Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona95969798[99]100101102103Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Blankenburg h. Własnego 2.
Wspomniany wyżej Marcin Krystian, mąż Doroty B., córki Bernarda, sam był synem Henryka, ale oczywiście nie Henryka dziedzica Frydlandku. Dorota nie żyła już w r. 1680. Córka jej i Marcian Krystiana, też Dorota niezamężna w r. 1680 (W.86 k.417), w l. 1686-1702 była żoną Andrzeja Rudigera Anklam.

Blankensee h. Własnego
Blankensee h. Własnego Aleksander (Zygmunt Fyderyk Jan Ryszard ?) hr. B., właściciel Wielenia, szambelan, reprezentant Landszafty na Kwidzyń, dyrektor Towarzystwa Ogniowego na Pomorzu, kurator Maria-Stift i Gimnazjum w Szczecinie, kawaler Orła Czerw. i Żel. Krzyża, umarł mając lat 70, 22 IV 1817 r. Żona jego Augusta Dorota von Hagen, właścicielka dóbr Zemlin na Pomorzu i Wugarten w Nowej Marchii, umarła mając lat 70, 10 I 1819 r. Ich syn Ludwik Franciszek Jerzy zmarł 10 XII 1801 r. Drugi syn (najstarszy) Fryderyk Wilhelm, dziedzic Wielenia, kawaler orderu Orła Czerwonego, zaślubił 7 III 1813 r. Wilhelminę von Schoening, córkę landrata. Najstarsza córka, Fryderyka Julianna, zaślubiła 2 XII 1802 r. Karola Henryka von Prittwitz (LM i LC Wieleń, dyssyd.).

Blański
Blański Antoni, w r. 1728 mąż Anny Jaroszewskiej, córki Wojciecha i Anny Raduszkowskiej (G.96 k.104).

Blaszyński
Blaszyński Paweł (szlachetny) zaślubił 4 III 1642 r. szlachetną Zofię, córkę Doroty Haidiskiej (!) ze Strzeszewa (LC Poznań, Sw. Jan).

Bląwelski, Blumwelski
Bląwelski, Blumwelski, zob. Trebnitz

Bledzewscy h. Lubicz
Bledzewscy h. Lubicz, z Bledzewa koło Sierpca w wojew. płockim. Ewa, w r. 1595 wdowa po Wawrzyńcu Murzynowskim.

Paweł, osiadły w p. gnieźn., jeździł w r. 1669 na elekcję króla (P.196 k.434). Paweł, ten sam chyba występował w r. 1670 ze skargą o poranienie przeciwko Russockim i braciom Ulejskim (I.Kon.60 k.78v). Wuj Jakuba Sawickiego 1672 r. (ib. k.295). T. r. był mężem Heleny Kłobukowskiej (ib. k.421), wdowy 1-o v. po Janie Kolskim. Nie żył już w r. 1695. Synami Pawła i Kłobukowskiej (ib. k.421), wdowy 1-o v. po Janie Molskim. Nie żył już w r. 1685, kiedy ta Kłobukowska była już wdową talże i po trzecim mężu, Jerzym Giżyckim (I.Kal.143 s.521). Nie żyła już w r. 1695. Synami Pawła i Kłobukowskiej byli Jan Kazimierz i Tomasz. Jan Kazimierz, pleban zborowski w r. 1698 przez Jana Kobierzyckiego sposobrm zastawnym na Rajsku (ib.154 s.118). Nie żył już w r. 1722 (ib.163 s.415). Tomasz wziął w r. 1695 od małżonków Borzewickich w zastaw na jeden rok za 2000 zł połowę wsi Dąbrowicy w p. sier. (ib.152 s.188). Aprobował w r. 1698 swój testament pod zakładem 6000 zł (py.156 s.49). Od Rafała Wężyka, miecznika dobrzyńskiego, wziął w zastaw w r. 1704 wsie Krowicza i Cieszyków w p. kal. (ib.157 s.39). Roborował nowy testament w r. 1708 (ib. s.3). W r. 1711 był mężem Barbary Rożyckiej, córki Jana i Katarzyny Miałeckiej (ib. s.145). Był w r. 1713 dzidzicem domu w Kaliszu, kupionego od sław. małżonków Krządków (ib.159 s.98). Krowicę i Cieszyków w r. 1717 kupił za 33.600 zł od Rafała Węzyka miecznika dobrzyńskiego (ib.160 k.153v). Regens ziemski kaliski, zastawny posesor części Rogowa, odziedziczonych po bracie ks. Kazimierzu (ib.163 s.415). Barbara Rożycka żyła jeszcze w r. 1724 (ib.161 s.160). Nazwany w r. 1729 dziedzicem Krowicy i Cieszykowa (ib.167 s.265). Z drugą żoną Franciszką Mieszkowską byli w r. 1730 posesorami Rogowa w p. sier. (ib. s.476). Umarł między r. 1735 i 1742 (ib.171/3 s.95v; 178/80 s.405). Córki jego urodzone z Rożyckiej: Marianna, żona 1-o v. 1729 r. Macieja Skarb Waliszewskiego, 2-o v. 1735 r. Antoniego Osińskiego, Teresa, w r. 1735 1-o v. żona Adama Marcina Szawłowskiego, skarbnikowicza wyszogrodzkiego, w r. 1742 wyszła 2-o v. za Wawrzyńca Zarembę Tymienieckiego, z którym żyła jeszcze w r. 1747. Zob. tablicę.

Wojciech, nie żyjący w r. 1670, miał synów: Antoniego, Piotra i Jana. Antoni wtedy też już nie żył, a pozostawił córki: Zofię za Maciejem Kamieńskim i Marianną niezamężną. Piotr, zmieszkały w Wielkopolsce, a już stary, swe części w Bledzewie W. i M. w p. płockim dał w r. 1670 w połowie Wojciechowi Szczuckiemu "Słabucie" i jego żonie Jadwidze Kamieńskiej, w połowie zaś wspomnianym wyżej bratankom (P.1168 VIII k.69).

Bledzewscy h. Lubicz.
@tablica

Piotr żył jeszcze w r. 1675, kiedy występował obok brata Jana (Py.154 s.504). Nie wiem czy tego samego Wojciecha córką była urodzona z Marianny Grzybowskiej, nie żyjącej już w r. 1702 Jadwiga, wtedy wdowa po Samuelu Grzybowskim. Córka jego brata, Dorota, wtedy już nie żyjąca, była żoną WAwrzyńca Studzińskiego (P.1142 I k.82). N. Bledzewski wyznaczony został w r. 1672 na sędziego kapturowego ziemi wschowskiej (P.199 k.1110). Zofia i jej mąż Jakub Kwiatkowski, nie żyli oboje w r. 1680. Marianna przed 3 VIII 1681 r. zaślubiła w Dusznikach Jerzego Ponieckiego.

Nie wiem, czy do tych zaliczyć należy ur. panią Karolinę z B-ch Grabińską, zmarłą 20 XII 1834 r. (Nekr. Dominik. Pozn.).

Bledziejewska
Bledziejewska Teodora, w r. 1792 żona Adama Szawłowskiego.

Blękwicki
Blękwicki od wsi Blękwit w par. Złotowo. Uczc. Piotr Blenkwicki, syn prac. Wojciecha z Blenkwitu, kmiecia i poddanego Stanisława Potulickiego wojewodzica kaliskiego, okazywał w r. 1610 rany zadane mu przez Zakrzewskiego podpiska grodz. poznańskiego (P.144 k.69v). Piotr w r. 1624 plenipotent Biesiekierskich, córek Marcina (N.173 k.422), zaś w r. 1631 Turnów (W.28 k.200), a w r. 1636 Piotra Arciszewskiego (ZTP 29 s.421). W r. 1641, z okazji cesji na jego rzecz przez Jana Miedźwieckiego sprawy przeciwko Mielińskiemu i swinarskiej nazwany sławetnym (P.1043 k.24v). W cesjach spraw dokonanych t. r. przez Jana Borkowskiego i Stanisława Przetockiego nazywany szlachetnym (ib. k.28v, 75v), a w cesji uzyskanej t. r. od Andrzeja Hersztopskiego - urodzonym (ib. k.86)

Blinowski h. Ostoja
Blinowski h. Ostoja ks. Andrzej, kanonik włocławski 1557 (P.898 k.833).

Blińscy
Blińscy wyszli ze wsi Blin w p. rypińskim. Marek, nie żyjący już w r. 1612, miał syna Walentego (I.Kal.78 s.1426; I.Kon.40 s.329). Walenty ten, przybysz z ziemi dobrzyńskiej, pierwszej swej żonie Agnieszce Łukomskiej (Tłukomskiej ?) oprawił w r. 1606 na posiadanych sumach posag 450 zł (R.Kal.1 k.163). Oboje z żoną dzierżawili w r. 1610 Goliszewo od Zofii Sulimowskiej, wdowy po janie Mikołajewskim (I.Kal.76 s.551) i w r. 1611 zostali skwitowani z 1000 zł z tej dzierżawy (I.Kal.77a s.731). Agnieszka żyła jeszcze w 1612 r. (ib.78 s.583). Walenty kupił w r. 1624 od Stanisława Kurcewskiego za 12.000 zł wsie Szadokrzyce w p. sier. (R.Kal.10 k.300v), i t. r. na połowie tej wsi oprawił 500 zł posagu drugiej swej żonie Wiktorynie Boguckiej, córce Jana, wdowie po Janie Głoskowskim (ib. k.302v). Od Stanisława Zaremby w r. 1627 wziął w zastaw za 6000 zł wieś Czartki w p. kal. (I.Kal.93 s.720), a w r. 1630 Zaremba dopisał mu jeszcze na tej wsi 1200 zł (ib.96 s.637). W r. 1631 dzierżawił wieś Grzymiszew (I.Kon.46 k.444v). T. r. od Piotra i Maksymiliana, braci Wierzbiętów Biskupskich, wziął w zastaw za 12.000 zł wsie Bobrowniki, Kolebki i Miełoszewko (I.Kal.98a s.1224, 1229), a Zarembę skwitowal wtedy z 7920 zł zapisanych mu na Czartkach (ib. s.1118). T. r. zobowiązał się żonie Boguckiej oprawić posag 1500 zł na sumie zastawnej 12.000 zł na Bobrownikach, Kolebkach i Miełoszewku (ib. s.1233). Ta suma zastawna po jeszcze kilku zaciągniętych pożyczkach powiększyła się stopniowo do 18.000 zł, a w 1638 r. Piotr Biskupski, dziedzic Bobrownik dopisał jeszcze pożyczone ostatnoi 2000 zł (ib.104b s.1372). W r. 1640 był już bardzo stary i sam dobrami swymi administrować nie mógł, a Łukasz, syn jego z pierwszej żony wystąpił przeciwko macosze i to, iż wniósłszy pierwszemu mężowi 800 zł, drugiemu 1100 zł, dostała oprawę wiana 3000 zł i tyleż przywianku, ze szkodą dla spadkobiercy swego drugiego męża (P.165 k.682). Walenty żył jeszcze w r. 1645 (P.1052 k.235; Py.150 s.140), nie żył już w r. 1646, kiedy wdowa zastawione jej za 13.750 zł przez Annę Beatę z Opalińskich 1-o v. Przyjemską, 2-o v. Rożrażewską, dobra Kromolice w p. pyzdr. wydzierżawiła tejże Rożrażewskiej (I.Kal.112 s.1232). Żyła jeszcze w r. 1663 (P.1073 k.385v). Z pierwszej żony miał Walenty syna Łukasza, o którym niżej, oraz córki: Różę, 1-o v. w r. 1628 żonę Andrzeja Karskiego, która 2-o v. w r. 1631 zaślubiła Sebastiana Boguckiego, Zofię w l. 1622-30 za Wojciechem Małachowskim. Z drugiej żony córki: Katarzyna i Marianna, którym w r. 1635 zapisał pensje roczne każdej po 8 % od sumy 4800 zł (I.Kal.101 s.783), zaś w r. 1638 do pierwotnie zapisanych im sum posagowych, każdej po 500 zł (ib.104b s.1386). Katarzyna była 1-o v. w r. 1651 żoną Tomasza Olewińskiego, 2-o v. w r. 1664 Jana Kazimierza Krzykowskiego, 3-o v. w r. 1674 Marka z Małyszyna Raczyńskiego, burgrabiego grodzkiego wieluńskiego.

Łukasz, syn Walentego i Łukomskiej, w r. 1631 jako jedyny (?) spadkobierca zmarłej siostry Małachowskiej, kwitował z 2500 zł jej męża Wojciecha (I.Kal.97a s.692). Żeniąc się z Marianną Bogucką, córką Jana, dostał od jej ojca na krótko przed ślubem, 6 III, w r. 1631 zapis długu 2000 zł (ib. s.377) i oprawił w r. 1632 posag 2000 zł jej już jako swej żonie (R.Kal.11 k.385). Dzierżawił w r. 1638 wieś Szypłowo (Py.148 s.522), a w r. 1641 jako zastawny posesor tej wsi kwitował Macieja Manieckiego, dziedzica Mieszkowa (P.1044 k.475). Łukasz w r. 1645 zawarł z Jadwigą Koszutską, wdową po Andrzeju Pogorzelskim, dziedzicu Chwałkowa, kontrakt o tę wieś (P.1052 k.235). Spisał z żoną wzajemne dożywocie w r. 16146 (P.1422 k.980). Z Prusimskim, który był winien 24.000 zł roborował 1647 kontrakt o wsie Trzciankę, Kuślino i części wsi Brody (P.1056 k.36v). Posesorem tych dóbr był w r. 1648 (P.173 k.332). Płacił z nich w r. 1651 podymnego z 50 dymów - 100 zł (Py.151 s.212). Od Hieronima Manieckiego, sędziego ziemskiego poznańskiego, kupił w r. 1653 za 60.000 zł miasto Stęszew wsie Krąpiewo (dziś Krąplewo), Witowle (dziś Witowel), oraz oba Trzcielna w p. pozn. (p.1066 k.402v, 415). Macosze wydzierżawił w r. 1660 na trzy lata miasto Stęszew i wieś Krąplewo za 8000 zł (Ws.59 k.505). Dziedzicem Stęszewa i wsi Dębna W., Krąpiewa i Trzcielna nazwany w r. 1672 (P.199 k.485). Żył jeszcze w r. 1676 (P.1094 k.765v). Nie żył już w r. 1700 (I.Kal.154 s.601). Syn Łukasza i Boguckiej, Kazimierz Walenty, ochrzcz. 5 III 1644 r. (LB Nowe Miasto), umarł niewątpliwie młodo. Córki: Anna Teresa, ochrzcz. 26 VII 1639 r., i Agnieszka Eufrozyna, ochrzcz. 5 I 1641 r. (ib.). Nie wiem czy pierwsza z nich identyczna z występującą nieco poźniej córką tychże rodziców, Teresą, wydaną 1-o v. w r. 1659 za Franciszka Szczypierskiego, 2-o v. w l. 1677-1700 żona Mikołaja Politalskiego, podstolego wiskiego i pisarza grodzkiego ostrzeszowskiego, w r. 1681 nazwana jedyną dziedziczką miasta Stęszewa i wsi przyległych (P.1103 VIII k.32). Agnieszka, niezamężna jeszcze w r. 1664,kiedy ojciec zapisał jej 8000 zł gotówką i 1000 zł wyprawą (P.1074 k.202v), wyszła 1-o v. w r. 1665, krótko po 13 VII, za Marcina Tańskiego pisarza grodzkiego wschowskiego, żyła z nim jeszcze 1672 r., 2-o v. w r. 1675 była za Stanisławem Gostkowskim. Zob. tablicę.

Blińscy.
@tablica

Wdową po Józefie B. była w r. 1585 Barbara Koskowska, córka Adama, wdowa 1-o v. Józefa Swierkockiego (Py.122 k.134). Wojciech żył w r. 1602 (Py.131 k.392v). Ludmiła B., matka chrzestna 1629 r. córki Stanisława Siewierskiego z Pawłowa (LB Droszew). Rafał Walerian występowal w r. 1659, jako krewny z linii ojca wymienionej wyżej Marianny, córki Walentego, a żony Stefana Rogalińskiego (Kośc.304 k.959). Anna, dziedziczka części Blina w p. rypińskim, żona Tomasza Brudnickiego. Oboje nie żyli już w r. 1680. Marianna zaślubiła przed 20 XII 1802 r. Walentego Piątkowskiego.

Blisbor
Blisbor Mikołaj, nie żyjący już wr. 1511, którego żona Beata była matką Mikołaja Drogoszewskiego (P.786 s.284).

z Blizanowa w p. kal.
z Blizanowa w p. kal. Przedpełk, kasztelan lędzki w l. 1427-1451 (G.), zob.: z Kopydłowa Przedpełk. Anna, żona Jakuba z Bliznowa (!), żądała w 1440 r. uiszczenia 30 grz. od Jakuba z Zakrzynowa (I.Kal.2 k.170). Jadwiga z Blizanowa, żona Michała Boruckiego, płaciła 1446 r. winę 3 grz. Kanianowi, Żydowi kaliskiemu (ib.3 k.237v).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona95969798[99]100101102103Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników