Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona76777879[80]81828384Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bieńkowcy h. Korwin
Marcin Franciszek Ksawery, syn Ignacego i Poklateckiej, ochrzcz. 8 XI 1760 r, (LB Iłowiec), kwitował w r. 1781 ojczyma Starzeńskiego kasztelana gnieźnieńskiego (Kośc.334 k,20v). W r. 1785 dziedzic dóbr Kuszkowo w p.kośc., kupionych za 46.000 zł od Sylwerego Zakrzewskiego, pisarza grodzkiego kościańskiego (P.1361 k.75). Chorąży wojsk koromych, sprzedał w r. 1786 Kuszkowo za 40.000 zł szwagrowi Przeradzkiemu (P.1363 k.322). Ożenił się 14 II 1789 r. z Marianną Raczyńską wdową 1-o v. po Macieju Trampczyńskim (LC Ceradz), która przed ślubem zapisała mu dług 10.000 zł (P.1375 k.357). T. r. 24 VI, będąc wówczas chorążym wojsk koronnych kupił, za 178.000 zł od Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego dobra Gutowy Wielkie i Małe z połową Kleparza oraz Bierzglino ( P.1366 k.300 , 589; P.1375 k.450) co potwierdził 27 VI t. r. swoją rezygnacją brat Ignacy Michał Zakrzewski. Był w r. 1791 szambelanem królewskim dziedzicem dóbr Grzebienisko w p. pozn.. które wyderkował wtedy na trzy lata szwagrowi Przeradzkiemu (P.1368 k.319), zaś w r. 1792 tę samą wieś wyderkował na trzy lata za 120.000 zł Tomaszowi Kraszkowskiemu (P.1369 k.124v).

Bieńkowscy h. Korwin 1.
@tablica

Bieńkowscy h. Korwin 2.
@tablica

Bieńkowscy h. Korwin 3.
@tablica

Marianna z Raczyńskich umrła 13 IV 1802 r. w wieku 48 lat i została pochowana w klasztorze w Lądzie (LM Września). Sam Marcin, mieszkający w końcu życia na Grzybowie w Gnieźnie, tam umarł 5 III 1819 r. i spoczął na cmentarzu Sw. Krzyża (LM Gniezno, Sw. Trójca0. Syn Walenty Józef Leon, ur. w Gutowach, ochrzcz. 28 II 1790 r., zmarł tamże 18 VII t. r. Córki: Józefa, chrzestna 5 VI 1791 r., zmarła tamże 27 X 1794 r., Bibianna Barbara, ur. tamże 22 XI 1794 r., żyła jeszcze 30 VII 1813 r. (LB i LM Września), Emiliana (Emilia Elżbieta Apolonia), ochrzcz. 1 XI 1792 r. (LB Fara, Poznań), żyła jeszcze 14 III 1811 r. (LB Września). Zob. tablice 1-3.

Stanisław, nie żyjący w r. 1666, ojciec Kazimierza, który wraz z żoną Jadwiga Pągowską dostał w r. 1655 zapis długu 200 zł od Stanisława Psarskiego (I.Kon.56 k.187). W r. 1666 Kazimierz wraz z żoną wydzierżawił Miłosław od Jana Leopolda Opalińskiego, wojewodzica poznańskiego i żony jego Zofii Górskiej (P.1074 k.537). Nie żył w r. 1675, kiedy syn jego Krzysztof sprzedał Mystki w p. pyzdr. za 17.000 zł Aleksandrowi Kułakowiczowi i żonie jego Reginie Cieleckiej (P.1427 k.125). Ten sam zapewne Krzysztof Korwin B., nie żyjący już w r. 1720, miał skrypt na 1040 zł dany sobie przez małżonków Hunterów. Spadkobiercami jego byli bratankowie, tj. dzieci zmarłych Remigiana i Rafała B-ch, o których wyżej (G.94 k.72v).

Marianna pochowana 8 XI 1725 r. u Bernardynów we Wschowie (Arch. Bern., W.27). BartłomŚej i Zofia, małżonkowie, chrzcili 13 I 1733 r. córkę Agnieszkę (LB Rogowo). Franciszek, posesor Marszewa w r. 1746 (LB Sowina). Paweł, ekonom w Szymanowie, mający około 60 lat, umarł tamże 1 II 1760 r. (LB Srem). Franciszek zaś1ubŚł 18 II 1767 r. Krystynę Malinowską. Byli oboje w r. 1769 posesorami Bieganowa. Tam też rodziły się ich dzieci: Mikołaj Józef 6 XII 1764 r. , Stefan Egidiusz 30 VIII 1769 r., Jakub Ignacy 24 VII 1772 r. (LC i LB Bieganowo). Jan i Józefata z Chłapowskich, rodzice Anny Cecylii, ur. w Rawiczu 23 XI 1790 r. (LB Rawicz). Michał Binkowski z żoną Marianną z Jabłońskich miał syna Franciszka, ur. 2 VIII 1800 r., ochrzcz. z cerem. 1 XI t. r. Mieszkał na Gąskach (LB Poznań, Sw. Marcin). Anna przed 18 VII 1811 r. zaślubiła Stanisława Kozłowskiego, posesora wsi Białykał. Mikołaj, z Mazowsza, mający lat 23, zaślubił 6 VI 1814 r. pannę Katarzynę Sypniewską, mającą lat 26, zamieszkałą w Chwaliszewie (LC Poznań, Sw. Małgorzata). Józef,ekonom w Nekli 1817 r., komisarz w Borzejewie 1820 r., miał z żony Rozalii Wilkotarskiej synów: Andrzeja Józefa, ur. w Nekli 21 XI 1817 r. (LB Nekla) i Jana Sylwestra, ur. w Borzejewie 27 XII 1820 r. (LB Grodziszczko). Tekla, ok. r. 1817 r. żona Jana Krasnosielskiego, dziedzica Głusek. Ur. Anastazy, liczący lat 27, zaślubił 21 VI 1827 r. Agnieszkę Szymańską z Wieruszowa (LC Wieruszów). Poszła ona 2-o v. 6 V 1833 r. za Franciszka Nowakowskiego, "skrybę" (LC Jemielno). Mieszkała wtedy w Holendrach Wierzyckich. Ks. Jan Nepomucen, rezydent w Rawiczu, chrzestny 9 V 1831 r. (LB Łaszczyn). Panna Franciszka, córka Stefana dzierżawcy, zmarła w Zbrudzewie 9 I 1856 r., w wieku lat 60 (LM Srem). Edward (czy szl. ?), nauczyciel ludowy, 1858 r. (LB Kościan). Waleria, zamieszkała w Sremie, chrzestna 20 II 1868 r. (LB Srem). Anna, żona Romana Koczorowskiego, agenta, zmarłego w Poznaniu 14 II 1903 r. Anastazja, z Korczyńskich, zmarła w Poznaniu na Chwaliszewie 15 VII 1910 r., mając lat 45 (LM Poznań, Sw. Małg.) Józef zmarł 26 IX 1881 r., zostawiając żonę i dzieci. Eksportacja zwłok z Białego Dworu do Koźmina. Emilia zmarła w 63 roku życia 3 XI 1882 r. Pozostał mąż (ib.). Anna Antonina, mająća lat 31, zaślubiła w Poznaniu 3 X 1892 r. Romana Macieja Koczorowskiego (LC Sw. Marcin). Zmarła w Poznaniu 2 V 1916 r. Teofila z domu Malicka, licząca lat 63, umarła 31 VI 1916 r. w Poznaniu (LM Sw. Marcin).

Nie wiem czy do tych należął Józef "Binikoski" z wojew. sieradzkiego, mąż Franciszki Gąsiewskiej, ojciec Marianny, ur. w Sulmierzycach 20 VIII 1788 r. (LB Sulmierzyce)

Bieńkowscy
Bieńkowscy chyba z Bieńkowa w p. kośc. Mikołaj skwitowany 1499 r. przez Mikołaja Przybińskiego z dóbr ojczystych i matczynych oraz po stryju spadłych na Przybińskiego we wsi Przybini p. kośc. (Kośc.23 k.47v). Nie żył w 1507 r. Wdowa po tym Mikołaju B., Agnieszka Przybińska, córka Jana Oporowskiego i Anny Przybińskiej (Kośc.345 k.80v), rezydowała w r. 1520 w Przybini i łan w owej wsi wyderkowała za 20 grz. Janowi Oporowskiemu, inne części tamże dała Marcinowi Krajewskiemu (Kośc.233 k.70v, 71, 71v). Żyła jeszcze w 1534 r. (Kośc.234 k.285v). Córka Mikołaja, panna Małgorzata, w asyście stryja Jana Siedleckiego i wuja Jana Golskiego, wraz z rodzoną ciotką Małgorzatą Przybińską, wdową po Wojciechu Srockim, dwa łany w Przybini wyderkowała 1507 r. za 20 grz. Janowi Grzybowskiemu (P.1390 k.120v).

Ks. Wawrzyniec B. altarysta w Sremie 1537 r. (P.1396 k.415).

Bierczynscy
Bierczynscy, zob. Bierszynscy

Bierkowscy
Bierkowscy. Stanisław z wojew. sandomierskiego, nie żyjący w r. 1652, ojciec Jana, który t. r. kwitował Łukasza Orzelskiego, pisarza ziemskiego kaliskiego, z wydania scrutinium, udowadniającego jego niewinność wobec ks. Gradowicza, proboszcza kleckiego, który go skarżył o obelgi (G.82 k.607v). Ur. Piotr Michał z Jabłońskich, rodzice Łukasza Teodora, ur. w Rudkach 18 X 1804 r. (LB Ostroróg).

Biernaccy h. Korab
Biernaccy h. Korab z Biernatek w p. kaliskim, dawniej zwanych Biernacicami, rojowiska drobnej szlachty różnoherbowej, którą tylko w części mogę pod względem przynależności herbowej określic w sposób pewny. Ocałej rzeszy dziedziców Biernacic z XV wieku, a w pewnej mierze i z następnych, piszę po Biernackich herbów Korab, Pomian i Poraj.

Grzegorz z Biernacic herbu Korab świadczył w 1424 r. w Wieluniu przy okazji oczyszczenia sie naganionego w szlachectwie Stanisława cz. Cichosza z Krasławic (Matr. Reg. Pol. Summ. t.IV, cz.3 supl., nr. 573). Zapewne ten sam Grzegorz z Biernacic od Małgorzaty z Dębego i jej syna Piotra, dziedziców Bielaw w p. kal., brał w 1435 r. tę wieś sposobem wyderkafu za 51 grz. (P.1378 k.101; I.Kal.5 k,11v). W l. 1447-48 miał termin z rodzonyrn bratem Stanisławem z Biernacic (I.Kal.4 k,151,164v). Żył jeszcze w 1457 r., nie żył już w 1461 r. Z żony Małgorzaty pozostawił córki Małgorzatę i Dorotę. Małgorzata kwitowała w 1457 r. Piotra Dąbskiego z 5 grz. wykupu Bielaw, zastawionych kiedyś jej rodzicom (Py,11 k,60). Obie siostry w 1461 r. kwitowały tegoż Dąbskiego z 50 grz. (I.Kal,1 k.26v). W r. 1448 Swiąszek B., obywatel kaliski, zeznał, iż mu uiścił się z 15 grz. rodzony brat Grzegorz (ib. 4 k.203), nie wiadomo czy identyczny z powyższym. Temu Swiąszkowi zobowiązała się w 1442 r. uiścić 6 grz. Nastka ze Zdzinic, córka Katarzyny (I.Kal.6 k.86v).

Wojciech z Biernacic, zwany "Wieprzkiem", naganiony przez Bernarda z Bierancic, dowodził w r. 1456 r. szlachectwa stawiając jako świadków z ojczystego herbu Korab Michała i Stanisława, braci rodzonych z Biernacic, z herbu macierzystego Wieniawa Jana z Tarszców i Jana z Rakowic, oraz dwóch "postronnych" z herbu Korab, Ubysława i Piotra z Biernacic (I.Kal.5 k.86; Py.11 k.155v). Ow Wojciech na Janie "Myszkowiczu" z Biernacic zdobył w r. 1457 przezyski w sprawie o zadane mu trzy rany (Py.11 k.142v). Nie żył już w r. 1467, kiedy Hektor ze Skarszewa i Jana z Biernacic jako arbitrzy godzili jego synów, Jana i Mikołaja, oraz córkę Katarzynę z inną córką Anną (I.Kal.1 k.409v). T. r. Jan zastawił swe części w Biernacicach na sześć lat swej rodzonej ciotce Katarzynie z Biernacic (ib.). Jan z bratem Mikołajem zobowiązali się w 1471 r. zastawić całe swe części w Biernacicach Marcinowi "Martyczce" z Biernacic (ib.2 k.170), a w r. 1477 zobowiązali się Marcinowi rezygnować swe tamtejsze części (ib. k.457v). Obaj żyli jeszcze w 1480 r., kiedy jako bracia niedzielni mieli termin z Marcinem z Biernacic (ib.3 k.28v).

Biernaccy h. Pomian
Biernaccy h. Pomian z Biernacic w pow. szadkowskim, w paraffi Niewiesz. Jan z Chabierowa w p. sier. 1574 r. (I.Kal.42 s.376). Hieronim z p. szadkowskiego, nie żyjący już w 1590 r., ojciec Piotra i Franciszka. Z nich Piotr w r. 1590 uwolnił prac. Manka ze wsi Biernacic, teraz obywatela poznańskiego, którego otrzymał był z działu z bratem Franciszkiem (P.954 k.714). Piotr kwitował się w l. 1611-12 z małżonkami Olszewskimi z dzierżawy części Chabierowa (I.Kal.77a s.536; 78 s.946). Może ten sam Piotr części w Biernacicach dał w r. 1603 jedynemu swemu synowi Wojciechowi (R.Kal.7 k.518). Ten Wojciech żeniąc się t. r. z Barbarą Wturkowską, córką Piotra, oprawił jej 3000 zł posagu (ib. k.519), a Barbara t. r. swe części Wturku w p. kal. sprzedała Stanisławowi Przedzyńskiemu, pisarzowi grodzkiemu kaliskiemu (ib. k.524). W r. 1604 Wojciech skwitował tego Przedzyńskiegop z 200 zł na poczet 3000 zł posagu żony (I.Kal.70 k.615). Oboje żyli jeszcze w r. 1605 (R.Kal.7 k.78). W r. 1622 Barbara była już 2-o v. żoną Dobrogosta Sulmowskiego (I.Kal.88a s.626).

Franciszek, w 1599 r. mąż Jadwigi Wielogłowskiej, córki Zygmunta i ELżbiety Kotkowskiej (I.R.D.Z.Kon.18 k.133), już nie żyjący w 1620 r., ojciec Piotra, który t. r. zawierał kontrakt z Anną z Wielogłowskich 1-o v. Zimnowodzką, 2-o v. Bykowską, wojską sieradzką, wdową (ZTP 28a s.371).

Mikołj z ziemi sieradzkiej, nie żyjący już w 1599 r. ojciec Hieronina cz. Jarosza wzgl.Jarosława, który w 1593 r. nabył wyderkafem od Piotra Potulickiego, wojewody kaliskiego, na jeden rok za 300 zł części Kleszcwie p. nakiel. (N.219 k.135v). W 1599 r. zapisał dług 290 zł Andrzejowi Kowalskiemu z p. sier. (G.66 k.184v). Wraz z żoną Anną otrzymał w 1605 r. od Krzysztofa Kościeleckiego sołectwo czówójtostwo we wsi Paruszka (N.165 k.245v). W 1611 r. na połowie swych dóbr oprawił tej żonie posag 300 zł (ib. k.477v) i t. r. oboje małżonkowie skasowali swe dożywcie na Paruszce na rzecz Grzymułtowskiego, kasztelana bydgoskiego (N.167 k.747v). Hieronim już nie żył w 1617 r., a wdowa dobra na przedmieściu miasta Piły zastawiła wtedy za 300 zł małżonkom Podolskim (W.26 k.315). Żyła jeszcze w 1646 r., kiedy to ona i Jan B., syn zamrłego Jana, zawierali kontrakt z Joachimem Warnickim pod zakładem 600 zł (W.822 k.20).~

Mikołaj w 1633 r. oprawił posag 3000 zł żonie Teofili Jaraczewskiej (P.1425 k.122). Oboje oni kwitowali w 1690 r. z 1600 zł 0rdęgę.(I.Kal.146 s.151). Zastanawiająca rozpiętość dat ! Druga żona tego Mikołaja, Krystyna Laskowska, wdowa 1-o v. po Marcinie Bębnowskim i 2-o v.po Wojciechu Mieszkowskim, cedowała w 1702 r. trzeciemu mężowi sunę 1460 zł na wsiach Gacć Moskurna i Powęzowa (I.Kal.185/9 k.220). Synowie Mikołaja i Jaraczewskiej, Maciej i Jan, wspomniani obaj w 1690 r.

Maciej, syn Mikołaja i Jaraczewskiej, piszący się z Niewiesza, mąż Katarzyny z Niedzielska Madalińskiej, córki Mikołaja i Teresy Budzisz Pstrokońskiej, kupił w 1699 r. za 6750 zł od Marianny Madalińskiej, żony Stefana Kamińskiego, siostry swej żony, połowęe wsi Morawki w p. kal. (ib.153 k.526). Jako dziedzic połowy Oprawek zapisał w 1700 r. sumę 1500 zł córkom Staniśława Żakowskiego (ib.227 k.358v). Oboje małżonkowie zastawili połowę Morawek w 1733 r. za 2400 zł Mariannie z Chlewskich Balickiej (ib.228 k.394v). W r. 1736 pozywany przez żonę i syna Marcina o gwałcenie ich praw (Rel.Kal.107 k.396). Już nie żył w 1746 r. Ich córka Rozalia spisała wtedy dożywocie z mężem Janme Bogusławskim (ib.185/9 s.l48), a w 1750 r. otzrymała od owdowiałej matki zapis 1.500 zł (Rel.Kal.163/164 s.1790). Synowie, Marcin, o którym niżej, i Mikołaj wspomniany w 1729 r. (ib.167 s.121), ksiądz w l. 1736-1748 (Rel.Kal.107 k.238v, 292v).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona76777879[80]81828384Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników