Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona79808182[83]84858687Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biernaccy h. Poraj
Mikołaj, syn Wojciecha i Sieligowiczówny, ur. w Sierzchowicach 1760 r. ożeniony 1-o v. z Ewą Popławską, zaślubił 2-o v. w Osiecku 29 IX 1805 r. Joannę Raczyńską. Z pierwszej żony syn Szymon, ur. w Sobienkach 1797 r., z drugiej synowie Karol Marcin, ur. tamże 1806 r., i Bonifacy Jan, ur. w Cybulicach w p. błońskim 1819 r. (Boniecki).

3. Paweł, syn Jana i Pruskiej, dziedzic Chwalęcic, na połowie tej wsi oprawił w r. 1673 posag 6000 zł żonie swej Agnieszce Szołdrskiej, córce Władysława Jana i Marianny Przespolewskiej (R.Kal.15 k.317v). W r. 1678 występował przeciwko Zygmuntowi Borysławskiemu, mężowi swej bratanicy Katarzyny, o gwałt, tj. o zaślubienie jej bez swego zezwolenia (ZTP 32 s.170). W l. 1690-94 dziedzic częśći dóbr Bonino (I.Kal.146 s.354; I.Kon.69 k.458). Dziedzic Swinic w wojew. Kaliskim, część tej wsi dał w r. 1693 bratankowi Pawłowi (ZTP 35 s.1502). Dziedzic Czekanowa 1700 r. (I.Kal.154 s.473), Chwalęcic, Włynia i in., cedował w r. 1704 sumę 15.000 zł synowi Andrzejowi. Agnieszka Szołdrska już wtedy nie żyła (ib.157 s.21). Wspomniany tu Andrzej i inny syn Pawła, Jan, który w r. 1673 dostał od ojca zapis 2400 zł (ib.133 k.850, 851), pomarli dziećmi młodo. Bezpotomnie też zmarła córka Marianna, żona Adama Smigielskiego (Rel.Kal.112/113 s.1806), pozostał tylko Wawrzyniec, ksiądz, w r. 1717 proboszcz rozdrażewski (P.1155 k.97v), tak więc w r. 1711 Paweł uczynił dyspozycję swych dóbr pomiędzy bratanków. Wyznaczył Władysławowi Chwalęcice, Podchlewie, Czekanów, Bonino i część wsi Karsce, p. kal., Franciszkowi Włyń, Maciszewice z Domaniewem w p. sier., przy czym owi synowcy mieli wypłacić siostrom Łochyńskiej i Koźmińskiej po 3000 zł każdej (I.Kal.157 s.38), a Władysław zrobił w r. 1714 zapis dłużny 12.500 zł ks. Wawrzyńcowi w r. 1717 zapisał 8000 zł na kościół w Rozdrażewie (P.1155 k.93v). Paweł żył jeszcze 1714 r., kiedy bratankowie puścili mu dożywocie Chwalęcice (Rel.Kal.112/113 s.1540). Nie żył już w r. 1715 (I.Kal.159 s.165). Zob. tablice 1-2.

Z powyższymi nie umiem połączyć następujących B-ch, niewątpliwych Poraitów. Jan nie żył w r. 1677, kiedy to jego syn Jan kwitował z 300 zł rodzonego brata swego Stanisława (I.Kon.60 k.11000v). O tym Stanisławie mówić będę niżej.

Biernaccy h. Poraj 1.
@tablica

Biernaccy h. Poraj 2.
@tablica

Jan t. r. ożenił się z Marianną Wilczkowską, córką Piotra i Katarzyny Mączyńskiej, wdową 1-o po Wojciechu Pigłowskim. Przed ślubem, 14 VIII, dostał od niej zapis długu 1000 zł (ib. k.1100). Dożywocie spisali w r. 1679 (I.R.D.Z.Kal.28 k.72). Posesor części Jaroszewic Mokrych 1680 r. (ib.63 k.75v), został zastrzelony w Jaroszewicach 17 XI 17 XI 1685 r. przez Jana Zdzenickiego (ZTP 34 s.104, 107). Wdowa w r. 1686 sprzedała części Jaroszewic Mokrych i Pieczysk za 1500 zł szwagrowi Stanisławowi B. (I.Kal.143 s.267). Jako dziedziczka części Jaroszewic Mokrych występowała jeszcze i w r. 1694, procesując się wtedy z tym szwagrem. Miała wówczas około 80 lat (I.Kon.69 k.390). Żyła jeszcze w r. 1695 (ib. k.499).

Stanisław, syn Jana, dzierżawca dóbr plebańskich i sołeckich w Ostrowie 1674 r. (ib.60 k.453v; G.85 k.127v). Ożenoiny z Krystyną Rayską, córką Jana i Marianny Rościeskiej, dzierżawił wraz z nią w r. 1673 wieś Paprotnię od małżonków Zapolskich (I.Kal.138 s.877). Wraz z nią kwitował się w r. 1676 z małżonkami Słaboszewskimi z kontraktu zastawu części wsi Słaboszowa (ib. k.390). Żonie w r. 1679 zobowiązał się oprawić posag 600 zł (Py.154 s.29). Krystyna nie żyła w r. 1685, kiedy Stanisław występował w imieniu małoletnich swych z niej zrodzonych dzieci: Władysława, Jana, Marianny i Konstancji (I.Kal.143 s.179, 440). T. t. protestował przeciwko zabójcy brata Jana (ZTP 34 s.104). Drugą jego żoną już w r. 1685 była Joanna z Mieroszewskich Gąsiorowska, córka Macieja i Marianny Łyszkowskiej, wdowa po trzech mężach: Marcjanie Stanisławie z Modlibożyc wieteskim, Janie Lenieckim i Stanisławie Łąckim (I.Kon.66 k.142; 69 k.414v). Joanna z Gąsiorowskich w r. 1695 scedowała synowi z drugiego męża, Janowi Lenieckiemu, sumę 2000 zł, zapisaną jej w r. 1654 przez pierwszego męża na wsi Kró lewskiej Sobótaka (ib. k.578). Stanisław nie żył już w r. 1711. Spośród wspomnianych wyżej jego dzieci z pierwszej żony, o Władysławie zob. niżej, córka Konastancja jako niezamężna występowała jeszcze w r. 1712 (ib.73 k.1160. Prócz Jana, wspomnianego wyżej, był jeszcze syn Jana, starszy od Władysława, ochrzcz. 23 III 1673 r. (LB Ostrowo k. Wrześni).

Władysław Wawrzyniec, syn Stanisława i Rayskiej, ochrzcz. 15 VIII 1675 r. (ib.), scedował w r. 1711 Franciszkowi Rozrażewskiemu sumę 1500 zł, zapisaną przez zmarłego Stanisława Wysockiego, dziedzica Janiszewa w p. kon. (I.Kon.73 k.90v). Dziedzic części Jaroszewic Mokrych zapisał w r. 1712 sumę 2000 zł swej siostrze Konstancji (ib. k.116). Od braci Jana i Ludwika Jaskólskich kupił w r. 1722 za 8000 zł części w Jaroszewicach Mokrych i Pieczyskach zw. "Ciświczyzna" (I.Kal.163 s.448). Fziedzic części Jaroszewic i Pieczysk , zawierał 1727 r. komplanację z małżonkami Radziszewskimi (I.Kon.76 k.155v). Nie żył już w r. 1732 (ib. 452v). Jego żoną była Konstancja Kurnatowska, córka Jana. Dziećmi Władysława opiekował się Wawrzyniec Rowiński (ib.77 k.24v). Te dzieci to: Michał i jana, o których niżej, Anna, żona 1-o v. w r. 1764 Piotra Dymideckiego, 2-o v. w r. 1774 Michała Strzeszkowskiego.

1. Michał Franciszek, syn Władysława i Kurnatowskiej, ur. w Jaroszewicach 1718 r. (Boniecki), skwitowany 1746 r. przez Annę z Winiarskich Niemojewską z 13 zł (I.Kon.78 k.31v). Ożenił się z Teofilą Grabską, córką Józefa, podstolego lęczyckiego, i Marianny Grabskiej, która to Teofila w r. 1752 mianowała plenipotentem swego brata Stefana grabskiego dla windykowania swych części z dóbr Królików w p. kcyńskim, własności Grabskich, i Głębokie w wojew. łęczyckim, własności Skarbków (ib. s.546). Michał, jako spadkobierca matki, w imieniu własnym, brata i siostry, celem windykowania spadku po tej matce ze wsi Ociąż w p. kon. mianował w r. 1762 plenipotentem rotmistrza Chlebowskiego (ib.79 k.297v). Dziedzic części Jaroszewic Mokrych, skwitował w r. 1770 Feliksa Więckowskiego z sumy 1555 zł, należnej wskutek ugody, jaką zmarły Władysław B. zawarł w r. 1726 w Jaroszewicach Mokrych z małżonkami Radziszewskimi (ib.80 k.201v). Swe części w Jaroszewicach Mokrych oraz pustkach Kaniewo i Pieczyska sprzedał 21 VII 1785 r. za 90.000 zł swemu synowi Stanisławowi urodzonemu z Grabskiej (ib.83 k.187). Nie żył już w r. 1789 r.

Stanisław Józef, syn Michała i Grabskiej, ur. w Jaroszewicach 1756 r. (Boniecki), wraz ze swą żoną Anną Dobrzycką, wdową 1-o v. po Aleksym Gałczyńskim, intromitowany został 2 VII 1789 r. na prawach dziedzicznych do połowy Kurówka, odziedziczonej po bracie żonie Karolu Dobrzyckim (ib.84 k.145vm 157v). Dziedzic części Jaroszewic, kwitował t. r. szwagra swej żony Michała Gromadzkiego z 520 zł (ib. k.157v). Części Jaroszewic Mokrych z pustkami Kaniewo i Pieczyska sprzedał 2 VI 1791 r. za 18.000 zł Franciszkowi hr. Stadnickiemu, staroście ostrzeszowskiemu, kupując od niego jednocześnie za 16.000 zł połowę Kurówka (I.Kal.231 k.157, 210, 212v). Syn Stanisława i Dobrzyckiego, Wojciech Stanisław , ur. w Kurówku 1790 r., właściciel dóbr Wierzchy w p. szadkowskim w r. 1821, ożeniony był z Teofilą Stamirowską z której syn Edmund Kiliana Edward, ur. w Wierzchach w r. 1820 (Boniecki).

2. Jan, syn Władysława i Kurnatowskiej, dziedzic części Jaroszewic Mokrych, zmarł w r. 1770 lub krótko przed tą datą (I.Kon.80 k.201v). Jego żoną była Ludwika Dąbrowska, 2-o v. w l. 1777-86 żona Rafała Bardzkiego. Z niej dzieci: Józef, o którym niżej, Franciszek, Józefata, która poślubiła przed 8 II 1782 r. Walentego Borzysławskiego (LC Katedra, Gniezno; I.Kon.83 k.276v; P.1369 k.977).

Józef, syn Jana i Dąbrowskiej, w r. 1777 jako opiekun nieletnich brata i siostry, skwitował z opieku ojczyma Bardzkiego (I.Kon.81 k.156). W r. 1788 spisał dożywocie z żoną Heleną Bogusłaswską, córką Franciszka i Katarzyny Chmielewskiej (P.1365 k.274v), którą zaślubił 4 IX roku poprzedniego w Zbąszyniu (LC Zbąszyń). Części Jaroszewic Mokrych i Pieczysk sprzedał 27 VI 1792 r. za 7000 zł bratu Franciszkowi (P.1369 k.977). T. r. spisał znów dożywocie z żoną (I.Kal.231 k.212). W l. 1796-1800 był dzierżawcą Chrośnicy koło Zbąszynia, a w końcu życia dzierżawcą probostwa w Uzarzewie, gdzie umarł jako emerytowany urzędnik państwowy (officialis regiminis) 25 VIII 1831 r., mając lat 71 (LM Uzarzewo)> Jego dzieci: Antoni ur. ok. 1792 r., zmarł w Chrośnicy 21 XI 1796 r., Filip (Filip Nereusz), ur. tamże 23 V 1797 r., Wincenty (Wincenty Nikodem), ur. tamże, ochrzcz. 11 IX 1800 r., Franciszka, ur. ok. 1791 r., Katarzyna (Katarzyna Teresa Urszula), ur. tamże 17 IX 1798 r. (LB LM Zbąszyń). Filip, Wincenty, Franciszka i Katarzyna żyli jeszce w chwili śmierci ojca. Katarzyna w Zbąszyniu 4 VI 1822 r. wyszła za Jana Zawadzkiego, dziedzica Zakrzewka. Zob. tablicę 3.

Biernaccy h. Poraj 3.
@tablica

W XIX w. uważali się za Poraitów także i B-cy idący z Biernat w wojew. podlaskim. Spośród nich jedan linia miała pewien związek z Wielkopolską. Piotr, pułkownik znaku pancernego za Jana III, z żony Anny Wołyńskiej miał syna Piotra Pawła, po którym z Agnieszki Piaseckiej syn Jan Chryzostom "Poraj z Biernat i na Biernatach", pisarz żup solnych w r. 1780, Korwin superintendent generalny skarnu Ks. Warszawkiego 1812 r., mąż Tekli Piotrowskiej, w r. 1812 już nie żyjącej. Synowie ich: Felicjan, ur. 9 VI 1775 r., sekretarz ks. Adama Czartoryskiego, bibliotekarz w Puławach, zmarły w r. 1852/53 (Pol. Sł. Biogr., Aleksander Roman Kazimierz ur. w Warszawie 6 III 1784 r., Roch, o którym niżej. Córki: Ludwika Róża, ur. w Warszawie 31 VIII 1785 r. (metryka u Sw. Jana), orza Józefa w 1798 r. wydana za Jakuba Lanckorońskiego, b. pułkownika wojsk koronnych.

Roch Jacek Anastazy, syn Jan Chryzostoma i Piotrowskiej ur. w Warszawie 18 VIII 1787 r. (ib.), dziedzic dóbr Czyste i Wola w p. warszaw., generalny inspektor województwa poznańskiego za Ks. Warszawskiego, zaślubił 30 XI 1809 r. Juliannę (Mariannę Juliannę Annę) B., córkę Michała i Antoniny Jabłkowskiej (zob. wyżej), ur. ok. 1781 r. (LC Biskupice). Ich córki: Justyna Palemona Antonina Chryzostoma, ur. w Czekanowie, ochrzcz. 30 I 1812 r., Władysława Michalina Filomena Tekla, ur. tamże 29 XI 1812 r. (LB Lewków), żona Michała B. z Czekanowa. Synowie: Jan Chryzostom Teofil Hubert, ur. w Czystym 8 VI 1817 r., Felicjan Maksymilian Władysław, jego bliźni brat Adam, o którym niżej. Wszyscy trzej wylehitymowani ze szlachectwa w Król. Polskim w l. 1843-48.

Michał Adam, syn Rocha i Biernackiej, ur. w Czystym 22 XII 1824 r., zaślubił w Warszawie 30 V 1849 r. Julię Pancer, córkę Feliksa, inspektora komunikacji lądowych, i Julii Waligórskiej, ur. w r. 1830. Z niej syn Stanisław, o którym niżej, i córki: Celestyna Emilia Felicja, ur. w Czystym 1850 r., Marianna Julia Teodora, ur. tamże 1851 r., Aniela, ur. tamże 1852 r., Jadwiga, ur. w Woli 1856 r.

Stanisław, syn Adama i Pancerówny, ur. w Woli 1 IV 1854 r., właściciel Gnojna koło Mszczonowa, ożenił się z Cecylią Smidecką. Z niej: Stanisław Adam, ur. w Woli 10 VII 1882 r., Witold, ur. tamże 31 XII 1884 r. Michał Zachariasz, ur. w Miłosnej 6 IX 1886 r., Stefan, ur. w Gnojnie 7 I 1890 r., Józef, ur. tamże 11 IV 1894 r., Halina, ur. tamże (Boniecki). Zob. tabk. 4.

Biernaccy z Biernatek
Biernaccy z Biernatek, dawniej zwanych tęż Biernacicami w powiecie kaliskim. Umieszczam tu jednak wszystkich Biernackich, których herbu określić nie umiem, występujących na terenie Wielkoposki zachodniej, przyjmując, iż ogromna ich większość pochodziła z owych Biernacic, jakkolwiek niewątpliwie trafić się tu mogą i Biernaccy z Biernacic w pow. szadkowkim, a więc Pomiany. Wśród Biernackich z Biernatek czy Biernacic w p. kal., stanowiących rojowisko drobnej szlachty zaściankowej, obok Porajów i Korabiów byli niewątpliwie i przedstawiciele innych herbów, których nie znam.

Biernaccy h. Poraj 4.
@tablica

Bernard z Biernacic świadczył w r. 1411 Swiętosławowi Drożyńskiemu. Marcin z Biernacic t. r. świadczył Stanisławowi ze Skarszewa, zaś Zdzesław z Biernacic Przedwojowi Swaćbie (Wybór zapisek sąd. kalis., nr. 37, 44, 88).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona79808182[83]84858687Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników