Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona65666768[69]70717273Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bielejewscy z Bielejewa
Jan B., rodzony brat wspomnianego wyżej Michała, występował w r. 1466 jako stryj Szymona, syna zmarłego Piotra z Ryżyna (P.1383 k.240a). Na połowie swej połowy Bielejewa oprawił w r. 1470 posag 100 grz. swej żonie Małgorzacie (P.1385 k.69v). Była to Małgorzata Sułocka. Jan nie żył już w r. 1479, w którym synowie jego i Małgorzaty, Stanisław i Jan, mieli termin ze stryjem Michałem (P.20 k.72). W r. 1481 skwitowali go z 20 grz. (ib. k.148). Bracia niedzielni, mieli wraz ze swą matką w r. 1485 termin z Maciejem z Sokolnik (P.21 k.12v). Z nich Stanisław dwa łany osiadłe w Bielejewie wyderkował w r. 1511 za 14 grz. Marcinowi Słoneckiemu (P.1391 k.20v), a zostając w r. 1516 kanonikiem poznańskim, wylegitymował się z herbu ojczystego Bylina, macierzystego "Laski" i Gryf (Pis. Dziejów Pol.IX, s.377). Ks. Stanisław B., pleban w Parzynczewie, część swą w tej wsi sprzedał w r. 1522 za 200 grz. swym rodzonym siostrzeńcom Janowi i Marcinowi Przetockim, którzy zapisali mu 4 grzywny rocznego dożywotniego czyńszu na połowie tej wsi (P.1392 k.475v, 476). Jan nabył w r. 1526 sposobem wyderkafu od Mikołaja Chraplewskiego za 60 grz. 4 łany osiadłe i 3 puste oraz 3 mieszczan, zaś za 20 grz. wójtostwo w mieście Kamiona p. pozn. (P.1391 k.69). Nie wiem czy należeli do powyższych Jan B., nie żyjący w r. 1524, i jego córka Jadwiga, w r. 1524 żona Marcina Słoneckiego. Anna w r. wdowa po sław. Adamie Wolfie, mieszczaninie gnieźnieńskim (G.32 k.101v).

Bielejewscy h. Nałęcz
Bielejewscy h. Nałęcz z Bielejewa w p. pozn. Bracia Jan i Marcin z Przetoczna nabyli w r. 1522 od rodzonego wuja ks. Stanisława B., plebana w Parzynczewie, części w Bielejewie (P.1392 k.475v) i poczęli się zwać B-mi. Jan z bratem Marcinem w r. 1523 części wsi Przetoczno, Krobielewo i Goraj w p. pozn., należne im w działach z bratankami, Mikołajem i Janem, synami Jana, sprzedali sposobem wyderkafu za 150 grz. Jerzemu Łężeckiemu (ib. k.492v, 494v), t. r. obaj ci bracia połowę Bielejewa sprzedali za 600 grz. Mikołajowi Boboleckiemu (ib. k.509). Jan w r. 1526 połowę wsi Goraj i sołectwo tamże sprzedał za 200 grz. Mikołajowi Chraplewskiemu (P.1393 k.103). Nie żył już w r. 1539 (P.878 k.496v)

Marcin B. z Przetoczna zwany i Przetockim (P.875 k.153v), sprzedał w r. 1530 Janowi Przetockiemu część wsi w tej wsi za 500 zł (Kośc.345 k.139v), część zaś w Krobielewie Mikołajowi Przetockiemu (ib. k.140v). Żona jego Dorota Roswarowska, wdowa 1-o v. po Dersławie Wielickim, sprzedała 1538 r. za 300 grz. Mikołajowi Sobockiemu oprawę od pierwszego męża na połowie wsi Wielkie i Złotniki (P.1394 k.170). T. r. nabył sposobem wyderkafu za 400 zł od Wincentego Buszewskiego części w Słopanowie i Oporowie (ib. k.177). Na połowie połowy Bielejewa i na połowie powyższych części Słopanowa i Oporowa oprawił w r. 1539 posag 260 grz. drugiej swej żonie Benignie Prusimskiej, córce Michała (ib. k.314). a wdowie po Wincentym Przyborowskim. T. r. bratankowie jego, Mikołaj i Jan Przetoccy, winni byli płacić winę, bo nie stanęli z jego pozwu o okazanie dekretu działowego dotyczącego wsi Przetoczna i Krobielewo (P.878 k.496v). Z żoną spisał w r. 1540 dożywocie na częściach w Bielejewie, Oporowie i Słopanowie (P.1391 k.184). W r. 1547 mianował opiekunów dla dzieci swych zrodzonych z drugiej żony (P.787 k.6). Żył jeszcze w r. 1550 (ib. k.539). Nie żył w r. 1558, kiedy Benigna jako wdowa nabyła wyderkafem od Andrzeja mniskiego za 100 grz. część młyna w Miłostowie w pow. pozn. (P.1396 k.635). W r. 1563 czwartą część tego młyna sprzedała za 100 grz. swemu bratu Wojciechowi Prusimskiemu (P.1397 k.246v). W r. 1565 od swych braci Sebastiana i Wojciecha dostała w dożywocie trzech kmieci w Debrznie z rolami, pół łana roli pustej, dwór z przyległościami, rolę karczmarską, ostrowy i trzech zagrodników (ib. k. 442). Żyła jeszcze w r. 1570 (P.927 k.480). Córki Marcina i Katarzyny, Anna i Zofia, nieletnie w r. 1559, pozywały o dług 1700 zł należny ojcu Jana Swidwę z Szamotuł, kasztelana biechowskiego (P.901 k.133). Z nich Katarzyna w r. 1559 wyszła za Wojciecha Milewskiego cz. Jabłkowskiego. Żyła z nim jeszcze w r. 1561. Drugim jej mężem był w l. 1566-90 Stanisław Jarochowski. Jej "przyjacielem klejnotnym z jednego herbu" nazwany w r. 1590 Andrzej Objezierski (P.953 k.276v). Była więc h. Nałęcz. Anna, niezamężna w r. 1560 (O.902 k.20), była w r. 1563 żoną Prokopa Broniewskiego, chorążego kaliskiego.

Bielejewscy z Bielejewa
Bielejewscy z Bielejewa w p. pyzdr. Bracia rodzeni: Wincenty, ks. Jan, pleban w Panience, Paweł Pasek i Bartosz, dziedzice w Bielejewie mieli w r. 1465 termin z Mikołajem i Janem, braćmi z Osieka (Py.15 k.200v). Wincenty w r. 1470 skwitowany za wianek przez Dorotę, wdowę po Wawrzyńcu ze Stramic (Py.14 k.144v). Anna, córka tego Wawrzyńca, stawiła 1473 r. poręczycieli na to, iż rezygnuje mu swe części w Stramicach i Kłodzinie w p. pyzdr. (Py.16 k.55v). W r. 1465 występował jako rodzony stryj braci z Stęgosza (P.1385 k.173). Katarzyna, wdowa po Wincentym z Bielejewa, dziedzicem w Stramicach, pozywała w r. 1476 Rafała z Bielejewa (Py.18 k.109v). Synem tego Wincentego był Jana z Bielejewa i Stęgowa, który w r. 1483 kwitował Jana Dupa z Łowęcic z 20 grz., za które zastawione były dwa łany osiadłe w Stęgoszu. Asystowali mu przy tej czynności stryj Bartłomiej ze Stęgosza i wuj Mikołaj z Podlesia (Py.16 k.125). Córka Wincentego, Marta, była w r. żoną Marcina Pełki z Krzekotowa (ib.). Wincenty B., brat rodzony ks. Jana Stęgoskiego, nie żyjący w r. 1500, ojciec Barbary i Małgorzat, które w r. 1499 były dziedziczkami części wsi Stęgosze i Bielejewo, spadłych po stryju ks. Janie (Py.169 k.114). Części te wymieniły w r. 1500 z Andrzejem, Maciejem i Wincentym, dziedzicami ze Stęgoszy, za jeden łan pusty w tej wsi (ib. k.195). Spośród tych sióstr, Barbara wyszła za Kolnickiego, Małgorzata za Jana Łaskawskiego, a była i trzecia, Marta, za Kretkowskim. Rafał z Bielejewa, wspomniany wyżej pod r. 1476, na połowie swych części Bielejewa i Stramic oprawił 1477 r. posag 50 grz. żonie Annie (P.1386 k.91v). Andrzej B. miał w r. 1505 termin z Barbarą Kolnicką i Małgorzatą Łaskawską o gwałtowne zajęcie części ich po rodzicach w Bielejewie (P.862 k.50v). Andrzej Kretkowski, syn zmarłej Marty Bielejewskiej, może identyczny z powyższym Adrzejem, kwitował w r. 1511 swoją rodzoną ciotkę Małgorzatę Janową Łaskawską z reszty posagu swej matki (Py.170 k.6v,7). Andrzej B., bratanek Wojciecha Łaskawskiego, nabył 1522 r. sposobem wyderkafu od Tyburcego Jaraczewskiego części w Chwałkowie w p. kośc., tj. folwark Kliny, trzy łany osiadłe i dwa puste za 100 grz., sprzedając jednocześnie Jaraczewskiemu za 200 grz. części w Bielejewie i połowę wsi Usłodzino w p. pyzdr. (P.1392 k.429).

Bielejewscy, Bielewscy
Bielejewscy, Bielewscy z Bielewa, czasem zwanego też Bielejewem w p. kośc., koło Lubinia. Piotr Bielewski cz. Bielejewski nabył w r. 1491 za 12 grz. sposobem wyderkafu od Wawrzyńca Przybińskiego z Białego Jeziora część w Białym Jeziorze i folwarku Sułocino (P.1387 k.144v). Czwartą część w Bielejewie (!), nabytą sposobem wyderkafu od Szymona Bogusławskiego, sprzedał 1497 r. wyderkafem za 100 grz. mężowi swej córki Małgorzaty, Janowi Strzeleckiemu, dziedzicowi w Bielewie. (P.1383 k.157).

Mikołaj Bielewski i jego żona Helena Roswarowska nie żyli oboje w r. 1504, kiedy to jej brat Dersław Roswarowski skwitował z posagu tej siostry, oprawionego na Bielewie, ks. Mikołaja Strzeleckiego (P.861 k.131).

Ks. Jan Bielejewski, pleban w Rąbiniu, spadkobierca zmarłego brata Frycza, pozywał w r. 1508 Jana Bielejewskiego o wygnanie z części w Bielejewie, odziedziczonych po tym bracie. Jan Bielejewski zaś ze swej strony twierdził, iż nabyl tę część sposobem wyderkafu od Piotra Bielejewskiego (P.863 k.105v). Był to więc niewątpliwie wspomniany wyżej zięć Piotra Bielewskiego.

Bielejewscy, Bielewscy h. Leliwa
Bielejewscy, Bielewscy h. Leliwa z Bielewa, dawniej czasem zwanego też Bielejewem, wsi w p. kośc. koło Lubinia. Wspólnego pochodzenia z dziedzicami wsi Strzelce Małe koło Gostynia, którzy to Strzeleccy wedle Kozierowskiego mieli być h. Leliwa. Nie wiem czy Leliwitami byli wszyscy ci, których tu wymieniam. Czewlej z Bielewa, Bielewski, w l. 1401-8 (Kośc.1 k.142; 3 k.81v0. Bronisz i Piotrek w 1402 r. (Kośc.I k.37). Pietrasz 1408 r. (P.3 k.52). Pietrasz z Janem, bratem Klemensa 1416 r. (Kośc.II k.150). Katarzyna z Bielejewa, wdowa po Wyszocie z Bytynia 1446 r. (P.15 k.203). Jan z Bielewa, Bielewski w l. 1459-62 miał terminy z Andrzejem i Barbarą, dziećmi Arkembolda Oporowskiego (P.18 k.215v, 278v).

Janusz, dziedzic w Strzelcach, niedzielny z synem swym ks. Leonardem, rektorem kościoła parafialnego w strzelcach, wraz z nim sprzedał sposobem wyderkafu w r. 1471 za 190 grz. Mikołajowi i Szymonowi, dziedzicom w Bogusławkach połowę ćwierćłanka w Bielewie (P.1385 k.96v). Drugi syn tego Jana, Wojciech Strzelecki, w r. 1471 na połowie Bielewa i na folwarku Wierzbianki oprawił posag 200 grz. żonie swej Annie (ib. k.105).

Jan Strzelecki, dziedzic w Bielewie, mąż Małgorzaty, córki Piotra Bielewskiego cz. Bielejewskiego, nabył od teścia 1497 r. sposobem wyderkafu za 100 grz. czwartą część w tej wsi, przy czym jednocześnie żonie swej oprawił 100 grz. posagu (p.1383 k.157). Sprzedał w r. 1500 ks. Jakubowi z Koźminka, altaryście w Strzelcach, czynsz wyderkowy 5 grz. na Bielewie za 60 grz. (P.1389 k.77). Tego niewątpliwie Jana Strzeleckiego cz. Bielejewskiego pozywal w r. 1508 ks. Jan Bielejewski, pleban rąbiński, o wygnanie z części w Bielejewie, o której pozwany twierdził, że nabył ją wyderkafem od Piotra Bielejewskiego (P.863 k.105v). Niewątpliwie ten sam Jan Bielewski, rodzony brat Wawrzyńca Strzeleckiego, żył jeszcze w r. 1519 (P.867 k.182v), nie żył zaś w r. 1527. Jego syn Leonard, o którym niżej, córki: Helena, w l. 1519-30 żona Bartłomieja Krzyżanowskiego, Katarzyna, w l. 1527-53 żona Jana Bogusławskiego.

Leonard, syn Jana, w asyście rodzonego stryja (?) Wawrzyńca Strzeleckiego i wuja Jana Baranowskiego sprzedał w r. 1527 szwagrowi Bogusławskiemu sposobem wyderkafu część we wsi Bodzewo w p. kośc. w posagu za swą siostrą (Kośc.345 k.130v). Na połowie Bielewa, połowie części w M. Strzelcach i w Bodzewie oprawił 1531 r. posag 400 zł żonie swej Annie Słupskiej cz. Turewskiej, córce Stanisława Słupskiego, dziedzica Turwi (P.1393 k.395). Wraz ze swym stryjeczno-rodzonym bratem Wawrzyńcem Strzeleckim skwitował w r. 1532 Mikołaja Krzyckiego z 200 grz. posagowych zmarłej rodzonej ciotki Agnieszki, która to suma wzięta z dóbr Strzelce, imporotwana została do dóbr Krzyckiego: Cielmice, Siemidrogowo, i miasta Półkpie (P.874 k.6v). Przez szwagra Mateusza Słupskiego mianowany opiekunem jego dzieci, dla swoich dzieci urodzonych z Słupskiej oraz dla zarządu dóbr Bielewa, połowy Strzelec i czwartej części w Bodzewie Wielkim, mianował 1539 r. opiekunem tegoż swego szwagra (P.1394 k.226v, 227). Nie żył już w r. 1547, kiedy jego dziećmi opiekował się ich brat stryjeczny, Marcin Strzelecki (P.886 k.533v), a owdowiała Anna, już 2-o v. żona Jana Karśnickiego, cedowała drugiemu mężowi oprawę otrzymaną od pierwszego (P.1395 k.322, 322v). Karśnicki w r. 1550 już po jej śmierci zawierał ugodę z opiekunem swych pasierbów, Marcinem Strzeleckim i scedował mu ową oprawę (P.889 k.3; 1395 k.519v). Synowie Mateusz i Zygmunt, o którym niżej, córki: Zofia, Małgorzata i Anna, występująca jako niezamężna w r. 1574 (P.1398 k.509v). Zofia, była w l. 1551-61 żoną Stanisława Kemblana Chełkowskiego. Małgorzata, w r. 1561 żona Piotra Noskowskiego.

1. Mateusz Bielewski, syn Leonarda i Słupskiej, działając pod opieką Marcina Strzeleckiego, całą wieś Bielewo, połowę M. Strzelec i część wsi Bodzewo sprzedał wyderkafem 1549 r. za 400 zł małżonkom Bogusławskim (P.1395 k.489v). W r. 1558 w imieniu własnym i brata Zygmunta skwitował Mikołaja Gostyńskiego z 100 zł należnych ich zmarłej bezdzietnie ciotce, Katarzynie Janowej Bogusławskiej (P.898 k.25v). Zmarł tego jeszcze roku bezdzietnie.

2. Zygmunt Bielewski, czasem Bielejewski, syn Leonarda i Słupskiej małoletni jeszcze w r. 1557, jako spadkobierca brata Macieja skwitowany został w r. 1558 z 200 zł przez Marcina Strzeleckiego (Kośc.238 k.137v). Ożenił się w r. 1560 z Łucją Krzyżanowską, córką Macieja, podsędka poznańskiego, której brat Maciej zapisał mu przed ślubem 600 zł jako jej posag i wyprawę (Kośc.239 k.29). Tę sumę Zygmunt t. r. oprawił na połowie Bielewa, Małych Strzelec i W. Bodzewa (P.1396 k.827). Połowę wsi M. Strzelce i cztery półćwiercie łanów w Bodzewie W. sprzedał 1564 r. za 6000 zł Annie ze Zborowskich Gostyńskiej (P.906 k.22; 139 k.297), ale je zaraz potem od tejże Anny odkupił sposobem wyderkafu za 2000 zł (P.906 k.54; 1397 k.300). T. r. dla dzieci zrodzonych z Krzyżanowskiej mianował opiekunów: żonę, Mikołaja Sapińskiego, Jerzego Turewskiego, Macieja Krzyżanowskiego i Krzysztofa Ponieckiego (ib. k.300v). W r. 1569 kupił za 2000 zł od Jana Kemblan Karmińskiego części w Karminie i w pustkach Chełkowie i Chełkówku w p. kośc. (P.1398 k.10v), ale te dobra wnet potem sprzedał za tę samą sumę Stanisławowi Kemblan Chełkowskiemu (ib. k.35v). W imieniu własnym i dzieci po swych siotrach Chełkowskiej i Noskowskiej, oraz w imieniu swej siostry panny Anny, dobra we wsiach Jeziora, Wielgie, Winna i w pustce Kaleje w p. pyzdrskim, odziedziczone po śmierci Łukasza Jezierskiego, sprzedał w r. 1574 za 2000 zł Jerzemu Turewskiemu (P.1398 k.509v). Córce Annie, urodzonej ze zmarłej już Krzyżanowskiej, zapisał w r. 1588 dług 2000 zł (P.949 k.433). Żył jeszcze w r. 1589 (P.952 k.316v). Ale już t. r. umarł a jego synowie Adam, Zygmunt i Andrzej, jako opiekunowie córek Marcina Łobeskiego zostali skwitowani przez Annę z Łobeskich Wyszkowską (Py.125 k.258). Ci trzej bracia w r. 1590 spisali między sobą układ o Bielewo (Kośc.270 k.525v), a w r. 1595 wszyscy trzej Bielejewscy (!) występowali jako spadkobiercy Jerzego Turewskiego (P.964 k.1525v). O nich zob. niżej. Córka Anna, jeszcze w r. 1590 niezamężna (p.955 k.3v), była w l. 1591-1630 żoną Andrzeja z Pigłowic Manieckiego.

1) Adam Bielewski cz. Bielejewski, syn Zygmunta i Krzyżanowskiej, w dziale braterskim przeprowadzonym w r. 1590 wziął wraz z bratem Andrzejem całe Bielewo (P.955 k.3v). Na połowie swej części w tej wsi oprawił 2 I 1591 r. narzeczonej swej Katarzynie z Wilkowa Kluczewskiej córce Łukasza i Barbary Piotrowskiej posag 2400 zł (P.1400 k.575v). Ta Katarzyna dostała w r. 1599 od swego brata Jana Kluczewskiego zapis 1000 zł z tytułu jej spadku po matce (Kośc.279 k.21v). T. r. Adam wraz ze swymi braćmi części w Żabikowie, odziedziczone po Jerzym Turewskim sprzedał za 800 zł Maciejowi Baranowskiemu (P.1403 k.249). Spisał z żoną wzajemne dożywocie 1606 r. (Ws.204 k.292). Bezpotomny, umarł 7 IV 1608 r. w 42 roku życia i pochowany został w Lubiniu (MPH V; u Łukaszewicza data śmierci błędna). Ma na nagrobku herb Leliwę. Katarzyna była 2-o v. za Janem Korzbokiem Zawadzkim (P.1407 k.159). W r. 1609 dostała od swego drugiego męża oprawę 5000 zł posagu (ib. k.169).

2)Zygmunt Bielejewski, czasem Bielewski, syn Zygmunta i Krzyżanowskiej, z działu braterskiego w r. 1590 otrzymał sumy: pierwszą 3000 zł, zapisaną ojcu przez Kościeleckiego opata bledzewskiego, drugą 1100 zł, należną ojcu od Jana Spławskiego z Wyskoci. Za te to sumy ojciec trzymał majętność krerowską, która dostała się teraz w posesję Zygmuntowi (P.955 k.3v). W r. 1593 nabył sposobem wyderkafu za 4000 zł od Hieronima Gostomskiego, wojewody poznańskiego, części wsi Graboszewo, Unia i Krąkowo w p. pyzdr. (W.2 k.47). W r. 1594 skwitowany został przez tegoż Gostomskiego z 4000 zł pierwszej raty dzierżawy miasta Wałcza (N.162 k.162v). Części w Bielewie, odziedziczone po bracie Adamie, sprzedał w r. 1610 za 12.000 zł bratu Andrzejowi (P.1407 k.158).

3) Andrzej Bielejewski, czasem Bielewski, syn Zygmunta i Krzyżanowskiej, oprawił w r. 1594 na ćwierci wsi Bielejewo (!) posag 2000 zł żonie Zofii z Mszczyczyna Grabowieckiej (P.1401 k.146). Tej żonie, córce teraźniejszego opata bledzewskiego, ks. Sebastiana Grabowieckiego, zapisał t. r. dług 100 zł (P.962 k.388). Opata skwitował w r. 1598 z 2000 zł (Ws.16 k.134), a z żoną spisał wzajemne dożywocie w r. 1599 (P.1403 k.391v). W r. 1604 został intromitowany do dóbr opata Grabowieckiego i jego syna Samuela (Kośc.284 k.318). Części Bielewa kupione od bratowej Kluczewskiej, 2-o v. Zawadzkiej, sprzedał w r. 1610 sposobem wyderkafu za 2000 zł Marcinowi Krzyżanowskiemu (P.1407 k.159). Nie żył w r. 1611, kiedy wdowę skwitował Andrzej Maniecki z 700 zł (P.986 k.985). Ta wdowa występowała w r. 1619 jako dziedziczka Bielewa (Kośc.127 k.769), a żyła jeszcze w r. 1635, kiedy cedowała zięciowi Pawłowi Olędzkiemu sumy, zapisane sobie przez córkę Naramowską i jej męża (Kośc.297 k.186v).

Bielejewscy cz. Bielewscy h. Leliwa (?)
@tablica

W r. 1636 wspomniana też jeszcze jako żyjąca (P.1033 k.84v). Andrzej i Grabowiecka mieli syna Zygmunta, który w r. 1625 sprzedał za 26.000 zł Belejewo szwagrowi Olędzkiemu (Ws.206 k.114v), a w r. 1628 zawierał z małżonkami Gołembiewskimi kontrakt z racji sołectwa we wsi Domachowo (Ws.41 k.213). Bezdzietny, nie żył już w r. 1631 (P.1023 k.820v). Córkami Andrzeja i Grabowieckiej były Zofia i Krystyna. Zofia z Bielejewa wyszła w r. 1622 za Pawła z Krzymoszy Olędzkiego i żyła z nim jeszcze w r. 1645. Wraz z siostrą była spadkobierczynią po bracie Zygmuncie (P.1415 k.874v; Kośc.297 k.83v). Krystyna z Bielejewa była w l. 1616-54 żoną Adama Naramowskiego. Zob. tablicę.

Nie wiem czy do tej rodziny należał Marcin Bielewski, który z żony Kunegundy miał córkę Reginę, ochrzcz. 2 II 1675 r. (LB Kościan). Stanisław Bielewski w l. 1693-95 mąż Anny Kurcewskiej, córki Stanisława (I.Kon.69 k.316v; I.Kal.152 s.302). Anna Bielewska, żona Szymona Bossakowskiego, oboje nie żyli 1699 r. Florian, zamieszkały w Czachórach, z żony Heleny miał syna Marcina Andrzeja, ochrzczonego 7 XI 1689 r. (LB Droszew).

Bieleniewska
Bieleniewska (?) Barbara, nie żyjąca w r. 1513 żona Wawrzyńca Kolnickiego (P>786 s.390).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona65666768[69]70717273Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników