Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona93949596[97]9899100101Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biskupscy h. Niesobia 2.
Ks. Wojciech, syn Piotra i Przetockiej, instalowany na kanonię poznańską 27 VI 1616 r. podał jako swój herb ojcowski Szreniawę, jako herb matki Nałęcza, babki ze strony matki Jastrzębca (Wimann, s.83). W r. 1621 wraz z bratem Stanisławem, spadkobiercy ciotki Barbary Przetockiej oraz Jaraczewskiej rodzącej się z Doroty Przetockiej, sprzedali za 1000 zł części borów zw. "Grodna" i "Niebrzegi" wraz z dąbrowami i innymi gruntami we wsi Krobielewo Barbarze z Schoeneichów Brezinie (p.1412 k.886). W r. 1629 był plebanem szamarzewskin (Py.143 k.129). Kupił t. r. od Macieja Wardęskiego za 2000 zł części W. Wardężyna w p. kon. (p.761 k.172). Części Wardężyna sprzedal w r. 1631 za 2000 zł Stanisławowi Wardęskiemu i jego żonie a swej siostrze Mariannie (Małgorzacie ?) B. orza bratu Stanisława, Feliksowi Wardęskiemu (P.1417 k.478v). W r. 1647 był plebanem w Kwilczu (P.1056 k.721). Żył jeszcze w r. 1648, kiedy był opiekunem swej sisotrzenicy Zofii Piotraszewskiej (P.173 k.301). Zob. tablice 1, 2.

Biskupscy h. Zaremba
Biskupscy h. Zaremba z Biskupic w p. kal. Piotr pisał się Zarembą Biskupskim, czasem Zarembą lub Zarembką Nieniewskim. W r. 1498 ręczył Wierzbięcie Mrukowi Bobrownickiemu, iż uwolni połowę wsi Ruda i połowę młyna na Prośnie, wyderkowane Bobrownickiemu za 300 zł (I.Kal.5 k.38). Dziedzic w Biskupicach, ręczył 1499 r. Szymonowi Złotkowskiemu, miecznikowi kaliskiemu, iż uwolni od obciążeń dam "Rycerski" w Kaliszu (ib. k.38). Biskupice rezygnował t. r. Wuerzbięcie Mrukowi z Bobrownik za 200 grz. (P.1389 k.52v).

Biskupscy z Biskupic
Biskupscy z Biskupic w p. kal., których jednak w sposób właściwy posegregować nie umiem, to znaczy nie wiem czy mogę poszczególne osoby lub grupy osób zaliczyć do osiadłych w p. kal. Niesobiów, czy też do kilku rodzin noszących niewątpliwie inne herbt, a dziedziczących w owych Biskupicach w XV i początkach XVI wieku. Piotr, Jan i Dobiesław z Biskupic w r. 1400 (G.1 k.44v). Z nich Jan występował też 1403 r. (Py.1 k.57v). Dobiesław w r. 1417 (Py.3 k.209). Małgorzata, żona Dobiesława z Biskupic i Obłaczkowic 1418 r. (Py.3 k.244; 4 k.6). Bracia rodzeni Zachariasz i Piotr, sołtysi z Biskupic 1435 r. (P.13 k.104).

Mikołaj z Biskupic świadczył 1438 r. Wojciechowi niegdy z Rychnowa (I.Kal.2 k.68v). Tomasz z Biskupic, dziedzic w Pikarcie, dał w r. 1453 zobowiązanie Annie, wdowie po Marcinie z Nowej Trzebieni, i jej synowi Bartoszowi, iż oprawi posag swej żonie Elżbiecie, zapewne córce tej Anny (I.Kal.5 k.9v). Przedwój z Jedlczy ręczył 1459 r. za swego syna Marcina z Biskupic Janowi Szatkowskiemu (I.Kal.1 k.124v). W r. 1464 skwitowany został z posagu zabezpieczonego na Jedlczu przez Annę, wdowę po Mikołaju z Biskupic (ib. k.233v) i t. r. dwa łany w Jedlczu zastawił za 18 grz. swemu zięciowi Jakubowi Pomianowi z Grabowa (ib. k.243). Ow Jakub Pomian, pisany z Jedlca, występował wraz z żoną Anną w 1465 r. przeciwko Marcinowi "Karpiowi" z Biskupic (ib. k.322), a w r. 1466 owa Anna została ugodzona z tym Marcinem i żoną jego Elżbietą (ib. k.345). Jakub, Wojciech i Andrzej, bracia rodzeni, dziedzice w Biskupicach, bezdzietni, nie żyli już w r. 1469, a spadek po nich w tej wsi przypadł ich siostrze cioteczno-rodzonej pannie Elżbiecie, córce Mikołaja z Mikołajewic, orza Annie, wdowie po Marcinie z Dobrosołowa (P.1385 k.41).

Biskupscy h. Szreniawa 1.
@tablica

Biskupscy h. Szreniawa 2.
@tablica

Dorota, wdowa po Janie Mroczkowskim, ze swymi synami Marcinem i Janem z Biskupic miała w 1475 termin z Janem z M. Złotnik (I.Kal.2 k.369v). Ci bracia, Marcin i Jakub, pisani z M. Złotnik i Biskupic, dokonali w 1476 r. podziału między siebie części w Biskupicach (ib. k.407v). T. r. pisano Marcina "niegdy z M. Złotnik, obecnie z Biskupic" (ib. k.427v). Jakub B. z M. Złotnik w 1476 r. zobowiązał się swe części w Biskupicach zrezygnować za 30 grz. Wincentemu Chwalibogowskiemu (ib. k.400v), a w r. 1477 obaj bracia z matką sprzedali temu Wincentemu części w tej wsi za 32 grz. (ib. k.468v). Jakub nie żył już w 1479 r., kiedy opiekuni jego córki Barbary, Mikołaj Wilkowski, podkomorzy wschowski, oraz Małgorzata, żona Piotra Grabowskiego, kwitowali Wincentego Chwalibogowskiego z jej dóbr po rodzicach (I.Kal.2 k.539v).

Wincenty Chwalibogowski, z Chwalibogowa, burgrabia kaliski w l. 1475-84 (G.), swą część ojczystą w Bielawach w p. kon. dał w r. 1476 r. Piotrowi Grabowskiemu z Biskupic za część Biskupic nad Prosną należącą do bratanicy tego Piotra, Barbary z Biskupic (ib. k.398). T. r. wezwał Piotra i Barbarę do rezygnowania sobie 8 łanów w Biskupicach, które miał pod zakładem 100 grz. (ib. k.432). Jak już widzieliśmy, kupił w 1477 r. część w tej wsi od Doroty i jej synów, Marciba i Jakuba. Żoną Wincentego była 1482 r. Katarzyna z Łęgu (Py.16 k.51v; I.Kal.3 k.361). Dodać tu trzeba, iż Apolonia, córka Jana z Biskupic i Łęgu była w 1468 r. żoną Macieja Aarona z M. Mroczek i Dąbrowy (I.Kal.1 k.481v). Może to była siostra Katarzyny z Łęgu żony Wincentego ? Tego Wincentego zwano w latach następnych Wincentym "Kundejem" z Biskupic lub Biskupskim. W r. 1483 pozywał Barbarę Dziećmiarowską, córkę Stanisława Grabowskiego (I.Kal.3 k.116). Dziedzic w Biskupicach 1489 r. (I.Kon.1 k.197v). Od wspomnianej Barbary Dziećmiarowskiej, oczywiście identycznej z Barbarą, bratanicą Piotra Grabowskiego, kupił w 1491 r. za 60 grz. pięć i pół łanów w Biskupicach (P.1387 k.163), a od Bieniasza Chorzewskiego nabył 1494 r. połowę młyna wodnego na Prośnie we wsi Ruda (P.1383 k.9v). Wincenty "Kundej" B. w 1495 r. występował jako stryj rodzony ks. Jana, Andrzeja i Jakuba, braci Chwalibogowskich (I.Kal.4 k.346, 376v). W r. 1497 Wincenty Chwalibogowski z Biskupic całą swą wieś Czołnochowo wyderkował za 200 grz. posagu córki swej Małgorzaty jej mężowi Wierzbięcie z Bobrownik (I.Kal.4 k.533v). Drugą jego córką była zapewne Katarzyna, występująca obok tej Małgorzaty w r. 1507 jako współdziedziczka wraz nią Łęgu (ib.6 k.185v), ich wsi macierzystej.

Piotr Grabowski z Biskupic i jego bratanica Barbara, córka zmarłego Stanisława z Biskupic, nazywanego też Grabowskim, jak już widzieliśmy dali jej części w Biskupicach w 1476 r. Wincentemu z Chwalibogowa wzamian za jego części w Bielawach (ib.2 k.398v). W 1479 r. żona Piotra Małgorzata, i Mikołaj Wilkowski jako opiekunowie tej Barbary skwitowali Wincentego Chwalibogowskiego z jej dóbr rodzicielskich (ib. k.539v). W 1483 r. Barbara nazwana Dziećmiarowską (ib.3 k.116). Jan w r. 1507 kupił od Jana Rudnickiego za 100 zł w. część w Koźlątkowie w p. kal. (P.1390 k.122v). W r. 1509 Jakub, dziedzic w Biskupicach, stryj Agnieszki 1-o v. Wilczyńskiej, 2-o v. Lutyńskiej (I. i D.Z.Kal.2 k.8v). Krzystof, burgrabia ziemski kaliski w l. 1524-26 (I. i R.Z.Kal.3 k.660v; P.1393 k.120). Ks. Wincenty, kanonik średzki, zapisał w r. 1544 sumę 80 grz. Annie, wdowie po Janie Zbierskim "Czarnusze" (I.Kal.7 k.45v).

Jan, wuj Zofii Robakowskiej, żony Piotra Tomickiego 1559 r. (P.1396 k.719). Łukasz, mąż Anny Lipskiej, córki Hieronima 1594 r. (R.Kal.6 k.835). Jan, brat klejnotny Urszuli Żernickiej, podsędkówny kaliskiej żony Wojciecha Jemiołkowskiego (ib. niepag.). Jan występował w r. 1609 o zabójstwo swego krewnego, Wojciecha Goreckiego, przeciwko Piotrowi Goreckiemu (P.143 k.915v). Elżbieta i jej mąż Jakub Starzechowski oboje już nie żyjący w 1616 r. Ewa, córka zmarłego Andrzeja, dostała w r. 1634 zapis długu 400 zł od Łukasza i Zofii z Cykowskich Łukomskich (Py.146 s.410). Adam płacił w r. 1652 podwójnego podymnego, uchwalonego w obozie beresteckim, od posiadanej sumy pieniężnej 4 zł (Rel.Kal.31a k.261). Maciej, chrzestny 31 III 1658 r. (LB Dobrzyca).

Aleksander, posesor wsi Leszcze W. w r. 1672 i t. r. mąż Konstancji Cieleckiej, córki Jakuba i Zofii Boboleckiej, dziedzic dóbr Złotniki w p. pozn. (P.199 k.180), zamordowany został w r. 1689 przez Wojciecha Drwęskiego, posesora wsi królewskiej Łagiewniki, w chwili, gdy jechał do Poznania na sądy. Obwołanie głowy dokonano 9 X ze strony najstarszego syna zabitego, Wojciecha, który działał w imieniu matki i rodzeństwa: Krzysztofa, Jakuba, Antoniego, Teresy, Zofii, Konstancji, Heleny i Wiktorii (ZTP 34 s.1417). Wdowa w r. 1694 w imieniu własnym i tych dzieci cedowała Opalińskiemu, kasztelanowi poznańskiemu, sumę 4000 zł zapisaną przez Bartłomieja Mieszkowskiego (P.1128 X k.184). W r. 1609 kupiła za 7000 zł od Mikołaja Doręgowskiego części wsi Wierzchowiska zw. "Wyganowszczyzna" (G.90 k.257). Żyła jeszcze w r. 1700 (P.1139 XIII k.107). Z jej dzieci spotykamy jeszcze Krzysztofa, który w r. 1735 kwitował Garczyńskiego, kasztelana gnieźnieńskiego (Kośc.318 s.240).

Marianna zaślubiła w Chrzypsku 12 X 1671 r. Piotra Tymińskiego. Teresa, w r. 1685 wdowa po Janie Kędzierskim. Krystyna i jej mąż Jan Drogoszewski, nie żyli już oboje w r. 1701. Katarzyna, w r. 1713 żona Gabriela Wierzbińskiego. Barbara, w r. 1720 żona Wojciecha Szeligowskiego. Łukasz i Marianna, rodzice: Franciszka Kajetana, ochrzcz. 6 VIII 1722 r., i Józefa Władysława, ochrzcz. 2 IV 1725 r. (LB Graboszewo). Stefan i Zofia z Cieleckich, nieżyjący w r. 1738, rodzice Krzysztofa, taże wówczas nieżyjącego. Tego z Jadwigi z Łaszewskich, nie żyjącej w r. 1731, córki: Marianna, t. r. żona Andrzeja Cichorzewskiego (W.93 k.47; 94 k.198v) i Zuzanna, w l. 1738-1773 żona Jana Piątkowskiego (Kośc.174 s.1175). Józef, nie żyjący w r. 1765, którego żona Anna Krupocka, córka Stanisława i Marianny Gądkowskiej, wtedy już 2-o v. żona Filipa Jakuba Choińskiego, spisała z nim dożywocie (P.1339 k.216v). Panna Teresa zaślubiła 10 IX 1766 r. Fabiana Suskiego, zaś Katarzyna z Okońskich, wdowa B-im, szła 28 IX 1773 r. za wdowca Łukasza Pietrowskiego. Świadkował przy tym drugim ślubie Fabian Suski (LC Grabów). Elżbieta, nie żyjąca w r. 1773, żona Michała Włyńskiego. Józef zmarł po przyjęciu święceń diakońskich, w Poznaniu 10 XI 1773 r. i pochowany został w kolegiacie Sw. Mikołaja (LM Srem). Konstancja zaślubiła przed 19 I 1775 r. Ignacego Gostyńskiego (LB Katedra, Gniezno). Marianna wyszła przed 31 I 1776 r. za Jana Gorczyńskiego (LB Piłka). Stanisław zaślubił 31 V 1782 r. Teodozję Koszutską (LC Sw. Marcin, Poznań). Jakub wraz z żoną Domicelą Małachowską, córkę Józefa i Anny Lipskiej, spisał w Siennie w r. 1783 ugodę działową z Małachowskimi (G.110 k.127), nie żyła już 25 VII 1855 r. Agnieszka, chrzestna 14 XI 1786 r. (LB Poznań, Sw. Marcin).

Franciszka z Rokossowskich B., natka chrzestną syna Tomasza Rokossowskiego 11 XI 1807 r. (LB Droszew). Żyła jeszcze 2 V 1814 r. (LB Szczury-Górzno). Ludwik, ur. ok. 1781/1782 r., posesor Dobrzycy, licząc lat 25 ożenił się 26 VII 1807 r. z Teresą z Walknowskich Szkudlską (Szkolska), liczącą lat 18 (LC Potarzyca). Byli dziedzicami Szkudli, gdzie on zmarł 3 VI 1825 r. licząc lat 44, ona 1841 r., pochowana 13 VIII, liczyła lat 54. Dzieci ich Ildefons Euzebiusz, ur. w Dobrzycy 12 XII 180 r. (LB Dobrzyca), Sebastian Felicjan, zmarły w Szkudli 22 VI 1826 r. mając lat 9, Marianna, zmarła tamże 25 III 1841 r. mając lat 19 (LM Kucharki). Może siostrą powyższego Ludwika była Antonina przed r. 1809 wydana za Franciszka Zglińskiego, ekonoma w Potarzycy.

Tekla przed r. 1818 zaślubiła szl. Konstantego Rogowskiego, mieszkającego w Zdzieszu koło Borku. Paweł, ekonom w Będlewie, wdowiec liczący lat 37, zaślubił 17 I 18130 r. Barbarę Szukalską (Szokulską), córkę Józefa, ekonoma, i Marianny, liczącą lat 23 (LC Modrze). Paweł, ekonom z Chytrowa, może ten sam, mąż Zofii Bukowskiej (byłaby to pierwsza żona ?), ojciec Józefy, która 18 V 1840 poszła za Marcina Becka, rajcę w Jaraczewie (LC Jaraczew). Szl. Teofil, liczący lat 30, ekonom w Gułtowach, zaślubił tam 20 VI 1844 r. pannę Annę Minecką, garderobianą z dworu gułtowskiego (LC Gułtowy). Tekla z Snowackich B-a, wdowa, mieszkająca w Lrzywiniu, była w r. 1846 jedną ze spadkobierczyń Jana Markowskiego (Hip. Wągr., Bobrowniki). Szl. Euzebiusz, żebrak, lat 37, zmarł 25 IV 1849 r. (LM Kucharki).

Ignacy, ogrodnik, i Anna, małżonkowie, mieli syna Teofila, ur. 18 I 1813 r. (LB Nekla). Katarzyna zaślubiła w Niepruszewie 13 IV 1819 r. Franciszka Garczyńskiego, ekonoma. W księgach małżeństw Buku ślub tej pary (on ekonom z Wierzei, ona lat 20) pod tą datą 24 XII 1816 r. Nikodem, obywatel ziemski, z żoną swą Reginą Raduszyńską, rodzice Franciszka, inżyniera, ur. 13 IX 1856 r., zmarłego w Poznaniu 5 X 1929 r. (LM Sw. Marcin, Poznań). Regina z Raduczyńskich (!) w 84 roku życia umarła 1 II 1891 r., w Starym Gostyniu, pozostawiając męża, syńow i wnuków (ib.). Izabela przed 19 XII 1861 r. zaślubiła Leopolda Brodzkiego. buchalter Jej siostra Joanna była w r. 1885 niezamężną. Leon, prof. gimnazjalny w Tczewie (czy szl. ?), lat 30, ożenił się 16 VI 1878 r. z Walerianą Chociszewską, lat 35 (LC Pozn., Fara). Antoni, lekarz w Krobi, zaślubił 21 X 1879 r. w Brennie Jadwigę Molinek, córkę Ferdynanda i Felicji z Mizerskich z Potrzebowa (Dz. P.). Seweryn zmarł 15 VI 1879 r. (ib.). Jan, zmarł w wieku lat 78, w Grodzisku 15 V 1883 r., pozostawiając żonę i dzieci (ib.). Anastazja z Brodzińskich, mająca lat 85, zmarła w Kostrzyniu 30 VI 1886 r. (ib.). Rozalia, mająca lat 76, zmarła w Podgaju 30 V 1901 r. (ib.). Ignacy, delegat Tow. Ubezp. "Warta" w Poznaniu, radny miejski Krakowa, lektor Uniw. Poznańskiego, dyrektor Pomorskiego Stow. Ubezp., zmarł w Poznaniu 7 III 1932, pozostawiając żonę (Dz. P.).

Bitowtowiczowie
Bitowtowiczowie. Wacław, plenipotent w r. 1637 Stefana Dembińskiego, celem odebrania wsi Biała w p. lelow. nadanej mu przez króla w dożywocie (Kc.128 k.60v0. Nie żył już w r. 1631, kedy wdowa Anna Rozmanówna była 2-o v. żoną Świętosława Solikowskiego (Ks.129 k.713). Żyła jeszcze w r. 1661. Dorota, zapewne córka powyższych, żona Stanisława Bobrzyńskiego, zawirała w r. 1661 kontrakt z małżonkami Solikowskimi (więc z matką i ojczymem ?) pod zakładem 100 zł (Kc.130 k.287).

Blacha h. Własnego
Blacha h. Własnego ze Śląska, gdzie w XVIII w. posiadali dobra ziemskie. Chyba do nich należy zaliczyć Mikołaja, męża Doroty Boszkowskiej w l. 1673-76 (Kośc.305 k.737), nie żyjącego w r. 1698, ojca występujących wtedy synów: Aleksandra, Józefa, Jana, oraz córek: Anny Krystyny, ochrzcz. 11 IV 1673 r., i Ludwiki Zofii, ochrzcz. 15 V 1674 r. (P.1134 II k.4v; LB Bronikowo). Ludwika "Blaszanka" zaślubiła 25 XI 1698 r. Andrzeja Przybysławskiego (LC Poniec). Mikołaj Budwicz Blacha, nie żyjący w r. 1699, mąż Katarzyny Niemczewskiej, ojciec Mikołaja, sekretarza królewskiego, który żeniąc się t. r. z Zofią Kozłowską, zapisał jej krotko przed ślubem 1200 zł (Ws.77 III k.59v).

Panna Jadwiga Blaszanka, chrzestna 3 XII 1718 r. (LB Lubiń).

Blachniewscy
Blachniewscy. Szymon Franciszek, mąż Zofii Pniewskiej, córki Macieja i Marianny Kańskiej, która w r. 1691 dała mężowi plenipotencję celem sprzedania wsi macierzystej Czerkasy w p. włodzimierskim (Ws.76 k.334v; Kośc.307 k.411). Zofia z Pniewskich umarła w Przysiece Niemieckiej 23 III 1694 r. (LM Smigiel) osierocając trzech nieletnich synów: Mikołaja, Antoniego (?) i Macieja (Kośc.307 k.568v). Drugą żoną Szymona Franciszka była Katarzyna Trzecieska (Trzeciecka ?), zaślubiona przed r. 1698. Umarł w Sowince Błotnej w r. 1717 (LM Sowina). Katarzyna, jako była posesorka Sowinki, występowala jeszcze w r. 1724 (I.Kal.161 s.382). Z niej dzieci: Jan Antoni, ochrzcz. 1 VI 1698 r. (LB Smigiel), Michał, ochrzcz. 6 VIII 1701 r., Marianna, ochrzcz. 5 VIII 1703 r. (LB Lubin). Maciej, niewątpliwie identyczny z Maciejem synem Szymona i Pniewskiej, zmarł 28 III 1737 r. (LM Grzybowo). Jan, urodzony z Trzecieskiej, żył jeszcze w r. 1721 (Ws.79 k.145). Szl. Jan, starzec, umarł w Podrzeczu 17 II 1747 r. (LM W. Strzelce).

Andrzej podpisał z wojew. kaliskim elekcję Augusta II.Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona93949596[97]9899100101Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników