchy), część w Mchach i cząstkę w Brzostowni sprzedał w r. 1790 za 90.000 zł bratu Sebastianowi (P.1367 k.10v). Major wojsk polskich, zmarł w Mchach 9 X 1803 r. (LM Mchy). Z córek, Rozalia ur. ok. 1757 r. miała zaślubic 1-o v. dopiero 20 II 1774 r. Aleksandra Korytowskiego (LC Mchy, ale to data niewątpliwie błędna, bo już 2 II 1774 r. ochrzcz. był ich syn (LB Domachowo)), potem podkomorzefo król, 2-o v. 1 II 1793 r. wyszła w Domachowie za Jana Przespolewskiego. Agnieszka, ur. około r. 1759, zaślubiła 8 VI 1777 r. Franciszka Dzierżanowskiego, burgrabiego poznańskiego (ib.), Franciszka Kunegunda, ochrzcz. 8 III 1768 r. (LB Mchy). Wyszła 12 XI 1795 r. w Poznaniu za Teofila Korytowskiego i zmarła 6 V 1835 r. Brygida zmarła 22 VIII 1775 r., mając około lat 6 (LM Mchy). Joanna wreszcie zmarła panną 30 I 1825 r. mając lat około 55 (LM Mchy).

(1) Sebastian, syn Melchiora i Przyłuskiej, ochrzc. 22 I 1754 r. (LB Mchy). Od Tomasza, Mateusza, Wojciecha i Ksawerego Jagielskich, swych ciotecznych braci, kupił w 1777 r. za 7500 zł części wsi Brzostowni w p. kośc. (P.1354 s.331). Od Anieli z Jaskólskich Jaraczewskiej dostał w r. 1781 cesję praw do wsi Brzostownia (Kośc.334 k.23v) i t. r. został skwitowany przez Mateusza Jaskólskiego z 2407 zł z kontraktu sprzedaży Brzostowni (I.Kal.221 k.318). Inną część Brzostowni kupił w r. 1784 od Ksawerego Jaskólskiego, syna Franciszka (P.1361 k.276v). Podstoli gnieżnienski 1784 r. (LB Domachowo), współdziedzic obok braci Mchów 1786 r. (P.1363 k.374), zaślubił 17 IX 1786 r. Barbarę Koczorowską z Jankowic (LC Ceradz), córkę Kazimierza, wojskiego kaliskiego, i Estery Grudzielskiej. Mchy i Brzostownię kupił 19 I 1777 r. za 90.000 zł od brata Kaspra (P.1375 k.2). T. r. żonie swej oprawił posag 68.000 zł (P.1375 k.62). Podstoli gnieźnieński, komisarz cywilno-wojskowy pow. kościańskiego i ziemi wschowskiej, ponowił w r. 1790 transakcję kupna od brata Kaspra za 90.000 zł części w Mchach i cząstki w Brzostowni oraz nabył części tamże za taką samą sumę od brata Karola (P.1367 k.3v, 10v). Barbara z Koczorowskich zmarła u krewnych w Strykowie 4 IX 1835 r., mając lat 63, pochowana w Mchach (LM MOdrze; LM Mchy, tu data zgonu 3 IX). Sebastian dzidzic Mchów, Brzostowni oraz Olędrów: Charłup, Sebstianowa i Ługów, spisał w Mchach 1 X 1835 r. testament, czyniąc swym uniwersalnym spadkobiercą synowca Ignacego. Umarł tamże mając lat 84, 3 XII 1837 r. (LM Mchy).

(2) Kasper Baltazar, syn Melchiora i Przyłuskiej, ochrzczony 7 I 1767 r. (LB Mchy), obok braci współspadkobierca dóbr Mchy, kwitował 1784 r. z opieki i administracji tymi dobrami brata Sebastiana (P.1361 k.179). Skwitował tego brata w r. 1787 z 30.000 zł z sumy 90.000 zł stanowiącej cenę Mchów i Brzostowni, sprzedanych bratu (P.1375 k.2). Kupił 4 VI 1787 r. od Tadeusza Korytowskiego, podczaszego kaliskiego, za 201.000 zł Komorniki i Bylino z przyl. w p. pozn. (ib. k.95). Na Komornikach, Bylinie i Łazach oprawił w r. 1788 posag 40.000 zł żonie swej Nepomucenie Chełkiej, córce Stanisława, skarbnika wschowskiego, i Doroty Skórzewskiej (P.1375 k.329). Część w Mchach i cząstkę w Brzostowni sprzedał w r. 1790 za 90.000 zł bratu Sebastianowi (P.1367 k.3v). Kupił 5 VI 1793 r. od Antoniego Kąsinowskiego i jego syna Antoniego za 30.000 zł Sierakowo, Piotrowice i Babino w p. pyzdr. (P.1370 k.135). T. r. był dzierżawcą Pijanowic (LC Niepart). Drugą jego żoną była Walknowska, wdowa po Feliksie Niemojowskim podczaszym ostrzeszowskim, zaślubiona 20 VI 1794 r. (LC Słupia, zob. Żychliński III), trzecią była podobno Franciszka Stablewska, wdowa po Konopce. Kasper umarł 191 IX 1824 r. (LM Słupca). Córki Kaspra; Konstancja za N. Raszewskim, żyjąca w r. 1835, Ludwika zmarła 8 IV 1825 r., zamężna za N. Masłowskim. Syn Ignacy.

Ignacy (Jan Ignacy), syn Kaspra i Chełmskiej, ur. w Łukomiu 31 VI 1789 r. (LB Zagórów), dziedzic Babina i Słonczyc k. Ostrowa, odziedziczył w r. 1837 po stryju Sebastianie Mchy i Brzostownię. Zaślubił Salomeę Walknowską (Walichnowską), córkę Felicjana i Katarzyny Przyjemskiej. Umarł 24 XI 1845 r., a żona zmarła 4 VII 1856 r. Córki icg: Nepomucena, ur. w r. 1815, dziedziczka Brzostowni, zaślubiona 26 XI 1839 r. Józefowi Żychlińskiemu (LB Mchy), zmarła 20 VIII 1866 r. w Brzostowni, Helena, ur. w r. 1833, zmarła panną po 22 V 1869 r. Synowie: Stanisław, Józef, Felicjan i Wincenty.

a. Stanisław Felicjan, syn Ignacego i Walknowskiej, ur. w Korwinie 6 III 1817 r. (LB Słupia), dziedzic Mchów, które na kilka lat przed śmiercią sprzedał Karśnickim, dziedzic też Babina, a 1845 r. dzierżawca Skiereszewa zaślubił we dworze w Arkuszewie 25 V 1842 r. Franciszkę Konstancję Karską, córkę Hieronima i Katarzyny Zdębińskiej, ur. w Piotrowie 4 X 1820 r. (LB Sw. Michał, Gniezno), zmarłą w Marcinkowie Górnym 24 XII 1861 r., pochowaną w Gąsawie (LM Gąsawa; Dz.P.). Stanisław umarł 6 VII 1863 r., pochowany w Poznaniu na cmentarzu Sw. Marcina. Córki ich: Hieronima Michalina za Ignacym Morawskim właścicielem dóbr w Król. Polskim, Stanisława Joalanta, ur. 25 IX 1845 r. (LB Sw. Wawrzyniec, Gniezno), żona Zygmunta Jaksiewicza. Synowie Franciszek i Józef Seweryn, ur. w Gościeszynie koło Żnina 1855 r., zmarły dzieckiem.

Franciszek Leopold, syn Stanisława i Karskiej, ur. w Gościeszynie 23 I 1854 r., pozostawał pod opieką dziada Hieronima Karskiego i Amilkara Brzeskiego, męża swej ciotki Rozalii Teresy Karskiej. Potem kupił w r. 1878 od tegoż dziada Trzepciny (Junkerhoff ?) w p. śnieckim, ale po dwóch latach wykupiła te dobra Komisja Kolonizacyjna. Ożenił się w Tucholi 21 II 1861 r. z Władysławą Dembińską, córką Teodora i Nepomucyny Jasińskiej, ur. w Komorzy 6 VIII 1682 r. Po ślubie Franciszek przejął dzierżawę Białowieży w p. tucholskim, potem przeniósł się do Berlina i tu zmarł 17 II 1910 r. (Dz.P.). Wdowa zmarła w Czystym 13 XII 1938 r., pochowana w Kościelcu (ib.). Córki ich: Maria, ur. 12 X 1884 r. zmarła 3 I 1893 r., pochowana w Tucholi, Janina, ur. 8 X 1887 r. (1885 ?), wyszła za Józefa Hoppe, właściciela Czystego, Skurbaczewa i Lucimia, Władysława, ur. 27 VI 1895 r. w Białowieży, zmarła w Sitnie 1943 r. żona Gustawa Chrzanowskiego, dzierżawcy domeny państwowej Sitno koło Wąbrzeźna. Syn Stanisław.

Stanisław Teodor, syn Franciszka i Dembińskiej, ur. 15 II 1882 r. w Białowieży, ekonomista, profesor Akademii Handlowej we Lwowie, potem Wyższej Szkoły Ekonomicznej zmarły w Krakowie 14 IX 1858 r., zaślubił we Lwowie 26 IV 1858 r. Marię Teresę Olszewską, córkę Henryka i Jadwigi Niesiołowskiej, ur. we Lwowie 7 XII 1892 r., zmarłą w Krakowie 10 II 1858 r. Córka ich Maria, ur. we Lwowie 24 VIII 1914 r., wyszła 1938 r. za Józefa Latkowskiego, druga córka Janina, ur. we Lwowie 2 III 1920 r. zaślubiła w r. 1948 w Krakowie Tomasza Bigdę. Syn Andrzej.

Andrzej Franciszek, syn Stanisława i Olszewskiej, ur. 23 IV 1916 r., adiunkt Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, ożenił się z Jolantą Krzyżanowską, lekarką, córką Kazimierza i Zofii Rubczyńskiej, ur. w Krakowie 17 VII 1922 r., z której dzieci: Piotr, Monika i Michał.

b. Józef, syn Ignacego i Walknowskiej, ur. około 1814/1818 r., dziedzic Słomczyc koło Ostrowa 1841 r., Wydzierzewic po żonie 1844 r., umarł 26 IX 1881 r. w wieku lat 67 (LB Kośmin) zaślubił 191 IX 1840 r. Walerię Moszczeńską, córkę Adama, podprefekta pow. wrzesińskiego, i Jadwigi Grudzielskiej, ur. około r. 1818 r., zmarłą w Poznaniu 8 IX 1904 r. (Dz. P.). Córki ich: Jadwiga Salomea Ludwika, ur. 25 VIII 1841 r. (LB Czerlejno), zmarła dzieckiem, Marianna, zmarła 6 XI 1844 r. w wieku dwóch lat (LM Sw. Marcin, Poznań), Jadwiga, ur. 2 VII 1842 r., zmarła 29 XII 1908 r. (ib.), Felicja, ur. około r. 1838/44, zaślubiła 25 II 1892 r. Hieronima Czajkowskiego zmarła mając lat około89, 4 XII 1927 r., pochowana we Wrześni (Dz. P.), Aniela, ur. w Wydzierzewicach 11 II 1846 r. (LB Czerlejno), zmarła panną. Syn Adam.

Adam, syn Józefa i Moszczeńskiej, ur. w Wydzierzewicach 11 XI 1848 r. (ib.), miał z żony Teofili Szatkowskiej syna Stanisława, zmarłego bezżennie, i córki, Bronisławę za N. Siewkowskim i Jadwigę za N. Belowem.

c. Felicjan, syn Ignacego i Walknowskiej, ur. ok. 1819 r., mąż Urszuli Zdębińskiej z Arkuszewa, ur. ok. 1819, zaślubionej 26 I 1845 r. (LC Gniezno, Sw. Michał), miał synów: Mieczysława, ur. 16 I 1846 r. (LB Sw. Marcin, Poznań), zmarłego bezżennie po 26 VI 1873 r., mieszkającego w Dembiczu (LB Lubasz), Józefa, zmarłego bezżennie, i córkę Pelagię Salomeę, ur. około 1851 r., wydaną 26 XI 1879 r. za Józefa Ozdowskiego (LC Sw. Marcin, Poznań), zmarłą 13 VIII 1914 r. (LM ib. Dz. P.).

d. Wincenty, syn Ignacego i Walknowskiej, ur. w r. 1824 r. w Skotnikach, zaślubił 22 VI 1850 r. w Poznaniu Ludwikę Brownsford, ur. około r. 1825 (LC ib.). Z niej córka Maria ur. ok. 1852 r., wyszła w Poznaniu 28 I 1882 r. za Franciszka Mikołaja Gotarda Rüdigiera dzidzice Ujazdowa w Kr. Pol. i synowie Marcin i Ludwik.

a) Marcin, syn Wincentego i Brownsfordówny, ur. około r. 1853, ekonom w Mołoczkach na Wołyniu, zaślubił w Poznaniu 27 V 1890 r. Władysławę Czajkowską, córkę Hieronima i Emilii Koczorowskiej (LC ib.). Dzieci ich: Jerzy w USA, mąż Zofii Paluchowskiej, ojciec synów Jerzego i Andrzeja, Maria w zgromadzeniu SS. Urszulanek.

b) Ludwik, syn Wincentego i Brownsfordówny, ur. w r. 1854 kierownik biura "Domu Aptekarzy", zmarły w Poznaniu 4 XII 1935 r., pochowany w Kostrzyniu. Z żony Wacławy Czajkowskiej, córki Hieronima i Amelii z Koczorowskich, zaślubionej w Ostrowie 30 VII 1889 r., ur. ok.1867 r. (LC Ostrów), (Dz. P.), synowie; Janusz, który wyniósł się do USA w r. 1908 i zamieszkał w Syracuse, ożeniony z Janiną Stępińską, ur. w r. 1890, Bohdan, ożeniony z Marią Bernadt, ojciec Jolanty zamężnej z N. Rolą i Zofii niezamężnej, Ludwik wyniósł się też do USA w r. 1922 i osiadł w Uttica, ożeniony z Marią Kowalską, wdową 1-o v. po Gomulskim.

2) Walenty Józef, syn Swiętosława i Prądzyńskiej, ur. w Czewujewie, ochrzcz. 13 II 1730 r. (LB Rogowo), kupił w r. 155 od Łukasza, Franciszka, Andrzeja i Mikołaja Białoskórskich połowę Czerlrjna w p. kcyń. za 27.000 zł (N.211 k.174v; Kc.143 k.133). Swoją część dóbr Mchy i Brzostownia sprzedał w r. 1756 za 27.000 zł bratu Melchiorowi (P.1317 k.133v) i t. r. od Michała Izbińskiego kupił za 36.000 zł Siedleczko w p. kcyń. (N.211 k.202v). Jego żona, Marcjanna Gembartówna, córka Stanisława i Katarzyny Wilczyńskiej, kwitowała w r. 1758 swą matkę i ojczyma Franciszka Borka Gostyńskiego (G.99 k.52, 55). W r. 1760 była dziedziczką Mierzewa (ib. k.235v). Walenty spisał w r. 1759 pubkta sprzedaży połowy Czerlina za 30.000 zł Walentemu Żukowskiemu (Kc.144 k.54). Nie żył już w r. 1763, kiedy wdowa była 2-o v. żoną Konstantego Iłowieckiego (G.99 k.438). W r. 1776 w Mierzewie spisała komplanację ze swym synem Jakubem B. (g.103 k.305). Z Iłowieckim separowana już w r. 1779 (G.106 k.83v). Mierzewo i pustkę Królewiec sprzedała 7 II 1781 r. za 140.000 zł synowi Jakubowi (G.108 k.71).

Jakub Filip Stanisław, syn Walentego i Gembartówny, ochrzcz. 9 VI 1750 r. (LB Jarząbkowo), dziedzic Mierzewa i pustki Królewiec, w r.1781 komornik graniczny wojew. gnieźnieńskiego i komisarz cywilno-wojskowy 1790 r. (G.115 k.87v). Żonie swej Józefie Chełmskiej, córce Stanisława, skarbnika. wschowskiego, i Doroty Skórzewskiej oprawił w r. 1791 posag 40.000 zł (Py.165 k.38). W r. 1796 spotykamy Marcjannę Rokossowską, żonę Jakuba B., chyba tego samego? Dziedzic Ruchocinka 1805 r., umarł 14 II l806 r. (LM Powidz). Dzieci Jakuba i Chełmskiej: Cecylia, w r.l822 żona Jana Puciatyckiego, Marianna Dorota, ochrzcz, 1 I 1793 r. (LB Jarząbkowo), i Tadeusz, ochrzcz. z wody 7 IX 1794 r. (LB Powidz), mieszkający w r.l822 w folwarku Wólka w p. suwalskim. Wspomniany wyżej córka Marianna, dziedziczka Ruchocinka, wyszła 30 I 1815 r. za Ignacego Stanowskiego, kapitana wojsk polskich i owdowiała 9 I 1828 r. Poszła 2-o v. 2 III 1829 r. za Ludwika Nitkowskiego, (LC Powidz).

3) Fabian, syn Świętosława i Prądzzyńskiej, ur. około 1725 r., wedle działów braterskich swoje części w Mchach i Brzostowni, wyłączone na jego rzecz przez ojca przy sprzedaży tych wsi małżonkom Jaskólskim, sprzedał 1748 r. za 27.000 zł bratu Melchiorowi (P.1292 k.188v). W r. 1749 spisał dożywocie ze swą żoną Ludwik Malczewską, córką Macieja i Jadwigi Przyjemskiej, wraz z którą w r. 1758 kwitował jej brata Ignacego z 17.333 zł na poczet jej posagu (P. 1297 k.121v; 1325 k.41). Ludwika, w r. 1559 występowała zarówno przeciwko swemu mężowi "uciążliwemu", jak i przeciwko temu bratu (Rel. Kal.172/173 s.1503). Kupił w r . 1750 za 60.000 zł od Michała Bratkowskiego, skarbnika kaliskiego, Lutynię i pustkę Rudę w p. pyzdr. (P.1300 k,95v) i w r. 1761 na tych dobrach oprawił posag swej żonie w sumie 34.453 zł (P.1331 k.242v). Od Leopolda Bogusławskiego regenta ziemskiego poznańskiego, wział w zastaw t. r.cześć Sobótki w p.kal. za 43.000 zł (Py.158 k.339). Jako "tradycyjny posesor" Starkowca występował 1762 r. przeciwko Bratkowskim, cześnikostwu kaliskim, poprzednim posesorom (Rel. Kal.178 k.381v) Od Antoniego Wyssogoty Zakrzewskiego, pułkownika wojsk koronnych, kupił w r. 1765 części wsi Staw "Bardszczyzna" i pustki Czekanowo za 29.500 zł~ (P.1339 k.80). Swe prawa do Glinna scedował w r. 1774 Józefowri B. stolnikowi gnieźnieńskiemu (P.1351 k.99v). Od Kazimierza Sieniątkowskiego kupił 1 II 1779 r., mocą kontraktu z 27 VI 1778 r., połowę wsi Staw "Bieganowszczyzna" wraz z częściami Chwałkowic, Grabianek i częścią pola w Gonicach w p. pyzdr. za 33.600 zł (P.1355 k.167v; Py.158 k.857). Dobra Staw, nabyte zarówno od Zakrzewskiego jak i Siemiątkowskiego, sprzedał 16 VI 1783 r. za 72.000 zł i 1300 zł rękawicznego Antoniemu Rożnowskiemu,pisarzowi grodzkiemu gnieźnieńskiemu (Py.163 k.206; G.111 k.126v). Umarł mając około 58 lat, 27 VII 1783 r. i pochowany został w Stawie (LB Staw) . Wdowa w r. 1784 odkupiła Staw od Rożnowskiego za 75.000 zł (G.111 k.l26v), ale sprzedała te dobra w r.l788 za 80.000 zł Janowi Broniszowi, skarbnikowi gnieźnieńskiemu (Py.163 k.597). Żyła jeszcze 3 VI 1793 r. (LB Łukowo), Córki Fabiana i Malczewskiej: Justyna, wydana w Stawie 14 VIII 1779 r. za Antoniego Kąsinowskiego, Teresa zaślubiła w Stawie 5 VIII 1775 r. Ignacego Zayguta Stanisławskiego, Marianna zaślubiła w Stawie 13 1780 r. Jana Kurcewskiego, Katarzyna zaślubiła w Stawie 31 VII 1788 r. Antoniego Michała Kozłowskiego, Wiktoria wyszła w Stawie 20 VII 1788 r. za Stanisława Kossowskiego, Franciszka w r. 1785 niezamężna (G.112 k.71v). Synowie; Ludwik Stefan Józef, ur. w Stawie, ochrzcz. 13 IX 1767 r. (LB Staw), Marcin, ochrzcz. 12 XII 1769 r. (ib.), żyjąćy jeszcze w r. 1785 r., Józef, który w r. 1791 kupił od Mikołaja Koszutskiego Strzeszki z łąką Brzozowiec w p. pyzdr. (P.1368 k.24v, 119), żyjący jeszcze 12 VIII 1793 r. (LC Niepart), Ksawery, zmarły jako dziecko jednoroczne 26 IX 1766 r. (LM Staw) i najmłodszy Kazimierz, o którym niżej.

Kazimierz, syn Fabiana i Malczewskiej ,ur. w Stawie 25 II 1772 r.(LB Staw), dzierżawca Wólki 1796 r. odziedziczył po swym bracie Józefie Strzeszki, których dziedzicem był w r.1804. Zaślubił 2 II 1796 r. Katarzynę Trampczyńską i miał z niej dzieci: Wincentego Anastazego, ur. w Gutowach W. 25 III 1800 r. (LB Września), zmarłego dzieckiem, Prowidencję, ochrzcz.28 I 1807 r. (LB Fara, Poznań), Prudencjanę, ur. VIII 1808 r., zmarłą w Żernikach 28 X t. r. (LB i LM Opatówko), Szymona Tadeusza ochrzcz. 28 I 1814 r., zmarłego 29 X t . r. (LB i LM Sw. Marcin, Poznań), Wincentego Anastazego, ochrzcz. 3 VI 1815 r. (ib .) . Był jeszcze syn Melchior Seweryn, zamieszkały w Warszawie, który w r.1835 dostał legat od stryja Sebastiana, a w r, 1839 legitymował się ze szlachectwa w Król. Polskim. Była i córka w r. 1835 żona N. Zwierzskiego, nie wiem czy nie identyczna z wymienioną wyżej Prowidencja.

4) Ignacy Jan, syn Świętosława i Prądzyńskiej , ur. w Czewujewie ochrzcz. 29 VII 1727 r. (LB Rogowo) , w r. 1748 wraz z bratem Walentym części w Mchach i Brzostowni sprzedał za 54.000 zł Melchiorowi B. (P.1292 k.188v).Powtórzył tę transakcję już tylko we własnym imieniu w r. 1757, sprzedając swe części w Brzostowni Malchiorowi za 27.000 zł (Kość.360 k.52). Posesor Iłowca i Pecny 1758 r., zaginał bez wieści w r. 1762. Ożęnił się z Katarzyną Poklatecką, córka Franciszka i Zofii Bystramówny, wdową 1-o v. po Ludwiku Szołdrskim z którą dożywocie spisał w r. 1760 (Kość.360 k.87v), a która 3--o v. wyszła 23 II 1762 r.za Józefa Starzeńskiego, pisarza ziemskiego poznańskiego, potem kasztelana gnieznieńskiego, i umarła 6 V 1775 r., pochowana u ReFormatów w Poznaniu (LB i LM Iłowiec). Córki Ignacego i Poklateckiej: Wiktoria (Wiktoria Anna), ur. w Wierzei, ochrzcz. 22 VIII 1759 r. (LB Ceradz Kośc.) zaślubiona w Poznaniu 13 X 1788 r. Teodorowi. Rokembachowi i Anastazja (Łucja Anastazja Zofia), ochrzcz., 11 XII 1758 r.(LB Iłowiec), nie zamężna, wraz z siostrą pozostawała pod opieką Stanisława Strachowskiego w l. 1763-84 (I.Kal.204/5 k.75v; P.1361 k.61), wyszła w Poznaniu 12 XI 1784 r. za Kazimierza Przeradzkiego. Żyła jeszcze 14 XII 1797 r. Syn Marcin.Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona75767778[79]80818283Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników