Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Brudzewscy
2) Jan Dobrogost, syn Mikołaja i Pogorzelskiej, występował w r. 1699 jako plenipotent stryja Kaspra Samuela i jego synów Jana i Melchiora (ZTP 37 s.797). W r. 1701 był mężem Anny Prusimskiej, córki Jana i Teresy Gajewskiej, wdowy 1-o v. po Macieju Belęckim (P.1140 III k.32v; 37; IV k.30). Od Krzysztofa Prusimskiego dostał w r. 1708 zobowiązanie sprzadania za 25.000 zł. wsi Żerniki, Jaryszki, Swiątniki i Kanino w p. pozn. (P.1144 k.306v). Dziedzicem Żernik nazwany w r. 1711 (P.282 II k.127v). W r. 1721 dał ze swej strony zobowiązanie do sprzadaży tych dóbr za 50.000 zł. swemu stryjecznemu bratu Zygmuntowi, który nawzajem zobowiązał się za taką samą sumę sprzadać Janowi Dobrogostowi Pawłowo, Dzwonowo i Berembusz w p. gnieźn. (P.1243 k.222v, 223v). Transakcje te nie mogły przybrać formy ostatecznych rezygnacji wieczystych, bowiem Prusimski dopełnił formalnej rezygnacji Żernik, Jaryszek i Swiątnik dopiero w r. 1727 (P.1210 I k.192). W 1725 r. mieszkał w Pawłowie (LB Skoki). Jan Dobrogost zaraz potem na tych wsiach oprawił 15.000 zł. posagu swej żonie (IB. k.193). Po jej śmierci, w r. 1736 spadkobiercy, tj. brat Krzysztof oraz bratankowie Mikołaj i Józef dopełnili z Zygmuntem formalności wieczystych zarówno względem dóbr jemu ongiś przez Jana Dobrogosta sprzedanych, jak i od niego nabytych (P.1243 k.222v, 223v).

3) Hiacynt (Jacek), syn Mikołaja i Pogorzelskiej, chyba już w r. 1701 był mężem Doroty Włostowskiej, córki Mikołaja i Marcjanny Mielżyńskiej (P.1290 k.196), która to Dorota w r. 1713 dostała od swej matki zapis 1.000 zł. (G.93 k.125). Żonie tej w r. 1719 Hiacynt dał oprawę jej posagu (P.1160 k.81). W r. 1719 oboje mażonkowie przeprowadzili z siostrą Doroty Zofią Włostowską i jej mężem Stanisławem Strachowskim podział części wsi Kłodzina w p. gnieźn., biorąc połowę tych części (G.94 k.27, 27v). Wraz ze Strachowskim kupili oni za 9.000 zł. od Stefana Włostowskiego, brata Doroty, jego części w tejże wsi i sprzedali je zaraz w r. 1720 za 9.500 zł. Kazimierzowi Narburtowi i jego żonie Katarzynie Ziemięckiej (P.1176 k.50v). Hiacynt żył jeszcze w r. 1732 (G.96 k.444), nie żył jyż w r. 1737. Nie żyła już wtedy i Dorota, która po śmierci Hiacynta wyszła 2-o v. za Jana Mańkowskiego (G.97 k.372v). Dzieci ich: Mikołaj i Józef, o którym niżej, oraz Wiktoria, w r. 1756 żona Józefa Nasierowskiego. Mikołaj wspomniany w r. 1736 z okazji transakcji związanych ze spadkiem po stryju Janie Dobrogoście B. (P.1243 k.223v), chyba już nie żyła w r. 1739, kiedy to jako spadkobiercy Hiacynta występują już tylko Józef i Wiktoria.

Józef, syn Hiacynta i Włostowskiej, pisał się "de Brudzewo Mielżyn", lub "z Mielżyna", dostał w r. 1754 od Bartłomieja Strachowskiego ciotecznego brata cesję praw do części spadkowej po Kazimierzu Włostowskim, kasztelanie krzywińskim (G.98 k.695v). Był mężem Katarzyny Raszewskiej, córki Aleksandra i Marianny Wieszczyckiej, zaślubionej w Gnieźnie 1752.2/II r. (LC Sw. Michał, Gniezno; G.98 k.652v), zapisał tej żonie w r. 1756 dług 3.000 zł. (ib. k.783v, 787). Współspadkobierca Barbary z Zielińskich Chlebowskiej, dziedziczki połowy Skrzetuszewa, w imieniu własnym i swych stryjecznych sióstr: Koryckiej, Białęskiej i Jaruchowskiej, sprzedał w r. 1760 tę połowę za 12.000 zł. Józefowi Poleskiemu, komornikowi ziemskiemu poznańskiemu (P.1329 k.106v). Prawo do spadku w dobrach Mieniszewo po ciotce Konstancji B. zamężnej Nieborskiej cedował w r. 1775 synom swym, Pawłowi i Karolowi (G.102 k.38). Pawłowi scedował ponadto w r. 1781 sumy spadkowe po ciotce Barbarze z Gaszyńskich Gorzyńskiej, zabezpieczone na Szlachcinie, zarówno w części należnej jemu osobiście, jak i w części scedowanej mu przez siostrę Wiktorię Nasierowską w r. 1765, oraz w części nabytej w r. 1764 od Jakuba Mańkowskiego (G.108 k.135v). Żył jeszcze w r. 1792 (P.1369 k.558v). Katarzyna z Raszewskich żyła jeszcze w r. 1784 (I. Kon.83 k.15v). Córka Józefa i Raszewskiej, Wiktoria Franciszka, ur. w Szczytnikach, ochrzcz. 1763.24/IV r. (LB Marzenin) zaślubiła 1804.6/II r. landrata Bogusława Horn Rogowskiego, owdowiałego po Zofii B., córce Zygmunta. Pan młody miał lat 67, panna młoda 38, czyli urwała sobie trzy lataz (LC Giecz). Owdowiawszy, wyszła 2-o v. 1815.21/V r. za Cypriana Wincentego Goślinowskiego, posesora wsi Lipe w wojew. kaliskim. Tym razem pan młody miał lat 33, a panna młoda wciąż tylko 38! (ib.).

(1) Paweł Józef, syn Józefa i Raszewskiej, ur. około r. 1754, część spadku po Konstancji B. zamężnej Nieborskiej cedował w r. 1779 swemu bratu Karolowi (G.106 k.23v). Miaszkał w r. 1796 w Wierzchowiskach koło Witkowa, dzierżawionych od małżonkow Dydyńskich. W l. 1798-1801 był posesorem wsi Starołęka koło Poznania, a w r. 1802 posesorem Paczkowa (LB Swarzędz) a w r. 1808 ponadto posesorem Sarbinowa i Taniborza (LB Tulce). Umarł w Sarbinowie koło Swarzędza, jako posesor tej wsi, a mając 51 lat, 1808.21/IX r. (LM Uzarzewo). Jego żoną była zaślubiona w Poznaniu 1796.28/I r. Salomea Rokembachówna (Rochembachówna), wdowa 1-o v. po Włostowskim (LC Poznań, Sw. Marcin), która 3-o v. mając lat 45 zaślubiła w Sarbinowie 1809.7/V r. Dionizego Podgórskiego (LC Uzarzewo; LC Poznań, Sw. Małgorzata). Dzieci Pawła i Rokembachówny: Leopold, o którym niżej, Piotr Felicjan, ur. 1797.19/IX r. (LB Poznań Św. Marcin), Adam Karol, ur. 1798.16/XII r., Feliks Józef, ur. 1801, zmarły 3/VIII t. r. w wieku 10 tygodni (LB i LM Głuszyna), Marianna Apolonia Salomea, ur. 1802.25/XII r. (LB Swarzędz), zmarła w r. 1807, pochowana 17/X (LM Uzarzewo), Józef, o którym niżej, Franciszka Salomea Wilhelmina, ur. w Sarbinowie, ochrzcz. 1805.9/III r. (Lb. Uzarzewo).

a. Leopold Bonawentura, syn Pawła i Rokembachowny, ur. w Wierzchowiskach, ochrzcz. 1796.17/XI r. (LB Ostrowite), porucznik wojsk polskich 1831 r., dziedzic Charbowa 1835 r., zmarły po 1849. Żona jego Robertyna Koepke umarła w Wojnowie 1878.19/IX r. i została pochowana w Imielnie (Dz. P.). Z niej między innymi dziećmi byli syn Edward i córka Marianna, zmarła 1837.14/IX r., mająca dni 20 (LM Fara, Pozn.).

Franciszek Edward, syn Leopolda i Koepkówny, ur. w Charbowie 1838.7/X r., w powstaniu styczniowym pod pseudonimem "Nałęcza" dowodził szwadronem jazdy w oddziale Kurowskiego i był ranny w bitwie pod Miechowem. Ożenił się z Zofią Moraczewską, córką Benedykta, dziedzica Lednogóry, i po teściu odziedziczył te dobra. Miaszkał w Lednogórze w l. 1858-73 (LB Brodnica). Potem gospodarował w Korabnikach koło Krakowa. Zmarł w r. 1908 (Pol. Sł. Biogr.). Jego synowie: Karol, Kazimierz, o których niżej, córki: Zofia, Anna za Czerkawskim, Jadwiga, Adela za Bieniewskim.

a) Karol Roman, syn Edwarda i Moraczewskiej, ur. w Lednogórze 1868 r., dr. medycyny, okulista, docent Uniw. Jagiellońskiego 1917 r., ordynator oddziału ocznego szpitala Sw. Łazarza w Krakowie. Umarł 1935.29/X r. (ib.).

b) Kazimierz, syn Edwarda i Moraczewskiej, ożeniony z Zofią Gostkowską.

b) Józef Edward, syn Pawła i Rokembachówny, ur. około r. 1803, dzierżawił w r. 1830 Dębno koło Kalisza. Ożeniony był z Barbarą Kamieńską. Umarł w Jarosławkach w wieku 36 lat, 1849.23/VIII r. Jego dzieci: Władysław, ur. około w r. 1838, Marceli, ur. około 1842, i Teofil, ur. około 1844 (Testamenty).

(2) Karol, syn Józefa i Raszewskiej, spisał w r. 1784 wzajemne dożywocie z żoną Aleksandra Zbierzchowską, córką Antoniego i Teresy Walknowskiej (I. Kon.83 k.15v). Jako b. dzierżawca połowy Cienina Zabornego, kwitował w r. 1789 dziedzica owej połowy Kazimierza Zabłockiego (I. Kon.84 k.103). Oboje z żoną żyli jeszcze w r. 1791 (ib. k.281). Zob. tablice 1-4.

Brudzewscy h. Newlin 1.
@tablica

Brudzewscy h. Newlin 2.
@tablica

Brudzewscy h. Newlin 3.
@tablica

Brudzewscy h. Newlin 4.
@tablica

Maria, żona Macieja Jana Pigłowskiego, nie żyjącego już w r. 1681. Anna, wdowa po Dadźbogu Gorajskim 1687 r. N. Brause chrzcił 1691.3/X r. córkę Annę Luizę (LB Międzyrzecz, dysyd.). Panna Marianna, luteranka w mieście Ryczywół przyjęła katolicyzm 1700.2/VI r. (Reformaci Pozn.). Ludwika, żona Jana Zajdlica, nie żyjącego już w r. 1711. Mikołaj Abraham, którego żona Elżbieta Maria Bornianka, córka Jana i Katarzyny Elżbiety Puttkammer, kwitowała w r. 1719 swą matkę z 6.000 tal. posagu (W.90 k.265). Oboje małżonkowie kupili w r. 1727 od małżonków Rotenhoffów, majorostwa JKMci, sołectwo cz. wójtostwo we wsi królewskiej Nadorycz w starostwie wałeckim za 1.250 tal (W.91 k.21v, 32). Od Raczyńskich dzierżawili w r. 1730 wieś Wiela i część wsi Rościmino (N.204 k.34). Franciszek umarł w r. 1720 (LM Kobylin, dysyd.). Dorota, w r. 1731 wdowa po Krzysztofie Wolfgangu Selchow. Mikołaj von Brause, po którym wdowa Elżbieta z Bornów (von Born) żyła jeszcze w r. 1739 (N.206 s.71). Marianna, chrzestna 1754.10/II r. (LB Sw. Michał Gniezno). Pani Anna, chrzestna 1776.1/I r. (LB Lwówek). Panna Helena Wilhelmina zaślubiła 1788.6/XI r. Jerzego Trakl, porucznika huzarów regimentu Usedoma (LC Obrzycko, dysyd.). Piotr i Zofia z Waczyńskich (Wleczyńskich?), rodzice Konstantego Józefa Ferdynanda, ur. 1798.14/IX r. w Drukarni (LB Sw. Marcin, Pozn.), Fryderyki Amalii, ur. w Półwsiu, ochrzcz. 1800.5/IV r. (ib.), i Franciszki, zamężnej Ruprecht, zmarłej 1870.10/VIII r. (LM Św. Marcin, Pozn.). Marianna, zamężna, chrzestna w l. 1798-1800 (LB Krobia, LB W. Strzelce). Aleksandra i Marianny córka Zofia Fryderyka, licząca sobie dwa i pół roku zmarła 1799.24/VII r. (LM Fara, Pozn.).

August, podprefekt kaliski, potem landrat pow. obornickiego (poznańskiego?), piszący się w dokumentach niemieckich "Brause", był dziedzicem Słopanowa 1798 r. (LB Stobnica), i jak się zdaje, Przetoczny. Ożeniony z Katarzyną Moszczeńskąm córką Michała i Eleonory Bnińskiej, ur. 1782 r. (Żychliński), zmarłą w stanie wdowim 1843.24/I r. w wieku lat 50 (!) w Napachaniu i pochowaną w Kazimierzu (LM Kazimierz; LM Cerekwica). Ta Katarzyna była dziedziczką Wierzenicy 1827 r. (LB Biezdrowo). Ich synami byli: Stanisław Kostka Klemens, ur. 1800.14/XI r., Aleksander Florenty Ignacy, ur. 1801.20/VI r., zmarły 1808.30/IV r., bliźnieta, Florenty Józef Makary i Roman Kazimierz Ksawery, urodzeni 1805.23/II r., córka Elżbieta Walerianna Eleonora, ur. 1807.19/XI r. (LB, LM Kazimierz), wreszcie syn, znów Aleksander. Aleksander chyba najmłodszy z synów Augusta i Moszczeńskiej, ur. ok. 1814 r., dziedzic Otorowa w p. pozn. i Łabiszynka koło Gnieznam 1842 r, Wierznicy (LB Otorowo), uczestnik powstania 1831 r., robót spiskowch 1846 r. i powstania 1848 r. Umarł 1858.14/II r. w Poznaniu (LM Otorowo; Pol. Sł. Biogr.). Od jego spadkobierców majetność otorowską kupiła w r. 1860 za 400.000 tal. księżna matka Sachsen Altenburg, zaś Łabiszynek t. r. nabyty został za 150.000 tal. przez kupca z Berlina (Dz. P.). Córką Augusta i Moszczeńskiej była Wincencja, ochrzcz. 1810.26/I r. (LB Fara, Pozn.), a zapewne również i Prowidencja, Antonina i Eleonora. Prowidencja ta była żoną Ludwika Broeckere i w r. 1843 urodził się jej w Przetocznie syn. Zmarła 1863.3/III r. (Dz. P.). Antonina Ludwika zaślubiona przed 1841.21/VI r. Edwardowi Sawickiemu, dziedzicowi Sokolnik. Zmarła w Trzemesznie 1878.9/IX r. (ib.). Eleonora, ur. około r. 1811, zaślubiła 1835.2/III r. Tadeusza Węsierskiego z Napachania (LC Wierzenica), potem długoletniego radcę Ziemstwa. Anna, zamężna Bukowiecka, chrzestna 1830.25/X r. Melchior, chrzestny 1847.24/XII r. (LB Chrzypsko W., LB Sokolniki).

Brudzewscy h. Pomian
Brudzewscy h. Pomian wyszli z Brudzewa w p. kon., pisali się "Jarandami", a stanowili jedno z Jarandami z Grabi Grabskimi. Jan Jarand z Grabi, kasztelan kruszwicki 1394 r. Syn jego Jarand z Brudzewa cz. z Grabi, dworzanin królewski 1394 r., podczaszy brzeski kujawski 1402 r., stolnik brzeski 1403 r., pod Grunwaldem dowodził 25-ą chorągwią Wojciecha Jastrzębca. Chorąży inowrocławski przed 1408.12/VIII r., chorąży gniewkowski przed czerwcem 1415 r., starosta inowrocławski około 1417 r., wojewoda inowrocławski miedzy 1426.10/III r., i 1427.24/I r., od Macieja z Chrząblic kupił 1435 r. wieś Łąkie w p. kon. (P.1378 k.121v). Wojewoda sieradzki przed 1439.24/IX r., t. r. dostał zapis 300 grz. nagrody na zamku Przedeczu i mieście Kładawie. W r. 1444 z Piotrem Chrząblickim dokonał wymiany dwóch łanów roli w Małych Policach cz. Daniszewie w p. kon. na osiem łanów w Chrząblicach, dopłacając Chrząblickiemu 500 grz. (P.1379 k.5). Umarł około 1450.24/X r. (Boniecki; Pol. Sł. Biogr.). Synowie jego: Jarand, Mikołaj, Stanisław i Jan.

1. Jarand, syn Jaranda wojewody sieradzkiego, kanonik gnieźnieński około r. 1443, archidiakon uniejowski i kanonik kruszwicki 1456 r., nabył od Mikołaja i synów jego Jana i Jakuba, dziedziców w Mroczkach W., ich połowę w tej wsi, tj. dziesięć i pół łanów, dając w zamian swoje dwie części we wsi Mochel W. w p. bydg. i dopłatę 250 grz. (I. Kal.5 k.14v). Tylko kanonikiem kruszwickim nazwany w r. 1462 (I. Kon.2 k.39). Wraz ze swymi braćmi Mikołajem i Stanisławem wymienili wszyscy trzej t. r. łan pola w Brudzewie z braćmi z Kwiatkowa, tj. ks. Piotrem i Swiętosławem, na ich części w Kwiatkowie w p. kon., dopłacając im 100 grz. (P.1384 k.154). T. r. dostał wraz z tymi braćmi konsens na wykupienie starostwa kowalskiego od Piotra Oporowskiego, wojewody łęczyckiego (Wierzb. I nr 620). Od Tomasza, dziedzica w Czaplach, nabył 10 łanów z karczmą we wsi Klwany w p. kon. za trzecią część wsi Police Srzednie i za dopłatą 400 grz. (P.1385 k.37v). Za pożyczone królowi 200 zł. w. dostał 1479.19/III r. pobór 2 groszy z ziemi brzeskiej i kowalskiej (Wierzb. I nr 1508). On i jego bracia, Mikołaj i Stanisław, trzymali dobra królewskie Brześć, Radziejów i Kowale niepodzielnie, dopiero 1483.28/XI r. król obiecał im owe dobra podzielić (ib., nr 1613, 1614). Żył jeszcze w r. 1491 (P.1387 k.142v).

2. Mikołaj, syn Jaranda wojewody sieradzkiego, dworzanin królewski, towarzyszył królowi Władysławowi na Węgry i tam w r. 1442 dostał za zasługi zapis 200 grz. Starosta brzeski 1455 r., pożyczywszy królowi 600 grz. i 18 florenów dostał między 2 i 9 w lipcu 1456 r. zabezpieczenie tego długu na połowie czynszu z miasta Brześcia (Wierzb. I, nr 313), a 1457.24/IV r. dostał zapis 200 grz. na połowie czynszów z miast Brześcia i Radziejowa (ib. nr 419). Cześnik kaliski 1461 r., wraz z braćmi Jarandem, Stanisławem i Janem nabył od ks. Piotra i Swiętosława, braci z Kwiatkowa, i od ich matki Katarzyny ich części w Kwiatkowie dając w zamian inną część, tj. dwa łany we wsi nowej i dopłatę 100 grz. (I. Kal. 1 k. 38v). Wraz z tymi braćmi otrzymał 1466 r. zobowiązanie od Bernarda i Jana, braci z Mroczek wieczystej rezygnacji dziesięciu łanów w tej wsi (ib. k.372v). Od Jana, dziedzica w Wielkom Brodzie, nabył w r. 1467 część tej wsi za łan pola w Golenczewie i dopłatę 200 grz. (P.1383 k.252v). Nieco później kupił od Jana i Marcina, braci z Mroczków, połowę wsi Mroczki w p. kal. wzamian za czwartą część wsi Police i dopłatę 500 grz. (ib. k.279). W r. 1467 zawarta została ugoda miedzy nim, Jaranderm kanonikiem Stanisławem kustoszem kruszwickim, i Janem, braćmi, dziedzicami Brudzewa (I. Kon.2 k.108). Wojewoda sieradzki 1467 r. (I. Kal.1 k.403v). W r. 1471 on i bracia jego zobowiązali się całą wieś W. Mroczki w p. kal. sprzedać za 200 grz. Piotrowi ze Stawu (ib.2 k.183v). Król 1471.1/XII r. zapisał mu 100 grz. na poborze dwóch groszy ziemi brzeskiej (Wierzb. I, nr 738). Mikołaj wraz z braćmi Jarandem i Stanisławem dziesięć łanów we wsi Klwany sprzedał w 1472 r. sposobem wyderkafu za 600 grz. mansjonarzom kościoła parafialnego w Brudzewie (P.1385 k.144). Wraz z tymi braćmi kupił 1472.17/XI r. od Wincentego, biskupa chełmińskiego, dobra Głuchów i Szocha w p. sier. (Wierzb. I, nr.887). Od króla dostał 19/XII t. r. zapis 400 zł. w. na mieście Kowale, 100 grz. i 10 zł. w. na poborze dwóch groszy z ziemi brzeskiej (ib., nr. 916, 917), a od Piotra Chrząblickiego kupił za 40 grz. dwa łany we wsi Małe Police w p. kon. (ib., nr 918). Od króla dostał 1474.26/I r. zapis 150 zł. w. i 50 grz. na poborze dwóch groszy ziemi brzeskiej (ib., nr 1126). T. r., 25/V, wojewoda mianował dla swych dzieci opiekunów, tj. żonę swą Barbarę z Brzezia, Stanisława i Jana, braci z Brzezia cz. z Lanckorony oraz Jaśka z Grabia (ib., nr 1184). Intromitowany w r. 1475 do trzech łanów we wsi Klwano, wymienionych z Mikołajem dziedzicem z Czapel z dopłatą 70 grz. za Łowczewo na Kujawach (I. Kon. 1 k.70). Od Wawrzyńca, dziedzica w Kwiatkowie, kupił w r. 1476 za 30 grz. połowę części w Kwiatkowie w p. kon. (P.1386 k.60). Od Mikołaja z Czapel nabył t. r. 16 łanów w Czaplach w p. kon. za części w Mochlu w p. bydg. i dopłatę 800 zł. w. (ib. k.66v). Na połowie dóbr Chylice, na wsi Pieronowo, na częściach w Czaplach i na trzech łanach w Klwanach oraz na części w Kamionce w p. kon. oprawił w r. 1477 posag 500 grz. i wiano 400 grz. żonie swej Barbarze z Brzezia (P.1386 k.94). W r. 1480 miał sprawę z Bartłomiejem z Iwanowic kasztelanem kaliskim i żoną jego Jadwigą o uwolnienie wsi Cieszków w p. kal., którą kupił był od nich za 750 zł. (I. Kal.3 k.42v). W r. 1488 dostał konsens na wykup wsi Nakonów i Kruchów od Andrzeja Oporowskiego (Wierzb. I, nr 1955). Wraz ze swym synem Janem dostał 1488.14/V r. dożywocie zamku i miasta Brześcia i wsi przyległych oraz wsi Mirzewice i Broniewo w p. inowrocł., a do chwili wypłaty przez króla sumy 2.500 zł. w. miasto Kowale z przyległymi wsiami (ib., nr 1921). Wojewoda dostał 1490.16/XI r. dla miasta Stawu w p. sier. jarmarki doroczne na Odnalezienie Sw. Krzyża (ib., nr 2154). Niedzielny z bratem kanonikiem Jarandem, wymienił 1491 r. z Janem Russockim, stolnikiem łęczyckim, dwa łany we wsi Police Kąty w p. kon. oraz dopłatę 400 grz. za połowy wsi Chrzablice i Smolino w p. kon. (P.1387 k.142v). Żył jeszcze w r. 1494 (P.1383 k.20v). Kupił był, zrazu sposobem wyderkafu a potem wiecznością, Cieszykowo od Bartłomieja z Iwanowic, kasztelana kaliskiego (I. Kal.6 k.36v). Barbara z Brzezia chyba jeszcze żyła w r. 1510 (I. Kon.1 k.372v; 374v). Córki Mikołaja: Katarzyna, w l. 1489-94 żona Andrzeja z Bnina, kasztelana kamieńskiego, Anna, w r. 1490 żona Jana Kobylańskiego. Syn Jan.

Jan Jarand, syn Mikołaja, wojewody sieradzkiego, i Barbary z Brzezia, starosta brzeski 1488 r., od Mikołaja z Bratuszyna kupił w r. 1494 za 800 grz., wsie Bratuszyno i Kalinowa w p. kon. (P.1383 k.28). Nabył 1495 r. od Jana Russockiego, stolnika łęczyckiego, wsie Galewo i Kwilino w zamian za części wsi Piorunów i Kamionka w p. kon. (I. Kal.4 k.410). T. r. od Jana z Chodcza, starosty halickiego, wziął zastawem za 1.000 zł. w. miasto Chodecz i wsie: Kwilenie, Brudzewko, Lichnowo i Jankowo p. kal. (ib. k.108). Dworzanin królewski, dostał 1495.11/VII r. dla Brudzewa jarmarki doroczne na Sw. Małgorzatę i targi tygodniowe w soboty (Wierzb. II, nr 545). Kasztelan spicimirski, t. r. żonie swej Katarzynie z Górki, bratanicy biskupa poznańskiego Uriela, oprawił 3.000 zł. w. wyprawy i 4.000 zł. w. wiana na mieście Brudzewo, przedmieściu i wsiach przyległych: Czaple, Klwany, Bratuszyno, Kalinowa, folwarki Kwilino, na połowie wsi Podłużyce, połowie wsi Kwiatkowo, całych wsiach Czychowo z młynem wodnym, Rusko w młynem wodnym, Police Mostowe, Police Srzednie, Police Kątne, Leszcze, Łąka, Daniszewo, Nowawieś, Tarnówka, Smolina, Chrząblice, Gałkowo, Kolnica i młyma Dzierzązno ze stawem w tejże wsi, wreście na wsiach Brodzinko i Wielkie Brodzino w p. kon. (P.1383 k.85). Katarzyna 15/IX t. r. skwitowała z 4.000 zł. w. posagu stryja Urliela i brata Łukasza (P.856 k.162v). Od Jana z Chodcza, starosty halickiego, nabył w r. 1496 sposobem wyderkafu za 550 zł. w. miasto Chodecz z przyległymi wsiami (ib. k.103v). Zastawił w r. 1497 wieś Rychnowo za 100 zł. w. Janowi Stawskiemu (I. Kal.4 k.508v). W r. 1498 nazwany kasztelanem rozpirskim (I. Kal.5 k.18v). Jako kasztelan rozpirski w r. 1499 żonie Katarzynie z Górki, ulepszając poprzednią oprawę, zabezpieczył 1.000 grz. na wsiach: Czeszykowo W., Mroczki, Kościany w p. kal. i na połowie wsi Osiek w p. kon. (P.1389 k.14v). T. r. od Jana Stawskiego kupił za 300 zł. dwa łany osiadłe w Sobiesękach w p. kal. i szóstą część folwarku tamże (ib. k.52v). Dostał wraz z żoną 24/VIII t. r. tenutę miasta Warty, aż do chwili uiszczenia przez króla 3.000 zł. w., którą to sumę pożyczył był niegdy od biskupa Uriela z Górki (Wierzb. II, nr 1282). T. r. 18/IX dostał konsens królewski na wykup od szwagra Łukasza z Górki zamków Drahima i Wałcza (ib., nr.1291). Kasztelan kaliski 1499 r. Dostał 1504.11/III r. zapis 100 grz. na swej tenucie warckiej (ib. III, nr 1409), zaś 15/VI t. r. dostał konsens na wykupienie od Mikołaja z Kurozwęk, wojewody lubelskiego, zamku i miasta Sieradza z przyległymi wsiami (ib., nr 1546), a 26/IX t. r. król pozwolił Łukaszowi z Górki, kasztelanowi spicimirskiemu, by zastawił Janowi dobra królewskie miasto Pobiedziska z wsiami w p. gnieźn., wsie Kleszczewo i Trzebiesławki w p. pyzdr. oraz dwa grosze poradlnego województwa kaliskiego (ib., nr 1699, 1700). T. r. 20/XII, jako tenutariusz warecki, dostał konsens królewski na wykupienie od Bartłomieja Bartochowskiego wsi królewskiej Glinno należącej do miasta Warty (ib., nr 1930). Za zasługi dostał 1505.24/V r. zapis 100 grz. na Warcie (ib., nr.2178). W r. 1507 dostał ponownie konsens na wykupienie Glinna, tym razem bądź od Bartochowskiego, bądź też od Wojciecha Mycielskiego (ib. IV, nr 220). W r. 1508 od Jana Wolskiego nabył sposobem wyderkafu za 24 grz. część w Woli w p. kon. (P.786 s.35), zaś t. r. od Barbary, wdowy po Marcinie dziedzicu w Woli, obecnie żony Mikołaja Szczukockiego kupił sposobem wyderkafu za 120 grz. Bogdałowo i połowę Woli (ib. k.65). W r. 1509.23/IX król łącząc mu wszystkie dotychczasowe zapisy na mieście Warcie, wsi Glinno i młynie zw. Narożnym w tym mieście, zapisał mu tam sumę 3.000 zł. w. i 800 grz. (Wierzb. IV, nr 828). Będąc chorym, we Lwowie 1509.24/IX r. mianował opiekunami żony i dzieci swych konclerza Jana Łaskiego i Jarosława z Wrzący, kasztelana biechowskiego (ib., nr 831). Skasował tę opiekę 1510.26/II r. (ib., nr 9423). Dał swej żonie 1510.27/II r. sumę 2.000 zł. w. zapisaną sobie na mieście Warcie, oraz sumę 400 grz. sprzedaną sobie przez Barbarę Wolską i jej syna Jana Wolskiego na wsiach Wola i Bogdałowo (ib., nr 931). Od Wojciecha i Baltazara Stawskich nabył w r. 1510 części wsi Sobieszynka w p. kal. za jeden łan pusty w Golenczewie w p. sier. i za dopłatą 200 grz. (P.786 s.175). T. r. nazwany dziedzicem Woli i Bogdałowa (I. Kon.1 k.374v). Łan pusty w Golenczewie w p. sier. wymienił t. r. z Wojciechem i Baltazarem Stawskimi, stryjem i bratankiem, na części wsi Sobiesęki, dopłacając im 200 grz. (P.863 k.267). Żonie swej 1511.8/II r. zapisał na mieście Warcie 2.000 zł. w. i 600 zł., legowane przez jej stryja biskupa Uriela (Wierzb. IV, nr 9905) i z tego tytułu została ona 14/II t. r. utrzymana przez króla w posiadaniu owej tenuty (ib., nr.9959). Miał Jan t. r. dwór i dom na przedmierściu Piotrkowa (ib., nr 1047). Mianowany 1512.11/III r. wojewodą łęczyckim (Wierzb. IV, nr 1466). T. r. od Barbary Wojciechowej Stawskiej kupił za 100 grz. część w Sobiesękach w p. kal. (I. i D. Z. Kal.2 k.11v). Występował w r. 1513 przeciwko ks. Janowi z Iwanowic, kanonikowi gnieźnieńskiemu, o wypędzenie z części wsi Sobiesęki, nabytych od Barbary żony Wojciecha Stawskiego (P.865 k.286). Zachowany 1519.31/XII r. przy dożywotnim posiadaniu miasta Warty z przyległościami (Wierzb. IV, nr 12443), na wsi Mroczki w p. kal. zapisał w r. 1522 roczny czynsz wyderkafowy 20 zł. od sumy 400 zł. siostrzenicy swej pannie Katarzynie Bnińskiej (P.1392 k.441v) Dostał 1527.11/V r. konsens królewski na scedowanie sumy na Warcie synowi swemu Mikołajowi (Wierzb. IV, nr 15206). Dożywocie owej tenuty dostał znów 1530.16/I (ib., nr 15663). Na mieście Staw i wsiach Cieszyków, Kościany i Sobiesęki w p. kal. zapewnił w r. 1530 altarii Sw. Stanisława w katedrze gnieźnieńskiej roczny czynsz 13 grz. od wziętej sumy 320 grz. (ib., nr 5500). Umarł w r. 1532, a 6/IX na urząd wojewody łęczyckiego mianowany już został następca (ib., nr 6213). Katarzyna z Górki żyła jeszcze w r. 1545, kiedy to występowała jako dziedziczka dóbr Ruskowo i Police, cedując mocą konsensu królewskiego z r. 1543 zapis 2.000 zł. w. i 600 grz. na Warcie wnukowi Hieronimowi, synowi Mikołaja B. (I. Kon.4 k.211). Córki Jana i Katarzyny: Anna, w r. 1514 żona Jana Pampowskiego, Katarzyna 1529.29/XII r. żona Mikołaja Niszczyckiego, wojewodzica płockiego, potem wojewody bełskiego, Barbara, w r. 1530 żona Rosława cz. Rosłańca Kryskiego, cześnika zakroczymskiego (Boniecki XII, s.384), Małgorzata, w r. 1537 żona Stanisława z Kalinowy Zaremby, kasztelana kaliskiego.Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników