Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona82838485[86]87888990Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biernaccy h. Poraj 4.
Marcin z Biernacic, syn zmarłego Michała, ręczył w r. 1487 za Dorotę, wdowę po Janie "Królu" z Biernacic (ib.3 k.406).

Dorota, córka Mikołaja z Biernacic, zawierała ugodę 1487 r. z Jakubem z Biernacic (ib. k.380).

Od Stanisława z Biernacic i Przedzyna zwanego "Reszką" i żony jego Doroty żądał w 1487 r. uiszczenia 6 grz. Stanisław z Biernacic (ib. k.359).

Marcin B. od Anny, córki swego rodzonego brata Jana, żony Mikołaja Witowskiego, kupił w 1489 r. za 15 grz. część w Biernacicach (p.1387 k.132v). Na trzeciej części ojczystej i na części kupionej od Anny w tejże wsi oprawił w 1494 r. posag 30 grz. żonie swej Jadwidze, córce Stefana z Zielęcina w z. sier. (p.1383 k.49v). Chyba bliskimi krewnymi wspomnianej tu Anny byli Maciej "Franek" i Jan "Milka" z Biernacic.

Jan z Biernacic, syn zmałego Michała, zastawił w 1489 r. swą część w tej wsi Bernardowi i Adamowi braciom z Biernacic (I.Kal.3 k.539).

Maciej B., mąż Anny, która w r. 1491 r. kupiła za 15 grz. częśćc w Biernacicach od Mikołaja, obywatela kolskiego, i jego bratanicy Anny Poklękowskiej (P.1387 k.149v). Oboje małżonkowie w 1497 r., byli dziedzicami w M. Złotnikach (I.Kal.4 k.510v, 516). Maciej żył jeszcze w 1499 r. (ib.5 k.107). W r. 1504 Anna, już jako wdowa, wraz ze swym synem Mikołajem zawierała ugodę z Adamem z Biernacic (ib. k.274v). Może to ten sam Maciej był ojcem Jadwigi, w l. 1515-38 żony Stanisława Bogusławskiego (I. i D.Z.Kal.2 k.37,41).

Stanisław B. w 1504 r. półtora łana roli pustej w M. Złotnikach zastawił za 50 grz. Janowi Krąkowskiemu z M. Złotnik (I.Kal.6 k.6, 118). Chyba ten sam Stanisław pół łana roli w tejże wsi sprzedał w 1524 r. za 9 i pół grz. Helenie, wdowie po Janie Złotnickim (P.13 k.21v).

Jan B. swą część w Biernacicach wymienił w r. 1504 na cztery płosy roli w Goruszkach z Marcinem B.( P.1390 s.1). Marcin B. ręczył w 1504 r. Stanisławowi B. za Anne, wdowę po Macieju B., pod zakładem 60 grz. (I.Kal.6 k.6), a w 1506 r. ręczył Wojciechowi z Zielęcina za Katarzynę (ib. k.116).

Stanisław B., ojciec Zofii, żony w r. 1506 Otty Koźlątkowskiego (P.1390 k.79).

Mikołaj, nie żyjący już w r. 1514, ojciec Doroty, żony 1-o v. Stanisława Grodzickiego (I.i D.Z.Kal.2 k.25).

Paweł B. trzy łany roli osiadłej we wsi Ciechniewo w p. kal., nabyte w 1515 r. za 30 grz. sposobem wyderkafu od Wojciecha Bartodziejskiego (ib. k.31v), wyderkował w 1518 r. za 30 grz. Janowi Kobrzyńskiemu (?) (P.1392 k.250). W r. 1519 kupił za 60 grz. część w Biernacicach od Katarzyny Maciejowej Wojsławskiej (I. i D.Z.Kal.2 k.61v).

Maciej B., wuj córek Dersława Lutyńskiego 1524 r. (P.1395 k.45).

Mikołaj B. nabył w r. 1525 sposobem wyderkafu za 20 grz. dwa łany we wsi Poroze w p. kal. od Katarzyny, wdowy po Tomaszu Poroskim, i jej synów Jana i Wawrzyńca (I.i D.Z.Kal.2 k.106v), w r. 1532 te dwa łany wyderkował za 20 grz. Wojciechowi Trzebińskiemu cz. Mikulskiemu (ib. k.193).

Katarzyna, wdowa po innym Mikołaju B., wraz z swą córką Anną, żoną Jana B., dała w 1531 r. Małgorzacie B. i jej dzieciom zobowiązanie uwolnienia od obciążeń sprzedanych im za 70 grz. części w Biernatkach (I. i R.Z.Kal.4 k.49v). T. r. Katarzyna z córką i zięciem kupili wyderkafem od Macieja Pioruskiego za 50 grz. pięć łanów pustych w Międzyborzu (Py.23 k.97v). Katarzyna z Swierczyńskich B., może właśnie ta sama, nie żyła już w r. 1528 (Py.171 k.585v).

Anna, w r. 1539 żona Andrzeja Chwalęckiego. Marcin zapisał w 1544 r. dług żonie swej Druzjannie (I.Kal.7 k.311v). Zuzanna (!), wdowa po Marcinie kwitowała w 1546 r. Wojciecha B. z zapisów danych mężowi (ib.9 k.245v). Maciej miał w 1544 r. termin z braćmi Prątkoskimi (?) (ib.9 k.434v). Wojciech występował w r. 1547 przeciwko Niewieskim, dziedzicom w Żelazkowie (I. i D.Z.Kal.7 k.338). Wojciech, skwitowany w 1550 r. z 5 grz. długu przez szl. Druzjannę, żonę sł. Pawła Zasuadło, mieszczanina z Warty (I.Kal.12 II s.218). Może ta Druzjanna identyczna z wspomnianą wyżej żoną Marcina ? Wojciech, w r. 1550 mąż Anny Wierzchosławskiej, córki Marcina (ib. s.174, 338), na swej połowie w Biernatkach zapisał w 1552 r. posag 100 zł tej Annie, a ona wówczas swe części w Wierzchosławicach sprzedała za 60 grz. Dobrogostowi Potworowskiemu (I. i D.Z.Kal.6 k.454, 454v). Wojciech nie żył już w 1558 r., kiedy jego córka Katarzyna, żona Jana Pawłowskiego, swe części w Biernatkach wydzierżwiła rodzonej ciotce Dorocie z Wierzchosławic, żonie Macieja Manieckiego (I.Kal.23 s.719).

Jan, w 1550 r. niesłusznie oskarżony o zabójstwo Adama Molskiego, którego w rzeczywistości zabił Grzegorz Wolski (I.Kal.12 II s.128). Maciej w 1552 r. całą część wsi pustej Górka w p. kal. sprzedał za 100 grz. Janowi i Stanisławowi, braciom Smarzewskim (R.Kal.1 k.7). Stanisław kupił w 1554 r. za 800 zł od Mikołaja Małachowskiego Gosława części w Małachowie Wierzbięcicach w p. gn. (P.787 k.25). W r. 1597 r. sprzedał owe części za 800 zł Maciejowi Małachowskiemu (P.1402 k.527v).

Dorota, żona Wojciecha Modlskiego, już nie żyła w 1558 r. Anna w r. 1558 wdowa po Macieju Chwalęckim Jagiełce. Jan, burgrabia grodzki kaliski, w 1559 r. opiekun Jadwigi Chwalęckiej, córki zmarłego Jakuba (I.Kal.24 k.478v). Katarzyna, w r. 1562 żona Jana Bogusławskiego Mnicha.

Wojciech, dziedzic części w Biernatkach, już nie żyjący w 1566 r., ojciec Katarzyny, w l. 1566-1605 żony Jana Siekiela Zdzienickiego. Ta Katarzyna części w Biernatkach, które jej ojciec zastawił był za 200 grz. Janowi B. cz. Wojsławskiemu, sprzedała w 1567 r. temu Janowi (R.Kal.2 k.20). Syn Wojciecha a brat Katarzyny, Jan, występował w 1583 r. (ib.5 k.346v).

Jan, rodzony wuj Agnieszki Bogusławskiej, żony Wawrzyńca Psarskiego 1570 r. (I.Kal.36 s.144). Elżbieta, wdowa 1576 r. po Mikołaju Sulimoskim. Regina, w 1578 r. żona Piotra Bogusławskiego Piotrowicza. Anna, w 1580 r. żona Hieronima Przedzyńskiego Ligęzki. Zofia, w 1582 r. wdowa po Marcinie Chlewskim. Andrzej, w 1595 r. mąż Elżbiety Kaczkowskiej (ib.62 s.1439). Maciej, syn Macieja z Moskurni, dostał w 1596 r. cesję zapisu od Gabriela Krowickiego (ib.63 k.193). Dorota, 1601 r. wdowa po Łukaszu Wilczyckim Gajku. Katarzyna, 1602 r. wdowa po Izaaku Giżyckim. Maciej, syn zmarłego Macieja, może ten sam, zastawioną sobie przez Jadwigę Zaleską, żonę Stanisława Borzewickiego, wieś Tymieniec, wydzierżawił jej w 1624 r. (ib.90b s.1951). Anna w l. 1597-1612 żona Jerzego Kowalskiego, w l. 1619-20 2-o v. Grzegorza Grochowickiego. Maciej, posesor wyderkafowy i zastawny wsi Nakielno, Stręczno i Pielawka w p. wał., pozywany był w 1598 r. przez Stanisława Zarembę (W.32 k.552). Katarzyna, żona 1-o v. Wojciecha Bacha Zdzienickiego, wdowa po nim w 1592 r., 2-o v. w l. 1605-6 żona Macieja Chrosta Zdzienickiego.

Wojciech, mąż Anny Gorzeńskiej, wdowy 1-o v. po Krzysztofie Golińskim i 2-o v. po Stanisławie Bielickim, która w 1608 r. zapisała mu 2000 zł długu (Ws.25 k.186v). Wraz z tą żoną kwitował z 100 zł Jana Hersztopskiego w 1613 r. (Kośc.290 k.328v). Żyli jeszcze oboje w r. 1614 (ib. k.600v). Piotr, syn zmarłego Mikołaja, kwitował się w r. 1610 z Borzewskimi z ran zadanych sobie wzajem (I.Kal.76 s.1093. Wojciech, nie żyjący w r. 1610, ojciec Katarzyny, w l. 1610-12 żony Wojciecha Kotarbskiego (R.Kal.1 k.542v; 8 k.143v). Stanisław oprawił w 1612 r. posag 250 grz. żonie Zofii Golińskiej, córce Krzysztofa (P.1408 k.229v0 i t. r. oboje spisali wzajemne dożywocie (Kośc.348 k.117). Żyli jeszcze oboje w 1620 r. (P.1076 k.1056). Maciej wieś Wojucino w p. kal., zastawioną sobie za 2000 zł przez Wawrzyńca Korzenickiego, wydzierżawił w 1618 r. temuż Korzenickiemu (I.Kal.84 s.703). Jan, syn zmarłego Wojciecha, sumę cedowaną sobie przez Jana Dobruchowskiego a zapisaną przez zmarłego Wojciecha Nieborowskiego, cedował w 1624 r. Wojciechowi Dobrosołowskiemu (ib.90b s.2154). Zofia, córka zmarłego Jana, żona w 1624 r. Stanisława Kierzyńskiego (R.Kal.10 k.330). Łukasz był w 1618 r. plenipotentem Piotra Stawskiego (I.Kon.40 s.297).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona82838485[86]87888990Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników