Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona83848586[87]88899091Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biernaccy h. Poraj 4.
Wojciech nie żył w 1628 r. (P.1020 k.273v). Jego syn Jan ożenił się z Marianną Urbańską, córką Walentyna, której w 1623 r. oprawił posag 1200 zł (P.1414 k.121v); 1417 k.919v). W 1633 r. Jan dał zobowiązanie Piotrowi Urbańskiemu, iż stawi żonę, aby całe części Urbanic w p. wiel. sprzedała temu Piotrowi, bratu stryjecznemu (p.1028 k.26). Marianna w 1636 r. sprzedał Adamowi Kołaczkowskiemu i żonie jego Mariannie Dobruchowskiej części wsi Sielec i Rogozowo w p. pyzdr. (P.1418 k.864). Jan w r. 1637 kupił od Jerzego Rosnowskiego za 6500 zł wieś Gostynie w p. kal. (P.1419 k.164v). Już nie żył w 1638 r. kiedy Marianna, jako wdowa, kupiła za 500 zł części wsi Gostynie od Jana Kotowieckiego (R.Kal.12 k.41v). T. r. w imieniu własnym oraz swych synów: Adama, Franciszka, Dobrogosta, Jana i Stefana cedowała małżonkom Bielewskim sumę 1000 zł zapisaną zastawem na Łomowie (I.Kal.104b s.1170) i t. r. w imieniu swoim i synów: Adama, Franciszka, Dobrogosta i Stefana mianowała plenipotentów (Py.146 s.9). Chyba więc syn Jan w tym samym jeszcze roku umarł. Marianna wyszedłszy 2-o v. za Adama Dobrogojskiego na sumie lokowanej na wsi Gostyninie zapisała w 1469 r. dług 500 zł Wojciechowi Grzybowskiemu i jego żonie a swej córce Annie B. (Py.150 s.195), która wyszła za niego w Gozdowie w 1647 r. Oboje Dobrogojscy żyli jeszcze w 1657 r. (Py.152 s.75). Spośród wspomnianych wyżej synów, Adam w 1654 r. zapisał 150 zł długu matce (Py.151 s.219). Franciszek zpisał t. r. matce dług 470 zł (I.Kal.120 s.1236). O Stefanie zob. niżej.

Stefan, syn Jana i Urbańskiej, mąż Jadwigi Borzymowskiej, córki Stanisława, 1660 r. (N.227 k.583v). Oboje w 1663 r. zapisali dług 700 zł Andrzejowi Przyborowskiemu (g.84 k.29). Oprawił w 1664 r. tej żonie posag 2000 zł (Kc.130 k.376). T. r. wraz z żoną części wsi Węgierki wydzierżawili od Mikołaja Smuszewskiego (Py.153 s.108). W 1665 r. ponowił zapis oprawy posagu 2000 zł (P.1425 k.802v). Dziedzic wsi Gostynia w p. kal. 1666 r. (I.Kal.126 s.292). Wraz z siostrą Grzybowską skwitowany został w 1669 r. przez córki Jana Morawskiego ze sprawy o wykup wsi Gostynie i zaraz potem połowę tej wsi zastawił tej siostrze za 1850 zł (I.Kal.129 s.758, 711). Córka Stefana i Borzymowskiej, Jadwiga, była w l. 1711-21 żoną Wojciecha Kleparskiego. Zob. tabl. 1.

Biernaccy 1.
@tablica

Anna, w r. 1631 wdowa po Andrzeju Boguckim. Marianna, córka zmarłego Marcina, pozywała w 1632 r. o rany Macieja Mantyckiego (I.Kon.46 k.680v).

Jadwiga, w 1635 r. żona Macieja Kęsickiego. Jan w 1653 r. mąż Anny Czarnołuskiej z Czarnołuża, wdowy 1-o v. po Macieju Falęckim (Kośc.303 k.691). Oboje oni od franciszkanów kaliskich wydzierżawili w 1665 r. wsie Lubień i Biała (I.Kal.126 s.479, 802). Jan nie żył już w 1673 r. (R.Kal.15 k.282). Samuel, syn zmarłego Jana, zapisał w 1638 r. dług 100 zł Stanisławowi Biesiekierskiemu (Py.148 s.21).

Jan, nie żyjący już w 1640 r., miał synów Jakuba i Stanisława. Jakub t. r. występował przeciwko zabójcy brata Stanisława, Stanisławowi Bielińskiemu (P.165 k.104v). Może ten sam Jakub, nie żyjący już w 1677 r., miał syna Wojciecha, którego żona Florentyna Myszczyńska, córka Stanisława i Katarzyny Masłowskiej, wdowa 1-o v. po Andrzeju Załuskowskim, sprzedał w 1669 r. Andrzejowi Rafałowi Leszczyńskiemu za 1500 zł części wsi Piątek Wielki i Mały, oraz pustek Piekło, odziedziczone po ciotce Małgorzacie z Masłowskich 1-o v. Jańczyńskiej, 2-o v. Łayszczewskiej, kasztelanowej sochaczewskiej (R.Kal.15 k.54v). Ponieważ Leszczyński nie wypłacił całej sumy, Florentyna t. r. wzięła od niego te dobra zastawem za 2300 zł (I.Kal.129 s.980). Wojciech w 1677 r. zapisał posag 4000 zł swej córce Barbarze Mariannie, urodzonej z Myszczyńskiej (ib.138 s.1166). W 1673 r. sprzedał Janowi Łosiowi Golińskiemu dwór w Kaliszu przy ulicy Najświętszej Marii Panny, kupiony od Katarzyny Jaraczewskiej, wdowy po Stanisławie Borzysławskim, oraz od Wawrzyńca Walentego Borzysławskiego, syna tegoż Stanisława (R.Kal.15 k.652v). Prócz Barbary Marianny była jeszcze z Myszczyńskiej córka Joanna, która w 1695 r. była żoną Mikołają Zawiszy Morzyckiego. Zob. tabl. 2.

Biernaccy 2.
@tablica

Marianna, córka Wojciecha, w 1636 r. wdowa po Władysławie Sulmowskim, mianowała plenipotentów, a wśród nich Aleksandra B. (I.Kal.102 s.1117, 1851). Stanisław kwitował 1642 r. Annę Mohylankę 1-o v. Przerembską, 2-o v. Czarnkowską, kasztelanową nakielską (W.38 k.424). Jan, syn zmarłego Jana, zapisał w r. 1644 dług 1600 zł Marcjanowi Lisieckiemu (I.Kon.51 k.224v). Jan, syn zmarłego Jana (może identyczny z powyższym ?), działał w r. 1646 w imieniu własnym i żony Marianny Tarzeckiej (I.Kal.112 s.77). Marianna, już jako wdowa, dostała w r. 1687 zapis długu 300 zł od Jana Małachowskiego (G.88 k.184v). Ks. Jan, pleban w Rajsku, w r. 1661 mianował plenipotentów (I.Kal.125 s.849). Jan z żoną Marianną mieli syna Chryzostoma, ochrzcz. 11 IX 1662 r. (LB Książ). Marianna, w r. 1665 wdowa po Wojciechu Mikołajewskim. Anna, w l. 1670-85 żona Tomasza Węgierskiego.

Jan nie żył już w 1678 r. Jego syn Mikolaj t. r. spisał wzajemne dożywocie ze swą żoną Barbarą Bogucką, córką Augustyna i Marianny Olewińskiej, wdową 1-o v. po Janie Głaniszewskim (R.Kal.15 k.657). Nie żyła już ta Marianna w r. 1727. Nie żyła wówczas i córka Mikołaja i Marianny, Małgorzata, żona Antoniego Czartkowskiego.

Mikołaj i Florian, bracia. Florianowi w r. 1685 roborował skrypt Walerian Koźmiński (I.Kal.143 s.35). Żoną Floriana była w r. 1690 Anna Koźmińska, córka Zygmunta i Katarzyny Boguckiej (ib.146 s.54). Zamordował Floriana w Warcie 2 III 1692 r. Stanisław Jaskólecki ze wspólnikami (ZTP 35 s.11667).

Krzysztof, mąż Marianny Gawłowskiej, wraz z którą w r. 1690 zawarł kontrakt pod zakładem 1200 zł z małżonkami Wyrzykowskimi (I.Kal.146 s.503). Stanisław i Jadwiga małżonkowie, mieli córkę Agnieszkę, ochrzcz. 7 I 1697 r. (LB Fara, Poznań). Jan, brat cioteczny Anny i Heleny, panien Pierzchleńskich 1709 r. (I.Kal.157 s.68).

Antoni z Bierzglina Zaleśnego, w l. 1712-22 mąż Ludwiki N., w r. 1725 Anny N., z pierwszej żony miał dzieci urodzone w Bierzglinie a chrzczone: Józef 13 III 1712 r., Aleksy 15 VII 1715 r., Maciej 8 III 1717 r., Stanisław 9 V 1719 r., Katarzyna 15 XII 1722 r. (LB Września). Z drugiej Marianna, ochrzcz. 2 IV 1725 r. (ib.).

Jan z żony Zofii Rawickiej miał córki: Franciszkę Teresę, ur. w Bogwiedzach 6 III 1713 r., Mariannę Ludwikę, ur. w Kotarbach 24 VIII 1714 r., Jadwigę Mariannę, ur. tamże 3 X 1715 r. (LB Sowina). Egidiusz i Ewa z Żaoklickich, oboje nie żyjący w r. 1715, rodzice Antoniego, który t. r. swej żonie Urszuli Młodziejewskiej zapisał 100 zł (P.1149 k.59v, 61). Siostra Agnieszka, franciszkanka, zmarła 7 I 1718 r. (Nekr. Franciszkanek śrem.). Jan z Lutyni, starzec 80-letni, zaślubił 22 V 1718 r. Katarzynę Barthową, wdowę z Lutyni (LC Lutynia). Jan, tenutariusz wójtostwa gnieźnienskiego, i jego żona Anna mieli córkę Katarzynę Teresę, ochrzcz. 15 VIII 1720 r. (LB Sw. Trójca, Gniezno). Ojciec Kazimierz, były prowincjał franciszkanów, umarł w Kaliszu 1 VI 1725 r. (Nekr. Franciszkanów śrem.). Marianna, żona Michała Magnuskiego. Oboje nie żyli 1730 r. Jan z żony Katarzyny Gunowskiej miał córkę Kunegundę Zofię, ochrzcz. 16 III 1732 r. (LB Barcin). Marcjanna przed 26 VII 1736 r. zaślubiła Mikołaja Dobrosołowskiego. Ojciec Józef, fraciszkanin, zmarł w Kaliszu 24 IV 1739 r. (Nekr. Franciszkanów śrem.). Katarzyna i jej mąż Dionizy Chmieliński nie żyli już oboje 1740 r. Władysław nie żył w r. 1743, kiedy występowała wdowa po nim Marianna Węgierska (I.Kon.77 k.301v). Żyła jeszcze w r. 1749 (ib.78 s.343). Antoni B. zaślubił 25 VIII 1746 r. Małgorzatę Halicką (LC Poznań, Sw. Marcin). Mikołaj i Marianna, rodzice Katarzyny Sieneńskiej, ochrzcz. 1 V 1749 r. (LB Sw. Trójca, Gniezno). Tomasz zaślubił 24 XI 1751 r. wdowę Mariannę Szpakowską (LC Modrze). Konastancja i jej mąż Jan Lutecki, oboje nie żyli już 1752 r. Marianna z Ciecierskich, żona 1-o v. Zielińskiego, 2-o v. Biernackiego. Oboje nie żyli 1768 r. (G.100 k.353v). Jan, po którym wdowa Eleonora Brudzewska, córka Melchiora i Elżbiety Bukówny, w r. 1771 sumę po swej ciotce Barbarze Bukównie cedowała krewnemu Ehrentreichowi v. Brink, wachmistrzowi huzarów pruskich (G.100 k.455). Jan służył w chorągwi pancernej stojącej w Śremie i ochrzcz. 7 III 1774 r. (LB Srem). Franciszka, żona Piotra Sawickiego, nie żyjącego już w r. 1775. O. Anzelm, profes wągrowiecki (wąchocki ?), zmarł 4 VI 1775 r., mając lat 68, profesji 45, kapłaństwa 42 (Nekr. Przemęt). Paweł sprzedal 1 iX 1777 r. części w Naczesławicach p. kal. zw. "Rylszczyzna" i "Porowszczyzna" Gabrielowi Sawickiemu (I.Kal.232 k.347). Magdalena Kurcewska, wdowa po Józefie Sarbskim i po Biernackim 1778 r. (Kc.82 k.6v). Marianna, mająca lat około 20, zmarła 15 V 1781 r. (LM Sobótka). Józef, rewident komory celnej w Rawiczu, mąż Tekli (Heleny ?) Bogusławskiej, miał dzieci: Teklę, ochrzcz. 13 IV 1792 r., Antoniego Nepomucena, ochrzcz. 23 VIII 1795 r. (LB Rawicz). Kazimierz, podporucznik, zaślubił 29 I 1794 r. Salomeę Radzimińską, podstolankę nurską (LC Kcynia). Piotr i Michalina z Koszutskich, rodzice Franciszka Ksawerego, ur. w Biskupicach 4 XII 1796 r. (LB Biskupice). Józef i Dorota, rodzice Piotra, zmarłego w Ruchocinku 10 IX 1803 r., liczącego 18 tygodni życia (LM Witkowo).

Włodzimierz, ur. około 1819 r., posesor Małych Jezior, zaślubił 12 V 1845 r. Izabelę Radzimińską, mającą lat 20, córkę kolatorów Cerekwicy (LC Cerekwicy). Dzierżawca Bąblina w r. 1846. Jego syn Witold (Marian Stanisław Witold), ur. w Bąblinie 31 I 1846 r. (LB Oborniki), zamieszkały w Zdzychowie w Król. Pol., zaślubił 22 XI 1870 r. Teklę Chłapowską, córkę Michała i Emilii z Ożegalskich z Sośnicy, ur. ok. 1846 r. ( LC Mądre). Ich syn Stefan zmarł w Poznaniu 30 XI 1931 r. (LM Poznań, Sw. Marcin). Antoni i Marianna, rodzice Eleonory, która jako wdowa po Stanisławie Podczaskim umarła w klasztorze ołobockim 30 VIII 1831 r., licząc lat 72 (LM Ołobok). Nepomucena zaślubiła przed 6 VI 1836 r. Ignacego Janczakowskiego, komisarza dóbr Pamiątkowo (LB Cerekwica). Umarła jako wdowa w Wonieściu 17 VIII 1868 r., w wieku lat 59 (LM Wonieść). Eugenia z Rychłowskich dziedziczka Stawów w Kr. Pol., chrzestna 4 IV 1853 r. (LB Wyskoć).

W Biernatkach w p. kal. dziedziczyli też Biernaccy noszący niejako dodatkowo i inne nazwiska, których używali po trwałym osiedleniu się także i w innych wsiach.

B-cy cz. Gorzyccy. Jan Gorzycki, mąż Katarzyny, która w r. 1494 nabyła od Macieja B. i jego żony Anny trzy łany roli w Gorzycach p. kal. , wzamian za trzy łany w Godziątkowach (P.1383 k.8,8v). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1544 (I.Kal.7 k.362v). O synu ich Mikołaju zob. niżej, córka Jadwiga była w r. 1559 żoną Stanisława Bogusławskiego "Mnicha".

Mikołaj B. cz. Gorzycki, syn Jana i Katarzyny, dostał w r. 1544 zapis 50 grz. długu od Katarzyny Kosmowskiej i jej synów (ib. k.37). W r. 1558 zobowiązał się oprawić 200 zł posagu swej synowej Annie Dobrzyckiej na swej trzeciej części w Biernatkach (ib.23 s.835). W r. 1559 zaniósł pilność przeciwko córce Wilczkowskiej i jej mężowi, którzy byli mu winni 100 zł (ib.24 k.46). Nie żył już w r.1561. Jego córki: Jadwiga, w l. 1545-59 żona Jana Wilczkowskiego, Łucja, w r. 1545 żona Macieja Godziątkowskiego i Dorota, żona 1-o v. 1541 Piotra Boguławskiego "Rzytki", w r. 1546 2-o v. Bartłomieja Podbielskiego. Tego też pewnie Mikołaja córką była Anna, w r. 1537 żona Bartłomieja Mańkowskiego (I. i D.Z.Kal.6 k.307). Synowie Mikołaja: Jan i Maciej, o których niżej, oraz Jakub. Ten ostatni bezpotomny, nie żył już w r. 1568, kiedy bracia, jako jego spadkobiercy, skwitowali z 100 zł Stanisława Sulisławskiego (ib.34 s.416). Powyższy Mikołaj może był identyczny z Mikołajem, który na połowie części w Biernatkach i Złotnikach oprawił w r. 1517 posag 80 grz. żonie Katarzynie Gniazdowskiej, córce Michała (P.1392 k.156v). Kupił on w r. 1533 od Hektora, Wojciecha i Bernarda, braci Koziemińskich za 150 grz. części w Biernatkach (Z.Kon.6 k.73v). Może rownież Mikołaja synem był Wojciech, który około r. 1555 wraz z bratem Maciejem pozywał Wojciecha Rayskiego (i. i D.Z.Kal.7 k.752v). Wojciech, nie żyjący w r. 1570, miał córkę Jadwigę wtedy żonę Wawrzyńca Deszczyńskiego (R.Kal.3 k.244v). Sprzedała ona t. r. części w Biernatkach rodzonemu stryjowi Maciejowi B. (ib. k.247). T. r. skwitowała stryjeczno-rodzonego brata Jana B. z inwentarza ruchomego (I.Kal.36 s.1239). Dokonany przez nią zapis zastawu części Deszna Ignacemu B. aprobował w r. 1581 jej stryj Jan B. cz. Gorzycki (ib.47 s.1186).

1. Jan B. cz. Gorzycki, syn Mikołaja, w r. 1558 mąż Anny Dobrzyckiej z Lgoty, córki Bernarda (ib.23 s.835), na połowie części w Biernatkach i M. Złotnikach oraz pustce Poświątne oprawił jej w r. 1561 posag 240 zł (P.1397 k.103). Od Petronelli Stobieckiej, żony Bartłomieja Junikowskiego, wziął w zastaw w r. 1568 za 100 zł łan pusty w Złotnikach (I.Kal.43 s.850). T. r. wydzierżawił na rok Marcinowi Mańkowskiemu wyprocesowane na nim części we wsi Rajsko za 10 grz. (ib. s.1101). Wraz z bratem Mikołajem, jako współspadkobierca brata Jakuba, skwitował w r. 1570 z 53 i pół zł Marcina Hektora Skarszewskiego (ib.36 s.520). Części w Biernatkach wymienił z Janem, Andrzejem i Igancym, braćmi Biernackimi (I.Kal.44 s.439). Części w M. Złotnikach sprzedał 1579 r. za 600 zł Jakubowi Parczewskiemu (R.Kal.5 k.76v). Wraz z bratem Maciejem występował w r. 1582 jako spsdkobierca bezdzietnej siostry Doroty, zamężnej Bogusławskiej (I.Kal.48 s.1065). Dla dzieci zrodzonych z Dobrzyckiej mianował w r. 1583 opiekunów (ib. k.321v). Żył jeszcze w 1584 r., kiedy zapisał 300 zł posagu córce Dorocie idącej za Koźlątkowskiego (I.Kal.50 s.1280, 1281). Nie żył w r. 1585, kiedy to wdowa z synem Wojciechem, jako opiekunka wraz z nim nieletnich synów Krzysztofa i Jakuba, kwitowala Wojciecha Kosmowskiego (I.Kal.51 s.367v). Żyła jeszcze w r. 1590 (ib.62 s.1367). Synami Jana byli: Wojciech, o którym niżej, Krzysztof i jakub, obaj nieletni w r. 1585, wspominani jeszcze w l. 1593-94, oraz najmłodszy Jan, wspominany w r. 1583 jako małoletni (R.Kal.5 k.321v). Z nich o Krzysztofie wiem jeszcze tyle, iż w r. 1595 kwitował z 50 zł Jana Borzysławskiego (I.Kal.62 s.259), zaś w r. 1605 zawierał układ z Stanisławem Piątkowskim Plutą (ib.71 s.535), zaś w r. 1611 zapis 500 zł od Wojciecha Poklękowskiego scedował wdowie po nim a siostrze swej Dorocie B. (I.kal.77a s.713). Jakub B. cz. Gorzycki w r. 1596 zapisał dług 25 zł bratu styjecznemu Janowi, synowi Macieja (ib.63 k.831v). Żył jeszcze w r. 1601 (ib.67 s.109). Córki Jana Zofia wyszła krótko po 31 X 1575 r. za Maurycego Godziątkowskiego, była wdową po nim już w r. 1576 a 2-o v. w r. 1582 była żoną Macieja Wawrowskiego, którym żyła jeszcze w r. 1602. Anna zaślubiła w r. 1581, krótko po 23 II, Hieronima Zdzienickiego Bacha. Dorota, 1-o v. poszła 1584 r., krótko po 24 IX, Stanisława Koźlątkowskiego, 2-o v. 1594 r. Wojciecha Poklękowskiego. Małgorzata, w r. 1596 żona Jakuba Molskiego. Marianna. w l. 1601-25 żona Bartłomieja Chlewskiego. Była też córka Jadwiga, która wraz z siostrą Marianną, zostając pod opieką brata Wojciecha, kwitowała w 1596 r. Macieja B. cz. Gorzyckiego z 60 zł (I.Kal.63 k.505).

Wojciech, syn Jana i Dobrzyckiej, pełnoletni w r. 1585, oprawił w r. 1589 żonie Annie Modlibowskiej, córce Jakuba, na połowie części w Biernatkach posag 500 zł (R.Kal.6 s.114). W r. 1593 wraz ze swymi braćmi, Krzysztofem i Jakubem, sprzedał części w Biernatkach za 1500 zł stryjowi Maciejowi (ib. k.742v). Wraz z tymi braćmi kupił 1594 r. od Piotra Pogrzybowskiego za 2700 zł części Pogrzybowa, które to części bracia B-cy trzymali dotąd zastawem (ib. k.801). Anna z Modlibowskich była 1602 r. dziedziczką części w Dzierzbinie (Rel.Kal.1 k.371v). Wojciech wraz z żoną kupił w r. 1602 od Jana Wojsławskiego części w Godziątkowie (R.Kal.7 k.492). Żył jeszcze w 1604 r. (I.Kal.70 k.89, 101). Nie żył już w r. 1605 (I.Kal.71 s.535), a wdowa w r. 1618 kwitowała Wacława Zajączka, pisarza ziem. kaliskiego. Żył wówczas syn Wojciecha i jej, Jan B. (ib.84 s.1555).

2. Maciej B. cz. Gorzycki, syn Mikołaja, żeniąc się w r. 1568 z Katarzyną Szczytnicką, córką Macieja, zobowiązał się przed ślubem na połowie części Biernatek i Złotnik oprawić jej 400 zł posagu (ib.34 s.1373), czego też dokonał w r. 1569 (R.Kal.3 k.108v). Zaś w r. 1571 mianował opiekę dla zrodzonych z niej dzici (ib. k.482v). W r. 1576 dostał zapis długu 100 zł od rodzonego siostrzeńca Kaspra Godziątkowskiego (I.Kal.44 s.527). Części M. Złotnik sprzedał w r. 1579 za 400 zł Jakubowi Parczewskiemu (ib.5 k.77v). Części roli w miejscu zw. "Górki" w Biernaatkach dał 1586 r. synowi Stanisławowi (ib. k.577v). W r. 1593 kupił od bratanków za 1500 zł części Biernatek (ib.6 k.742v). T. r. od Jana Mikołajewskiego kupił za 300 zł dwa ogrody zw. "Brodzińskimi" w Biernatkach (ib.6 k.771). W r. 1596 wymienił części w Biernatkach z Bartłomiejem B. (ib.7 k.1). Dysponując dobrami na wypadek swej śmierci, dał w 1597 r. połowę dóbr w Biernatkach synom Stanisławowi i Janowi, zastrzegając sobie dożywocie (ib. k.101v), a żona jego 1599 skasowała oprawę na tej wsi (I. i D.Z.Kal.28 k.950. Maciej w r. 1600 rezygnował młodszemu z synów Janowi części tej wsi zastawione mu uprzednio za 10.000 zł (R.Kal.7 k.309). Żył jeszcze w r. 1602, kiedy zawierał z małżonkami Trąmpczyńskimi kontrakt dzierżawy Nowej Wsi i Trąmpczyno a z małżonkami Kuklinowskimi kontrakt dzierżawy części w Biernatkach (Py.131 k.183; I.Kal.68 s.1115). Nie żył w r. 1604, kiedy wdowa kwitowała z 30 zł Andrzeja Boguckiego (I.Kal.70 s.927v). Żyła jeszcze w 1605 r. (ib.71 s.1230). Córki Macieja: Anna, wydana wkrótce po 15 II 1588 r. za Andrzeja Boguckiego, Katarzyna w r. 1600 żona Jana Boguckiego, Jadwiga, w l.1603-18 żona Jana Pacynowskiego.Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona83848586[87]88899091Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników