Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona891011[12]13141516Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Brzechffowie
a. Jan, syn Gabriela i Podłęskiej, ur. około r. 1660, cześnik żytomierski 1689 r. (Boniecki; Gr. Kr.325 s.1794), wraz z bratem Gabrielem dali obaj w r. 1694 wieś Lipnik w p. wiślickim Teresie z Mirowa zamężnej Bidzińskiej, kasztelanowej sandomierskiej (Gr. Kr.331 s.1516, 1519). Części odziedziczone po stryju Kasprze we wsiach Zbąszyce i Struga w p. sądeckim Jan dał t. r. wdowie po tym stryju i jej drugiemu mężowi Rylskiemu, kasztelanowi sądeckiemu (ib. s.1793). W r. 1700 był sędzią sądów skarbowych województwa krakowskiego (ib.339 s.333). Starosta krzeczowski 1705 r. (ib.345 s.665). Był też dziedziecem Zasania, Drogoni i Lipnika (ib. s.1404, 1413; 370 s.2565). Umarł 1715.31/VIII r. w 55-ym roku życia i został pochowany w Krakowie w kościele Św. Piotra i Pawła. Wdowa po nim Krystyna z Witowic Czernówna była 2-o v. w l. 1716-29 żoną Jana Łochockiego, starosty krzeczowskiego (Boniecki; Gr. Kr.360 s.122; 370 s.2565).

b. Gabriel, syn Gabriela i Podłęskiej, nie żył już w r. 1729. Nie żyła też wtedy i jego żona Katarzyna z Raciborska Morsztynówna, kasztelanka radomska, z którą miał córkę Teofilę, żonę Franciszka Cholewy Głazowskiego, oraz synów: Stanisława, Franciszka i Piotra, w owym roku spadkobierców stryja Jana B., starosty krzeczowskiego (ib.370 s.2565, 2567, 2755).

a) Stanisław, syn Gabriela i Morsztynówny, w r. 1756 zeznał zapis wzajemnego dożywocia z żoną Anną Kłossowską, wdową 1-o v. po Stanisławie Jarockim (Not. Reiskiego). Była ona 3-o v. żoną Jana Michalkiewicza, a w r. 1780 jako wdowa i po tym trzecim mężu występowała obok swych dzieci zrodzonych z Brzechffą, tj. synem Józefem i córką Józefą, żoną Antoniego Bolechowskiego (Gr. Kr.423 s.358).

b) Piotr, syn Gabriela i Morsztynówny, mąż w r. 1755 Franciszki Ciszowskiej (Cieszańskiej?), nie żyjący już w r. 1760. Jego syn Kasper, córka Anna, niezamężna w r. 1748, w r. 1760 żona Jana Sielskiego.

Kasper, syn Piotra i Ciszowskiej, występował w l. 1748-50 (Gr. Kr.400 s.921). Z żony Marianny Bogusławskiej miał synów Józefa i Kazimierza (Boniecki; Urski).

(4) Rafał, syn Piotra i Jordanówny, ur. około r. 1629, chorąży krakowski 1660 r. (Gr. Kr.280 s.327), mąż Anny Niewiarowskiej, córki Baltazara i Zofii Czaplińskiej, t. r. oprawił jej 15.000 zł. posagu na Drogini, Banowicach, Zasaniu i Lipniku (ib. s.1075; 325 s.389, 392). Jako spadkobierca rodziców i nabywca praw od brata Kaspra, jedną ósmą kamienicy przy ulicy Brackiej w Krakowie cedował t. r. Michałowi Jordanowi, podkomorzemu krakowskiemu (ib.280 s.650). Dla urodzonych z Niewiarowskiej swych dzieci, tj. Władysława Józefa i Katarzyny Barbary, mianował w r. 1665 opiekunami obok innych także brata swego rodzonego Gabriela i brata wujecznego Jana Bylinę (ib.387 s.1475). T. r. wziął w zastaw od Stanisława Kąckiego za 3.000 zł. wsie Wieża i Gruszów w p. szczyrzyckim (ib. s.1307). Od Zofii z Oraczewskich Dembińskiej, komornikowej granicznej proszowskiej, otrzymał w r. 1675 donację wsi Niezwojowice, Solca i Rynek (ib.302 s.661). Od Franciszka, starosty dobczyckiego, i ks. Piotra, kanonika krakowskiego, braci Jordanów, dostał t. r. Rzędowice w p. proszowskim (ib. s.1753). W r. 1685 skwitował bratanka Franciszka, syna Piotra, ze sprawy o klejnoty pozostałe po zmarłej swej matce Katarzynie z Jordanów (ib.319 s.2653, 2655). Dobra swe Niezwojowice, Solca, Rynek sprzedał w r. 1687 zięciowi Kożuchowskiemu (ib.331 s.415). Umarł 1689.6/III r., mając lat 60, pochowany został w Krakowie w kościele Św. Piotra i Pawła. Wdowa żyła jeszcze w r. 1690 (ib.325 s.389, 392). Wspomniana wyżej córka Rafała Katarzyna, nie żyjąca już w r. 1694, bezdzietna, była żoną Aleksandra Michała Kożuchowskiego, cześnika wieluńskiego, podpułkownika JKMci. O synu Władysławie nic więcej nie wiem, był natomiast jeszcze jeden syn. Jan.

Jan, syn Rafała i Niewiarowskiej, wspomniany w r. 1690 (ib.325 s.537), dziedzic wsi Wieża i części wsi Gruszów w p. szczyrzyckim (ib. s.577), dziedzic Rzędowic 1690 r. (ib. s.2035), dziedzic Żrenczyc, Podolan, Woli, Mikołajow w p. szczyrzyckim w r. 1694 (ib.331 s.365), t. r. spadkobierca siostry Kożuchowskiej (ib. s.415). bezdzietny, nie żył już w r. 1700 (ib.339 s.1339).

(5) Franciszek, syn Piotra i Jordanówny, wspomniany w r. 1674 (I. Kal.143 s.279), z miecznika latyczowskiego w r. 1690 podczaszy mielnicki, w r. 1680 mąż Elżbiety Bogoria Skotnickiej, córki Krzysztofa, nie żył już w r. 1694. Elżbieta była t. r. żoną 2-o v. Rafała Sarbiewskiego, starosty korytnickiego, potem kasztelana bracławskiego, a 3-o v. poszła za Hiacynta Stoińskiego, sędziego ziemskiego lubelskiego (Gr. Kr.311 s.15; 331 s.200; 360 s.1545; Boniecki). Córką Franciszka była Marianna, niezamężna w r. 1694, w r. 1700 żona Antoniego Dembińskiego, łowczego krakowskiego (Gr. Kr.339 s.333).

VI. Andrzej, syn Mikołaja i Zajaczkówny, przeor w Tyńcu 1562 r. (I. Kal.27 s.115), t. r. obrany i prezentowany na probostwo we wsi Kościół (Kościelna Wieś) w p. kaliskim, wydzierżawił swym braciom Janowi i Rafałowi dobra tego probostwa, tj. Kościelną Wieś, Krzywosądowo Głogowę, Piotrowo i część Pawłówka (ib.27 s.1150). Części w Kwaskowie, nabyte od matki, rezygnował w r. 1568 za 100 grz. bratankowi Janowi, synowi Franciszka (ib.34 s.260; R. Kal.3 k.76). T. r. bratu Rafałowi i temuż bratankowi zobowiązał się sprzedać za 1.000 zł. części w Przystani, które mu przypadną po śmierci matki (I Kal.34 s.922). Bratankowi Janowi wydzierżawił też wtedy na sześć lat za sumę 200 zł. wieś proboszczowską Głogowę (ib. s.939). Był opatem tynieckim w r. 1578. Umarł 1593.4/II r. Zob. tablice 1-3.

Małżonkowie Krzysztof B. i Helena z Słaboszewskich, zamieszkali w Głuchowie, chrzcili 1616.16/X r. syna Andrzeja (LB Droszew). Elżbieta, żona 1-o v. Andrzeja Doruchowskiego, 2-o v. 1618 r. Rafała Siewierskiego. Małżonkowie Jan B. i Helena, zamieszkali w Kurowie, chrzcili 1620.9/II r. córkę Mariannę (ib.). Zofia,

Brzechffowie h. Jastrzębiec 1.
@tablica

Brzechffowie h. Jastrzębiec 2.
@tablica

Brzechffowie h. Jastrzębiec 3.
@tablica

żona Marcina Kłosińskiego 1658 r. Zofia, żona Jana Odechowskiego, nie żyjącego już w r. 1712. Konstancja, żona Wawrzyńca Głębockiego 1736 r. Magdalena, ur. około r. 1746, w r. 1767 żona Stanisława Łuby, star. stawiszyńskiego, podkomorzego JKMci, potem generała majora wojsk koronnych, zmarła 1786.22/III r., pochowana w Rydzynie. Józef zmarł na Przedmieściu Gnieźnieńskim 1778.14/III r. mając lat 49, pochowany u Franciszkanów. Aniela z Siekierzeckich zmarła w Gnieźnie 1780.23/VII r., w wieku lat 39, pochowano ją w kościele Św. Trójcy (LM Św. Trójca, Gniezno). Dorota, w r. 1786 żona "opatrznego" Samuela Gotfryda Fuchsa, obywatela i kupca poznańskiego (P.1363 k.288), dysydenta, posesora Charzewa. Trzymała do chrztu 1797.13/V r. syna Józefa B-y i Trąmpczyńskiej (LB Św. Marcin, Pozn.), pewnie więc bliska ich krewna, zmarła 1803.9/III r. (LM Sławno). Antoni, podporucznik (namiestnik) kawalerii narodowej, w r. 1787 plenipotent Franciszka Ksawerego Łuby, pułkownika kawalerii narodowej (I. Kon.83 k.358). Leon i Marianna z Zabłockich, rodzice: Marcina, ur. w Poznaniu ma Rybakach, ochrzcz. 1797.9/XI r., którego matką chrzestną była Barbara Brzechwianka (LB Poznań, Św. Marcin), i Barbary Joanny Wiktorii Józefy, ur. 1798.4 (6?)/XII r. (LB Węglewo) ochrzcz. w Poznaniu 1799.28/VI r., a rodzicami chrzestnymi byli Antoni B. i Helena Brzechffianka (LB Poznań, Św. Marcin). Felicja przed 1805.4/IX r. zaślubiła Jana Daleszyńskiego. Marianna, benedyktynka poznańska, majaca lat 60, umarła 1823.23//II r. (Nekr. benedyktynek Pozn.) Salomea, wikariuszka klarysek gnieźnieńskich, zmarła 1840.18/II r. mając lat 77 (LM, Św. Trójca, Gniezno). Serafina, klaryska, zmarła w Ołoboku 1851.2/I r., mając lat 73 (LM Ołobok).

Brzechowscy h. Pomian
Brzechowscy h. Pomian wyszli z Brzechowa w p. bielskim wojew. płockiego. Jan, nie żyjący już w r. 1678, bezpotomny, ożeniony, jak się zdaje, z Zofią Czeszewską, wtedy już też nie żyjącą. Grzegorz, bratanek tego Janam występował t. r. (Ws.73 k.174v).

Wojciech, nie żyjący w r. 1695, miał z żony Zofii Przeradzkiej, córkę Mariannę niezamężną występującą w r. 1702 (P.1142 I k.144v), żonę Michała Gajewskiego w r. 1718, i synów Mateusza Józefa, Mikołaja i Michała. Mateusz Józef w r. 1695 żonie swej Dorocie Bartoszewskiej, córce Wojciecha i Doroty Mikołajewskiej, zobowiązał się oprawić posag 6.000 zł. (I. Kal.152 s.358). Spisał z nią wzajemne dożywocie w r. 1696 (P.1131 IV k.60v). Był w r. 1700 burgrabią ziemskim bydgoskim (P.1139 XII k.5v). W r. 1701 skwitował brata Mikołaja z sum pochodzących ze sprzedaży wsi Lutocin w p. sierpskim (P.1140 IV k.121). Wraz z bratem Michałem rezygnowali oboje w r. 1718 siostrze Gajewskiej części macierzyste w Przeradzu Małym, zwane "Królewszczyzna" (Kc.134 k.279v). Burgrabia już nie żył w r. 1723. Z drugiego małżeństwa z Katarzyną Plemięcką miał syna Józefa, o którym niżej. Miał i syna Jana, występującego w r. 1723 (P.1191 k.95).

Józef, syn Mateusza i Lemięckiej, na swej sumie u Karola Opalińskiego starościca śremskiego dziedzica wsi Dokowy Kościelne zapisał w r. 1725 sumę 1.300 zł. Janowi Przeradzkiemu (P.1201 k.141), występował w r. 1728 (G.96 k.80). W r. 1731 wraz z żoną Konstancją mieszkał w Lechlinie (LB Skoki), nie żył już w r. 1743, kiedy żona jego Konstancja Lisiecka, córka Jakuba i Elżbiety Rogalińskiej, występowała już jako wdowa (P.1271 k.13v). Konstancja umarła w Przesiece 1769.22/XII r., mając około 60 lat (LM Lechlin). Córka jej i Józefa Katarzyna, niezamężna w r. 1755 (P.1315 k.136v), jako wnuczka i spadkobierczyni dziada Mateusza sumę 800 zł., zapisaną mu w r. 1692 przez Konstancję z Trzcińskich Pradzyńską, cedowała w r. 1757 Antoniemu Żorawskiemu (G.99 k.41v). Zob. tablicę.

@tablica

Brzechwowie
Brzechwowie, zob. Brzechffowie

Brzeczkowie
Brzeczkowie(?) Mikołaj B., w l. 1505-7 mąż Katarzyny z Kwiatkowa (I. Kal.6 k.76, 168). Jan, nie żyjący już w r. 1511, ojciec Zofii, wtedy żony Mikołaja Wolskiego zwanego "Roszusth" (P.786 s.287).Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona891011[12]13141516Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników