Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bruczkowscy h. Bogoria
1) Jan, syn Bartłomieja i Kołackiej, pisał się czasem Mokronoskim, wspomniany 1579 r. (R. Kal.5 k.79v), na połowie części wsi Tokary, Gozdowo i Gąsino w p. sier., należnych mu z działów z bracmi Piotrem i Jerzym, oprawił w r. 1580 posag 1.580 zł. żonie swej Agnieszce Kolnickiej, córce Franciszka Kolnickiego cz. Mikurzyńskiego i Katarzyny Magnuszewskiej (ib. k.146v; I. Kon.23 k.39, 390; P.964 k.148). W r. 1612 Jan skwitowany został przez Zofię z Cykowskich Bielawską z kontraktu o Sośnicę (P.988 k.676). Z żoną spisał wzajemne dożywocie w r. 1613 (R. Kal.8 k.268v). Wsie Sośnicę z folwarkiem Kaczyniec, Jarmuzewo oraz pustkę Nową Wieś i Ciosny rezygnował w r. 1614 za sumę 21.000 zł. Janowi Wilczyńskiemu (P.1409 k.211v). Od Krzysztofa Kotfica kupił w r. 1617 za 20.000 zł. części wsi Jaromierz, Karna, Reklin wraz z częścią Uścia należącą do Jaromierza w p. kośc. (P.1410 k.342). Części w Jaromierzu i Uściu dał w r. 1618 synowi Andrzejowi (P.1411 k.190, 191). Karnę i Reklin oboje małżonkowie sprzedali sposobem wyderkafu w r. 1621 za 3.300 zł. zięciowi swemu Adamowi Rąbczyńskiemu i jego żonie a córce swej Dorocie (P.1412 k.857v). Agnieszka Kolnicka żyła w r. 1627 (I. Kal.93 s.337). Jan żył jeszcze w r. 1628 (P.1020 k.58v), nie żył już w r. 1630 (I. Kal.96 k.414). Córki Jana i Kolnickiej: Jadwiga, w r. 1600 żona Łukasza Bojanowskiego z Gołaszyna, 2-o v. w l. 1610-28 za Bartłomiejem Borzysławskim, Katarzyna wyszła 1-o v. w r. 1612, krótko po 3/VIII za Jakuba Gralewskiego z p. warszaw. i żyła z nim jeszcze w r. 1628, 2-o v. w l. 1631-37 była za Jerzym z Bukowca Schlichtingiem. Anna "z Sośnicy" w r. 1614, krótko po 17/II, wyszła za Samuela Trach Gnińskiego, podwojewodziego poznańskiego, i żyła z nim jeszcze w r. 1643, Dorota, 1-o v. w r. 1620, krótko po 27/I, wyszła za Adama Rąbczyńskiego i żyła z nim jeszcze w r. 1621, 2-o v. w l. 1624-41 była za Chryzostomem Mycielskim, skarbnikiem poznańskim. Synowie: Jan Stanisław i Andrzej.

(1) Jan Stanisław, syn Jana i Kolnickiej, kanonik kolegiaty w Kurzelowie i pleban w Kobiernie 1611 r. (I. Kal.77a s.609), instalując się 1617.17/VII r. na kanonię poznańska, jako herb swej matki Agnieszki wskazał Trzy Trąby, jako herb babki po ojcu Anny Skoraczewskiej - Szachownicę, wreszcie babki po matce Katarzyny Magnuszewskiej - Trzy miecze przez jabłko (Weimann, s.84). Instalowany na kanclerstwie poznańskim 1619.12/VIII r. (ib., s.85). Części Karny i Reklina dał w r. 1629 bratu Andrzejowi (P.1416 k.526). Scholastyk poznański 1630.16/XI r. (Weimann, s.92), proboszcz w Lwówku 1631 r. (P.1024 k.272), rezygnował ze scholasterii przed 1637.28/I r. (Weimann, s.96), żył jeszcze chyba w r. 1640 (P.165 k.678).

(2) Andrzej, syn Jana i Kolnickiej, żeniąc się w r. 1618 z Katarzyną Ossowską, krótko przed ślubem 16/VII dostał zapisy długów: 2.000 zł. od jej brata Wojciecha Ossowskiego, 2.000 zł. od innego jej brata Jakuba i 500 zł. od jej stryja Piotra (P.1000 k.488v, 489v, 490). T. r. na połowie części wsi Jaromierz i pustki Uście oraz na połowie dwóch kmieci w Reklinie oprawił tej żonie 4.500 zł. posagu (P.1411 k.267v). Część Jaromierza sprzedał w r. 1628 za 3.000 zł. Mikołajowi Przybyszewskiemu (Ws.206 k.277v). Od brata ks. Jana Stanisława dostał w r. 1629 części Karny i Reklina (P.1416 k.526). Katarzyna Ossowska żyła jeszcze w r. 1631 (P.1417 k.412v). Drugiej swej żonie Zofii Laskownickiej, wdowie 1-o v. po Janie Dąbrowskim, Andrzej oprawił w r. 1635 posag na połowie części Karny i Reklina, nabytych od brata a wolnych od oprawy pierwszej żony (P.1036 k.432v; 1418 k.417). Wraz ze swą żoną otrzymał 1640.31/V r. konsens królewski na nabycie od Krzysztofa Szczodrowskiego dożywocia wójtostwa we wsi królewskiej Łagiewniki w wojew. poznańskim (P.166 k.949v). Cesja została dokonana w r. 1641 (P.1043 k.327v). Połowy wsi Jaromierz, Karna i Reklin oraz całą wieś Uście sprzedał w r. 1643 za 60.000 zł. swemu zięciowi Sebastianowi Trzebińskiemu, skarbnikowi poznańskiemu (P.1421 k.84). Żonie swej Zofii dał t. r. dożywotnie użytkowanie pewnych poddanych z Uścikowa (ib. k.76v). W r. 1649 od Jakuba Rozdrażewskiego, starosty konińskiego, nabył sposobem wyderkafu za 15.000 zł. wsie Korytnicę i Lgotę (P.1423 k.533). Nie żył już w r. 1649, kiedy to wdowa szła 2-o v. za Dobrogosta Korzeniewskiego (P.1424 k.624). W r. 1651 była ona wraz z synami swymi z pierwszego męża posesorką Łagiewnik (P.1063 k.1291). Jako wdowa i po tym drugim mężu żyła jeszcze w r. 1658 (P.1070 k.307). Córka Andrzeja Anna wyszła 1-o v. w r. 1643, krótko po 20/IV, za Sebastiana Trzebińskiego, skarbnika poznańskiego, zaś 2-o v. w l. 1646-55 była żoną Jana (Konstantego Janusza) Sierakowskiego, starosty kopanickiego. Synowie: Kazimierz, ur. około r. 1631, w r. 1644 student w poznańskim kolegium oo. jezuitów (P.169 k.329), Piotr, występujący w imieniu ojca w r. 1641 (P.166 k.949v), żyjący jeszcze w r. 1663, kiedy procesowała go Ewa z Goreckich Lubowiecka o sumę 3.000 zł. zapisaną przez zmarłego Andrzeja (P.1073 k.555), wreszcie trzeci syn Aleksander, który wówczas już nie żył (Kośc.305 k.161).

2) Jerzy, syn Bartłomieja i Kołackiej, wspomniany w r. 1579 (R. Kal.5 k.79v), żył jeszcze w r. 1584, kiedy swą część z długu 300 zł. zapisanego zmarłemu ojcu przez Katarzynę Magnuszewską, 1-o v. Kolnicką, 2-o v. Komocką, cedował uczc. Mikołajowi Matiaszczykowi z Tuliszkowa (I. Kal.50 s.1274). Nie żył w r. 1586 (ib.53 s.1181).

3. Stanisław B. cz. Mokronoski, syn Wincentego i Cieleckiej, wspomniany w r. 1551 (Py.173 k.82), dokonał w r. 1553 z bratem swym Bartłomiejem działu w Bruczkowie (P.1396 k.59). Na połowie swych części w tej wsi oprawił w r. 1565 posag 400 zł. żonie swej Katarzynie Bułakowskiej, córce Jana (P.1397 k.418). Część "Bruczkowską" w Bruczkowie Małym sprzedał w r. 1611 za 3.300 zł. Wojciechowi Andrzejowi Jemiełkowskiemu (Py.47 k.232v; R. Kal.8 k.232; P.1414 k.1248v; I. Kon.46 k.668). Żona Bułakowska już wtedy nie żyła (Py.47 k.233v). Stanisław nie żył już w r. 1620 (P.1004 k.760v). Córka Anna wyszła 1-o v. w r. 1594 za Stanisława Biegańskiego i żyła z nim jeszcze w r. 1602, a w r. 1615 była już 2-o v. żoną Jana Sypniewskiego. Syn Stanisława Wojciech.

Wojciech, syn Stanisława i Bułakowskiej, na połowie Bruczkowa oprawił w r. 1605 posag 500 zł. żonie swej Jadwidze Tarzeckiej, córce Piotra (P.1405 k.254). Od Macieja Szołdrskiego nabył w r. 1616 sposobem wyderkafu za 3.000 zł. Snowidowo w p. kośc. (P.1410 k.167v). W r. 1626 od Adama Rożnowskiego wydzierżawił części w Rożnowie p. pozn. (P.1017 k.10v). Nie żył już w r. 1627 (P.1415 k.962). Jego córki, Katarzyna, w l. 1627-30 żona Jana Kaczkowskiego, była 2-o v. w l. 1636-41 za Bartłomiejem Chwałkowskim, Zofia, niezamężna w r. 1633 (P.1028 k.744), w r. 1642 żona Jana Żochowskiego. Syn Jan.

Jan, syn Wojciecha i Tarzeckiej, małoletni w r. 1633, pozostawał wtedy pod opieką Wojciecha Tarzeckiego (ib. k.744). W r. 1636 kwitował z 2.500 zł. Stanisława Malinowskiego (P.1033 k.137v). W r. 1662 oprawił 500 zł. posagu żonie Katarzynie Klichowskiej, córce Walentego (Py.63 k.99). Zob. tablicę.

Zofia, w l. 1599-1618 żona Wojciecha Kromolickiego. Ewa (Anna?), w l. 1616-1618 żona Wojciecha Kowalewskiego. Wiktor, posesor Dzierznicy w p. pyzdr., w r. 1747 mąż Katarzyny Rokickiej (ZTP 51 k.792). W końcu w. XVII i w pierwszej połowie XVIII o B-ch w aktach województw poznańskiego i kaliskiego głucho, nie jestem więc pewien czy ów Wiktor należał do omawianych tu B-ch h. Bogoria?

Bruczkowscy z Bruczkowa
Bruczkowscy z Bruczkowa w p. pyzdrskim, zmamieszkujący tę wieś w wieku XV, pochodzili zapewne z kilku rodzin różno-herbowych. Między innymi mieli tam siedzieć i Zarembowie.

Hinak z Bruczkowa 1402 r. (Py.1 k.114). Przybysław, Przybanek B. z Bruczkowa w l. 1402-12 (Py.1 k.56v, 57, 129, 158, 171; 2 k.40, 138v), w Bruczkowie i Goli 1418 r. (Py.3 k.249; 4 k.21). Tyfan B. w l. 1408-16 (Kośc.3 k.92; Py.3 k.136v), w Bruczkowie i Goli 1418 r. (Py.3 k.249; 4 k.21). Filip B. 1412 r. (Py.2 k.96). Olbracht B. 1415 r. (Py.3 k.78). Pietrasz B. 1415 r. (ib. k.54). Wojciech ze Zdziesza na Bruczkowie, wsi swej dziedzicznej, zapisał w r. 1435 czynsz roczny swej rodzonej siostrze Elżbiecie, zakonnicy w Owińskach (P.1378 k.90v). Tyfan z Bruczkowa pozywał 1447 r. Marcina, syna Tyfana z Łowęcic (Py.12 k.39v). Bernard z Bruczkowa, pisarz starosty 1452 r. (G.6 k.112v). Andrzej z Bruczkowa ręczył 1453 za Filipa z Noskowa, kasztelana biechowskiego (P.852 II k.57). Filip był Zarembą, więc być może Andrzej poręczał jako brat klejnotny i był też Zarembą. Niewatpliwie ci sami bracia, ks. Bernard i Andrzej, niedzielni dziedzice w Bruczkowie, mieli w r. 1462 termin z Piotrem z Łowęcina (Py.15 k.86v), a w r. 1464 termin z Katarzyną, wdową po Mikołaju ze Strzeszewa (Py.14 k.32v). W r. 1466 termin z ową Katarzyną miał już tylko Andrzej (ib. k.62). Bracia niedzielni, Jakub i Andrzej z Bruczkowa, występowali w r. 1486 (Py.168 k.12v). Jakub był w r. 1494 mężem Jadwigi Biskupskiej (I. Kon.1 k.236v). Andrzej występował w r. 1502 jako stryj

Bruczkowscy h. Bogoria
@tablica

Katarzyny Golskiej, żony Stanisława Skulskiego (Kośc.231 k.144v). Andrzej, chyba ten sam, nie żyjący w r. 1521, ojciec Anny, w l. 1521-31 żony Wojciecha Pakszyńskiego (P.1392 k.372). Pakszyńskiemu t. r. zapisał dług 15 zł., tj. reszty posagu 60 zł., za Anną, Wojciech B., jej brat (P.867 k.442v). Inna córka Andrzeja, Katarzyna, w r. 1533 żona Jakuba Nieniewskiego (I. i D. Z. Kal.2 k.213v), zaś w l. 1536-50 za Wojciechem Przyborowskim (P.1394 k.56). Dorota, córka Andrzeja B., pisana "Biskupską", żona Swiętosława Gostomskiego, skwitowała w r. 1531 swego rodzonego brata Wojciecha B. z dóbr po rodzicach w Bruczkowie i Biskupicach (I. i R. Z. Kal.4 k.60). Wojciech trzy łany roli w Bruczkowie sprzedał sposobem wyderkafu w r. 1521 za 65 grz. Janowi Cerekwickiemu (P.1392 k.379v). Andrzejowi z Górki sprzedał w r. 1522 za 500 grz. wieś Zatom Stary w p. pozn. (ib. k.432). Pięć półłanków w Bruczkowie sprzedał na wyderkaf w r. 1523 za 77 grz. Tyburcemu Jaraczewskiemu (Py.23 k.41v). Nazwany "Biskupskim", łąkę w Biskupicach zwaną "Staw" zastawił w r. 1526 za 8 grz. Stanisławowi Roli Barłoskiemu (I. Kon.2 k.113). Na połowach swych części w Biskupicach, Kurowie M., Bystrzycy i Bruczkowie w pow. pyzdr. i koniń. oprawił w r. 1526 posag 300 zł. żonie swej Jadwidze, córce Wierzbięty Mruka Biskupskiego cz. Bobrownickiego (I. i D. Z. Kal.2 k.113). Od Jana Zbirskiego Czarnuchy kupił w r. 1527 za 300 grz. jego część w Zbiersku w p. kal. (ib. k.122). Siedem łanów w Kurowie Mniejszym w p. kon. sprzedał sposobem wyderkafu w r. 1523 za 30 grz. Stanisławowi Bratuskiemu Roli (Z. Kon.6 k.47). Z tym Rolą dokonał w r. 1529 wymiany dóbr w Biskupicach (I. Kon.2 k.164). Zob. Biskupscy różni.

Brudniccy h. Jastrzebiec
Brudniccy h. Jastrzebiec wyszli z Brudnic w wojew. płockim. Maciej, nie żyjący już w r. 1596, był ojcem Melchiora, Wojciecha i Andrzeja, występyjących w r. 1597. Melchior z p. płockiego w r. 1596 zapisał 100 zł. długu Zofii i Agnieszce Głuchowskim, córkom Pawła (P.965 k.858). T. r. spisał wzajemne dożywocie z żoną swą Barbarą Rosnowską, wdową 1-o v. po Pawle Głuchowskim (P.988 k.28v; 1401 k.839v), a w r. 1597 zapisał dług 150 zł. swemu bratu Wojciechowi (P.967 k.92v). W r. 1614 wraz ze swą żoną oboje skasowali przywilej na sołectwo w Korzęcinie i Dębogórze klasztoru owińskiego (P.992 k.234).

Zofia, w r. 1605 żona Marcina Kunińskiego. Andrzej, może identyczny ze wspomnianym wyżej, i żona jego Agnieszka Jaraczewska, bezpotomna, nie żyli już oboje w r. 1613 (P.146 k.1115). Walenty służył w Ludomach Zygmuntowi Grudzińskiemu i tu zmarł. Po jego śmierci, w r. 1640 najbliżsi jego krewni zeznali w grodzie płockim, iż był on nie Brudnicki, lecz Żółtowski ze wsi Żółtowo Żbiki (P.166 k.312). Stanisław zaślubił 1657.21/VIII r. Annę pochodzącą z miasta Swięciechowy (LC Szamotuły). Walerian był w r. 1620 podstaroscim pyzdrskim (Py.140 k.258)

Tomasz, mąż Anny Blińskiej, nie żyjący już w r. 1665, był ojcem Kazimierza, który t. r. zapisał sumę 2.000 zł. żonie swej Zofii Skrzetuskiej (P.1425 k.913v). Zofia z tej sumy 2.000 zł. swego posagu, zabezpieczonego na wsi Grzebienisko, skwitowała t. r. dziedzica tej wsi Adama Cieleckiego (P.1076 k.503v). Zofia z tej sumy 2.000 zł. swego posagu, zabezpieczonego na wsi Grzebienisko, skwitowała t. r. dziedzica tej wsi Adama Cieleckiego (P.1076 k.50v). W r. 1676 zawierał kontrakt ze spadkobiercami zmarłego Macieja Malewskiego, dziedzica Pijanowic, Goliny i części Golinki Małej (P.1094 k.168). Zofia Skrzetuska przybywszły z Drzeczkowa do Brenna, do domu brata Wojciecha, na wesele, tutaj umarła 1679.14/I r. (LM Brenno). Kazimierz ożenił się powtórnie z Anną Proską, córką Mikołaja i Katarzyny Cieleckiej, poczem w r. 1680 oprawił tej żonie posag 3.000 zł. (P.1101 III k.57). Części po rodzicach we wsi Blino w p. rypińskim sprzedał t. r. za 1.000 zł. Michałowi Orłowskiemu, żupnikowi dobrzyńskiemu (ib. k.119). Od Piotra Kosickiego kupił w r. 1683 za 16.500 zł. Chraplewo w p. pozn. (P.1106 III k.71). Zapis z r. 1686 podpisał "reką trzymaną" (P.1111 III k.23v). Nie żył już w r. 1687 (P.1113 II k.31v). Wdowa żyła jeszcze w r. 1706 (P.1144 k.133). Syn Kazimierza i Skrzetuskiej, Jan, zobowiązał się w r. 1687, iż osiągnąwszy 24 lata odziedziczone po ojcu Chraplewo sprzeda za 21.000 zł. Wojciechowi Szołdrskiemu (P.1113 II k.49). W r. 1695 sprzedał tę wieś za 21.500 zł. synom Jana Szołdrskiego, cześnika kaliskiego (P.1129 I k.127).

Wojciech zaślubił 1706.15/II r. Zofię, służącą z Wirów. Ich syn Andrzej, ochrzcz. 1706.1/XII r. (LC i LB Wiry). Mikołaj, w r. 1713 mąż Heleny Kołudzkiej, córki Michała, wdowy po Konstantym Winnickim (G.93 k.143). Mateusz, ekonom we wsi Winna, nie żyjący już w r. 1742, z żoną Zofią Stawiską, rodzice Józefa, ochrzcz. 1715.28/VII r. (LB Snieciska), oraz Marianny, w r. 1742 żony Kazimierza Golińskiego (I. Kal.178/80 s.74). Antoni i Marcjanna z Lewandowskich, rodzice Apolonii, ochrzcz. 1735.23/II r. (LB Chojna). Walenty, dworzanin w Chobienicach, odebrał sobie życie 1752.26/XII r. (IM Chobienice). Wojciech, ekonom chobienicki, z żony Teofili (Bogumiły) miał synów: Anzelma Wojciecha, ur. w Żernikach, ochrzcz. 1754.28/IV r. (LB Łukowo), Gorgoniusza Rafała Mateusza, ur. w Chobienicach, ochrzcz. 1756.26/IX r. (LB Chobienice). Owdowiała Bogumiła mianowała w r. 1777 plenipotentem swego syna Anzelma (P.1354 s.889). Bracia Michał i Anzelm, występowali w r. 1784 (G.111 k.56). Anzelm, niewątpliwie ten sam leśniczy w Nowymmieście, miał z żony Marianny synów: Jakuba Ignacego, ur. tamże, ochrzcz. 1787.16/VII r., Bartłomieja Ludwika, ur. tamże, ochrzcz. 1791.24/VIII r., Antoniego Feliksa, ur. tamże, ochrzcz. 1796.1/VI r., Jana Ewangelistę, ur. tamże 1798.23/XII r., Franciszka a Paulo, ur. tamże 1801.1/IV r. Córki: Apolonia Barbara, ur. tamże, ochrzcz. z cerem. 1794.27/II r., Katarzyna, ur. tamże 1795 r., zmarła 1797.15/I r., Magdalena, ur. tamże 1803.29/VII r., zmarła 1806.5/VIII r. Wymienionego wyżej Bartłomieja Ludwika trzymała do chrztu 1791.24/VIII r. pani Honorata B. (LB, LM Nowemiasto). Zofia, matka proboszcza siedlemińskiego, umarła w listopadzie 1753 r. i została pochowana 24/XI t. r. u Bernardynów w Koźminie (Arch. Bern. W.50). Katarzyna z Cieleckich, wdowa po Kazimierzu, bezdzietna, nie żyła już w r. 1755 (P.1316 k.82v). Stanisław, nie żyjący już w r. 1772, z żony Marianny Cińskiej, zmarłej w wieku lat 70, 1776.7/IX r. (LM Bieganowo), pozostawił córkę Zofię, która 1769.26/VII r. w Bieganowie zaślubiła Piotra Drabińskiego i żyła z nim jeszcze w r. 1772 (Py.158 k.177v). Wojciech i Marianna, rodzice Józefa, ur. we dworze jabłkowskim 1809.11/III r. (LB Jabłkowo). Szl. Leon, pisarz dworski w Jaraczewie (czy szlachcic?), zmarł 1819.24/II r. (LM Jaraczew).

Brudniewscy
Brudniewscy może z Brudniewa w p. radomskim, skąd szli Brudniowscy cz. Brudnowscy h. Pomian? Stanisław, w r. 1644 mąż Elżbiety Kociuskiej, wdowy 1-o v. po Macieju Dąbrowskim (P.1421 k.489v). W r. 1645 dzierżawca Snowidowa, wydzierżawił 1649 r. Prusinowo w p. pozn. od Marianny Ojrzyńskiej i jej syna Stanisława (P.1060 k.362v). Oboje w r. 1653 kwitowali Stanisława Ojrzyńskiego z 3.000 zł. (P.1066 k.531). Ich córka Teresa, ur. w Snadowie, ochrzcz. 1645.23/X r. (LB Ptaszkowo)

Brudnowscy z Brudnowa
Brudnowscy z Brudnowa w p. łęczyckim, parafii domaniewskiej. Andrzej, mąż Zofii Leskiej (Łęskiej?), która w r. 1631 otrzymała zapis 600 zł. długu od Wojciecha Kobierzyckiego (I. Kal.98a s.849). Ten sam chyba Andrzej, nie żyjący już w r. 1658, był ojcem Stanisława i Macieja. Stanisław dostał w r. 1658 zapis 3.000 zł. od Jana Dokowskiego (P.1070 k.140), a w r. 1659 był mężem Urszuli Bzowskiej cz. Boboleckiej, wdowy 1-o v. po Stanisławie Przecławskim (P.1071 k.184v). Księga chrztów parafii Dakowy Mokre nazywa żonę Stanisława w l. 1654-55 Elżbietą. Możnaby stąd mniemać, iż Bzowska była drugą żoną, poślubioną po r. 1654, ale już w r. 1659 syn Stanisława, Piotr, trzymał do chrztu siostrzyczkę, a ten Piotr nazwany poźniej wyraźnie synem Urszuli! A więc Urszula i Elżbieta to jedna i ta sama osoba, może dwuimienna, a może imię Elżbieta było zwykłą pomyłką. Stanisław żył jeszcze w r. 1668 Ws.68 k.282v). Owdowiała Urszula w r. 1680 zawierała kontrakt ze swymi synami w Wąbiewie (Kośc.306 k.100). Żył jeszcze w r. 1687 (Py.155 s.10). Córki Stanisława: Katarzyna (z Elżbiety), ochrzcz. 1654.27/IX r., w r. 1682 żona Kazimierza Zdąnowskiego. Jadwiga, ochrzcz. 1659.10/I r., Elżbieta, ochrzcz. 1661.3/I r. (LB Dakowy Mokre). Była i córka Teresa, która w r. 1659 trzymała do chrztu siostrę swą Jadwigę, zapewne więc od wymienionych tu trzech sióstr starsza. Owa Treresa wyszła najpierw za Wojciecha Bzowskiego, potem 2-o v. w l. 1687-1709 była żoną Stefana B., swego stryjecznego brata. Synowie Piotra to Kazimierz i Andrzej. Pierwszy z nich był w r. 1680 księdzem (praepositus ennensis?) (Kośc.306 k.100), w r. 1687 plebanem w Miedznie (Miedzinensis?) (Py.155 s.10). Andrzej, występujący w r. 1680, był w r. 1684 mężem Anny Kowalikowskiej, córki Jana i Zofii Gurowskiej (P.1107 IV k.36v). Nabywca praw od brata księdza, kwitował w r. 1687 swą matkę z 1.000 zł. (Py.155 s.10). Oboje z żoną żyli jeszcze w r. 1690 (I. Kal.146 s.120). Maciej, syn Andrzeja, dostał w r. 1664 od Piotra B., syna zmarłego Piotra, cesję zapisu 130 zł., który to zapis dał był Piotrowi w grodzie łęczyckim Jan Pomorski (P.1074 k.212). Mąż Anny Białobrzeskiej, zapis na sumę 1.000 zł., scedowany jemu i jego żonie przez Jana Białobrzeskiego, cedował w r. 1664 Stanisławowi B. (P.1074 k.210). Żył jeszcze 1665 r. (P.1076 k.1281v). Nie żył już w r. 1699 (G.90 k.244v). Córka Macieja i Anny, Zofia, ochrzcz. 1674.3/IX r. (LB Sw. Trójca, Gniezno). Syn Macieja Stefan był w r. 1687 mężem Teresy B., córki Stanisława, a wdowy 1-o v. po Wojciechu Bzowskim (P.1113 I k.79v; 1114 XII k.84). Żyła ona jeszcze w r. 1709 (Kc.134 k.27). Stefan spisał 1710.29/X r. w Laskownicy Małej testament, który aprobował t. r. (ib. k.53v). Zob. tablicę.

Brudnowscy z ziemi sieradzkiej
Brudnowscy z ziemi sieradzkiej, tj. z Brudnówka w p. sier., a może i z Brudnowa w p. szadkowskim. Maciej z z. sier., sługa Macieja Kraje

Brudnowscy
@tablicaPrzeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników