Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona87888990[91]92939495Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biesiekierscy z Biesiekier
Pani Petronella zmarła w r. 1729 (LM Pieranie). Zofia zmarła w Konowie 17 X 1746 r. (LM Kwieciszewo). Jakub, burgrabia brzeski kujawski, po którym wdowa Zofia Turska, córka Jakuba i Heleny Sułkowskiej, wyszła 2-o v. w r. 1769, krótko po 30 XI, za Karola Jaszcurowskiego, któremu przed ślubem zapisała dług 2000 zł (I.Kon.80 k.189). Katarzyna zmarła w Poznaniu w szpitalu Św. Jana i została pochowana 20 I 1773 r. (Nekr. Reformatów Pozn.). Teresa, żona Kazimierza Umińskiego, komornika granicznego brzeskiego, nie żyjącego 1778 r. Ewa i jej mąż Michał Izdebski nie żyli oboje w r. 1786.

Stanisław (h. Pomian), syn Antoniego, kasztelana kowalskiego, potem senatora kasztelana Król. Polskiego, i drugiej jego żony Amelii Dąmbrowskiej, kapitan wojsk Księstwa Warszawskiego, szef szwadronu 1831 r., dymisjonowany z powodu choroby w lipcu 1831 r. w stopniu podpułkownika. Osiadł w Dobiesławicach w Sieradzkiem. Występował 27 II 1834 r. jako chrzestny w Poznańskiem (LB Sowina). W r. 1847 skazany na osiem lat fortecy, uwolniony w r. 1848. Mieszkał potem w Poznaniu, gdzie w marcu 1852 r. stracił jedyne swe dziecko. Zaślubił 8 V 1833 r. Emilię Mikorską, mającą lat 22 (LC Sobótka). Umarł 5 XI 1889 r., pochowany w Poznaniu (Dz. P.).

Maria, mająca lat niespełna 18, zmarła 10 V 1876 r. Agnieszka, dziedziczka wsi Ustaszewo koło Żnina, którą to wieś w r. 1886 na subhaście kupił za 203.005 m. Rafał Mierzyński. (Dz. P.)

Biestrzykowscy, Bystrzykowscy h. Prus
Biestrzykowscy, Bystrzykowscy h. Prus I z Biestrzykowa w p. radomszczańskim wojew. sieradzkiego. Mikołaj, w r. 1547 wuj Katarzyny, żony Feliksa Domiechowskiego (P.1395 k.361v). Serafin, dziedzic części w Żołczu, zapisał w r. 1552 dług 4 grz. Leonardowi Żołeckiemu Smolce (Py.174 k.90).

Andrzej B. zw. Stachura z ziemi sieradzkiej kwitował w r. 1553 z 50 grz. szl. Stanisława B., mającego posiadłość w Pyzdrach (ib. k.225). Stanisław w r. 1553 wziął w zastaw za 12 grz. od Jana Jeżewskiego, wójta pyzdrskiego, i jego żony Katarzyny Dokowskiej połowę łanu w wójtostwie pyzdrskim (Py.174 k.359v), a w r. 1560 nabył sposobem wyderkafu za 900 zł od Sylwestra Kretkowskiego, kasztelana bydgoskiego, część Sokolnik w p. pyzdr. (p.1396 k.814v). Nie żył w r. 1567, kiedy synowie jego, Stanisław i Jan otrzymali zapis 545 zł węg. od Wojciecha Sędziwoja Czarnkowskiego kasztelana santockiego (P.911 k.473v). W r. 1579, wdowa po nim Urszula prorogowała Mikołajowi Głogińskiemu, podczaszemu kaliskiemu, uiszczenie sumy 300 zł (Py.116 k.401v). Synowie Stanisława: Jan i Stanisław, w r. 1576 kwitowali z 300 zł Czarnkowskiego, generała wielkoposkiego (Py.113 k.202), a w r. 1585 kwitowali z 300 zł Jadwigę (Agnieszkę ?) z Głogina, podczaszankę kaliską, żonę Krzysztofa (Chryzostoma ?) Marszewskiego (P.945 k.87v; Py.122 k.171). Stanisław ten, proboszcz w Pyzdrach, i jego brat Jan odebrali w r. 1590 od Adama Czarnkowskiego, starosty pyzdrskiego, sumę 150 zł na poczet 600 zł zapisanych przez zmarłego Wojciecha Sędziwoja Czarnkowskiego, generała wielkopolskiego (Py.125 k.509).

Piotr, syn Jana, nie żyjącego w r. 1633, mąż Marianny Bogołomskiej, wdowy 1-o v. po Kasprze Bawczowskim (P.1028 k.673v). Oboje w r. 1630 mianowali między innymi na opiekuna swoich dzieci i syna jej z pierwszego małżeństwa Hieronima B. (I.Kal.96 s.1165). T. r. Piotr na połowie Biestrzykowa W. zobowiązał się oprawić tej żonie jej posag (ib. s.1166). Oboje w r. 1633 kupili od Wojciecha Mycielskiego za 13.000 zł części wsi Kakawa i pustki: Grabowiec, Stręczyny, Siedliska i Stara Wieś (R.Kal.11 k.532). Wraz z żoną dobra te w r. 1635, wedle zobowiązania z r. 1633, sprzedali za 13.000 zł Andrzejowi Ponieckiemu (I.Kal.99b s.1587; R.Kal.11; k.639), od Mucielskiego zaś dostali t. r. rezygnację części "Złotnickiej" i "Penczyńskiej" (?) w Małym Piątku oraz pustkę Piekło (ib. k.641v), kupili zaś od niego t. r. za 2300 zł część "Jędrzejewską" w tymże Małym Piątku (ib. k.651v). Piotr żył jeszcze w r. 1644 (I.Kal.110a s.1019) i chyba w 1649 r., kiedy Mariana już nie żyła (Ib.115 s.1178).

Jan, pochodzący z Radomszczańskiego, pod imieniem Brunona w klasztorze bernardynów za murami Poznania, cedował w r. 1648 swemu konwetowi sumę 600 zł z zapisu Floriana Starczewskiego (P.1058 k.492v). Stanisław z pow. opoczyńskiego, mąż Jadwigi Błaszkowskiej, córki Stefana, która w 1655 r. kwitowała Stanisława Bartochowskiego, dziedzica Krczonowic w p. sier. z prowizji od sumy 300 zł, zapisanej jej przez dziada Seweryna Bliźniewskiego (I.Kal.121 s.542).

Bietkowska
Bietkowska Dorota, żona Piotra Ślepowrońskiego, nie żyjącego w r. 1647. Byli B-cy h. Półkozic i h. Prawdzic. Nie wiem do których należy zaliczyć ową Dorotę ?

Biezdrowscy h. Leszczyc
Biezdrowscy h. Leszczyc z Biezdrowa (dawniej też Biezdrowska) w p. pozn. Przybysława B. występowała 1393 r. (Leksz.I, nr 1613). W 1394 pozwana przez Nasana, plebana w Czyrniewie o wieś Debrzno (ib., nr 1834), miała w 1400 r. wraz ze swym synem termin z owym plebanem i jego bratanicami o tę wieś (Księga ziem. pozn., nr 61). Przybigniew B. świadczył w Poznaniu 1397 r. (Leksz.I, nr 2505), dziedzic w Biezdrowie, miał 1399 r. stawić świadków na to, iż nie poranił kmiecia Piotra (ib., nr 1041). Pozwany w 1401 r. przez Wincentego Słopanowskiego, którego siostrę Hankę miał własnoręcznie zgładzić (Księga ziem. pozn., nr 770, 787, 806). Z tego, że ów Wincenty występował 1402 r. przeciwko Przybigniewowi o posag siostry (ib., nr 1041), wynikałoby, iż ta Hanka była żoną Przybigniewa. Żył on jeszcze 1403 r., kiedy miał termin z Mrokotą z Wróblewa, działając w imieniu swej córki Wichny o 32 grz. i 20 skojców. T. r. miała z tą Wichną termin Katarzyna Pawłowicka o 100 grz. posagu jej matki (ib., nr.1160, 1260, 1619). Bracia Wichny, a więc synowie Przybigniewa, Przybigniew i Stefan, dokonali w r. 1412 między sobą działów dóbr w Biezdrowie i Zakrzewie (P.3 k.181v). Ten Przybigniew zw. "Soczewką" z Biezdrowa występował w 1415 r. (P.4 k.125v). W r. 1415 "Soczewka" z Biezdrowa występował obok Haniki i Helszki (ib. k.84v). W r. 1421 intromitowany do wsi Kołata w sumie 100 grz. długu Bogufała, byłego dziedzica tej wsi (P.7 k.13). Żoną jego była w 1420 r. Małgorzata (P.6 k.51v). Mikołaj "Soczewka", dawniej z Biezdrowa, chyba więc syn Przybigniewa "Soczewki", kupił 1445 r. od Doroty, żony Mikołaja z Dziećmiarowic, części w Jagodnie i połowę wsi Obórka w p. pozn. za 200 grz. (P.379 k.103v) i t. r. kupił sposobem wyderkafu od Wawrzyńca z Jagodna połowę dwóch łanów w tej wsi, poczem na połowie tych dóbr oprawił 40 grz. posagu żonie swej Annie (ib. k.111).

Mikołaj B. "Kozieł", moze brat Przybigniewa starszego , procesował 1397 r. Mrokotę o 17 grz. (Leksz.I, nr 2314). Świadkował w Poznaniu w l. 1401 i 1402 (Księga ziem. pozn., nr 521, 548). Jak się zdaje, był już w 1404 r. opiekunem panny Wichny, córki Przybihniewa, miał bowiem wtedy termin z Żydem poznańskim Szbdajem, z którym ona właśnie procesowała się wtedy o 10 grz. (ib., nr 1983, 1995). Tej Wichnie miał wedle dekretu z 1406 r. płacić co roku 6 grz. (ib., nr 2523). Żył jeszcze w 1409 r. (P.3 k.117v). Żoną jego, wspomnianą w 1414 r., była Elżbieta "Kożłowa" (P.4 k.64), córki zaś to Małgorzata i Dorota, występujące 1413 r. (P.4 k.6). Występująca w 1414 r. pani Elżbieta z Biezdrowa z córką Dorotą i synem Mańskiem (P4. k.64), zapewne identyczna z tą żoną Mikołaja "Kozła". Z Mańkiem z Biezdrowa spotykamy się już w 1412 r. (P.3 k.188v). Mikołaj "Kozioł" miał siostrę Przesprawę cz. Przechnę, żonę 1403 r. Jana, wójta we Wronkach (Księga ziem. pozn., nr 1119). Stawiał 1405 r. świadków na to, iż jej wypłacił 21 grz. posagu (ib., nr 2440). Uiścił 1406 r. 30 grz. przysądzonego jej posagu (ib., nr 2545).

Jasiek B. świadczył 1400 r. Mikołajowi Pożarowskiemu (ib., nr 66), a już nie żył w 1419 r., kiedy występowała wdowa po nim Dorota (G.2 k.71v). Maciej z Biezdrowa, który w 1438 r. miał termin z ks. Maciejem Dryją, dziekanem poznańskim z Mieściska (P.14 k.24).

Mikołaj, dziedzic w Biezdrowie niegdy Sarnowski, miał 1419 r. termin z Boguszem z Górki (P.6 k.6).

Zachariasz z Biezdrowa, niegdy z Piaskowa, dzielił się w 1424 r. z Perzyszem z Pożarowa (P.7 k.172). Był w l. 1419-26 burgrabią kościańskim, 1430-40 wicewojewodą poznańskim (G.), nie żył w 1449 r., kiedy występowała wdowa po nim Dorota i syn Andrzej, dziedzic w Biezdrowie, który połowę tej wsi z młynem i dwiema karczmami wyderkował swej matce za 400 zł w. (P.1380 k.60v). Andrzej B., chyba ten sam, ożeniony był z Anną, córką Zygmunta z Przetoczny, nie żyjącą w 1648 r. Wówczas Zygmunt zeznał, iż Anna i Elżbieta, siostry rodzone niedzielne z Biezdrowa i Zakrzewa (zapewne córki Andrzeja), zapokoiły go z posagu owej Anny, wtwdy już zmarłej (P.854 k.13). Te siostry niedzielne pozywane były 1470 r. przez Sędziwoja Żydowskiego (p.20 k.53). W 1471 r. Anna, już wdowa po Michale Pożarowskim, i Elżbieta, wdowa po Filipie Wielmieńskim, dziedziczki w Biezdrowie zeznały 150 zł w. Maciejowi i Wojciechowi, braciom z M. Przyborowa (P.854 k.107). Pozywały 1485 r. Jana Cmachowskiego (P.21 k.46v), zaś 1493 r. Andrzeja Szamotulskiego (P.22 k.16).

Stefan B. na części w Biezdrowie, uzyskanej z działu z braćmi Janem i Pawłem, zapisał w r.1487 dwie kopy czynszu rocznego wyderkafowego od sumy 30 grz. Janowi Chełmskiemu (P.1387 k.83). W r. 1500 na połowach części w Zakrzewie i Biezdrowie, swoich ibrata Jana, teraz kanonika włocławskiego, oprawił 200 grz. posagu żonie swej Katarzynie Ordzińskiej, córce Piotra (P.1389 k.111). Jako mąż Katarzyny Ordzińskiej, występował w r. 1505 przeciwko jej braciom Janowi i Wincentemu z Ordzina w sprawie dóbr Ordzino, zastawionych mu w sumie 200 grz. jej posagu (ib. k.78). Żył jeszcze w r. 1512 (P.865 k.246).

Paweł z Biezdrowa "de armis acervorum", kustosz włocławski, umarł we Włocławku 27 III 1515 r. (Mon.Medii Aevi t.XIII, s.297). Ks. Jan B., za 850 grz. Jakubowi, Dobrogostowi i Peregrynowi, synom Piotra Kurskiego, i ich matce Annie (P.1392 k.222v), ale t. r. sprzedał owe wsie za 1200 grz. Łukaszowi hr. z Górki, kasztelanowi poznańskiemu i generałowi wielkopolskiemu (ib. k.223v).

Nie wiem czy do tej rodziny zaliczyć należy Michała B., po którym wdową była w r. 1612 Anna Nowowiejska (P.988 k.1134), oraz Zofię, w r. 1633 żonę Piotra z Łęsc Piekarskiego ?

Bilanowscy
Bilanowscy zwali się też Rzęszkowskimi. Skąd wzięli nazwisko, nie wiem. Jakub B. nabył w r. 1501 sposobem wyderkafu od Mikołaja Kościeleckiego za 50 zł cztery łany osiadłe we wsi Wysoka w p. nakiel. (N.146 s.314). Żoną jego była w r. 1514 Barbara, córka Piotra Konarskiego z Rzęszkowa i Trojanki Rzęszkowskiej (N.213 k.15v). T. r. od teściowej nabył wyderkafowym sposobem tytułem posagu swej żony dwie części w Rzęskowie (ib. k.19v0, a w r. 1516 od wdowy po Jakubie Lankowskim nabył całe jej części w tej wsi za 200 zł (ib. k.25v), zaś od teściowej kupił jej części tamże za 200 grz. (ib. k.260. W r. 1519 kupił od swej żony za 200 zł trzecią część tej wsi (ib. k.43). W r. 1528 od Andrzeja z Danaborza starosty nakielskiego kupił za 300 zł połowę W. Nieżychowa i część Nieżychówka (ib. k.88). T. r. jako dziedzic w Rzęskowie, całą tę wieś po swej śmierci dał w dożywocie swej żonie (G.335a k.116v). Żył jeszcze w r. 1535 (N.213 k.51v), nie żył już w w r. 1542, kiedy występował jego starszy syn Jan "Rzęskowski" w imieniu własnym i matki Barabry (ib. k.89v). Ow Jan w r. 1550 mianowany przez Stanisława Turzyńskiego jednym z opiekunów jego dzieci (G.335a k.374). Może to ten sam Jan występował już w r. 1535 jako wuj Małgorzaty Żabieńskiej, żony Wojciecha Raczkowskiego (p.1393 k.722v). Z pewnością też Jakuba synem był Michał B. cz. Rzęszkowski, który w r. 1584 winien był Białośliwskim 20.000 zł (P.943 k.675v). Córką Jakuba była napewno Katarzyna B. cz. Rzęszowska, w l. 1550-72 żona Stanisława Turzyńskiego.

Jan, nie żyjący w r. 1522, ojciec Szczęsnej (Felicitas), która dostała t. r. od Macieja Szymankowskiego zapis wyderkafowy na Piątczynie Grzybowym w p. gnieźn. sześciu wiardunków czynszu rocznego od sumu 20 grz. (P.1392 k.433).

Na wezwanie Piotra B. dokonano w r. 1556 u Bernardynów w Poznaniu obwołania głowy Stanisława Ciesielskiego, sługi Macieja Grodzieńskiego (P.897 k.581).

Bilanowscy, zob. BielanowscyZnaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona87888990[91]92939495Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników