Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona81828384[85]86878889Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biernaccy h. Poraj 4.
Jan i Maciej, synowie zmarłego Wyszka z Biernacic, bracia niedzielni, swą ojcowiznę w Biernacicach sprzedali za 12 grz. w r. 1463 Janowi z Bierniacic (P.1383 k.357v).

Jan z Biernacic, mąż Elżbiety, kóra w r. 1463, za zezwoleniem swego brata Franczka, zapisała nmężowi dług 30 grz. na swej części w Biernacicach (I.Kal.2 k.78v). Oboje oni, dziedzice w Biernacicach, ugodzili się w r. 1476 z Elżbietą, córką Mikołaja z Szetlewa i M. Gałązek (ib. k.387).

Franciszek z Biernacic w r. 1470 zastawił 9 zagonów w tej wsi za 2 kopy gr. Marcinowi z Biernacic (ib. k.111v).

Katarzyna, córka zmarłego Marcina z Biernacic, otrzymała w r. 1471 zapis 3 grz. długu od Grzegorza z Kotlina i Sowiny (ib. k.165v).

Maciej, syn Jana z Biernacic, na połowie otrzynanej od ojca części tej wsi, zw."Wyszkówka" oprawił w 1471 r. posag 30 grz. żonie swej Annie (P.1385 k.124v). Nabyła ona od Mikołaja B., obywatela kolskiego, i jego bratanicy Anny Poklękowskiej część w Biernacicach i w r. 1491 otrzymała poręczenie, iż owa część zostanie zwolniona od zobowiązań (I.Kal.4 k.111). Maciej wraz z żoną w r. 1494 wymienił z Katarzyną, żoną Jana z Gorzyc, trzy łany w Gorzycach na łany w Godziątkowie (P.1383 k.88v).

Jadwiga, córka zmarłego Jerzego z Biernacic, otrzymała od Franciszka z Biernacic zobowiązanie rezygnowania jej części w tej wsi (I.Kal.2 k.234).

Franciszek z Biernacic w r.1474 otrzymał od ks. Stanisława z Wrzący, kustosza chełmińskiego, zobowiązanie uiszczenia 9 grz. za odstapienie prawa bliższości do części Wiotchynina w p. sier. (ib. k.299v). Z tymże ks. Stanisławem, wtedy plebanem w Skęcznowie, oraz Stanisławem Stawskim i jego żoną Katarzyną zawierał ugodę w r. 1482 (ib. k.92).

Andrzej, syn zmarłego Stefana z Biernacic, całą swą część w tej wsi zastawił w r. 1474 na trzy lata za 3 grz. Marcinowi z Biernacic (ib. k.328). Swą część w Biernacicach sprzedał w 1477 r. za 50 grz. Młodocie i Katarzynie, żonie Marcina, dziedzicom z Biernacic (P.1386 k.88). W r. 1483 otrzymał zapis długu 2 kop gr. od tej Katarzyny i 2 kop gr. od Młodoty (ib.3 k.165v).

Dorota B. żona Wojciecha nożewnika, obywatela kaliskiego, kwitowała w r. 1476 z posagu 16 grz. swego rodzonego brata Franciszka z Biernacic (ib.2 k.381).

Maciej z Biernacic, syn Franciszka, miał w 1478 r. sprawę z Mikolajem i Stanisławem z Biernacic, synami Młodoty (ib. k.504).

Bracia rodzeni, Maciej, Jan, Piotr, Wawrzyniec i Stanisław z Biernacic kupili w 1479 r. od ks. Jana, mansjonarza w Królikowie, za 30 grz. jego część ojczystą w Biernacicach (p.1386 k.117). Maciej, Piotr i Stanisław w 1483 r. kupili za 60 grz. części w tej wsi od tychże Franciszka i Mikołaja (P.1386 k.178).

Jan z Biernacic swą część w tej wsi sprzedał w 1479 r. za 7 grz. Młodocie i Katarzynie, żonie Marcina z Biernacic (ib. k.117v).

Elżbieta z Biernacic, żona op. Tomasza, obywatela kaliskiego, kwitowała w r. 1480 z 40 grz. "wujowizny" po zmarłym Jakubie z Biernacic Jana "Kolibabę" z Biernacic. Siostry jej rodzone Agnieszka i Anna (I.Kal.3 k.47).

Jan "Kolibaba" z Biernacic, skwitowany w r. 1480, jak już widzieliśmy, przez Elżbietę, swe części w Biernacicach zobowiązał się w r. 1487 rezygnował za 30 grz. Biernatowi i Adamowi, braciom z Biernacic (ib. k.396). Od Małgorzaty, córki Chebdy z M. Piątku, a żony Andrzeja, od Agnieszki, wdowy po Wojciechu z Dzierzbina, od Anny Ordzińskiej z Podkoców i od Elżbiety, żony Jana, syna Egidiusza, również córek tego Chebdy, kupił w 1487 r. za 20 grz. łan pusty folwarczny w M. Piątku (ib. k.406).

N., córka Marcinka z Biernatek, w r. 1481 żona Marcina Gałęskiego "Rybaka".

Mikołaj z Biernacic zapisał w 1482 r. posag swej siostrze Elżbiecie, żonie Stanisława Siemka z Nanczesławic (ib. k. 96v).

Marcin z Biernacic w imieniu Jewki, żony Marcina Przybka z W. i M. Gałązek, domagał się w r. 1483 uiszczenia 10 grz. od Mikołaja z Szetlewa (ib. k.126).

Dorota, dziedziczka w Biernacicach i Bogusławicach, w r. 1484 żona Stanisława Kaczkowskiego.

Maciej z Biernacic miał w 1485 r. wedle dekretu płacić po pół grz. rocznie bratankowi Stanisławowi, synowi zmarłego Jana, a to z dóbr tego bratanka, aż do osiągnięcia przez niego lat sprawnych (ib. k.280).

Mikołaj z Biernacic, obywatel kolski, tytułowany czasem szlachetnym, czasem opatrznym, mąż Anny, cr órki Hektora z Koziemina (dziś Kośmina). Hektor wraz ze swym synem Stanisławem zastawił w r. 1485 dwa łany w Kozieminie zięciowi za sumę 20 grz. posagu swej córki, która była 1-o v. za Stanisławem, obywatelem Koła (I.Kon.1 k.156v). T. r. wyderkował zięciowi w sumie 30 grz. posagowych dwa łany osiadłe i dwa łany puste w tej samej wsi (ib. k.193). Anna swe części w Kozieminie i w kuźnicy Rudnica sprzedała w 1492 r. za 100 grz. Bernardowi z Biernacic i jego żonie, a swej siostrze Barbarze (P.1387 k.l79). T. r. sprzedała swemu szwagrowi połowę w Kozieminie za 70 grz. (I.Kon.1 k.215). T. r. arbitrzy ugodzili owe siostry, Annę i Barbarę, z Jerzym z Janiszewa, ktáry zabił ich brata Stanisłaa Koziemińskiego i teraz winien był zapłacić tym siostrom 30 grz. główszczny (ib. k.212,213). Obie one t. r. miały sprawę z Wojciechem Sempoleńskim, który pobrał był od Janusza, rotmistrza jazdy króla węgierskiego, rzeczy pozostałe po zmarłym Pawle Kwilińskim, ich bracie stryjeczno-rodzoym (Kon.3 k.70). Mikłoaj żył jeszcze w r. 1497 (I.Kal.4 k.518). Miał bratanicę Annę niezamężną w r. 1487, z którą był niedzielny jeszcze w r. 1491, kiedy wraz z nią, już wtedy żoną Wojciecha Poklękowskiego, rezygnował części w Biernacicach, Annie żonie Macieja z Biernacic (ib.4 k.111). Zapewne w bliskim stosunku pokrewieństwa do tego Mikołaja, obywatela kolskiego, pozostawały siostry między sobą stryjeczne Biernackie, panna Zofia i Anna, żona op. Macieja Ukleja, mieszczanina ślesińskiego, które w 1532 r. części ojczyste i macierzyste w Biernacicach sprzedały za 120 grz. Hektorowi, Wojciechowi i Bernardowi, braciom Koziemińskim (Z.Kon.6 k.66v).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona81828384[85]86878889Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników